İSLAM İLERİ GELENLERİNİN AKRABALIK İLİŞKİLERİ (M. Kabadayı)

    İSLAM İLERİ GELENLERİNİN AKRABALIK İLİŞKİLERİ

Ebubekir’in kızı (Ayşe) Muhammed’le, Muhammed’in kızı Osman’la, Ömer’in kızı, Muhammed’le, Muhammed’in kızı, Ali’yle, Ali’nin kızı,  Ömer’le evlendiriliyor.

Muhammed Zeyd’in babalığı. Zeyd’in hanımı Zeynep Muhammed’in gelini. Fakat aynı Zeynep aynı zamanda Zeyd’in de analığı! Yani Muhammed, evlatlığı Zeyd’in hanımı (eşi) Zeynep ile evleniyor. (Bakınız Kuran-ı Kerim Ahzap suresi 37.ayet).

Çok basit ve anlaşılır dille anlatıyorum: Muhammed, kızlarından Fatma’yı Ali’ye, Rukiyye’yi de Osman’a veriyor. Rukiyye’nin ölümünden sonra da Muhammed’in diğer kızı Ümmü Külsûm’ü de Osman’a veriyor. Bu durumda: Muhammed, Ali’nin ve Osman’ın kayınbabası! Aynı zamanda Ali ile Osman bacanak oluyor.

Ömer, kızı Hafsa’yı Muhammed’e veriyor. Yani Ömer Muhammed’in kayınbabası oluyor. Ömer’in boşadığı Atike’yi de Muhammed’in torunu İmam Hüseyin alıyor.

Ali kızı (Muhammed’in torunu) Ummü Gülsüm’ü Ömer’e veriyor. Yani Ömer, Ali’nin damadı, Ali, Ömer’in kayınbabası, Fatma ise kaynanası oluyor.

Şöyle ki; Muhammed’in kızı Fatma 10 yaşında iken Ömer, Muhammed’den kızı Fatma’yı istiyor.    Muhammed; “kızım Fatma henüz küçüktür hem de amcam oğlu Ali’ye sözüm var”  deyip Fatma’yı Ömer’e vermiyor! Fatma 13 yaşına geldiğinde 26 veya 27 yaşındaki Ali ile evlendiriliyor. Ali ile Fatma’nın ilk çocukları Ümmü Gülsüm dünyaya geliyor.

Ömer, 51 yaşında (634-644) Halife oluyor ve 10 yıl halifelik yapıyor.  Halife Ömer, bu sefer Ali ve Fatma’nın kızı yani Muhammed’in torunu Ümmü Gülsüm’ü istiyor. (Ümmü Gülsüm o sırada 9 yaşındadır.)  Ali, kızı Ümmü Gülsüm’ün yaşının küçük olmasını gerekçe göstererek Ömer’e vermek istemiyor!

Bu sefer Ömer, Ali’ye Allah üzerine yemin ederek, amacının sadece Peygamber’e (Muhammed’e) akraba olmak olduğunu, Ümmü Gülsüm’e ölünceye kadar dokunmayacağını sadece nikâhına alacağını söyler ve bir şekilde Ali’yi ikna edip 40,000 dirhem altın vererek çocuk yaştaki Ümmü Gülsüm’ü nikâhına alır. Ümmü Gülsüm, Ömer’in 9 karısından yedincisidir!

Ümmü Gülsüm 11 yaşına geldiğinde, Ömer’den bir oğlan, 13’ü ne geldiğinde bir oğlan daha doğurur! Her 2 çocukta yaşına gelmeden ölür. Ömer öldükten sonra Ümmü Gülsüm, 5 ayrı yaşlı adamla evlendirilir. Yani 5 ayrı yaşlı adama verilir.  Bu masum kızcağız (Ümmü Gülsüm) 22 yaşına kadar 4 çocuk daha doğurur ve 22 yaşında ölür…

  Kaynak: (Kütübi Sitte ve nebiyyi secere).

 

    Sonuç; İslam ileri gelenlerinin akrabalık ilişkileri böyleyken; nasıl olur da bu akrabalık ilişkileri içinde yer alan kimi İslam ileri gelenlerinin (Halife ya da İmam) Hakikat Yol’u (Alevilik) ile ilişkilendirilip Mürşid’lik veya Pir’lik payesi verilir? Bu tür ilişkiler ve bu tür evlilikler, Hakikat Yol’unda (Alevilik’te) düşkünlük sebebi değil midir? Yani Yol içinde kınanan durumlar değil midir? Aşk ile.

 

Mehmet Kabadayı