ASİMİLASYON

ALEVİLER VE ALEVİLİK (s 16-21) (Ali Göçmen)

ALEVİLER VE ALEVİLİK (s 16-21) (Ali Göçmen)   Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanan Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanununda       “Türk Devletinin dini İslamdır” yazılı idi. Ancak bu ibare 1928yılında kaldırılabildi. “Laiklik” ise 1937’de anayasaya konabildi. Mustafa Kemal kültürlü, ileriyi gören, medeni bir kişiliğe sahipti. […]

Fotoğraf yok
Alev-i

CEM ACILIS GULBANGI

CEM AÇILIŞ GULBANGI Ağustos 2017 Kendini tenede ve canda var eden Hakkın adıyla Bismi şah Bismi şah. Ya Hak Alemleri kendi varlığında var eden İllahi Işık Baxri Huda. Biz senin varlığına, varlığın birliğine inandık. Yoluna […]