HAKİKAT YOL’U (Alevilik) -3 Mehmet KABADAYI

HAKİKAT YOL’U (Alevilik) -3

Hakikat Yol’u (Alevilik); varoluş felsefesine dayalı, doğayı insanı, bilimi, sevgiyi, eşit paylaşımı, rıza şehri ilkesini ve özgürlüğü kendine rehber edinmiş, ezmeden, ezilmeden dünyada barış içinde, insanca mutlu ve huzur içinde yaşamayı kendisine Yol edinmiş, kadim bir inanç, felsefe, kültür ve yaşam öğretisidir.

“Kudret kandilinde bir ışık iken

Ta ol zaman âşık oldum nura ben”   Sıdkı BABA

Varoluş:

Varoluş; bir zamanlar kendi köşesinde kendi haliyle duran saf enerji, milyarlarca yıllık bir süreçten geçip elenip pişerek mikro organizmaları oluşturdu. Devamında bütün bunlar birleşerek makro organizmaları oluşturarak evren’in içine taşma yoluyla dağıldı (“Bir kandilden bir kandile atıldım/ turap olup yeryüzüne saçıldım”) ve milyarlarca yıllık serüvenin ardından kendi içindeki doğumla (devinimle) vücuda geldi. Bu devinim süreci sonunda da evren ve onun özünü yansıtan bir formlar birliğine dönüştü. Alevi’lik buna “Vahdeti Mevcut” der. Vahdet bir demektir, mevcut ise mevcudat / vâridat, yani her şey demektir.

14 milyar yıl önce gerçekleşen oluşum sürecinde, büyük patlama (Bing Beng) sonrası devamlı hareket halinde olan evren, devimini milyarlarca yıl süren içerisinde gerçekleştirdi. Evrendeki bütün varlıklar meydana gelen devinim sonucunda aynı cevherden oluşarak eril-dişil temelinde şekillendi. Şekillenen şeyin genel adı (bitki, hayvan ve insan) Can‘dır. Can, ateş, hava, su ve toprak’tan (Çar (4) Anasır’dan) oluştu. Işık (ateş) hava, su, toprak, tüm canlıların varoluş ve yaşam kaynağıdır. Bu dört element olmadan yaşam (can) olmaz. Yaşamın ana kaynağı olan çar (4) anasır; hava, su, ateş ve toprak, ikrar ve rızalık ilişkisi içerisinde birbirlerine bağlıdırlar. Birinin varlığı bir diğerinin varlığına bağlıdır.

“Gel gönül dolanıp gezme cihanı

Sen cihan ararsan cihan sendedir

Sana nakledeyim kevn-ü mekânı

Bil muhakkak kevn-ü mekân sendedir.” Güzide Ana (Kâtibi)

Aşk ile.

DEVAM EDECEK!

Mehmet KABADAYI.  / İletişim: Mehmet_k.34@hotmail.com