HAKİKAT YOL’U (Alevilik) -1 (Mehmet KABADAYI)

HAKİKAT YOL’U (Alevilik) -1

“Şimdi bizim aramıza

Yol’a boynun veren gelsin

İkrar ile Pir’e varıp

Hakikati gören gelsin.” Pir Sultan Abdal

Hakikat Yol’u (Alevilik): ikrar ve rızalık esaslı bir Yol’dur. İkrar ve rızalıkta ısrar hakikatte ısrardır. Alevi yol pirleri ucunda ölümde olsa ikrardan dönülmez (“öl ikrar verme, öl ikrarında dönme”) ve rızasız lokma yenilmez ve de ikili davranarak, sağa, sola saparak bu Yol’da yürünmez demişler. Bu nedenledir ki; ikrar ve rıza hukuku esaslı Hakikat Yol’u (Alevilik) cümlemizden uludur. Senden, benden, ondan, bizden, sizden yani hepimizden… Pirlerimiz “varsın gönül kalsın, Yol kalmasın” derler. Bu Yol, Yol’a ikrar verenlerce ve rıza hukukuna bağlı kalanlarla yürünür. Evet, Pirlerimizin de dediği gibi;  “Yol cümleden uludur” / “gönül kalsın, Yol kalmasın!” Hakikat âşığı Mustafa Sazcı Dede (Âşık Devri) söyle diyor;

 “Kadimden uyanıp, ahir zamana

Sırat-el müstakim oldu Yol’umuz

Nebi’den Veli’den nice yıl evvel

Âşığın gönlünde sırdı Yol’umuz.”

Bütün yönleri ile kendine özgü (erkân’ı, felsefesi, kültürü ve geleneği) temel ilke, kavram ve kuralları var olan Alevilik; talip-rehber (rayber)-pir-ana-mürşid ve musahiplik bağları, cem, sorgu-görgü, dar-didar, semah, bağlama, Hızır kültü, dört kapı kırk makam, rıza şehri ve kâmil insan anlayışı gibi değerlere sahiptir. Alevi öğretisinin temelinde; talip-rehber-pir-mürşid ve musahiplik ilişkisini belirleyen semavi dinlerden farklı kendine özgü erkânlar var. Aleviliğin ilke, kavram ve kuralları tamamen kendine özgüdür.

Bu anlamıyla da Alevilik, mevcut diğer tüm din ve inançlar (semavi dinlerden ayrı) gibi kendine özgüdür. Hiçbir dinin, inancın mezhebi veya farklı yorumu değildir. Ancak kendi değerleri içinde doğru anlaşılır bir inanç (öğreti), başlı başına “eline, diline, beline” sahip olma ilkesini düstur edinen bir Yol’dur. Bize bizi soranlara, Hakikat Yol’unun talipleriyiz deriz!  Bir derya olan bu Yol, bir din olabilir mi, bir mezhep olabilir mi? Kul Nesimi diyor ki;

“Sorma be birader mezhebimizi

Biz mezhep bilmeyiz yolumuz vardır

Çağırma meclis-i riyaya bizi

Biz şerbet içmeyiz dolumuz vardır.”

Alevilik öğretisi, cümle canı Hakk’ın varlık deryası olarak kabul ederek 73 âlemi aynı nazarda görür. Çünkü her varlığın bir değeri bir anlamı vardır. Öğretisi gereği farklılıkların ikrarlı birliğini esas alarak her türlü ırkçılığı ve ayrımcılığı rededer. Hiç bir kişiyi, aileyi, kabileyi, soyu, milleti, dini, mezhebi, tarikatı, hiç bir sınıf ve zümreyi ayrıcalıklı ve üstün görmez. Halkların barış içinde birlikte yaşamasını savunur. Nesimi Babanın (Çimen) dediği gibi;

“Dostluklar kurulsun insanlar gülsün

Barış güvercini uçsun Dünya’da

Yok olsun kötülük düşmanlık ölsün

Barış güvercini uçsun Dünya’da!”

Aşk ile.

DEVAM EDECEK!

Mehmet KABADAYI.  / İletişim: Mehmet_k.34@hotmail.com