TOPAL OSMAN KİMDİR ? (Mehmet KABADAYI)

TOPAL OSMAN KİMDİR ?  (Mehmet KABADAYI)

“Kendi kimliğini ötekinin varlığına göre konumlandırmak hastalıktır. Kimliğini yaşatman için sana bir düşman gerekiyorsa, senin kimliğin hastalıklıdır.” Hrant DİNK

Egemenlerin kirli işlerinde kullandığı ve sonradan işi bitince ortadan kaldırdığı Topal Osman kimdir kısaca alçılayalım: Birinci Jöntürk döneminde (1914) 17 Ermeni’yi boğarak öldürmekten hakkında dava açılıp suçlu bulunan Topal Osman, İkinci Jöntürk döneminde (1918) baş tacı yapılmış, cezası affedilmiş ve 1919 yılında Pontus Rumlarına yönelik katliamlarda kullanmıştır. Özellikle savunmasız köylülere karşı giriştiği vahşice katliamlarla nam salan Topal Osman, Kızılbaş-Kürtlerin vahşice öldürüldüğü, mallarının gasp edildiği Koçgiri katliamında da kendisine bağlı gönüllü alayıyla (çeteleriyle) ile yer almış ve insanlık dışı zulmünü burada da gerçekleştirmiştir.

Topal Osman, o dönemler de 800’le 1200 kişi arası çete kuvvetine sahiptir. Ama o aynı zamanda İttihat ve Terakki’nin gizli örgütü Teşkilat-ı Mahsusa’nın da vazgeçilmez elemanıdır.” Başta 1915 Ermeni katliamı olmak üzere ardından 1919 Pontus Rum katliamı ve 1921’deki Koçgiri katliamında devletin bütün gizli, pis işlerinde onun imzası vardır. Topal Osman, insanları kendi kazdıkları mezarlara diri diri gömen, buharlı gemi kazanlarında diri diri yakan, derilerini yüzdüren vb. akla hayale gelmeyecek eziyetlerle ve işkencelerle insanları katleden, bütün bunların yanında insanların servetini gasp edip üstüne geçiren ve etrafındaki katil sürüsüne dağıtan acımasız bir canidir ve eli kanlı bir zalimdir…

 

MUSTAFA KEMAL PAŞA VE TOPAL OSMAN BULUŞMASI

Bilindiği gibi Mustafa Kemal Paşa, Padişah’ın emriyle özel görevli olarak 16 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a gönderilir. M. Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a varır. M. Kemal ilk iş olarak Havza’da Topal Osman ile görüşür. M. Kemal Paşa’nın Samsun’a gelişinden hemen sonra Havza’da Topal Osman’la görüştüğünü,  Topal Osman güzellemesi yapılan onlarca kitapta açıkça yazılı çizilidir. Aynı zamanda Hasan İzzettin Dinamo da “Kutsal İsyan II.” de bu görüşmeye değinmektedir. Bu görüşme de M. Kemal Paşa, Topal Osman’a “Pontus belasının temizlenmesini tamamıyla senin tecrübeli ellerine bırakıyorum, Osman Aga” der.  Topal Osman’ın Mustafa Kemal Paşa’ya verdiği yanıt şöyledir; “Siz merak etmeyin Paşam.  Ben bu Pontus Rumlarına öyle bir tütsü vereceğim ki, hepsi mağaralarda eşek arısı gibi boğulacaklar.” Topal Osman, canilikte sınır tanımaz; binlerce Rum’u öldürür ve bu arada korkup kaçan, ülke değiştiren Rumların mallarına el koyar.

Murat Yüksel, “Ali Şükrü Bey ve Topal Osman Ağa, Trabzon 1993” adlı kitabının 30. sayfasında şöyle diyor; “Giresun’un talihsiz halkının ricalarını ve yakarışlarını hiç kimse duymadı. Şikâyetlerini kimse dikkate almadı. Mahkeme binasındaki arşivler, Topal Osman’a yönelik şikâyetlerle dolu. Ancak gizli bir güç, Topal Osman’ı sadece kullanmakla kalmıyor, bilakis her katliam ve şikâyet sonrası hiyerarşi basamaklarını tırmanmasını sağlıyordu. Topal Osman Giresun’un en üst rütbeli subayıydı. O her şeydi. Tüm ipler onun elindeydi. Emirler veriyor, yasaklıyor, astırıyor, kesiyordu. Kimse karşı çıkmak için tek kelime bile etmedi.” Evet, Murat Yüksel’in “Ali Şükrü Bey ve Topal Osman Ağa, Trabzon 1993” adlı kitabından da aktardığı gibi Teşkilât-ı Mahsusa yetiştirmesi, çete reisi, gaspçı, cani Topal Osman uzun süre korunmuş ve kollanmıştır.

Dönemin egemenlerinin emriyle vahşi ve barbar yöntemlerle halka zulüm yapan Topal Osman ve çetesi için Vet. Dr. Nuri Dersimi tepkisini şöyle dile getiriyor. “Yabancı hesabına av köpeği görevi yapmaktan zevk alan, namus düşmanı bu barbar çete alayları, zapt ettikleri köylerde her çeşit zulüm ve melaneti yapmaya başlamışlardı. Masum Kürt çocukları,  bu canavarlar tarafından ateşe atılıp yakılıyor ve tüyler ürperten bu manzara karşısında; Laz Alayı adını taşıyan bu alçaklar zevk ve cümbüş yapıyorlardı.” Zalim ve barbar Topal Osman, Karadeniz bölgesinde Rum ve Ermeni halka ne yapmışsa Koçgiri’de de Kızılbaş-Kürt halkına aynısını yapmıştır.

Bakın Türkiye Cumhuriyetinin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar; Sakallı Nurettin Paşa’yı ve Topal Osman’ı ve de çetesini överken ne diyor; “Koçgiri bence hepsinden mühimdir. Esasen Yunanlılara karşı durmak için kuvvetimiz kâfi değildi. Bunlar da ayrıca çıktı başımıza… Koçgiri’de bir ordu Merkezi yapıldı. Onun kumandanlığına size önce bahsettiğim Nurettin Paşa’yı kumandan tayin ettiler. O başardı o işi. Sonra Giresun’dan 1200 kişi ile gelen Topal Osman – çok yakın dostumdur, cahil bir adamdı büyük gayretleri oldu.” Celal Bayar’ın da dediği (itiraf) gibi katil Topal Osman, Ankara hükümetinden aldığı yetkiyle Koçgiri’de açıkça halka kin kusup halkın malını gasp edip 132 köyü yakıp-yıkmıştır. Peki, bütün bu yapılanlar ilkellik ve barbarlık değildir de nedir?

 

ÇANKAYA MUHAFIZ ALAYI

       Havza’da yapılan ilk görüşmeden itibaren kendisini M. Kemal Paşa’nın hizmetine kendisini adayan Topal Osman, M. Kemal Paşa’nın emriyle Meclis tarafından “Muhafız Alay Komutanlığı” vazifesiyle Ankara’ya çağırılır ve “Muhafız Alay Komutanlığı” oluşturulur. Oluşturulan Çankaya Muhafız Alay’nın Komutanlığına da Topal Osman getirilir. Topal Osman, Erzurum Kongresi’nden başlayarak bedenen tasfiye edildiği güne kadar, M. Kemal Paşa’nın muhaliflerini sindirmek; Ankara Hükümet’inin gönderdiği yerlerde (Koçgiri Ayaklanmasını bastırmak gibi) yasaların dışına çıkarak görevini vahşi bir şekilde yerine getirmek; Muhafız Alayı komutanı olduğu günlerde Ankara’da Ali kesen baş kıran rolünü hakkıyla oynamak gibi faaliyetlerde bulunur.

Birinci Meclis M. Kemal Paşa’ya muhalefetin en yoğun yapıldığı bir meclistir. Bu Meclis de iki grup vardır. Birinci grubu M. Kemal Paşa, ikinci grubu ise Lazistan Mebusu Ali Şükrü Bey yönetmektedir. Lazistan Mebusu Ali Şükrü Bey, etkili bir siyasi muhalif ve aynı zamanda gazetecidir. Lazistan Mebusu Ali Şükrü Bey, bir Meclis oturumunda TKP’lilerin Trabzon’da katledilmeleri ile ilgili görüşmeleri ve telgrafları deşifre edip Mustafa Suphi ve yoldaşlarının M. Kemal Paşa’nın yönlendirmesi ile Topal Osman ve adamı Yahya Kaptan tarafından katledildiğini açıklar. Bu durum M. Kemal Paşa’nın canını çok sıkar. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Lazistan Mebusu Ali Şükrü Bey, ortadan kaybolur.

Lazistan Mebusu Ali Şükrü Bey’in kaybı üzerine, Meclis’te, yoğun tartışmalar başlar. Topal Osman’ın türlü türlü yöntemler kullanarak M. Kemal’in muhaliflerini sindirmeye ve ortadan kaldırmaya yöneldiği herkes tarafından bilinmektedir. Ali Şükrü Bey’in ortadan kaybolmasından sonra yapılan aramalarda cesedi, Ankara’nın Mühye köyünde bulunur. Yapılan araştırmalar da katilin Topal Osman olduğu anlaşılır. Sonuçta katilin, M. Kemal Paşa’nın yakın çevresinden olması nedeniyle, cinayetin en tepeden örgütlü şekilde planlandığını zihinlerde çağrıştırır ve bulunan bütün deliller Topal Osman’ı işaret eder.

Netice de Mustafa Kemal Paşa güç durumda kalır ve Topal Osman’ı feda etme kararı alır. İsmail Hakkı Tekçe komutasındaki birlikleri Topal Osman’ın üzerine gönderir! Topal Osman, Çankaya sırtlarında Papazın Bağı mevkiinde kaldığı evde 1. Nisan’ı 2. Nisan’a bağlayan gece üzerine gönderilen birliklerle çatışır. 2 Nisan 1923 sabahı kaldığı evin etrafı tamamen kuşatılınca Topal Osman, teslim olur. Kendisi ve yanındaki adamları burada infaz edilir. Böylece, cinayet failinin konuşması riski de ortadan kalkar. Neticede M. Kemal Paşa hem Topal Osman’dan hem de meclisteki etkili muhalifi Lazistan Mebusu Ali Şükrü Bey’den kurtularak “bir taşla iki kuş vurmuş” olur. Bizzat efendisi tarafından tasfiye edilen (öldürtülen) Topal Osman’ın cesedi 2. Nisan sabahı meclisin önünde sergilenir.

      Sonuç olarak Topal Osman’a, bağlıyım diyenlere diyorum ki; Topal Osman, egemenlerin kirli işlerinde kullandığı ve sonradan işi bitince bizzat efendisi tarafından ortadan kaldırılan, çete reisi, katil, gaspçı ve cani bir katildir… Aşk ile.

 

   EKLER:

 

Emrindeki çetelerle Ermenileri ve Karadeniz’de Rumları katleden, Ankara Hükümeti’nin emriyle Koçgiri katliamında da (6 Mart 1921 – 17 Haziran 1921) yer alan, bölgedeki köyleri yakıp-yıkan, masum insanları kadın-çocuk-yaşlı demeden katleden, halkın malını gasp ve talan eden katil, cani Topal Osman!

 

    KAYNAKLAR:

 1-http://mezopotamyaajansi35.com/GUNCEL/content/view/171884 – Diyarbakır’da Topal Osman fotoğraflı mesaj!

2- https://www.gazeteduvar.com.tr/topal-osman-otobusu-meclis-gundeminde-verilmek-istenen-mesaj-nedir-haber-1565944

3- Cemal Şener, Topal Osman Olayı, Ankara 1968.

4-  Murat Yüksel, ”Ali Şükrü Bey ve Topal Osman Ağa”, Trabzon 1993.

5-  Vet. Dr. Nuri Dersimi,  Kürdistan tarihinde Dersim, Dilan Yay. Diyarbakır, 1992, 4. Basım.

6-  Tercüman gazetesi, 10 Eylül 1989.

7- Faik Bulut, ”Dersim Raporları”, Evrensel Basım Yayın.

8-Komal yay-Koçgiri Halk Hareketi

9-Rauf Orbay-Yakın Tarihimiz

10-H. İzzettin Dinamo-Kutsal İsyan

11-Falih Rıfkı Atay-Çankaya

12– TBMM’nin 2.4.1339 tarih ve 370 sayılı Katil Topal Osman’ın salben teşhirine dair kararı, TBMM ZC, I/28-2.4.1339, s. 304-308 ve Fihrist-s. 5.

13- https://siyasihaber9.org/cesedi-asilan-topal-osman-1-2/

14-https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/imamoglu-onlarin-yurudugu-akilsiz-yola-girmeyecegim-5052302/

15- Mehmet Kabadayı, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Kitle Katliamları, Vesta Yay, 2015.

 

Mehmet KABADAYI.

İletişim: Mehmet_k.34@hotmail.com