DEYİŞLER

İslam Bizim Neremizde?

İslam Bizim Neremizde? Oruç tutmak, namaz kılmak İslam bizim neremizde? Zekat vermek, zekat almak İslam bizim neremizde? Gönülde aşkda yarada Semahda cemde sırada Kadın erkek bir arada İslam bizim neremizde? Tavşan tutan tazımız yok Üç […]

ALEVİLİK

TOPLUMSAL BAŞKALDIRILAR VE ALEVİLİK

TOPLUMSAL BAŞKALDIRILAR VE ALEVİLİK Türkiye tarihine bakıldığında; özellikle İslam’ın egemen bir konuma gelmesiyle birlikte gerek Selçuklular ve gerekse Osmanlı’lar döneminde o günün söylemiyle Bâtıniler, Kızılbaşlar ve günümüzün söylemiyle Aleviler ve Bektaşiler büyük baskılar yaşamışlardır. 1100 […]

ALEVİLİK

Alevilikte kadercilik var mıdır?

Alevilikte kadercilik var mıdır? Özel mülkiyetin ortaya çıkışıyla birlikte semavi dinler var oldu. Semavi dinlere göre bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen süreç içindeki yaşamında, başından geçen olayların önceden planlanmış olduğuna dair bir inanç, alınyazısı, […]

ALEVİLİK

Gerçek ALEVİ dedesi

Gerçek ALEVİ dedesi TUNCELİ’de düzenlenen Alevi Çalıştayı’na konuşmacı olarak katılan Alevi Dedeleri ve Alevi Pirleri, Aleviliğin 4 semavi din dışında, farklı bir inanç olduğunu savundu. Alevi inancının, Hazreti Muhammet, Hazreti İsa ve Hazreti Musa’dan daha […]

ALEVİLİK

1. GENEL OLARAK ALEVILIK

1. GENEL OLARAK ALEVILIK Tarih boyunca ve özellikle günümüzde Anatolia‘daki egemen güçler, vahset ve katliamlar uygulayarak, sapik ve namusuz ilan ederek, özellikle Dogu Anatolia Aleviligini (Kizilbaslik) içinden çikilamaz ve ancak terkedip kurtulabilecek bir karmasa haline […]

ALEVİLİK

Mani’den Zerdüşt’e ALEVİLİK

Mani’den Zerdüşt’e ALEVİLİK Alevilik ilk uygarligin besigi olarak anilan Mezopotamya’yi da içine alan ve yüzlerce uygarligin geçtigi Anadolu’da son seklini almistir. “Islam seriatina karsi” halklarin baskaldiri ve yasam ögretisine dönüsümünde serri egemenligi reddetmesi çabasi ile […]

DEYİŞLER

Arama

Hikmet arar isen özüne bir bak Arap’ta Acem’de Rum’da arama Hakikat nurunun aslı hakikat Aynada yansıyan nurda arama Özünü bilenler özrü silendir Turaplık rızayı teslim edendir Gerçek Abdal Hakk’a hayran olandır Kibir ile gurur horda […]

Fotoğraf yok
DEYİŞLER

Kime Ne

                                                    Ben yitirdim ben ararım Yâr benimdir kime ne Gah […]