ALEVİLİK

Torlak Kemal

Torlak Kemal Torlak Kemal, “yârin yanağından gayrı her şeyde ortaklık” şiarı ile hareket eden ve bu düşünce ile devlet sisteminde yaşanan haksızlıkları yok edip, yerine yukarıdaki şiarda somutluk kazanan bir sistem kurmak isteyen Şeyh Bedrettin’in […]

ALEVİLİK

Alevilikte semahın anlamı ve içeriği

Alevilikte semahın anlamı ve içeriği Asırlar boyunca gizli kalmış bir inanç, bu inancı yaşatmak uğruna can vermiş yüzbinlerin direngenliğinde, günümüzde karın altındaki kardelenler gibi başını göğe uzatıyor; yüzyıllardır üzerini örten kar ve soğuğa aldırmadan… Bu […]

ALEVİLİK

Alevilikte devriye inancı

Alevilikte devriye inancı Alevi – Bektaşi devriye inancında her şey başlangıçta aklı-kül ile nefsi-kül, karşıtlarını içinde barındıran mutlak BİR VARLIKTI. Alemde var olan her şey, bu mutlak varlığın kendi içindeki çelişkinin, diyalektik dönüşüme başlayıp, büyük […]

ALEVİLİK

Öğreti Olarak Alevilik

Öğreti Olarak Alevilik Alevi öğretisi, dört öğe, dört nitelik üzerine yapılanan, “atomculuğun” yeni bir yorumu biçiminde algılanan ve kendini tasavvuf zemininde “ruh tasarımı” olarak dışa vuran bir öğretidir. Alevilikte doğasal çevrim, “varlığa geliş” ve “varlıktaki […]

ALEVİLİK

Bâtınîlik ve Anadolu Aleviliği

Bâtınîlik ve Anadolu Aleviliği Bâtınîlik, önce sözlük anlamı: Doğada ve insanda iki yan vardır: Görünen: Zahirî… Görünmeyen: Bâtınî her şeyin ilk hâli ile görünmeyen, bilinmeyen, gizli yanı. Bâtınî düşünce, insanın yaşama biçimine uymayan dinlerle, kitaplarla, […]

ALEVİLİK

‘Alevi’ Sözcüğünün Kökeni

‘Alevi’ Sözcüğünün Kökeni Öncelikle şunu ifade etmekte yarar var ki, Alevi ismi, Hz.Ali’den yüzyıllarca sonra ortaya çıkan bir kavramdır.Hz.Ali döneminde ve sonraki yüzyıllarda, tarihsel kaynaklarda Alevi ismine rastlanmaz.Ta ki, 1000’li yıllarda tek tük aydın isimlendirmesi […]

ALEVİLİK

Alevilik kelimesi nedir?

Alevilik kelimesi nedir? Bir defa „Alevilik“, bir bütün olarak Ali ile bağlantı içinde değildir. Batılı yazarlar „Alawî“ diye yazar. Köken Alaw, î ise mensubiyettir. Mesela Baytar Nuri Dersimi diyorlar. Yani Dersimli Baytar Nuri. „Alaw“ Kürdçe […]