Fotoğraf yok
ALEVİLİK

Alevilik bir “yol”dur.

Alevilik bir “yol”dur. Alevilerin dillerinden düşürmedikleri iki özdeyiş vardır. Birincisi; “Gönül kalsın, yol kalmasın”, diğeri; “Yol cümleden uludur” Gördüğünüz gibi, bu özdeyişlerde Alevilik kısaca “yol” olarak adlandırılmıştır. Alevi ozanların nefeslerinde de Alevilik bir “yol” olarak […]

ALEVİLİK

Aleviliğin, İslamla, İslamiyetle hiçbir ilişkisi yoktur. İslamiyetten çok önceleri oluşmuş, Mezopotamya kökenli, Zerdüşt kökenli bir inançtır. İslamiyetle, Müslümanlıkla, Dördüncü Halife Ali’yle, 12 İmamlarla hiçbir ilişkisi, hiçbir bağı yoktur

Aleviliğin, İslamla, İslamiyetle hiçbir ilişkisi yoktur. İslamiyetten çok önceleri oluşmuş, Mezopotamya kökenli, Zerdüşt kökenli bir inançtır. İslamiyetle, Müslümanlıkla, Dördüncü Halife Ali’yle, 12 İmamlarla hiçbir ilişkisi, hiçbir bağı yoktur. Alevilerin, 12 İmamlar adına, Ali adına yalvarış-yakarış […]

ALEVİLİK

Aleviliğin Mitolojik Temeli ve İslam

Aleviliğin Mitolojik Temeli ve İslam Kuşkusuz soruna sosyolojik açıdan yaklaştığımızda günümüzde Alevilik İslam kültür dünyasının dışında değildir. Ancak onun kayıt altında olan anlayışının dışında bir anlayış olup, ondan farklı bir gelenek ve tarihten gelmiş, ve […]

ALEVİLİK

Alevilik, Aleviler ve Asimilasyon (11)

Alevilik, Aleviler ve Asimilasyon (11)Aleviliği Alevilerden başka herkesin keyfine göre tanımladığı, Alevilik hakkında diyanetin fetvalar derdiği, siyasilerin ısrarlı dayatmaları, ilahiyatçı çevrelerin İslami bakış ve yaklaşımla yaptığı yorumlar, 20-25 milyon civarında olduğu bilinen Alevi toplumu üzerinde […]

ALEVİLİK

Alevilik, Aleviler ve Asimilasyon (10)

Alevilik, Aleviler ve Asimilasyon (10)Alevi toplumu Müslüman görünebilmek için kendi tarihsel ve kadim değerlerinden biri ve en önemlisi olan ‘Kutsal Aile’ kültüne, Şii-İslam’ın Ehl-i Beyt gömleğini giydirerek İslam şiddeti altında var olmaya çalıştığı bilinen belgelerle […]

ALEVİLİK

Alevilik, Aleviler ve Asimilasyon (9)

Alevilik, Aleviler ve Asimilasyon (9)Aleviliği İslam içinde eritmenin planlı başlangıcı, esas olarak Anadolu’yu Türkleştirme politikası kapsamında ve paralelinde, Osmanlı’nın son 25-30 yıllarında Türkçü-İslamcı temelde tarih sahnesinde beliren İttihat ve Terakki siyasi akımıyla ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet […]

ALEVİLİK

Alevilik, Aleviler ve Asimilasyon (8)

Alevilik, Aleviler ve Asimilasyon (8)Aleviliğin asimilasyonu, Anadolu da hükümran olmuş Bizans’ın (Doğu Roma) MS. 325 de, Hıristiyanlığı devlet dini olarak topluma dayatmasıyla başladı. Bu dayatmayı kabul etmeyen ve o dönem IŞIK Taifesi adıyla anılan topluma […]

ALEVİLİK

Alevilik, Aleviler ve Asimilasyon (7)

Alevilik, Aleviler ve Asimilasyon (7)Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Aleviliği ve Alevileri asimile politikası, Onun iktisadiyat, devlet-siyaset ve hukuk anlayışına uygun, yaratmak istediği Türk-İslam tipi toplum hedefine denk düşmektedir. Bu nitelikleri göz önüne alındığında asimile politikası açısından […]

ALEVİLİK

Alevilik Din Değildir (6)

Alevilik Din Değildir (6) Saygı değer okurlar, ‘Alevilik Din Değildir’ başlıklı yazı dizisinin bu son makalesinde Alevilikle ilgili panel, konferans, söyleşi toplantıları, eğitim çalışması vb. alanlarda faaliyet yürüten samimi, gerçek anlamda ‘Aydın’, Alevi canlar hakkında […]