ALEVİLİK

ALEVILIKTE RAKAMLAR

Alevîlik içinde barınan ve Alevîlerin binlerce yıldır yaşattıkları “1, 2, 3, 4, 5 ve 7” gibi rakamlar bugün islamik terimler ile ozdeşleştirilmiş durumdadır. Bu sadece bu rakamların ezoterik anlamlarının üzerlerine giydirilen elbiselerden (takiyye) başka birşey […]

Alev-i

Alevilik Sır İçinde Sırdır!

Alevilik Sır İçinde Sırdır! “Bende sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam, ‘Cevher-i lâmekan’ benem, ‘kevni mekâna’ sığmazam. … ‘Arş ile ferş’ ‘kâf ile nun’ bende bulundu cümle çün, Kes sözünü ve sessiz ol, şerh […]