Muhammed’ten Seçme Hadisler.  (Arif Tekin)

Muhammed’ten Seçme Hadisler.  (Arif Tekin)

Enflasyon önlenirdi  (11 Nisan 2024/AT)

Hz. Muhammed zamanında güneş tutulur ve kendisi güneş tutulma namazını kıldırır. Namaz bitince cemaat ona: “Neydi sen namaz içinde elini uzatıp sanki bir şeyler koparır gibi yaptın, sonra elini geri çektin?” diye sorar. Kendisi: “Bana cennet gösterildi. Elimi uzatıp/ zıplayıp ondan bir üzüm salkımı koparmak istedim; ancak olmadı. Şayet koparabilseydim, dünya var oldukça yerdiniz bitmezdi” diyor. Bu hadis müttfekun aleyhtir. Yani hem Buhari’de hem de Müslim’de geçiyor. Başka hadis kaynaklarında da var. İşte şanssızlık. Şayet koparabilseydi herkes ondan yerdi ve bugün enflasyon sorunu da yaşanmazdı.Çünkü ac olan hem o üzümden taze olarak yerdi hem de ondan pekmez, sucuk, pestil, kuru üzüm, hoşav yapardı ve böylece ihtiyacını gidermiş olurdu. Vay şanssızlığına vay!
…………………..
Buhari,
Ezan 91/748,
Müslim,Küsuf namzı 17/1493
Nesai, Küsuf 3/907

 

 

*****

Hz. Muhammed’e göre Şeytan hem osurur hem de işermiş

(12 Nisan 2024 Arif)
Hz. Muhammed Ezan’ın önemini vurgulamak için: ” Ezan okunduğunda, Şeytan ezanı duymamak için osura osura/yellene yellene/ arkasından kaçıra kaçıra kaçıp o bölgeyi terk eder” diyor. Şeytanın bu osurma meselesi o kadar önemli olmalı ki, Buhari bunu dört yerde yazmış. Tabii ki Müslim’de de geçiyor.
Hz. Muhammed’e :“ Falanca sahabi sabahleyin geç kalkar” diyorlar. Buna karşı kendisi: “Şeytan onun kulağına işediği için kalkamıyor” diyor. Hz. Muhammed’e göre demek ki şeytan(varsa eğer!!) insan gibi (af buyrun)hem osurur hem de işermiş. Bu hadis Buhari’de iki yerde ve Müslim’de geçiyor. Bunlar, islamın Kur’an’dan sonra en sağlam kaynaklarıdır. 21’inci asır ve hala bu kafada milyonlar var.

a)Buhari. Ezan bab 4/608, El-amel fi-salat 18/1222 ve 1223, Bedü-l halk 11/3285. Müslim, Namaz 8/389

b)Buhari: Teheccüd bölümü 13/1144 ve B. Halk 11/3270. Müslim, Misafir namazı bölümü 28/774

*****

Sakın zamana sövmeyin..

Hz. Muhammed Allah’ın şu sözünü aktarmış: Allah diyor ki, sakın zamana sövmeyin! Çünkü ben kendim zamanım. Bir diğer rivayetle Allah diyor ki, insanoğlu zamana sövmekle beni üzüyor. Çünkü zaman benim. Hani bazen insan, ne kötü zamana denk geldik diyor ya; işte yüce tanrı bunu demeyin. Böyle demekle siz beni üzüyor, bana çatmış oluyorsunuz diyor. Bu sözler Buhari ve Müslim’de geçiyor.

Buhari: Edep 100/6181, Tefsir Ahkaf suresi no: 4826 ve Tevhid 35/7491, Müslim, el-Elfaz no: 2246-47

 

KELERİ ÖLDÜRMEK (1)  (15 Nisan 2024. Arif T.)

Hz. Muhammed: ”Keleri gördüğünüzde öldürün. Çünkü Hz. İbrahim ateşe atılıdığında keler onun ateşini üfürüyordu(ki sönmesin)” diyor. Yani öldürme gerekçesi, kelerin Nemrut’tan yana tavır alıp İbrahim’in ateşini üfürmüş olmasına bağlıdır. Bunun devamı da vardır; şöyle diyor. ”Gördüğünüzde ilk hamlede öldürürseniz yüz(100) sevap kazanırsınız. İkinci hamlede öldürürseniz sevabı daha azdır. Üçüncü hamlede öldürürseniz sevabı giderek azalır” diyor. Bir rivayete göre de ilk hamlede öldürmenin sevabı yetmiş(70) ikinci ve üçüncü hamlelerde giderek azalır diyor. Bir de Hz. Muhammed keler için’ Füveysik’ lakabını takmış. Füveysik, fasıkcık demek. Büyük günahlar işleyen veya küçük günahlarda israr eden kişiye fasık denir. Muhammed aynı sıfatı keler için de kullanmıştır. Evet; bu bilgiler, İslamın Kur’an’dan sonra en sağlam kaynakları olan Buhari ve Müslim’de tekrar şeklinde geçiyor. Üstelik ravileri(hadiseyi aktaranlar) hayli fazla.

O günkü şartlarda zehirli keler/kertenkele insanlara zarar vermiş olabilir. Bu yüzden öldürün deseydi yeterliydi. Bu kadar mitolojik anlatıma ne gerek vardı!

 

Şimdiye kadar insanlar islami kaynaklarda anlatılanları bilmedikleri için körü körüne inanıyorlardı; ama günümüz bilgi çağında bunlar deşifre edilince, inananlar hızlı bir şekilde dini bırakır; ya deist-angoist gibi inançları benimser ya da direkt ateist olurlar. Akl-i selim sahibi bu masallara innaır mı!

 

Hz. Muhammed kelere karşı adeta insanları silahlandırmış. (2)  (16 Nisan 2024 Arif T)

Kertenkele/ kelerle ilgili dünkü günlük paylaşımımda 1-2 hadis işledim. Hz. Muhammed’in kelerle ilgili açıklamaları sadece verdiğim o bir iki hadisten ibaret değil.
Kalanından bir iki rivayet daha vereyim.
Saibe adında biri Hz. Ayşe’nin yanına gider. Ayşe’nin odasında bir yere bırakılmış bir mızrak görür. Sorar, bunu ne yapacaksınız? Ayşe şöyle cevap verir: Biz bununla keleri öldürürüz. Çünkü Hz. Muhammed’in açıklaması var. Şöyle diyordu. Hz. İbrahim ateşe atıldığında keler hariç, yeryüzündeki tüm hayvanlar ateşi söndürmeye çalışmışlar; ancak keler ateşe (tutuşsun diye) üflüyormuş. Bu yüzden Hz. Muhammed kelerin öldürülmesini emr etti diyor. Bu rivayeti, mezhep lideri Ahmet b. Hambel kitabında dört yerde yazmış. İbni Ebi Şeybe ile Abdurrazzak da bunu işlemişler. Aynı zamanda İbni Mace, Ebu Yala, İbni Hibban da yazmışlar. Keza birçok tefsirde Enbiya suresi 69’uncu ayetin açıklamasında da geçiyor. Bu hadis hakkında değerlendirme yapan çoğu alimler ne esas ne usul yönünden bir itirazda bulunmamışlar.1

Hz. Ayşe az önceki açıklamasında keler dışında tüm hayvanlar ateşi söndürmeye çalışmışlar diyor; ancak başka bir sözünde bunu özele indirgeyip şöyle diyor: Keler üflüyormuş; ancak kurbağa söndürmeye çalışıyormuş. Bu yüzden Hz. Muhammed keleri öldürdün; sakın kurbağayı öldürmeyin dedi. Ayşe’ye atf edilen şöyle bir hadis daha var. Hz. Muhammed’in: ” Keler fasıktır/füveysıktır dediğini biliyorum; ancak öldürün dediğini duymadım” diyor. Öldürme nedeni zehirse başka tehlikeli hayvanlar da var. Mesela yılan gibi. Ama nedense sadece keler diyor.2 Tabii ki bu son hadise göre Ayşe’nin sözlerinde çelişkiler var: Hangisi doğru! Bu şu şekilde olabilir. Ayşe bu sözü söylerken Hz. Muhammed keler hakkında henüz ölüm emri vermemiş olabilir. Bir de Hz. Muhammed’in her sözünü illa ki Ayşe de duymuş diye bir kural yok. Olabilir ki, Ayşe öldürmeyle ilgili hadisi daha sonra başka sahabilerden duymuş. Bu, aynı zamanda İbni Hacer Askalani’nin de yorumudur.

Hz. Muhammed insanları keleri öldürmeye o kadar teşvik etmiş ki, baksanıza Ayşe bile keler için odasına mızrak koymuş. Bir bakıma da Hz. Muhammed insanları adeta kelere karşı silahlandırmış. Durum ciddi!!!
Buraya kadar anlatılanlar, Hz. Muhammed’in sözleriydi. Söz konusu hadis olunca, ya eğer yalansa denilebilir. Ancak konu hakkında Kur’an’da inanılmaz bir ayet var. O ayete inanan bunlara inanır.

İbrahim peygamber’in ateşe atılmasıyla ilgili( ki Şanlı Urfa’da bunun yeri var) Kur’an şöyle diyor.

Onlar(İbrahim’e karşı olanlar) İbrahim’i ateşe atınca biz(Allah olarak) ’Ey ateş!

İbrahim’e karşı soğuk, serin ve selamet ol!’ dedik” diyor. İşte çoğu müfessirler(Kur’an

yorumcuları) keler ve kurbağa ile ilgili hadisleri bu ayetin açıklamasında işlemişler. Şu

soruyla kapatalım günlük paylaşımı: Kur’an tanrısının ateşle konuşarak: ” Soğuk ol, serin ve

selamet ol” dediğine inanalım mı!

1a-İbni Ebi Şeybe, Musannaf, Av bölümü, bab 41/20258.
b-Ahmet b. Hambel, Müsned hadis no: 24532,24780,25643 ve 25827 c-İbni Mace, Av bölümü 12/3231
d-Abdurrazzak, Musannaf, c.4/446, no: 8392

2 Buhari, Bedü-l halk 15/3306

Arif Tekin   16.4.2024