EHL-İ BEYT KÜLTÜNÜN TARİHSEL KÖKENİ (1)

2. Kasım 2015 Alevi 0

EHL-İ BEYT KÜLTÜNÜN TARİHSEL KÖKENİ (1) Ehli Beyt deki, “Ehl” ile “Ahali” aynı köktendir; günümüz Türkçesiyle “Halk” demektir. “Beyt” “Ev-Hane” demektir“Ehl” “Ahali” “Halk” “Beyt” sözcükleri […]