ALEVİLİK

YOLUMUZU YOL EYLEDİK!

Ne diyordu Hünkar:
Hararet nardadır sacda değildir, 
Keramet baştadır taçta değildir, 
Her ne arar isen kendinde ara, 
Kudüs’te Mekke’de Hacda değildir Semavi dinler ile alakamız olmadığını daha nasıl anlatmalı ve kimden duymalıyız?! Pirlerimiz, Ozanlarımız bize yetmiyor mu?! […]

Alev-i

ÖMER HAYYAM

ÖMER HAYYAM Ömer Hayyam, İran, Nişabur ’da 1048; Öl.1122 ), yani 11- 12 Yüzyılda yaşamıştır. Hayyam, yaşadığı dönemde birçok ünlü kişilerle buluşmuş ve onlarla arkadaşlık kurmuştur. Söz konusu bu ünlü insanlar arasında Nizamülmülk (Selçuklunun ünlü […]

ALEVİLİK

Ulu Ozan”lar??? Alın size “Ulu Ozan”

Ulu Ozan”lar??? Alın size “Ulu Ozan” Saygı değer canlar, Osmanlı tarihi boyunca Işık Taifesinin (Alevilerin) dergahlarını onlarca kez basılarak yazılı belgelerin imha edildiği, bu belgeleri bulunduranlar yakalandığında katledildiği bilinen gerçeklerdir. Dikkat edilirse “Ulu Ozan” denilen […]

ALEVİLİK

PİR SULTAN ABDAL ÜZERİNE

  PİR SULTAN ABDAL ÜZERİNE 16.yy Önasyasında birbirini kıran Osmanlı ve Safevi çatışmasının Anadolu’da bıraktığı binlerce kurbandan birsidir Pir Sultan Abdal. Başına gelecekleri bilirmişcesine : “Kara toprak, senden üstün olursam… Ben de bu yayladan Şah’a […]

Alev-i

Hacı Bektaşı Veli

Hacı Bektaşı Veli Hünkar Bektaşı Veli 1209 yılında İran`ın Horasan Şehrinde doğmuştur. Yirmi veya yirmi beş yaşalarına kadar Horasan`da yaşamış olup, Babilik (Kızılbaşlık) Tarikatı Pirlerinden, Kürt Ebul Vefa tarafından okutulup yetiştirilmiştir. Hünkarın etnik yapısı hakkında […]

ALEVİLİK

Fazlullah Hurufi

Fazlullah Hurufi Fazlullah Esterabadi /Naimi(1339-1394),54 yasindayken Timur`un oglu Miransah(Aleviler bu ismi Maransah,yani yilanlarin sahi olarak degistirerek lanet okurlar) tarafindan ölduruldu. .… Ardindan kafasi bedeninden ayrilip,derisi yuzulup(Sasani usulu),cesedine ip baglanarak pazarda dolastirildi. Yetmedi eti köpeklere yedirildi […]

ALEVİLİK

Seyyid Nesimi

Seyyid Nesimi Seyid Nesimi’nin doğumu ve şahadeti hakkında kesin bilgiler yoktur. Tahmini bilgilere göre Nesimi 1339-1344 yılları arasında doğmuştur. 1417 veya 1418 yılında derisi yüzülmek suretiyle şahadete ulaşmıştır. Nesimi’nin başlıca eserleri Türkçe ve Farsça divanlardır. […]

ALEVİLİK

HAŞHAŞİLER VE HASAN SABBAH

HAŞHAŞİLER VE HASAN SABBAH Aslolan iyiliktir, evrenin tümü sevgi üzerine kurulu olduğu için, ancak iyi bir insan kâmil insana dönüşebilir, kâmil insansa eğitimli, bilgili ve o bilgisiyle yaşamına yön veren insandır. Kamil insanlar yetiştirmek için, […]