Devrimci Aleviler Birliği – DAB kurucularından, (Kürd Alevi)

Mehmet Uzun = Halk Ozanı ŞAH SULATAN  yoldaştan

ALEV-İ’ce Deyişler.