ASİMİLASYON

ALEVİ KURUMLARI ve CEMEVLERİ

ALEVİ KURUMLARI ve CEMEVLERİ “Haklı olduğu halde haklı olduğunu savunamayan toplum asimile ve manipüle edilmeye mahkûmdur!” DERVİŞ. Değerli Canlar; Hakk Yol (Alevilik) tarihi insanla başlayan insanla süren bir tarih olduğu için başı ve sonu insanlık […]

ASİMİLASYON

ALEVİ KAMUOYUNUN DUYARLILIĞNA

ALEVİ KAMUOYUNUN DUYARLILIĞNA AABK başkanlar divanı 15 aralık 2018’de “”AABK, Aleviliğin asimilasyonuna karşı DURAN yüzüdür” başlıklı bir sonuç bildirgesi yayınlamıştır. 19Aralık Maraş katliamının yıl dönümüne denk gelen bu talihsiz açıklamaya dair Devrimci Aleviler Birliği olarak, […]

KURUMLAR

Neden ‘’DEVRİMCİ’’ Alevİ’ler adı..??

Neden ‘’DEVRİMCİ’’ Alevİ’ler adı..?? Bir çok can gönderdikleri özel mesaj veya DAB paylaşımlarına yaptıkları yorumlarda,, ”DEVRİMCİ Alevİler Birliği” adını DEVRİMCİ kelimesinin kullanılmasını eleştiriyor.. Bunun Alevİikle çeliştiğini, sağcı, solcu devrimci olan olmayan diye, ”DAB adının” Alevİleri […]