SUÇMUŞ MEĞER (Canları eşit görmek suçmuş) (Nurcan B. (Nurê)

SUÇMUŞ MEĞER (Canları eşit görmek suçmuş)

Oysa ben Türkmen Alevi= Kürt Alawî bildim. Ocaklar benim öğretimde eşitti (acaba ben mi yanlış algıladım?) . Yol yürürken karşıma kendine “Zaza Alevisiyim” diyenlerde çıktı elbet .Ancak dilleri eşit ve hür bildim. Bir Kızılbaş (Sıraç/Türkmen) olarak kimlik ayrımına hiç girmedim. Çünkü tüm kimlikler eşit ve hür yaşama hakkı vardı benim lügatımda (öğretinin kural ve kaidesi terk edilemezdi).
Ben ALAW=ALEV bildiğim öğretiden bunu öğrendim ve ayrı, gayrı gözeten olmadım. Yıllardır da bunu savunan, dile getiren oldum.
Peki ya bundan kazancım var mıydı? Kimine göre “Türkçü” kimine göre “Kürtçü” ilan edildim. Hatta yetmedi “seni Kürtler asimile etmiş” diyenler de oldu,.Kürtleri savunduğum için ‘bir Türkten bu beklenilemezdi’ bu yüzden birilerine göre “ajan” olmak Türk’ten beklenti idi. Kimine göre ise “kraldan çok kralcı” olmak Nurcan (Nurê)/nin payına düşen “hak” idi!
O da yetmedi “Kürt milliyetçisi” ilan edenlerde oldu. Sahi Hak eşittir neydi?
Oysa benim bir çıkar veya bir beklentim yoktu. Benim yolum koltuksuz, kariyerist, çıkarcı veya ahbap çavuş ilişkilerine dayanmıyordu. Ego mu? Sahi o da neydi? Kibir dediğiniz kavram çok ötemde duruyordu. Çekememezlik, kıskançlık mı? Bu yol bunları çok gerisinde bırakmış, hakikat arayışçılarının sevdası olmuştu. Sevda kavramının dahi içi boşaltılmış kiminin kurbanı olmuştu!
Bir öğreti bana daha ne verebilir onun arayışı içindeyken “suç” neydi? İnsanı insan olduğu için sevmek mi? Yoksa, dil ve kimlik ayırt etmeksizin CAN diye hitap etmek mi suçum-suçtu? Sahi bir insanı suçlu ilan etmek kime göre veya neye göre tarif edilebilir ve hak sayılabilirdi? Kimin terazisi eşit hak ve özgürlükleri tartmak için var idi? Kimin kefesine sığdık ya da kim kefesine adil olmayan ağırlık koydu?
Ne ilginç değil mi? Ben hiç şaşırmadım. Şaşırmaya vakit de verilmedi (şaşkınlık dahi çoğu zaman çok görüldü).
Asimilasyonun girdabında olan halk kitleleri kendine suçlu arar ve güvensizlik hiç bir kimliğe sığmaz, sığdırılamaz.
Can bir kez sağ olmuş zaten. Sağ sağabildiğin kadar.İnek mi bu? Sahi, sağdığın inek (can) kaç memeli? İroni mi bu?
Öyleyse başa dön tekrar oku..!
AŞK İLE…
Nurcan B. (Nurê)
14 Haziran 2024