TÜRK-İSLAM DEVLETİ VE SİSTEM PARTİLERİNİN KORKULU RÜYASI.

Spanish ISIS Widows Arrested While Trying to Return to Europe

TC. TÜRK-İSLAM DEVLETİ VE SİSTEM PARTİLERİNİN KORKULU RÜYASI. (Feramuz Sah Acar)

Türk-İslam TC devleti ve sistem partilerinin korkulu rüyası; Alevi, Kürt ve Emek hareketinin birleşip sistemi değiştirme korkusudur. Kokunuzun ecelinize faydası yoktur. Canlar birleşip zoru (ecelinizi) kolay kılacaktır.

Spanish ISIS Widows Arrested While Trying to Return to Europe

Alevi öğretisinin, merkezi Anadolu (Horasan, Balkanlar, Mısır, üçgen coğrafyası içinde) oluşup geliştiğini görüyoruz.

12 bin yıllık Urfa Göbeklitepe kalıntılarında; 12 ay 12 burç ilk takvim 12 kültü, ay güneş yıldız kutsaması, kadın erkek eşitliği, birlikte dans/semah, ilk içki dem, doğal yaşamı kutsama vs. Alevi öğretisinin ilk iz sembollerine rastlanmaktadır.

9 bin yıllık Çatahöyük kazılarında; doğurgan yaratıcı kadının kutsandığı, Aleviliğin rıza şehri dediği, ilk anaerkil komünal doğal yaşam düzeni, “turna semahı” vb. sembollerine rastlanmaktadır.

Yaklaşık 2- 6 bin yıl öncesi dönemde, köleci topluma geçmeden önce, ve sonrası; Anadolu Luwi/Hitit, Mezopotamya/Sümer, Antik Mısır Hermetik, Antik Yunan ezoterizmi, Şaman / Budzim / Zerdüş, Eski İran, halk inanç kültür yaşamında: sazlı sözlü kadınlı erkekli cem benzeri erkanlar, Alevi doğa inanç öğretisinin izlerini görmek mümkündür. Ve bu dönemde ortaya çıkan felsefi ve gnostik akınların, haksızlığa zulme karşı direnen toplumsal hareketlerin, Alevi öğretisini beslediğini görüyoruz. 2 bin yıl önce Hristiyanlığın ortaya çıkışından sonra, Aleviliği etkileyen öne çıkan önemli kişilikler ve akımları şöyle sıralayabiliriz;

• Mani: (216-276) İran Hvarvar) Manizim Ezidi/Yezdânizm.
• Samosatalı Pavlus: 260 – 268 Antakya/ Hatay) Ermeni Paulician Paulusculuk, Bogomilizm , Katharizm.
• Mazdek 524 ve eşi Hürrem (Hürremilik İran/Samara / proto-sosyalist) 
• Eba Müslüm Horasani (718-755 Irak
• Babek Huremmi Khorramdin (838 Samara)
• Hamdan Karmat Karmatiler (865-951 Irak ve Bahreyin)
• Hallacı Mansur (26 Mart 922 Irak Bağdat)
• Baba Tahir Üryan (1019 Hamedan İran)
• Danişmend Gazi ( Beyliği 1178 Anadolu/ Sivas Nikasar) 
• Ebu Vefa El Kürdi (1107 Irak)
• Hasan Sabah (1124 Alamut İran / İsmaili dahileri)
• Omar Hayyam (1131 Neyshabur İran)
• Sahaeddin Sührevedi (1191 Halep Suriye)
• Baba Mansur (1197 Mazgirt Dersim Türkiye)
• Baba İlyas Horasani (1240 Amasya)
• Baba İshak (1241 Malya Ovası Kırşehir)

Bugün bildiğimiz Aleviliğin; Babai ayaklanması ve sonrasında Anadolu’da olan ve O dönemde Anadolu’ya gelen “Rum Erenleri” Hace Bektaş Veli tarafından; Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Kendine reva görmediğini başkasına görme. 72 Millete aynı nazarla bak. Eline, diline, beline, sahip ol. Her ne arar isen kendinde ara, Kudüs’te Mekke’de hacda değil. Bizim nazarımızda Kadın erkek bir, eksik senin düşüncendir vs.. desturları ile şekillenip kurumlaşıp, yol erenleri tarafından bu günlere getirilmiştir.

• Hace Bektaş Veli (1209-1271 Nevşehir) 
• Ahi Evren-ı Veli ( 1169 1261 Kırşehir)
• Kadıncı Ana (1215-1275 Nevşehir)
• Fatma Bacı Bacıyanı rum. (1190 1272 Kayseri)
• Yunus Emre (1238 -1320 Orta Anadolu)
• Karaca Ahmet (1200-1300 ?)
• Abdal Musa (13-14 yy. Antalya Elmalı)
• Fazullah Hurufi (1339 – 94 Nahcivan)
• Seyit Nesimi (1369 1404 Bağdat Halep)
• Kaygusuz Abdal (1341-1444 Alanya Kahire Mısır)
• Torlak Kemal (1419 Manisa/Aydın)
• Börüklüce Mustafa (1419 Efes Aydın)
• Şeyh Bedreddin (1359 1420 Serez Yunanistan)

1415-1420 yıllarında Alevilerin “Rıza Sehri” kurma çabası olarak nitelendirebileceğimiz Börklüce Bedreddin ayaklanmasında sonra, Anadolu’da Aleviler yoğun bir baskı altında kalıyor. Bu nedenle de 1500 yılların başında Sünni Osmanlı ve İran Şii Sefavi devleti arasındaki savaşta bazı Alevi aşiretleri Şah İsmail’i destekliyor. Şii İslami unsurlar bu dönemde Aleviliğin içine giriyor. (Şah Hatayi mahlası ile yazılan deyişlerin ne kadar Şah İsmail’e ait veya onun adına yazılmış tartışılır.)
1514 çaldıran savaşı Yavuz katliamı sonrası, Aleviler Osmanlıya karşı 1826 yılına kadar süren irili ufaklı ayaklanmalarla bir nevi gerilla savaşı veriyor. 1400 yıldır ne Sünni, nede Şii İslam’ın hiçbir kuralına uymayan Alevilerin; 500 yıldır “bazı Şii İslam’i terimler altında kimliklerini gizleyerek, “gerektiğinde gerçek Müslümanız biziz diyerek” İslam’ın şerrinden kendilerini korumaya çalıştıklarını, bununda katliamlardan kurtulmalarına bir faydası olmadığını görüyoruz.

• Şah Hatayi (1487 1524 Erdebil/Tebriz İran)
• Bozoklu Celal (1518 – x Erzincan) Celali Ayaklanmaları.
• Şah Kalender çelebi (1527-28 Nurhak Elbistan Maraş)
• Sahkulu Sultan (1551 Antalya Teke/Göçay)
• Fuzuli 1483-1556)
• Pir Sultan (Koca Haydar 1502 -1576 Sivas)
• Hubyarı Sultan / Gönül Ana (1500-1582 Tokat)
• Kul Nesimi (17 yy)
• Karacaoğlan (1606-1689 Çukurova)
• Köroğlu (1600 yy. Bolu)
• Kazak Abdal (1700 Romanya)
• Hamdullah Çelebi (1767-1826)
• Dadaloğlu 1785 -1868 Kavaklıpınar Şarkışla Sivas.

Osmanlı imparatorluğunun 1918’de çökmesi sonrası diğer haklar gibi, Alevilerde yoğunlukla yaşadığı Dersim bölgesinde, bağımsız özerk bölge oluşturmayı düşündü. Fakat TC’nin temelini oluşturan, İttihat terakki Türk-İslam Kemalist anlayış, 1921 Koçgiri katliamı ile bunu bastırmıştır. Halifeliğin kaldırılması ile büyük umut besledikleri TC. Kemalizm, İslam diyanetini kurup 1925 te Aleviliği yasaklamış. Alevi Zaza, Kürt ve diğer azınlıklara yönelik etnik temizlik yapıp, Dersim 1938 soykırımını gerçekleştirmiş, yoğun bir asimilasyon başlatmıştır. Aynı zamanda Şii İslami unsurlarla Alevileri İslam şemsiyesi altında, ırkçı Türk milliyetçi faşist recmin sigortası yapmaya çalışmıştır. CHP’nin misyonu halen budur.

Paylaşımcı bir kültür ve zalimin zulmüne karşı mazlumun ezilenin yanında olma geleneğine sahip olan Aleviler; Cumhuriyet döneminde; sosyal demokrat, sol sosyalist, komünist, devrimci hareketler, Kürt özgürlük ve emek ve aydınlanma hareketi içinde etkin yer almıştır.

• Alişer ve Zarife (9.7.1937 Dersim) Koçgiri Katliamı 1921
• Şeyid Rıza (1863- 15 kasım 1937) Dersim Katliamı.
• Hüseyin Cevahir (1.6.1971 
• Ulaş Bardakçı (19.2.1972)
• Hüseyin İnan (6.5.1972)
• Ali Haydar Yıldız (24.1.1973) 
• İbrahim Kaypakkaya (18.5.1973)
• Aşık Veysel (1984-1973 Sivas)
• Başköylü Hasan Efendi. (1895-1973 Erzincan çayırlı)
• Aşık İbreti Baba (1920-1976 Malatya Elbistan)
• Mazlum Doğan (21 Mart 1982 Diyarbakır)
• Aşık Daimi (1932-1983 Dersim İstanbul)
• Ruhi SU (1912-1985 İstanbul)
• Nesimi Çimen, (1931 Adana 2 Temmuz 1993 Sivas)
• Muhlis Akarsu, (1948 – 2 Temmuz 1993 Sivas)
• Hasret Gültekin (1 mayıs 1973 – 2 Temmuz 1993 Sivas
• Aşık Hüdai (1940-2001 Maraş / Göksun)
• Aşık Mahzuni Şerif ( Elbistan 1939 -2002)
• Sakine Leyla Fidan (9.1.2013 Paris)
• Haşim Kutlu (1942- 26.04.2016 Maraş)

Ortaca, Hekimhan, Kırıkhan, Malatya, Elbistan, AliBaba/Sivas, Maraş, Çorum, 12 eylül, Sivas/Madımak, Gazi/Ümraniye, Gezi direniş ve Alevi katliamları özelikle 2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı, AKP iktidarı ve 2013 İŞİD’in ortaya çıkışı Alevilerin devletin Türk-İslam ideolojisi ve sistem partileri ile yüzleşmesi, kendilerine hiçbir yarar koruma sağlamayan, hakim sınıfların çıkarına hizmet eden, ırkçı/milliyetçilik ve DİN-İslam perdesini yırtıp atmak için bir başlangıç olmuştur. 
Devrimci Aleviler Birliği (DAB) ortaya çıkması böylesi bir sürecin soncudur.

Türk-İslam ideolojisi üzerine kurulu TC devleti ve CHP, AKP, MHP sistem partilerinin 100 yıllık misyonu ve korkulu rüyası; Alevi, Kürt ve Emek hareketinin birleşip bu faşist sistemi, emek, insan ve eşitlik temelinde ezmeden ezilmeden insanca mutlu yaşayacağımız bir şekilde değiştirilmesi korkusudur.

Korkunuzun ecelinize faydası yoktur. Canlar birleşip zoru (ecelinizi) kolay kılacaktır.

Feramuz Şah Acar. 28.4.2019

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.