Alevilerden Dünya Haklarına ve Devletlerine Acil Çağrı.

Alevilerden Dünya Haklarına ve Devletlerine Acil Çağrı.

DAB DUNYA

Türkiye’de 7 Haziran seçimlerinde tek parti iktidarını kaybeden ve ‘’Sultan’’ olamayan, Erdoğan iktidarı, Türkiye’de Kürtlere, Alevilere, emek, barış, demokrasi güçlerine ve bölge haklarına karşı savaş açmıştır. Can güvenliğimiz tehdit altında dünya haklarını, dünya kamuoyunu, devletlerini uyarıyor, acil dayanışmaya çağırıyoruz.

1924 yılında Tek dil, tek din, tek millet (Türk-İslam) ideolojisi üzerine kurulan TC devleti, 90 yıldır Anadolu’da yaşayan Gayri Müslümlere, Kürt ve Alevi azınlıklara baskı ve katliam uyguluyor.  TC devleti kuruluşunda önce Ermeni, Hristiyan, Süryani, Ezidi vb. azınlıkları katletti, mallarına el konuldu ve onları Türkiye dışına göçe zorladı. Bugün bu haklardan çok küçük bir azınlık çok zor şartlar altında TC’de varlıklarını sürdürmeye çalışıyor. TC devleti 90 yıldır Anadolu’nun yerli halkı olan, 20 milyon Kürdün ve 20 milyon (Müslüman olmayan) Alevilerin varlığını kimliğini dilini, inancını yasaklamış Alevileri, Kürtleri katliamlardan geçirmiştir.

ETNİK GRUPLAR KADİM HALKLAR

Yıllarca Kürtler TC devletinin asimilasyon, katliam, mahpus, işkence ve yasaklarına maruz kalmıştır, en basit insani anadillerini konuşma taleplerini kanla bastırmıştır. Kürt halkını (PKK etrafında birleşip) kendini savunmaya, silahlı mücadeleye zorlamıştır. 35 yıldır süren silahlı mücadele sonu, PKK’nın tek yönlü ateşkes uygulaması, sorunun demokratik barışçıl yönde çözülmesi talebi ve 3 yıldır süren çözüm süreci, barış görüşmelerine rağmen. İslamist diktatör Erdoğan, barış ve demokratik çözüm sürecini askıya almıştır. ‘’El altından’’ gizlice Irak ve Suriye’de IŞİD’i destekleyip,  bölgedeki Kürt halkının ve Suriye devletinin üzerine salmıştır.

Irak ve Suriye’de petrol kaynakları tüm dünyada İslami şeriat devleti amaçlayan IŞİD gibi bir canavar,  bir terör örgütün eline geçmiştir. Türkiye IŞİD’de karşı uluslararası koalisyona destek vermemiştir. Buna rağmen az da olsa koalisyonunun desteği ile bölgedeki PYD,  PPK,  Peşmerge Kürt güçleri, kadınları gençleri direnip IŞİD’i geri püskürtüp, bölgede katliama maruz kalan Kürt, Ezidi, Alevi, Türkmen, Hıristiyan, Şii, Arap birçok halkı IŞİD katliamımdan kurtarmıştır.

Büyük Osmanlı devleti Sultanlık hayalleri ile yaşayan Erdoğan, ‘’Önümüzdeki sene ŞAM’da Muaviye Camii’nde Cuma namazı kılacağım’’ diye besleyip büyüttüğü, IŞİD, El-Nusra gibi İslami çeteler, Kürt özgürlük savaşçıları karşısında yenilince. AKP Erdoğan hükümeti, Türkiye’deki IŞİD’cilerini kullanarak, 7 Haziran seçimleri öncesi Diyarbakır HDP (legal Kürt partisi) seçim mitingine ve en son Kobani sınırı SURUÇ’da canlı bomba ile saldırttı. Türkiye’nin 4 bir yanından Kobani’de ki çocuklara yardım götüren 300 gençten, 32 genci katletti, yüzlerce kişi yaraladı.

AKP bu katliamla, kendini IŞİD (terörü) mağduru gösterip, bugün ISİD’e değil, yıllardır barış isteyen Kürt halkına savaş uçakları ile saldırıyor.  AKP hükümeti bu SURUÇ katliamda ölenlerin cenaze törenlerine saldırdı. IŞİD’i protesto ve barış yürüyüşlerini yasakladı. AKP polisi sivil çeteler eliyle provokasyonlar yapıp, (kendi polis askeri katledip), hükümet yanlısı medyada yalan haberlerle, bunları PKK, HDP Solcular Aleviler yapıyor, IŞİD’te PPK’da aynı terör örgütü propagandası yapıyor. Son günlerde Türkiye çapında büyük tutuklama operasyonları başlatıldı. Tutuklamalarda IŞİD-İslamcılar ertesi gün serbest bırakılırken, 1034 Kürt, Alevi demokrat sosyalist barış yanlısını insanlar suçsuz yere tutukladı. Tutuklamalar sırasında, birçok kişi ve Günay Özarslan isimli bir Alevi kadın,  polis tarafında katledildi. AKP polisi İstanbul Gazi mahallesinde Alevi Cemevine TOMA ve gaz bombaları ile saldırıp 4 gün Günay Özarslan’ın cenazesinin Alevi inancına göre kaldırılmasını engelledi.

ALEVİLER;

Dünyada bugün, 20 milyon Türkiye’de, 5 milyon komşu ülkelerde, 5 milyon Avrupa’da olmak üzere (Sünni Şii İslam, Müslüman olmayan, kendine özgün bir inanç tolumu olan)  30 milyon ALEVİ yaşamakta. Alevilerin yarısı etnik olarak Kürt kökenlidir. Son seçimlerde Türkiye ve Avrupa Alevi kurumları, HDP desteklediklerini beyan etmiştir.  Aleviler bilimi sevgiyi (ışığı alevi) aydınlanmayı ve ‘’canı İNSANI’’ tanrısal olarak görüp kutsar. Bu nedenle Cem erkânlarında EN-EL-HAK (Ben tanrıyım, tarı benim hak insanda) diye Hallacı Mansur darına dururlar.  Aleviler bugüne kadar İslam tarafından katli vacip kâfir görülmüş, Aleviler tarih boyu İslami katliamlara maruz kalmıştır.

TC devleti, 1925 yılında Alevi inancını yasaklamıştır. Ve bugün 11 bakanlığın bütçesinden fazla bütçeye sahip, zorunlu vergiden finanse edilen İslami ’Diyanet işleri başkanlığını’ kurmuştur. TC’de 1980 askeri darbesinden sonra okullarda zorunla İslam dersi getirilmiştir. 2002 yılında AKP’yi tek başına iktidar yapan, toplumun okullarda medyada zorla İslamlaştırılmasıdır.  AKP döneminde bu İslam dersleri 2 saatten, haftalık 8 saate çıkarıldı. Alevi köylerine mahallelerine zorla Cami yapılmakta, Aleviler İslamlaştırılmaya çalışılmakta ve Alevi inancı TC yasalarına göre halen yasaktır. Zorunlu vergiden beslenen TC devleti ‘’Diyanet’’ kurumu bugün dünyanın bütün ülkelerinde faaliyet yürüten, bir defa olsun Cuma namazından sonra IŞİD’i kınamayan, dünyanın en büyük ‘’GİZLİ’’ İslami terör örgütüdür.

TC tarihinde; Koçğiri, Dersim, Malatya, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi, Gezi’de Alevilere yönelik devlet tarafından çok kanlı katliamlar yapıldı.  Aleviler buna rağmen, bugüne kadar ezmeden ezilmeden dünyada insanca barış içinde mutlu yaşayacağımız Laik demokratik eşitlik özgürlükçü bir düzenden yana oldular, insanı kutsal saydıkları için cana kıymadılar.  Aleviler Türkiye’de var olan her türlü demokratik barışçıl sivil toplum örgütü, muhalefetin içinde ve başında yer almaktadır.

Irak’ta Suriye’de IŞİD’cilerin durdurdukları kişilere Alevi’misin ? diye sorup, Aleviyim diyeni anında katlediyorlar.  Suriye’nin Kuzey batı sınırı ‘’Lazkiye’’ bölgesinde Müslüman olmayan Aleviler veya Aleviliğe yakın ‘’Nusayri’’ Arap Alevileri yaşamaktadır. İSİD bu bölgeyi ele geçirip, Irak Suriye’de ki petrollerini Kuzey batı Suriye ‘Laskiye’ limanından dünyaya pazarlayıp, Dünyaya İslam Şeriatını dayatan güçlü bir devlet olmayı hedeflemektedir. TC devleti, AKP iktidarı ve ISİD’in Irak, Suriye, Türkiye’de Alevilere Kürtlere saldırmasının arkasındaki gerçeklerden biride budur.

Tüm bunlardan dolayı, bugün Türkiye, Suriye başta olmak üzere, Avrupa’da ve tüm dünyada Alevilerin can güvenliği AKP ve IŞİD tehditti altındadır.  İnsanı HAK kutsal sayan Aleviler olarak hiçbir cana kıymadık kıymayız. Aleviler olarak ülkemizi seviyoruz, Türkiye’den 20 milyon Alevi Avrupa’ya iltica edip, hiç kimseye yük olmak istemiyoruz. Kendimizi savunmamızı, AKP ve IŞİDe karşı verdiğimiz demokratik barışçıl mücadeleyi desteklemenizi bekliyoruz.

İSLAMİST ERDOĞAN Türkiye’de 7 Haziranda seçimlerini kaybetti, yeni bir hükümet henüz kurulamadı, buna rağmen GEÇİCİ AKP Hükümeti, son günlerde IŞİD’i değil Irak, Suriye ve Türkiye’de, bölgede barış isteyen ve IŞİD’e karşı direnen PKK, PYD, YPG Kürt güçlerine her gün savaş uçakları ile bombalıyor. Kürt köylerini ormanları yakıyor. AKP Erdoğan’ın amacı, milliyetçi duyguları kabartıp, şiddeti tırmandırıp, seçimlerde %13 oy alan HDP’yi terörist ilan edip kapattırmak. TC savcıları bugün terörü (PKK’yı) desteliyor iddiası ile HDP’yi kapatmak için dava açtı. Tüm bunlarla Erdoğan’ın amacı erken seçime gidip, milletçi oyları alıp, tekrar tek başına iktidar olmayı, istediği tek dil, tek din, tek adam (başkanlık) ‘sultanlık’ sistemini getirmektir.

AKP Erdoğan Suriye’nin kuzey batısında sözde  ‘güvenli tampon bölge’ adı altında; 1- Kürt bölgelerinin ISİD’ten temizlemesini,  Kürt kantonlarının birleşmesini engellemek istiyor. 2. Bölgede köşeye sıkışan IŞİD militanlarını,  Suriye ve Irakta ‘’Türken Ordusu’’ adı altında toplayıp, Rojava Kürtlerine, Irak ve Suriye hükümetine karşı kullanmayı ve ilerisinde bölgeyi işgal edip TC’ye katmayı amaçlıyor.

Kürtler, Aleviler demokratlar,  Türkiye’de ve bölgede tüm hakların eşit özgür birlikte yaşayacağı laik demokratik yeni bir düzen ve BARIŞ istiyoruz.

DÜNYADA; 40 tane devlet sözde koalisyon olutummuş bir IŞİD’le bahşedemiyor?.  Bu soruyu artık sokaktaki herkes birbirine soruyor. Dünyanın en barbar, insanlık dışı, katil terörist en çirkin erkeklerine karşı, dünyanın en güzel en yiğit Kürt PKK, PYD, YPJ kadınları canla başla namusları ile direniyor. NATO üyesi TC devleti savaş uçaklarının bu kadınları bombalamasına göz yuman, dünya devlet liderlerine soruyoruz, kim IŞİD’i İslami terörü destekliyor? Sizi seçen halkınız, yarın sizden bunun hesabını soracaktır.

Ankara’da AK- sarayda oturan, dünyaya ılımlı İslam mesajları salan, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan,  IŞİD’in gizli kurucusu ve 1. numaralı kumandanı, gelmiş geçmiş en büyük İslamcı teröristtir, Yeni Osmanlı Sultanıdır ve hedefi Türk-İslam Yeni Osmanlı Cihan imparatorluğudur.  Dünya devletlerini ve kamuoyunu uyarıyoruz. Dar ekonomik politik çıkarlarınızı bir kenara bırakın. İslamist Erdoğan ile anlaşma, pazarlık olmaz, Osama Bin Laden gibi yarın dönüp sizi ısırır.  Acilen, 3’cü dünya savaşının fitilini ateşleyen IŞİD’in fikir babası İslamist ERDOĞAN’ı durdurun, yarın çok geç olacak.

  • TC’ye yapacağınız tatilinizi iptal edin.
  • TC ürünlerini almayın boykot edin, ambargo koyun.
  • TC büyükelçilerine istenmeyen adam NOTA’sı verin.
  • TC ile tüm diplomatik ekonomik ilişkileri durdurun.
  • TC’ye her türlü askeri destek ve silah satışını durdurun.
  • TC devleti ‘Diyanet kurumunun’ ülkenizdeki tüm faaliyetlerini yasaklayın.
  • Türkiye’de ve bölgede demokrasi barış eşit özgürlük için

mücadele veren hakları, her anlamda destekleyin.


Devrimci Aleviler Birliği (DAB)  / Gyk 29.07.2015

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.