ALEVİLİK

Semah, Ayin-i Cem’in bir parçasıdır

Semah, Ayin-i Cem’in bir parçasıdır. Yalın ayak, üryan-püryan olarak, tevhit halinde, cümle kainatı emsal alarak, aşk ile semah dönmek, seyir için değil, Hak için semah dönmek ilahi aşkın bir yansımasıdır. Cem erenlerinin o nurlu cemallerine […]

ALEVİLİK

Bütün Evren Semah Döner

Bütün Evren Semah Döner Batınî inançların törenlerinde uygulanan her bir ritüel ayrı bir içrek olguyu simgeler, yaşatır. Semboller ve figürler içinde anlatılan ya da uygulanan bütün bu rituellerde o batınî inancın temelini oluşturan içrek felsefesini […]