İLKELERİMİZ

DAB’ın ve Alev-İ   YOLumuzun İLKELERİ dab ilke

1. Bilim bizim yolumuzdur, sevgi bizim ‘dinimizdir.
Kimseyi Cennet ile kandırmaz, cehennem ile korkutmayız. DAB kitlesiyle birlikte, eleştiri-özeleştiri yöntemiyle bilim yolunda kendisini sürekli yenileyerek gelişme yolundadır.

2. VARlığın birliği ışığı, Alev-İyiz.
Enel-hak, Vahdeti mevcut, karanlığı aydınlatan VARlığın ışığı, Alev-İyiz. Biz semavi İslami, ilahi müslüman değiliz. Alevilik bir “Biat” kültürü değil, sorgulama sonucu ‘İkrar’ kültürü olduğundan, toplumu oluşturan bireylerin her şeyi sorgulama alışkanlığı kazanması, DAB eğitim faaliyetinin başlıca amacıdır.

3. Yetmiş iki millete aynı nazarda bakmayan bizden değildir.
DAB Iırkçılığı tekçiliği, Ata-putçuluğu değil, halkların kardeşliğini ve kendi kader hakkını savunur. Söylem Eylem ve mekanlarında ırçı milliyetçi sembollere yer vermez. Eezilenle ezen arasına ki farkı göz önünde tutarak cinsiyet, inanç, etnik ve renk farkı gözetmeksizin insana eşit davranılması DAB’ın ilkesel anlayışıdır.

4. Erkek dişi birdir bizde, noksanlık eksiklik senin görüşlerinde.
Kadim geleneğe bağlılık gereği DAB, yürütülen Alevi Erkanlarında Pir-Ana ve örgüt yönetiminde, Kadın Eş Başkanlık ilkesini uygular.

5. Mazlumun yanında olur, zalime zulme boyun eğmeyiz, karşı savaşırız.
Yârin yanağından gayri her yerde, her şeyde hep birlikte’ sloganıyla, DAB, kendi içinde ve dışında ki tüm sosyal kesimlerin haksızlığa karşı eyleminde, tasasında ve sevincinde birlikte hareketi temel prensip sayar.

6. Kendimize reva görmediğimizi başkasına görmeyiz, Elimize, dilimize, belimize sahip oluruz.
’Eline, diline, beline sahip ol’ ilkesini DAB, El’de üretkenliğin, Dil’de bilgeliğin, Bel’de yüksek ahlakın ve toplumsal barışın temel unsurları kabul eder.

7. Muhabbeti; kâmili insan olmanın okulu biliriz.
Saz çalar, deyiş söyler, sorup sorgularız, fakat dostumuzu incitmeyiz. DAB’ın dost çevrelerle, barışı birlikte kurma ve koruma anlamındadır.

8. Bütün evren semah döner; sürekli evrimi, sürekli devrimi savunuruz.
Gericiliğe asimilasyona boyun eğmeyiz. Zamanı devri geçeni, çağa uymayanı refom ederiz, soyun değil, yolun yolcusuyuz. Geçmişimize, geleceğimize, gençliğimize sahip çıkarız.

9. CEM olur birleşir, musahip olur acı- tatlı lokmayı yarin yanağından garısını rızalıkla paylaşırız.
Eezmeden ezilmeden, insanca mutlu yaşamayı savunuruz. Aleviliğin bir ‘Rızalık Toplumu’ olduğu ve O’nun kadim bir siyasal yapılanma gerçeğinden hareketle, insanlığın baskı ve sömürü düzeninden kesin kurtuluşunun da siyasi etkinliğe bağlı olduğu vurgulanır.

10. Dört Kapı, Hava Su Ateş Toprakta Canız.
Her çiçekten öz alır bal yaparız, börtü böcek doğa anamıza sahip çıkarız. – ‘Dört Kapıda Can’ kademeli eğitim sistemi, genel anlamda doğa-insan, uyum içinde yaşamasını, insan toplum sarmalında hümanist ahlak değerlerini, özel anlamda Yol’un Erkanlarını yürütecek ehil pir-önder yetiştirmeyi esas alır.

11. Yol Cümleden Uludur.
Yol Cümleden uludur, hükmüne uyarız; sıfatı ne olursa olsun, kimseye imtiyaz (ayrıcalık) tanınmaz. Yetenek ve beceri gereği öncelikler bu hükmün dışındadır. Yol bir, sürek bin bir’ gerçeğinden hareketle DAB, Alev-i Erkanı ve toplumu içinde ki nüans farklılıklarını kültürel zenginlik kabul eder.

12. Varlıkta Birlik Dirlik. Antiemperyalist Antikapitalist Antifaşistiz.
Konfedaral laik, demokratik özerk, eşitlikçi özgürlükçü emekten yana, yeni bir anayasa, dünyada insanca mutlu yaşayacağımız yeni bir düzen için mücadele ederiz. ‘Varlıkta Birlik Dirlik’. Değerleri ve duyguları ortak toplumsal ‘Varlık’, sorunlarını ‘Birlik’ de mücadele ile çözer dirlik sağlar; DAB, ‘Varlıkta Birlik’ öğretisinin sosyal boyutunu, böyle algılar.

Dönen dönsün, biz dönmeyiz Yolumuzdan.

DAB yk.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.