Alev-i

ALEVİLİKTE PAYLAŞIM KÜLTÜRÜ /2

    Aleviliği tarihin derinliklerinden günümüz taşıyan temel değer ‘Yârin yanağından gayri her şeyi’ PAYLAŞIM kültürüdür. Alevi toplumunu temel değeri durumunda ki paylaşım kültürüne yabancılaştıran temel etken, baskın kültür İslam’a görece ve bencilliğin anası özel […]

ALEVİLİK

Geriğe Dönüş Tapımı

Geriğe Dönüş Tapımı “Geriye dönüş tapımı” gereği Anadolu Aleviliği, kendini yaratan kaynaklardan biri ya da birkaçının izini sürerek kendini geçmişe taşır… …Alevilikte doğasal çevrim, “varlığa geliş” ve “varlıktaki değişim-dönüşüm”le açıklanır. Tasarım gereği, “nesneye yönelme”, felsefenin […]

Alev-i

TANRININ GIZLI DILI

Adem ile başlayan insan ile devam eden ve insan-ı kâmil olarak sona eren bu evrim macerası, bakın alevilik tarafından kendi özel diliyle nasıl ifade edilmiş. : Şeriatte Adem oğluyum Tarikatte Yol oğluyum Marifette Kemal oğluyum… […]

Alev-i

PANTEİZM

PANTEİZM: Evrenin ve doğanın ilahi olduğu bir felsefedir. Yani her şey tanrıdır, onu kontrol eden bir üst pozisyondaki başka bir gücün olduğuna inanmaz. Alevilikteki ”ENEL HAK” deyimi de Panteizmi destekler. Enel Hakk’ın kısaca özeti, Bütün […]