KAN-DİLLİ PERŞEMBE

 

“KAN-DİLLİ PERŞEMBE”

İçindekiler

Alevilerde 48 Perşembe (Delil uyandırma, Cem ibadet günü mü?
Bazı Alevi kurumlarının her perşembe akşamı delil uyandırmaya, “Perşembe’yi cumaya bağlayan gece “48 Perşembe cemi” Alevilerin cem ibadet günü diye bir uygulama başlattıklarını görüyoruz.

Bu Aleviliği Cuma namazına İslam’a bağlama çabalarıdır. Tarih boyu, Aleviler din İslam’a boyun eğmediği karşı durduğu için, İslam’ın Osmanlının TC devletinin kanlı kılıcı ile kellesi kesildi namımız KIZILBAŞ oldu. Aleviler Maraş, Çorum, Sivas’ta; Cuma namazından sonra camiden çıkanlar tarafından katledildi yakıldı. “Cuma’nız mübarek olsun” sözlerinden, şu İslam’ın ŞER’inden kurtulalım derken. İslam kuyrukçusu İzzetDinciler bir de başımıza “48 Mübarek Perşembe” gecesi “İzzet.kandili” çıkardılar.

Her perşembe akşam TV’de cem yayınlayarak bunu pekiştirmeye çalışıyorlar. Neymiş Aleviler 48 perşembe oruç tutarmış, 48 hafta Perşembe’yi cumaya bağlayan gece Cem tutarmış, gece yarısı cuma başladığı için, tüm Müslümanlardan önce Müslüman olmuş olur bizim İslamcı Aleviler. Cuma namazı yerine, Cuma cemi yapmış olunuyor.

Peki, Perşembe gününün oruç ve cem tutmanın gerekçesi neymiş?
Güya Allah dünyayı 6 günde yaratmış. 3 gün çalışmış yorulmuş, hafta ortası Perşembe günü dinlenmiş, sonra 3 gün daha çalışmış, dünya âlemi insanı yaratmış. Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlık diyen bir yolda, ancak bu kadar saçmalık yapılabilir. Bilim bunun neresinde sormak gerekir.

Allah peygamberlere perşembe akşamları “hutbeler okuyun buyurmuş”. Ne zaman nerede kime buyurmuş, hangi kimin hutbeleri okunacak kaynak yok. Herhalde, imam Hz. Ali’nin hutbeleridir. Örnek olarak birisini okuyalım o zaman:
((İmam Ali 80. Hutbe: “Ey insanlar! Kadınlar iman, pay ve akıl bakımından noksandırlar. İman bakımından noksanlıkları, hayızlı günlerde, namazlardan ve oruçtan uzak olmalarıdır. Akıllarının noksanlığı iki kadının şahitliğinin bir erkeğin şahitliği yerine geçmesidir. Payların noksanlığı ise mirastaki paylarının erkeklerin yarısı olmasıdır. Kadınların kötülerinden sakının, hayırlılardan çekinin; onlara iyilikler de itaat etmeyin ki kötülüklerde itaat beklentisi içinde olmasınlar.”)) ((Kaynak: Nehc’ül-Belağa; İmam Ali (a.s)’ın Hutbeleri, Mektupları Ve Hikmetli Sözleri))

Yok Muhammed Miladi: 632, haziran ayının 08. “Perşembe” günü ölmüş. Kuyruklu yalan İslami kaynaklar “pazartesi” vefat ettiğini belirtiyor. Ayrıca Muhammed hastalıktan falan ölmemiştir, eşleri Ayşe ve Hafsa zehirlemiştir. (Muhammed’in Ölümü Arif tekin) Yok birçok peygamber ve 12 imamların 11’i perşembe günü ölmüş. Belge kaynak yok.

Neden 52 hafta değil de 48 Perşembe? Ramazan ayında Aleviler Oruç tutmazmış. Veya o yalan tutmadı, Muharrem ayında cem yapılmazmış ta ondan 48 haftaymış?

Bir hadise göre de Muhammed hacdan dönerken Medineli 48 mümin Muhammed’e biat etmiş, Muhammet bunlardan 12 mümini Nakip olarak seçmiş, bu biat üzerine Fetih suresi 10 ayeti inmiş? Bazı ‘düzmece Alevi deyişlerinde’ ;

“Din Muhammed dini taptığım tapı,
Yıkılmaz Allah’ın yaptığı yapı,
On iki 12 bahçede Kırıksekiz 48 kapı,
Onların arasında açan bir çift gül nedir’’

Benzeri söylemler geçer.” 12 sayısı burç aylar ile ilgilidir, 48 cuma günüleri, “bir çift” 2 sayısı ramazan ve Kurban Bayramı’yla ilgilidir. Toplam Hicri ay takviminde 50 hafta vardır. Erdebil Dergâhı Şeyhi Şah İbrahim Veli’nin 900 sayfalık “48 Cuma Nasihatı” isimli kitabı da zaten perşembe demiyor Cuma diyor. Yani ne yana evirip çevirsen iş Cuma çıkıyor.

Bir gün olsun sazlı sözlü semahlı kadınlı erkekli lokmalı demli 12 hizmetli bir ceme girmemiş. Ömürleri boyunca ganimet ve cennet hurileri peşinden koşmuş sözde peygamberler ve 12 cami imamları için her perşembe oruç yas, cem tutmaya ancak yağmurdan kaçıp, doluya tutulan “Mübarek” Alevilerin akıl tutulması denir.

Bu sözde “mübarek perşembe” gününe, i-layık dinAyetli T.C. devleti MEB’in 1924-1939 yılları arası ilk okullarda çocuklara “her perşembe” zorunlu din dersi verdiğinde ekleyelim. Ne kutsal günmüş bu perşembe.

Ayrıca Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk “perşembeyi cumaya bağlayan gece” İslam’daki beş mübarek (Kadir Gecesi ile birlikte) kandil gecesinden biridir. Kökü “arzulamak, meyletmek” anlamlarına gelen regâib sözcüğü, hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel” anlamlarında kullanılır.[1] Konuyla ilgili Diyanetin ve İslami kurumların açıklamalarına bakın. Esas somut asimilasyon alıntısı da buradandır. İslam’ın Regaib kandil, perşembeyi cumaya bağlayan gece gecesini, Alevi cem delil uyarma ibadet günü vs. diye yutturmayın. Bu Perşembe olayı Alevi kurumlarının içine düştüğü perişanlığın göstermektedir.
Alevi kurumlarını cemevlerini minaresiz camiye çevirdiniz. “Perşembe Regâib Kandiliniz” mübarek olmasın…

Türkiye’de İslami asimilasyon diz boyu, Avrupa’da durum pek farklı değil maalesef.
Kasım 2021 de AABF Almanya’da 5 eyalete “Alevilik hak eşitliği anlaşması” çerçevede elde dilen hakları vs. sıralıyor. Bunula ilgili sorulan sorulara halen bir cevap vermediler.
1. ‘’’’Perşembe günü Alevilerin dini dinlenme günü olarak kabul ediliyor.’’’
Alevilikte bu perşembe nereden çıktı kaynağı dayanağı nedir?

2. “”Alevi bayram günleri ve bu günlerde AABF’nin üyelerine izin hakkı tanınıyor, yani işten muaf tutuluyorlar.””
Bu bayram günleri hangileridir, hangi tarihlerdir?

3. “”Alevilerin dini etkinliklerini yapma temel hakkı tanınıyor.””
Alevilik bir din midir? Nasıl bir dindir? Hangi doğa üstü tanrıya inanıyor da din oluyor?
Kitabı, peygamberi var mıdır, hangisidir?

4. “”Alevilik dersinin alevi öğretisine uygun verilecek düzenli müfredat dersi olduğu kabul ediliyor. AABF’nin tek yetkili kurum olduğu, müfredatların AABF tarafından hazırlanması kabul ediliyor.””
Alevilik dersleri müfredatı hangi konular içeriyor, bu derslerde çocuklara ne öğretiliyor?

(Unutulmuş olabilir, geç olsun güç olmasın, tekrar soralım bakalım belki bu sefer bir cevap gelir.)

DİN- İSLAM < FARK > BİLİM- ALEV-İ

DİN- İSLAM
DİN Her şeyin, doğa (insan) üstü (İlahi ide’al) bir güç/tanrı (Allah) tarafından yoktan yaratıldığına, O tanrının Melek, Kitaplar, peygamberler gönderdiğine, Ahiret günü hesap soracağına, Cehennem cezası
Cennette huri mükafatı vereceğine, hayır şerri kaderi her şeyi bilen, belirleyen yöneten o Tanrıya ve buyruklarına şüphesiz mutlak doğru olarak inanmayı, ona tapınmayı (ibadeti) sistemleştiren toplumsal bir kurumdur. (((İmanın şartları: • Allah’a iman. • Meleklere iman. • Kitaplara iman. • Peygamberlere iman. • Ahirete iman. • Kadere iman. > İslam’ın şartları: • Şehadet etmek, • Namaz kılmak, • Zekât vermek, • Oruç tutmak • Hacca gitmek.)))

BİLİM- ALEV-İ
BİLĞİ/BİLİM: İnsan aklının erebileceği olduğu, araştırma ve gözlem yolu ile elde edilen gerçek, ve kesinlik nitelikleri gösteren düzenli bilgi, ilim.
FELSEFE: filosofía: filo=sevgi- sofia=bilgi, bilerek sevmek. Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması, bilimsel ilkeler bütünlüğü, dünya görüşü, öğreti.
İNANÇ: Genel olarak bir düşünce, görüş, iddia, kişi veya öğretinin, kesin bilgiden daha zayıf olmakla birlikte, temelsiz sanıdan çok daha güçlü olan, elde var olan somut bilgi belgeler ışığında, doğruluğuna kanaat getirme, güvenme, gönülden bağlanma durumudur.

ALEVİLİK; Doğal varlığa hakikate, bilime aydınlanmaya dayalı felsefi bir inanç öğretisidir”.
(Aleviliğin şartları: • Bilim sevgi yolunda gitmek, • Abı hayatı rızalıkla paylaşmak, • Kendine reva görmediğini başkasına görmemek, • 72 millete aynı nazarla bakmak.) Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Sorup araştırıp bir saat düşünmek, 1000 yıllık ibadetten üstündür.

ALEVİLİK DİN-İSLAM DEĞİLDİR: Alevilikte ibadet yoktur muhabbet vardır. Alevilikte en büyük “ibadet” çalışmak, paylaşmak, kendine reva görmediğini başkasına görmemektir, bununda yeri zamanı şekli yoktur. Yılın belirli günlerinde Hızır, Muhabbet cemleri, bir de yılda bir defa görgü cemi yapılır, bunu da katılım açısından canalar hangi gün uygun görüyorsa o gün yapar.

Aleviler açısında haftanın hiçbir günün diğerinden daha fazla kutsallığı vs. yoktur.
Bu her perşembe alevi cem ibadet delil uyandırma uygulaması derhal durdurulmalıdır. “
Aleviler bu İslami asimilasyondan kurtulmadıkları sürece, Kendine özgn bir inanç öğreti vs. olamaz … Olsa olsa, İslam’ın; Hanifi, Maliki, Şafi, Hambeli, Caferi, mezhebine ek olarak 6’cı “İzzetdini” mezhebi olurlar.

FeramuzSah Acar (Güncelleme 19.02.2022)

…………………………

Konuyla ilgili bazı kitaplarda ve internette anlatılanlar. Altta:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Perşembe gecesi, Alevilerin cem gecesidir.
Aleviler cem ibadetlerini perşembe geceleri yaparlar buna aynı zamanda 48 Perşembe orucu, ibadeti de denir. * Sünni İslam inancında, Cuma günü kutsaldır. Cuma günleri camiye gidip orda topluca Cuma namazını kılarlar. Burada dikkat edilmesi gereken husus; Sünnilerin Cuma namazı ve Alevilerin Cuma gecesi ibadeti ile hiç bir alakası yoktur. Sünniler gündüz/öğlende, Aleviler ise gece ibadetlerini yaparlar.
Perşembe gününü, kutsal kılan sebepler;

1- Allah’ın dünyayı yapılanmasında, perşembe günü dinlenme günü ve bugünde muhabbet ve sorgu suallerin yapılmış olması. Not, rivayete göre; Dünyanın inşası yedi günde tamamlanmıştır. Ve bu “yedi” sayısından yola çıktığımızda Perşembe haftanın ortası olmuş oluyor.
2- Allah’ın peygamberlerine (dünyevi elçilerine), perşembe akşamı muhabbet yapın, hutbeler okuyun buyurması, insanların topluca, birlik ve
3- Hz. Muhammed, perşembe akşamı (Miladi: 632, Haziran ayının 08. günü) Hakk’a yürümüştür.
4- Hz. Muhammed Hakk;a yürümeden önce vesiyetnamesini yapması. (Cebrail tarafından Hz. Muhammed’e, mirac’ını yerine getirmesini ve yolcu olduğunu kendisine iletmesi üzerine Hz.Muhammed mirac’ını (Mirac; Yukarı çıkmak, yükselmek anlamındadır.) yerine getirdikten sonra en yakın çevresini toplayarak bana kağıt getirin size vesayetname yapacağım ki benden sonra hilafet çıkmasın demesi üzerine ordakilerden başta Ömer olmak üzere karşı çıkmışlardır. Çünkü Hz. Muhammed’in kendisinden sonra, kimi yerine halife olarak seçeceğini iyi biliyorlardı. Bundan dolayı Ömer, peygamber sayıklıyor, ne dediğini bilmiyor demiştir ve vesayetnamenin yazılmasına engel olunmuştur.
Hz. Muhammed ruhunu teslim ederken Şahı Merdan Ali; Hz. Muhammed’in cenaze ve defin hizmetiyle uğraşırken diğerleri, halife seçme telaşına kapılmışlardı.
5- Birçok peygamberlerin Hakk;a yürümeleri, bu güne denk gelmesi…
6- On İki Imam’ların (Imam Mehdi hariç) Hakk’a yürümeleri ve matemlerin bu güne denk gelmesi.
Islam aleminde, Hicri ve Hıristiyan aleminde ise, Miladi takvimi kullanılmaktadır. Bilindiği gibi Hicri ve Miladi takvim arasında takriben 11 gün fark bulunmaktadır yani her sene takriben 11 gün ileri gitmektedir. Aleviler, kendi inanç ve kutsal günlerini Hicri takvime göre devam etmekteler. Bunun sebebi ise, Sünni ve Alevi inaç günlerinin birbirine denk gelmemesinden kaynaklanmaktadır. Örnek, On İki Imam’lar Ayı matemdir.
Sonuç itibariyle bu dini ve kutsal günlerimiz, senenin on iki ayında vuku bulması ve Perşembe gecesine denk gelmesinden kaynaklanmaktadır. Hızır orucu, aynı keza; Salı, Çarşamba ve Perşembedir ve Perşembe akşamı cem erkanı yapılır. Dolayısiyle Perşembe gecesinin kutsallığı, bu manevi değerlerden kaynaklanmaktadır.
=Seyyid Hakkı= https://www.uludivan.de/Per%26%23351%3Bembe-gecesi…