Alev-i

VAHDET NEDİR

VAHDET ÜZERİNE Tüm bu açıklamalardan sonra, vahdet anlayışına bakabiliriz. Vahdet nedir? Alevi-Bektaşilik, vahdet anlayışına nasıl yaklaşmakta-dır? Vahdet, varlığı, bütün nesneleri, birlik içinde gören bir din-sel/felsefi anlayıştır. Vahdet anlayışı, çokluğu ve görüntüyü aldatıcı ve geçici sayar […]