dab ilke

DAB Genel Kurulunda Kabul Edilen 12 İlke

Kasım 2016

1-            Yol cümleden uludur. Bilerek bu yolu benimsemiş, yol hükümlerine uymayı kabul etmiş herkes candır ve eş değerdedir.

2-            Tüm halklara insana, aynı nazarda bakmayan bizden değil, yol düşkünüdür. Bu bağlamda Alevilik her türden ırkçılığa ve cinsiyet ayrımına karşıdır.

3-            Alevilik uhrevi bir din değil, bu anlamda hiçbir semavi dinin farklı yorumu veya mezhebi değildir; cemlerde uygulanan ritüeller, doğayla barışık sosyal yaşamı düzenlemenin aracıdır.

4-            DAB, Aleviliği Şii-İslam sarmalında” İslam’ın Özü” gören anlayışa karşı ve bu anlayışa hizmet eden her kurum ve kişiyi asimilasyon misyoneri kabul ve teşhir eder.

5-            DAB kendi dışında ki Alevi Örgütlerini kardeş örgüt görür, bu yapılanmalar içinde Aleviliğin  inançsal değerlerine, tarihsel özüne, yaşamsal ilkeleri ve ahlakına uymayan yanlışlara karşımücadele eder.

6-            Kırsalda ki geleneksel Alevi sosyal yapısının İç göçle  çözülmesi, kentsel yaşam biçimi içinde Alevi Yol Erkannamesinin önemli oranda işlevsiz kalması sonucu, Erkannameyi özünden şaşmadan çağa ve yeni yaşam ortamına uygun güncellenmesi önemli bir görevimizdir.

7-            DAB, Erkanname gerektiren faaliyet alanlarında kullanılan Şii-İslam dilini ayıklayıp, Alevi’ce bir terminoloji geliştirmeyi ilkesel görev, cem evlerinde Mürşit makamında “Pir Ana, Pir Baba”, örgüt yönetimlerinde “Eş  başkanlık” prensibini benimser.

8-            “Yaratıcı Soyut Varlık” inancını ret eden, Varlığın Birliği / Vahdet-i Mevcut anlayışıyla doğayı  kutsayan Alevilik, “Benim Kâbe’m insan” deyimine uygun düşen emeği en kutsal değer, insanı en yüce varlık kabul eder.

9-            DAB; her dergâhın kendine özgü Erkanname anlayışını ret,  uygulamada yöreye göre farklılık arz eden YOL Erkannamsini kabul eder.

10-         DAB olarak, Alevilerin Rızalık Şehri temel prensipleri olan Dayanışma, Paylaşım ve Barış anlayışıyla müttefiklerini doğru tespit ederek birlikte siyaset yapmasının zorunluluğuna inanıyoruz.

11-         Mevcut örgütler içinde, örgüt rızalığı almadan örğüt denetimi dışında, siyasi partilere kişisel kariyer veya çıkar mantığıyla yaklaşan örgüt yöneticilerinin, bulundukları makamlardan uzaklaştırılması kitlelerin önemli bir görevi olduğunu hatırlatmak isteriz.

12-         Alevi örgütlerinde çok başlı durumun, “Alevilikte Öze Dönüş”  anlayışıyla aşılacağına sağlam  ve güçlü birliğin ÖZE DÖNÜŞLE sağlanacağına inanıyoruz.

______________________

DAB’ın ve Alev-İ   YOLumuzun İLKELERİ 

Ocak 2015

 1. Bilim bizim yolumuzdur, sevgi bizim ‘dinimizdir.
  Kimseyi Cennet ile kandırmaz, cehennem ile korkutmayız. DAB kitlesiyle birlikte, eleştiri-özeleştiri yöntemiyle bilim yolunda kendisini sürekli yenileyerek gelişme yolundadır.
 2. VARlığın birliği ışığı, Alev-İyiz.
  Enel-hak, Vahdeti mevcut, karanlığı aydınlatan VARlığın ışığı, Alev-İyiz. Biz semavi İslami, ilahi Müslüman değiliz. Alevilik bir “Biat” kültürü değil, sorgulama sonucu ‘İkrar’ kültürü olduğundan, toplumu oluşturan bireylerin her şeyi sorgulama alışkanlığı kazanması, DAB eğitim faaliyetinin başlıca amacıdır.
 3. Yetmiş iki millete aynı nazarda bakmayan bizden değildir.
  DAB Irkçılığı tekçiliği, milliyetçiliği değil, halkların kardeşliğini ve kendi kader hakkını savunur. Söylem Eylem ve mekanlarında ırkçı milliyetçi sembollere yer vermez. Ezilenle ezen arasına ki farkı göz önünde tutarak cinsiyet, inanç, etnik ve renk farkı gözetmeksizin insana eşit davranılması DAB’ın ilkesel anlayışıdır.
 4. Erkek dişi birdir bizde, noksanlık eksiklik senin görüşlerinde.
  Kadim geleneğe bağlılık gereği DAB, yürütülen Alevi Erkanlarında Pir-Ana ve örgüt yönetiminde, Kadın Eş Başkanlık ilkesini uygular.
 5. Mazlumun yanında olur, zalime zulme boyun eğmeyiz, karşı savaşırız.
  Yârin yanağından gayri her yerde, her şeyde hep birlikte’ sloganıyla, DAB, kendi içinde ve dışında ki tüm sosyal kesimlerin haksızlığa karşı eyleminde, tasasında ve sevincinde birlikte hareketi temel prensip sayar.
 6. Kendimize reva görmediğimizi başkasına görmeyiz, Elimize, dilimize, belimize sahip oluruz.
  ’Eline, diline, beline sahip ol’ ilkesini DAB, El’de üretkenliğin, Dil’de bilgeliğin, Bel’de yüksek ahlakın ve toplumsal barışın temel unsurları kabul eder.
 7. Muhabbeti; kamili insan olmanın okulu biliriz.
  Saz çalar, deyiş söyler, sorup sorgularız, fakat dostumuzu incitmeyiz. DAB’ın dost çevrelerle, barışı birlikte kurma ve koruma anlamındadır.
 8. Bütün evren semah döner; sürekli evrimi, sürekli devrimi savunuruz.
  Gericiliğe asimilasyona boyun eğmeyiz. Zamanı devri geçeni, çağa uymayanı reform ederiz, soyun değil, yolun yolcusuyuz. Geçmişimize, geleceğimize, gençliğimize sahip çıkarız.
 9. CEM olur birleşir, musahip olur acı- tatlı lokmayı yârin yanağından gayrısını rızalıkla paylaşırız.
  Ezmeden ezilmeden, insanca mutlu yaşamayı savunuruz. Aleviliğin bir ‘Rızalık Toplumu’ olduğu ve O’nun kadim bir siyasal yapılanma gerçeğinden hareketle, insanlığın baskı ve sömürü düzeninden kesin kurtuluşunun da siyasi etkinliğe bağlı olduğu vurgulanır.
 10. Dört Kapı, Hava Su Ateş Toprakta Canız.
  Her çiçekten öz alır bal yaparız, börtü böcek doğa anamıza sahip çıkarız. – ‘Dört Kapıda Can’ kademeli eğitim sistemi, genel anlamda doğa-insan, uyum içinde yaşamasını, insan toplum sarmalında hümanist ahlak değerlerini, özel anlamda Yol’un Erkanlarını yürütecek ehil pir-önder yetiştirmeyi esas alır.
 11. Yol Cümleden Uludur.
  Yol Cümleden uludur, hükmüne uyarız; sıfatı ne olursa olsun, kimseye imtiyaz (ayrıcalık) tanınmaz. Yetenek ve beceri gereği öncelikler bu hükmün dışındadır. Yol bir, sürek bin bir’ gerçeğinden hareketle DAB, Alev-i Erkanı ve toplumu içinde ki nüans farklılıklarını kültürel zenginlik kabul eder.
 12. Varlıkta Birlik Dirlik. Antiemperyalist Antikapitalist Antifaşistiz.
  Konfedaral laik, demokratik özerk, eşitlikçi özgürlükçü emekten yana, yeni bir anayasa, dünyada insanca mutlu yaşayacağımız yeni bir düzen için mücadele ederiz. ‘Varlıkta Birlik Dirlik’. Değerleri ve duyguları ortak toplumsal ‘Varlık’, sorunlarını ‘Birlik’ de mücadele ile çözer dirlik sağlar; DAB, ‘Varlıkta Birlik’ öğretisinin sosyal boyutunu, böyle algılar.

Dönen dönsün, biz dönmeyiz Yolumuzdan.

DAB gyk.

___________________ 

DAB çağrısı 7 ilke    –  biz diyoruz ki : 

Şubat 2014

 1. Benim kâbem insan diyen Alevilik; Semavi dinler (İslam dışı),

kendine özgün bir inanç öğretisi, insanlık yoldur.

 1. 72 millete bir bakmayan bizden değildir diyen Alevilik;

Türk Kürt Arap vs. ırkçı milliyetçi (Kemalist) değildir.

 1.  Yârin yanağından gayrı her şey ortak diyen Alevilik;

Emekten yana, sosyal paylaşımcı, devrimci sosyalisttir.

 1. Erkek dişi birdir bizde, noksanlık eksiklik

senin görüşlerinde diyen Alevilik; kadın erkek eşitlikçidir,

kadınlar da Pir postuna oturmalıdır eş başkanlık uygulanmalıdır.

 1.  Börtü böcek bütün evren Semah döner diyen

tüm varlığı doğayı hak bilen Alevilik; çevreci ekolojik dengecidir.

 1. Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diyen Alevilik,

dogma dayatmacı değil, bilimsel, sorgulayıcı, eğitici,

geleceğe, gençliğe yönelik, dinamik, değişimcidir.

 1. Yoğun asimilasyondan dolayı bugün;

Alevi yol erkânında köklü reformlar, ’DEVRİM’ gereklidir.

DAB

∷∷∷∷∷∷∷:

1 Comment

 1. Merhabalar Canlar size bir sorum olacak. Aleviliğin gerçek adını neden kullanmıyorsunuz .Rêha Hak yada Reha Hakîye. Çünkü Alevi adını 1800 lerin başında Osmanlılar bize takmışlardır .

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.