GERÇEKLER VE HAYALLER

GERÇEKLER VE HAYALLER

(04 Şubat 2024 – Arif Tekin)

 

a) Adamın birini, içki içip sarhoş olmuş diye halife Ömer’e getiriyorlar. Ömer: “Sarhoştur aklı başına gelsin sonra gerekeni yapayım “diyor. Adamın aklı başına gelince başlıyor dövmeye. Sonra Ömer o adamın matarasından içince bakıyor ki çok serttir. Su katın öylesine içelim diyor ve su katarak Ömer ve arkadaşları onu içiyorlar. Bir de Ömer içip sert olduğunu fark edince: “ Oy! Demek ki adam bundan içtiği için sarhoş olmuş” diyor. Bu bilgi, Hanefi mezhebinin önemli kalemşörlerinden Serahsi, yazdığı 30 ciltlik kitabında anlatıyor.

“el-Mebsut”  İçecekler bölümü, c. 24/11

 

b-Bir yolculukta adam halife Ömer’in matarasından içki içince sarhoş oluyor. Ömer o adama had cezası (80 kırbaç) uyguluyor. Adam-haklı olarak- itiraz ediyor: “Senin matarandan/kabından  içtim, niye bana ceza veriyorsun” diye itiraz edince; Ömer: “Sen içtiğin için değil; sarhoş olduğun için ceza veriyorum” diyor.  Bunun anlamı şudur: Sen insan gibi içmedin ki. Hani ben içerken sarhoş oldum mu der gibi. Bunları yazmaktan “içki için veya içmeyin” demek istemiyorum. Hayal edilen, insanlara anlatılan Ömer’le gerçek Ömer bilinsin diye yazdım.

Bu bilginin geçtiği kaynaklardan bazıları:

1-Cessas(ö.305/917), Ahkamü-l Kur’an, Maide c. 4/126

2-Tahavi(ö.321/933), Şerhü meani-l asar c. 4/218, no: 6462-63

3-Ali el-Kari(ö.1014/1605), Şerhü Müsned-i Ebu Hanife s. 521. Darekutni’den naklen.

4-Beyhaki(ö.458/1066), Marifetü-s- Sünne, içecekler bölümü c. 13/24, no: 17338

5-Zeylai(ö.762/1360), Nasbü-r- Raye, c. 3/350, no:5598