HEM KOMÜNİST HEM ALEVİ!

Hem Alevi hem de Komünist olandan korkma, Bu argümana sığınıp Alevilik ile Komünistlik ayrı şey diyerek sistemin değirmenine su taşıyandan kork!!!
Her kes ne olduğumuzu söylüyor ama bizim ne olduğumuzu görmek istemiyorlar. Kendimizi ifade ettiğimiz biçimi kabul etmeyerek, ödediğimiz bedelleri görmeyerek bizim üzerimizden, adımıza siyaset yapıyorlar. Bu konu sayesinde içimde kileri dökmeye vesile olsun.
Neden böyle bir başlık neden böyle bir giriş yaptığıma geleyim hemen. Çok okuyan bir bayımız bu konuda bizi “aydınlatıp” bizim ne kadar “okumamış cahil ahmak, derdi köle sahibi olmak ve çıkış arayan aptallar” olduğumuzu göstermek istemiş. Yazısını olduğu gibi alıntılayarak birinci bölümüne birkaç “CAHİL”  söz söylemek istiyorum.
Diyor ki sayın bay RG: “ALEVİLİK İSLAM ÖNCESİ DE VARDI” Diye bir savunu içerisine girmek sığ bir anlayış olup cehaletin bir başka biçimini savunmakla eş anlamlıdır. Yaşamı boyunca “DİNLER TARİHİNİ” okumamış,”Allah Muhammed Ali huuu” ismini tepe tepe kullandıkları ALEVİLİĞİ günümüze sözlü edebiyatla taşıyan Ozan’ların bir tek şiir’ini, belgesini okumayan, 1000 yıllık secereleri (imzalı ve yazılı belgeler) okumayan, Pir Sultan, Virani, Fuzuli, Şah Hatayi, Nesimi, Kul Himmet, Yemini gibi Aleviiğe hizmet sunan ama bunun yanında insani değerleri ön plana çıkaran büyük Ozan’lar’ın divanlarını ve eserlerini okumamış cahil ahmaklar kulaktan dolma bilgilerle topluma ALEVİLİĞİN ne olduğunu anlatıyor(!)

“Alevilik İslâm öncesi vardı, Alevilik Felsefedir” diyerek sözde ALEVİLİĞİ İslâm’dan ayırdıklarında ALEVİLİK çok ileri oluyormuş(!)
Bunlara sormak lazım…Toplumsal gelişim; İlkel Kominal dönem, Köleci Toplum, Feodal Toplum, Kapitalist Toplum ve SOSYALİST Toplum olarak hayat buldu.
Aleviliği kutsayanlar ile Bu İslâm öncesine gönül verenlere soralım, İslâm öncesi süreç hangi döneme tekabül ediyordu?

İnsanların parayla alınıp-satıldığı, bir kişinin yüzlerce seks kölesine sahip olduğu, İslâm öncesi dönemi bu kadar ölümüne savunan bu Ali’siz ve İslâm’sız Alevi ahmaklarının derdi köle sahibi olmak mı?

İnsanların diri diri, toprağa gömüldüğü İslâm öncesi dönem, İlkel Kominal dönem ile Köleci dönemin yaşandığı ara dönemdir! Bu dönemde alevilik mi, vardı
Bugün komünizm ve sosyalizmi savunan ve kendisine farklı Alevi çıkışları arayan bu aptallar neden ısrarla ALEVİLİĞİ İslâm öncesine taşıyarak insanların köle, cariye, seks kölesi olarak alınıp satıldığı bir dönemi ısrarla İslâm’dan ileri sanıyorlar?”
(R.G)

Kapitalist toplum da, komün deneyimini savunmak yanlış mı?
Aklıma Paris Komünü deneyimi geldi. Spartsküsler hangi dönemde
yaşadı ve onları savununca köleci dönem olduğundan köle sevicimi olacağız?
Anaerkil dönemde komünaldir, insanı diri diri gömmez tam hak eşitlik ile ve analık hukuku ile işlerdi. Ataerkil dönemin bir kısmı da, Doğa inançlı gelişen inançlar
(dini inanç demiyorum dikkat. Din köleci toplumun ve devletleşmenin sonrası oluşturulan ve sistemi ayakta tutma aracı yapılınca ismini aldı. Roma’nın köleci dönem yıkılışını uzatmak için çarmığa gerdiği, İsa’ya yüzünü dönüp bir gece de Hıristiyan olması güzel bir örnektir!) vahşi ve katliamcı köleci, feodal ve kapitalist devletlerle
eş mıdır?

Hala bile “ilkel” yaşayan ama biz “kapitalist ve çağdaş komünistlere” göre, bildiğin ilkel ama komünal hayat yaşayanlar, kapitalist toplumda yaşayan biz “komünistlerden” yaşam biçimi olarak geri mi, ileri mi?
Kendimize komünist sıfatı koyup bu “ilkel komün” yaşayanlar kadar paylaşımcı mıyız?
Börklüce Mustafa’nın feodal dönemde daha komünist ideoloji yok iken “yarın yanağından gayrı her şeyi bölüşmek” için kurduğu inanç kimlerindi ve bunu savunmak derebeyliği ve ağalığı mı savunmaktı?
Kalender çelebinin, baba İlyas ve İshak’ın isyanları…
İslam öncesi dönemde medeniyetleri o kadar incelemişsiniz ki, bir çırpıda bizi aydınlatıyorsunuz(!) bize “ısrarla İslam dan ileri sanıyorsunuz” derken İslam’ın kendinden önceki medeniyetlerden daha ileri olduğunu savunmuş oluyorsunuz(!)
Ben uzatmayacağım siz şimdi yazıcaklarımı kendiniz çok okuyup araştırdığınızdan GOOGLE’ye danışarak bulursunuz(!)

Babil pili nedir bilir misiniz?
Dandere ışığı?
Antikyhera Makinesini?
Antik lazer işçiliğini?
Mezopotamya tarihinde Anadolu tarihinde ve sonra, Yunan Tarihinde İslam’dan önce felsefe, bilim hakkında neden hiç okumamışsınız?
Okusaydınız biz “cahilleri ve aptalları” belki hakkıyla aydınlatırdınız yazık değil mi, bize(?)
Şimdi Aleviliğin izleri “Göbekli Tepe”de ortaya çıktı ve bunu savunan bilim insanı, araştırmacı ve yazarlar var.  Bunu önemse semde, size buradan yüklenmeyeceğim. Çünkü kendi ülkenizde ki, tarih bilgisinden de yoksunsunuz. Marksist komünist anlayıştan da, öyle olmasa Tahtacı Alevilerin neden tahtacı oldukları ve İslam öncesi Anadolu da yaşadıklarını ve Rum-ianı bacılar, erenler hakkında bilginiz olurdu. Bu bilgilerde bir “komünist olarak” yaşadığınız ülkenin somut koşullarını size kavratırdı.
Bu konuda da, yazık demek istiyorum. İslam öncesinde Anadolu da var olduğunu ve eşitlik mücadelesi ile tarih içinde direnerek gelen ve tek tanrılı dinlerin (ve ezen egemenlerin) zulmüne uğrayan bir felsefeye yaklaşımınız çok fazla okumuş olduğunuzu gösteriyor(!)

Alici “Aleviler” hakkında yazdıklarınız doğruluklar taşıyor ama konunun muhatabı
ben ve biz değiliz! Sizden daha fazla şey bu konuda söyleye biliriz ve yeterince söyledik/söylemeye de devam ederiz.

Her şey bir kenara komünistseniz illegal mücadele esas olmalı!
Lenin’den güzel bir alıntı yapmışsınız zaten.
Ne diyor aldığınız alıntı “Silah elde etmeye ve bunların kullanılışını öğrenmeye çalışmayan ezilen bir sınıf, köle muamelesi görmeyi hak eder. Burjuva pasifisti, yada oportünist olmaksızın, sınıflı bir toplumda yaşadığımızı, bu toplumdan kurtulmanın tek bir çıkar yolu olduğunu, bunun da ancak sınıf savaşımı olduğunu unutamayız. Her sınıflı toplumda, ister köleliğe, serfliğe, ister şimdi olduğu gibi ücretli emeğe dayansın, ezen sınıf her zaman silahlıdır. Yalnız modern sürekli ordu değil, modern milis kuvveti bile, örneğin; en demokratik burjuva cumhuriyeti İsviçre’de blle, burjuvazinin proletaryaya karşı silahlanmasını temsil eder. Bu öylesine basit bir gerçektir ki, üzerinde durmanın bile gereği yoktur. Bütün kapitalist ülkelerde grevcilere karşı askeri birliklerin kullanılmasına değinmek yeter..” LENİN !!!
Aleviler isyan tarihlerinde ezenlere karşı, Koçgiri isyanına kadar bunu Alevi kimliği ile yaptı!

Ülkede bunu hakkı ile temsil eden bir örgüt var mı?
Varsa meydan orda çıkar büyür halkı kucaklar ve kendini devrimci demokrat sosyalist gören kişi ve kurumları çatısında toplar!
Yoksa Alevinin, devrimci, komünist örgütlenmesi, Kürtlerin ulusal örgütlenmesi, sistemden daha çok sizleri neden korkutuyor?
Sistem Kürdü ve sistem Alevisi kalması sizce, daha mı iyi?
Alevi tarihindeki isyanlara bakın bayım! Aleviler hobi olsun diye ezenlere karşı isyan etmedi! Koçgiri isyanına kadar devrimci ve eşit bir toplum için savaştılar!!!
Dersim’i “ÇIBAN” görüp patlatanlar taşı ayaklarına düşürdü. Alevilerin 68’de (sosyaliz’minde etkisi ile) devrimci örgütlere belkemiği oldular. Ama tıpkı Ermeni, Kürt halkı gibi kimliklerini, kültürlerini ikinci planda tutmaları devrime de komünistliğe de kar sağlamadı. Aksine kültürünü kavramadıkları için halkın gerisinde kaldılar. Oysa ki, Komünistler bir ülkenin somut koşullarına bakarak devrim örgütler. İşte İbrahim Kaypakkaya dışında bunu göremeyen bay “yüce komünistler” ulusal harekete böyle arkadan bakarlar. Komünist potansiyeli olan Alevileri Chp’nin arka bahçesi gibi görerek (ya da izleyerek) talep ve isteklerini anlamayıp, sisteme yedekleme çabasında olan, 12 Eylül’le birlikte devrimci yanını böyle köreltilmesini izlerler.
İşte siz kaçırın tarihi ama bilin ki, Aleviler komünist olur, hem de sizden daha çok. Felsefesi komünist felsefeyi besler ve beslenir. Börklüce “yârin yanağından gayrı paylaşmak için her şeyi” dediğinde daha komünist manifesto ilanına çok yıllar vardı. Feodalizm hâkimdi ve onlar komünlü bir biçimde yaşadı.  Baba-i gibi nice devrimci isyanlarında da ezenlere karşı EZİLENİN SİLAHLI İSYANIYDI!!!

Aleviler bilimsel ve komünist olduklarından dört elle devrime sarılır. Hem de “siz komünistlerden” daha iyi. Çünkü sözlü gelenek ve kültürümüz de komünist manifestonun içselleşmiş hali mayalanmıştır!
Gerçekler devrimcidir! 10.06.2017

Haydar Ceylan

Not:RG kendi isterse ismini söyler yada yazıya cevap verebilir.
Bu yazı RG şahsında yazılmış olsada, özünde Alevice cevap hakkından doğmuştur!

2 Comments

 1. Yazıyı okurken keşke az dikkat etseniz. Alıntı yapılan yeri benim yazdığımı düşünerek bir çok yorum yazdınız. Oysa aynı şeyi ben Alevilere yönelik alıntı yaptığım kişiye söylemişim. Az bir dikkat. Okumanız zaman ayırmanız ve sahiplenmeniz güzel ama az bi dikkat!
  saygılar

 2. Kendine Alevi deyip boş boş yazıp çiziyorsun Alevi kendisine ters veya düşüncesine aykırı gelen görüşlere saygı duyar okudugun arap tarihi kendisini beğenmiş ukala cahil dostum. Alevilik bir arap inanci değildir. Arapların islamda önce yaptığı pislikleri kölelik, cariyeli gibi şeyleri muhammedin de ali’ne legitimlestirmistir senin deyiminle cahil ahmak. Kur’an-ı kerim böylesi sapiklilarla dolu.
  Madem bizim ozanlarımıza deyiniyorsum ozam 1000 sene den oncesine git halaciya seyid nesimiye onlarda bi sefer olsun muhamede aliye bir övgü varmi. Bulamasın dostum. Yakın geçişte 800 seneye kadar olan sairler Ali’yi Hakla bir kademede görür.
  Bu Ali’nin islamin 4. Halifesiye bir alakası yoktur.
  Osmanlı Işık insanlarının (Alevilerin ) katlı vacitdir dedikten sonra biz Aleviler kendimizi müslümanlara karşı bizde müslümanız demişiz.
  Karadenizdeki rum ortadoxlar gibi.
  Müslümanlar anlamasın diye hıristiyanlar haca bile gitmişler.
  Güzel insan genel bilginin güzel sergilemişsin ama konuyu çok dagitmisin.
  Herşeyi kendi işine geldiği gibi yorumlamışsın.
  Ama bir gün yolun düşerse berlinde hitit müzesine git orada göreceksinki Aleviler 5000 sene önce sazını çalıp semahını dönmüşler.
  Islâm muhamed ali nerdeydi ozamanlar bizim Ali yer gök yaratıldığında hakkın dizinin önünde Arslan olarak yatardi, 4 kapının bekçisidir.
  Senin alin 8 es yapmış 20 cariyeli babası yaşında ömere kızını vermiş, 100 bin kele kesmiş Alidir bu biz Aleviler’in Alisi olamaz.
  Saygılarımla Hüseyin

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.