İSLAMDA EVLİLİK (Arif Tekin)

Buhari’den bir bilgi.

(24 Temmuz 2023)

Hz. Ali’nin torunu(Hz. Hasan’ın oğlu) bir gecede iki amca kızıyla evlenmiştir. Yine Hz. Ali’nin yeğeni/ Mute’de öldürülen ağabeyi Cafer’in oğlu Abdullah, hem Hz. Ali’nin hanımı(Leyla binti Mesut’la) hem de Ali’nin başka eşinden kızıyla evlenmiştir. Bunun daha detayı da var; ben sadece Buhari’de geçeni yazdım. Çünkü Ali’nin bu yeğeni hem Ali’nin Hz. Ömer’den dul kalan kızı Ümmü Külsum’la, hem de Zeynep adındaki kızıyla evlenmiştir. (Buhari, Nikah bölümü bab 24/5105). Daha geniş bilgi isteyenler; benim ”Hz. Ali ve ailesi hakkında bilinmeyenler” adlı kitabımdan yararlanabilirler. Orada geniş bilgi ve kaynaklar var.

 

(25 Temmuz 2023)
Abbasi halifesi Harun Reşid’in, oğlu Me’mun’un aşık olduğu bir cariyesi varmış.Yani oğlan babasının cariyesine aşık olmuş. Bir defasında bu cariye Harun’un ellerine ibrikten su dökerken; Harun’un arkasında duran oğlu Me’mun o cariyeye bir öpücük göndermiş. Cariye onu gözleriyle ayıplamış(Harun’un korkusundan tabii ki) ve o sırada su dökmekte biraz gecikmiş. Harun cariyeye bakarak: ”Bu nedir?” diye sorunca; cariye kekelemiş, bir şey diyememiş. Bunun üzerine Harun: ”Eğer söylemezsen yemin olsun seni öldürürüm!” deyince; cariye: ”Oğlun bana öpücük gönderdi” demiş. Harun, oğluna öyle bir bakmış ki, Me’mun korku ve utanç içinde kalmış. Harun onu o halde gürünce acımış ve ona sarılarak: ”Bu cariyeyi seviyor musun?” diye sormuş. Me’mun: ”Evet” demiş. Harun:”Madem seviyorsun kalk şu odaya götür-gerekeni yap-” demiş. Anlayacağınız, Abbasi halifesi meşhur Harun er-Reşid ile oğlu aynı kadınla olmuşlardır.
Kaynakça: İmam suyuti(h.911.ö), ”Halifeler tarihi” Memun başlığı altında s. 506; Tarihçi İbni Asakir(h.571.ö);”Tarihü Medineti Dımaşk” c. 33/328. Ayrıca Hatibi Bağdadi(h.463.ö) de Bağdat tarihinde yazmıştır).

  Arif Tekin