Alev-i

ALEVİLİK VE ALEVİLER

ALEVİLİK VE ALEVİLER Alevilik tarihsel olarak, kendisini kaide, kural ve kitaplarla ortaya koyan inançların aksine, aydınlanmayı, paylaşımı, dayanışmayı, özgürleşmeyi, kadın-erkek eşitliğini esas alır, ve benim kabem insandır der ve olayların akıl yoluyla sonuçlar üretmesine,bağlı kılar […]

ARAŞTIRMA

Aleviler ve cumhuriyet

Aleviler ve cumhuriyet “Günün Adamı Olmaya Çalışma, Hakikatin Adamı Olmaya Çalış, Çünkü Gün Değişir Hakikat Değişmez” Mevlana. Osmanlı döneminde yaşanılan acı olaylar, Alevi toplumunun hafızasında çok canlıdır. 3 asır boyunca Aleviler hakkında fetvalar verilmesi, fermanlar […]

Alev-i

ALEVİ İNANCINDA RUH GÖÇÜ (REENKARNASYON) ?

ALEVİ İNANCINDA RUH GÖÇÜ (REENKARNASYON) ?  Reenkarnasyon Alevi anlayışında üç anlamda ele alınarak yorumlanmaya çalışılır. Bu üç anlam da yorumlanış şekliyle laboratuvarda test edilerek bilimselliği kanıtlanması mümkün olmayan soyut ve duygusal inancı içerir; tıpkı dinsel […]