Kayda geçmeyen ayetler (19 Nisan 2024  – Arif Tekin )

Kayda geçmeyen ayetler

(19 Nisan 2024  – Arif Tekin )

Örnek-1

Übey b. Kab (ö.33/654) anlatıyor. Bu Übey öyle biri ki, Hz. Muhammed dört kişinin isimini vermiş, bunlardan Kur’an öğrenin demiş ve bu adam o dört kişiden biri. Bakalım ne diyor. Ahzab suresi 73 ayet değil; Bakara suresi kadar (286) ayetleri vardı ve son ayeti de “Evliler zina yaparlarsa taşlanarak infaz edilirler” yani recm ayetiydi diyor. Şu an Ahzab suresi 73 ayettir. O halde nerede kalan 213 ayet; başka bir ifadeyle nerede bu surenin kalan 3⁄4’ü?.1

Örnek-2

Yine Übey b. Kab anlatıyor. Kur’an’ın 8 ayetlik Beyyine suresinde bazı belgelerden bahsediyor ve bunlar bunlar vardı diyerek teker teker sayıyor. Ama o ayetler ne Beyyine suresinde ne de Kur’an’ın diğer surelerinde şu an yok. Yani Kur’an’a kaydedilmeyen ayetler vardır diyor.2

Örnek-3
Hz. Ayşe ile Halife Ömer de”Evli olan erkek olsun kadın olsun zina yaptı mı taşlanarak ömldülürdü” diye ayet vardı diyorlar. Hz. Ömer ayrıca şu detayı da veriyor. Bu cezayı Muhammed de Ebubekir de ben de hepimiz uyguladık, bunu işleyeni taşlayarak infaz ettik. Yine Hz. Ayşe, süt içmekle insan nasıl birine evlat olur kosunda ayet vardı. İşte bugün piyasada var olan Kur’an’da hem recm cezası hem de sütle ilgili ayetler yok.3

Örnek-4
Kur’an’ı en iyi bilenlerden ve ilk Müslümanlardan olan İbni Mesut(ö.32/652) şöyle diyor: Şu an Kur’an’da var olan Nas ve Falak sureleri ayet değil. Bunları Hz. Muhammed bir nevi du olarak okuyordu. Bu durumda şu anki Kur’an’da fazlalık vardır. Gerçekten birçok örnek var ki, zina yapan evlileri Hz. Muhammed recimle infaz etmiştir; ancak bununla ilgili şu anki Kur’an’da bir ayet yok.Yani tabir caizse kanunda bir boşluk vardır.4

Şu kısa bilgiyi de eklemekte fayda var. Şu an piyasada mevcut bulunan Kur’an, Hz. Osman zamanında kitap haline getirilmiştir. Bu komisyonda halife Osman’ın 3 damadı ve Zeyd b. Sabit görev almışlar. Osman’ın bu damatları Hz. Muhammed zamanında 6-7 yaşlarında çocuktular. Neredeyse sahabi bile sayılmazlardı. Peki, baştan beri Hz. Muhammed’le beraber olan Hz. Ali, Übey b. Ka’b, İbni Mesut ve diğer kdemli sahabilerden hiçbirinin komisyonda görev almayıp da Osman’nın kalkıp Kur’an görevini 3 damadına vermesi insanın aklında soru işaretine neden olmaz mı! Bu yüzden Osman başını yedi, değişik coğrafyalardan Müslümanlar gelip evini ablukaya alarak onu infaz ettiler. Kur’an’a yapılan ilaveler veya yazılmayan ayetler konusu çok geniş. Bu konuda zaten özel bir çalışmam piyasada var. Ben sadece fikir olsun diye kısa birkaç örnek verdim; yoksa konu çok geniş.

(19 Nisan 2024  – Arif Tekin )

1Taberi, Tehzibü-l asar no: 1226-32. Hakin Nisaburi, Müstedrek, Tefsir Ahzab suresi c. 2/415 no: 3554 İbni Hazm, Muhalla c.11/235. Beyhaki, Süneni Kübra, Hadler c. 8/211, no: 16911

2Arif Tekin, Kur’an’ın tarihçesi ve yazım serüveni s. 135
3 a-Buhari, Menakıb-i Rnsar 46/Hadler 30/6829-30 ve İtisam 16/7323

b-Müslim, Hadler 4/1691.
c- Ahmet b. Hambel Müsned c. 6/269, no: 36316
d- Süneni Darekutni, Reda bölümü c. 4/178, no: 4296 e-İbni Mace, Nikah 36/1944

4Buhari, Tefsir, Nas suresi no: 4977