ALEVİLER VE ALEVİ KURUMLARI ARTIK; 12 İMAM, HÜSEYİN KERBELA MATEM ORUCU, AŞURE ÇORBASI ADI ALTINDA, ŞİA İSLAM KUYRUKÇULUĞU YAPMAYI BIRAKMALIDIR.

ALEVİLER VE ALEVİ KURUMLARI ARTIK; 12 İMAM, HÜSEYİN KERBELA MATEM ORUCU, AŞURE ÇORBASI ADI ALTINDA, ŞİA İSLAM KUYRUKÇULUĞU YAPMAYI BIRAKMALIDIR.

Arapların Muhharam ayıda, bu günlerde Alevileri yine bir 12 imam, Hüseyni Kerbela matem oruç, aşure telaşı aldı.

İMAM HÜSEYİN; babası Ali ile birlikte, İslam’ın yayılması için Cemal (deve), Sıffin, Nehrevan vs. 10 binlerce masum insanı katletmiştir.

İMAM HÜSEYİN; Muaviye’nin halifeliği dönemin de 12 yıl boyunca Muaviye iktidarında görev alıp Medine’de (bakanlık) baş imamlık yapıp Muaviye’den maaş alıp, Muaviye’nin aldığı kararları onaylayıp, uygulayıp Muaviye’nin Din İslam şeriatı için işlediği suçlara ortak olmuştur.

İMAM HÜSEYİN; Kurana İslam şeriatına göre yaşadı, 5 tane karısı, cariye ve köleleri vardı insanın köle cariye olarak alınıp satılmasına karşı çıkmamıştır.

İMAM HÜSEYİN; Muaviye ölümünden önce 677 yılında oğlu Yezit’i Şam valisi (genel kurmay başkanı) olarak atadığında İmam Hüseyin karşı çıkmadı, daha sonra Halife tayin ettiğinde de gelsin toplum önünde Yezit’e biat edeceğini söyledi.

İMAM HÜSEYİN; aynı zamanda gizlice amcaoğlu Müslim b. Akil’i Kûfe’ye gönderip 20 bine yakın Küfe’liden kendine biat alıp, asker toplayıp kendisi Halife olmak için, Yezit’e darbe yapmaya kalktı.

Yezitte bunun haberini alıp, Küfe valisini değiştirip Müslim’i katledip, Küfelikleri biatlarından geri döndürdü. İmam Hüseyin “Küfe’lilerin gönlü senden fakat kılıçları Yezit’ten yana” bunu bile bile, geri dönmesi için uyarılmasına rağmen;

İMAM HÜSEYİN; “Allah böyle istiyor” diye, körü körüne Küfeye “Körbelaya” gidip orada katledilmedi mi? Kahramanlık yiğitlik dik duruş bunun neresinde.?

İMAM HÜSEYİN; Yezitten 15 gün önce Küfeye varıp, ordusunun başına geçip Yezidi öldürmüş olsaydı, Yezit Mazlum mu olacaktı, onun için mi oruç tutacaktınız.?

Körbela’da Yezyit ile Hüseyin’in bugün ki RTE ile FETO arasındaki (İslam’da ganimet) iktidar kavgadan farkı yoktur. Sorgulamadan gidilen yol, Hüseyin-i Körbeladır.

Alevi toplumu ve kurumları; başını Kerbela çöllerine kuma gömmeyi bırakmalı, Kerbella çöllerinden çıkıp kurtulmalıdır. İmam Hüseyin’i masum vs görüp sahiplenmekten onun için matem orucu tutmaktan vs. vazgeçmelidir.

 

Orucun ve Aşurenin kökeni ve kaynağı 1343 yıl önce Kerbela olayı değildir.  Orucun ve Aşurenin kökeni insanların kadim tarihten bu yan 100 bin yıldır, kışlık erzaklarına azaldığı, yaklaşık 15 Şubat ve 21 Mart tarihleri arasında, günde bir öğün yemek yiyerek, bahar bolluk bereket gelene kadar oruç tutmaları, var olan son yiyeceklerinden ortak AŞURE çorba pişirmesi, yani doğal yaşam mücadelesi ile ilgilidir.

Alevilikte bu Hızır ayı değimiz 15 Şubat ve 21 Mart arasıdır.  Bir çok inançta kültürde bu tarihlerde 40 güne kadar süren oruç tutulmaktaydı (fasten/ fasting) Alevilikte de zaten 12-15 şubat arası 3 günlük sembolik Hızır orucu vardır.

Aleviler her yıl 11 gün kayan ay takvimi değil daha gerçekçi olan; 21 Mart Newroz la başlayan ‘Celali’ Alevi GÜNEŞ takvimine hayatlarını ayarlarlar. Kadim tarihten buyana Mezopotamya, Anadolu ve Asya ve dünyanın birçok yerinde, yeni gün, yeni yılın, kıştan karalıktan her anlamda zor günlerden kurtuluş yeni bir başlangıç olarak kutlana gelmiştir. 1-9 Martta Hetf-Mal’lar / Hefto-Mal’ larla başlayan doğanın döllenmesi, dünya güneşe yaklaştıkça, dünyada ekvator dışındaki bölgelerde de, havalar ısınır, karlar eriri, ısı ışık can cemreler “toprak anaya” düşer ve 21 Martta gece gündüz 12’şer saat eşitlenir, doğa ana yeniden doğurmaya üretmeye başlar. Canlılar her şeyini doğadan alır doğaya veririler. Alevilikte 4 Kapı, toprak ateş hava su, 21 Mart, 21 Haziran, 21 Eylül, 21 Aralık, 4 mevsimlik doğal döngülerden birdir 21 Mart.

21 Mart doğanın yeniden canlandığı, Kar kış, Zar zor dar kötü günlerden, ve sömürücü zorba sistemlere karşı direniş ve onlardan kurtuluş günüdür. Eskiden doğal yaşam şartlarından dolayı, Dersim, Koçgiri ve yakın bölgelerde Heftmal günlerinde 7-12 gün oruç tutuluyordu. 21 Mart Nevroz’da kıştan kalan yiyeceklerden Aşure pişirilip toplumsal olarak paylaşılıyordu..  AŞURE NEWROZ ATEŞİNDE PİŞER..

Pir Sultanın dediği gibi, “Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu. İnsanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu”. Zalim “Dehak’lar olduğu sürece, zalim zorbaların tahtlarını, saraylarını başlarına yıkacak, Newroz ateşini yapacak Demirci Kawa’lar hep oldu, olacaktır.

21 Mart ayrıca; Mazlum Doğan’ların 1982 çağın Dehak’larına karşı Diyarbakır Cezaevinde direnişi başlattığı gündür. 21 Mart aynı zamanda, topraktan beslenen su ile yaşayan, yapraklarından oksijen hava üreten, yer üstünde yer altında yandığında ısı üreten varoluş ocağı söndürmeyen yaşam ağacı, Dünya Ormancılık günüdür. Ve ‘’Aynı vardan var olmuşuz, Sen altınsın ben tunç muyum diyen Aşık Veysel hy. gün, ve Uluslararası ırk ayrımı ile mücadele günüdür.

21 Mart Alevi, Kürt, Türk, Fars ve dünyada birçok halk toplumun insanlık tarihinde yeri olan, kara kış ve kötü düzenlerden kurtuluşun yeni bir yılın başlangıcını, ateş yakılıp üzerinden atlayarak, kara kıştan kalan son lokmalarını AŞURE edip paylaşarak, yeni yılı halaylarla vs. coşkuyla karşıladıkları bir gündür. (TC’de dahil Dünya genelinde, resmi bayram, ücretli tatil olması gereken bir gündür.)

Aleviler Muharrem Matem orucunu tamamen kaldırmalıdır.  12-15 Şubat’ta 3 günlük Hızır orucu / lokması zaten vardır.  Aşurede 21 Mart Newroz’da pişirilmelidir.

 

Feramuz Acar / 28.07.2023