Hz. Ali kimdi, nasıl yaşadı, kaç kez evlendi, kaç çocuğu vardı?

Hz. Ali kimdi, nasıl yaşadı, kaç kez evlendi, kaç çocuğu vardı?

Fiziki Yapısı: Kısaya yakın orta boylu, siyah iri gözlü, esmer tenli, karnı büyükçe, oldukça kuvvetli, uzun sakallı, başının tepesi saçsız, omuz başları dik ve yüksekti.

Baba Adı:    Ebû Talib bin Abdülmuttalib, bin Haşim.
Anne Adı:    Fâtıma bint-i Esed, bin Haşim.
Doğum Tarihi ve Yeri:    Takriben Miladi 598-600 veya 601 yıllarında Nübüvvetten 10 yıl kadar önce, Mekke şehrin’de doğdu.
Ölüm Tarihi ve Yeri:    Hicri 40. yılın, 17 veya 24 Ramazan ayında, Miladi 24 Ocak 661 yılında Kûfe’de cami de şehid edildi. Kabri, Irak’ın Necef’ şehrindedir.
Fiziki Yapısı:    Kısaya yakın orta boylu, sim siyah iri gözlü, esmer tenli, güzel yüzlü, karnı büyükçe, elleri kolları pazuları oldukça kuvvetli, sık uzun enli göğüslü, uzun sakallı, iri omuzlu, başının tepesi kel, omuz başları dik ve yüksekti.
Eşleri:   9 hanımefendi ile evlenmiştir.
Oğulları:    15 tane oğlu vardı.
Kızları:    20 tane kızı vardı.

Alinin Resmi evliliklerde 20 birlikte olduğu cariyeler (kadın köle)lerde ise 15 çoçuk toplam 35 çoçuğu vardı Ali’nin ilk eşi Muhammedin kızı Fâtımatü’z-Zehra idi. Ali, Fâtıma hayatta olduğu sürece başka bir kadınla evlenmemiştir.

1- Ali’nin ilk eşi Muhammed’ın kızı Fâtıma ile evlendi. Fâtıma’dan; Hasan, Hüseyin, Mühassin büyük Zeyneb, ve büyük Ümmü Külsüm doğmuştur.

2- Ümmü’l-Benin bint-i Haram el-Kellâbiye ile evlenmişti. Bu hanımından da; Abbâs, Câ’fer, Abdullah, ve Osman adlarında dört tane oğlu dünyaya gelmiştir.

3- Leylâ bint-i Mes’ûd ile evlenmişti. Ondan da; Ubeydullah ve Ebû Bekr adlarında iki oğlu dünyaya gelmiş.

4- Esmâ bint-i Ümeys ile evlenmiştir. ondan da; küçük Muhammed ile Yahyâ adlarında iki tane oğlu dünyaya gelmiş.

5- Sahbâ bint-i Rebiâ ile evlenmişti. Bu kadın ise Ondanda; Ömer, ve Rukeyya adlı çocukları dünyaya gelmişlerdi.

6- Alinin 6, eşi Muhammedin büyük kızı Ebü’l-As ile evli Zeyneb’in kızı Ûmâme ile evlenmişti. Ümame Ali’nin baldızı Zeynebin kızı Hz.Muhamedin torunu idi. Ûmâme’den ortanca Muhammed adındaki oğlu dünyaya gelmiştir.

7- Hanife ile evlendi. Hanifeden Muhammed el-Hanefiyye adlı bir oğlu dünyaya gelmiştir.

8- Ümmü Said ile evlenmişti. Ondan, Ümmü’l-Hesen ve Ümmü Külsüm adlarındaki çocukları dünyaya gelmişlerdi.

9- Mehebbe bint-i İmrü’l-Kays ile evlenmişti. Ondan küçük yaşta vefat eden bir kızı doğmuş.

Alinin cariyelerde (kadın köle)lerde doğan çoçukları 1-Ümmü Hâni 2-Meymune 3-Küçük Zeyneb 4-Küçük Remle 5-Küçük Ümmü Külsüm 6-Fâtıma 7-Ümâme 8-Hadice 9-Ümmü’l-Kerem 10-Ümmü Seleme 11-Ümmü Ca’fer 12-Cumane 13-Nefise.

Bunların hepsi resmi evlilik yaptığı Ümmü’l-Veledlerinden doğmuş olarak gösterilir.

Gavzeler:    Bedir, Uhud, Hendek gibi birçok savaşlar.
Muhacir mi Ensar mı:    Mekke’den Medine’ye, Muhacirdir.
Rivayet Ettiği Hadis Sayısı:    536 tane.
Sahabeden Kim ile Kardeşti:    Mekke’de Resûlullâh (s.a.v) ile, Medine’de ise Sehl bin Huneyf ile din kardeşi olarak ilân edilmişti.
Kabile Neseb ve Soyu:    Ali bin Ebû Talib bin Abdülmuttalib bin Haşim bin Abdimenaf bin Kusayy bin Kilâb bin Mürre bin Kâ’b.
Lakap ve Künyesi:    Esedullâhi’l-Ğâlib, Haydâr-ı Kerâr, Rıdvân, Ebâ’l-Hasen, Ali’yyü’l-Mûrtezâ, Ebû Turab.
Kimlerle Akraba idi:    Muhammed’in amcası oğlu, ve damatlarıdır.

 

Kaynaklar:

1- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-255
2- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-102
3- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-92-98.
4- Şuâra-214
5- İbn-i Kesir el Bidaye ve’n- Nihaye-3-350
6- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-1-110
7- İbnü’l-Esir el-Kâmil Fi’t-Tarih Tercemesi-3-405
8- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-6-150
9- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-6-154
10- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-8-12
11- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-8-122
12- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-8-209
13- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-13
14- M.Asım Köksal İslâm Tarihi-9-18-
15- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi- 9- 82
16- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-111
17- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-142
18- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-143
19- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-138
20- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-141
21- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-147
22- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-148
23- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-149
24- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-160
25- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-169
26- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-177
27- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-256
28- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1272
29- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-257
30- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-259
31- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1273
32- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-260
33- Ahzab-33
34- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-262
35- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-261
36- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1653-1655
37- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-546
38- M.Asım Köksal İslâm Tarihi-10-114-115
39- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-10-143-144
40- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-10-172
41- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-10-152-153
42- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-546
43- M.Asım Köksal İslâm Tarihi-10-192-199
44- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-12-257-264
45- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-12-329
46- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-12-343
47- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-13-198
48- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-14-167
49- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-14-168
50- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-14-171
51- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-15-258
52- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-15-324
53- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-15-422
54- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-1-114
55- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-17-246
56- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-17-78-83
57- M Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1543
58- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-16-177
59- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-98-99
60- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-101
61- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-8-218
62- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-102
63- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-10-49
64- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1693
65- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1048-1049
66- Süneni Tirmizi- Menâkıb Bölümleri-19-3696
67- Sünen-i Tirmizi- Menakıb bölümleri-21-3717
68- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1211
69- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1145
70- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-979
71- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-979
72- Mücadile-12
73- Mücadile-13
74- Câmiu’l-Usûl-3-465-Tefsir-No-54-836-Tirmizi-Tefsir-58-3300
75- Sünen-i Tirmizi-Menâkıb Bölümleri-21-3718
76- Sünen-i Tirmizi-Menâkıb Bölümleri-21-3721
77- Sünen-i Tirmizi-Menâkıb Bölümleri-21-3733
78- Sünen-i Tirmizi-Menâkıb Bölümleri-21-3737
79- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-100
80- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1574
81- Risalei Nur külliyatından Mektubat-22.Mektub birinci Mebhas.
82- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1216
83- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1254
84- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-9-263
85- İnsân Suresi-5-10.
86- Esbâb-ı Nüzül-H.Tahsin Emiroğlu Kuzucular ofset 1982- Konya-C-13-S-232
87- Sünen-i Ebû Dâvûd kitabı el-Lukata-Bab-16-No-1716
88- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1026
89- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-1-233
90- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-814
91- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-814
92- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-815
93- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-695
94- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-696
95- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1174
96- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-871
97- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-871
98- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-872
99- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1321
100- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1322
101- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1323
102- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-830
103- Kasas-83
104- 2-M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1169
105- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1170
106- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1036
107- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-5-2059
108- En’am süresi-160
109- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-739
110- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-2-795
111- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1663
112- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-1-41
113- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1593
114- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1593
115- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1248
116- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1249
117- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1249
118- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1237
119- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1560
120- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-5-1589
121- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-8-218
122- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-3-99
123- Yusuf-76
124- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1563
125- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1540
126- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1563
127- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1559
128- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1606
129- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1413
130- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-5-1876
131- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1567
132- M.Âsım Köksal İslâm Tarihi-8-226
133- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1621
134- Ahkaf suresi-15
135- Lokman-14
136- Kur’ân Ahkâmı ve mezheb imamlarının görüş farkları bahar yay. Celal yıldırım-1-163
137- Araf-172
138- Câmiu’l-Usûl-4-706-Tavaf ve Sa’y-Tirmizi-Hac-111-959
139- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1607
140- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-5-1949
141- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1066
142- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1067
143- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1067
144- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1068
145- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1069
146- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1048
147- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1049
148- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1051
149- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1225
150- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1220
151- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1220
152- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-5-2056
153- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1496
154- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1221
155- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1221
156- Lokman-34
157- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-5-2088
158- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-2-371-372
159- İbni Kesir en-Nihaye vel Bidaye-7-366
160- Enfal suresi-26
161- İbnü’l-Esir el-Kâmil Fi’t-Tarih tercemesi-3-195-200- özet-
162- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-2-372-373
163- Cemel Vakası hakkında geniş bilgi için, kitabımızın. Zübeyr bin Avvam bölümüne bakılsın
164- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1060
165- Hicr suresi-47
166- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-3-1062
167- Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi-2-371-374
168- İbnü’l-Esir, el-Kâmil Fi’t-Tarih tercemesi-3-398
169- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-4-1408
170- İbnü’l-Esir, el-Kâmil Fi’t-Tarih tercemesi-3-401
171- M.Yusuf Kandehlevi Hadislerle Müslümanlık-5-1877
172- İbnü’l-Esir, el-Kâmil Fi’t-Tarih tercemesi-3-402
173- İbni Kesir el-Bidaye ve’n-Nihaye-M.Keskin Çağrı yayınları İst-1994-Cild-7-S-518
174- Risale-i Nur Külliyatından Lem’a-lar-dörcüncü Lem’a
175- Ahmed İbn-i Hanbel, el-Müsned-3-32

Kaynak: Hz. Ali kimdi, nasıl yaşadı, kaç kez evlendi, kaç çocuğu vardı?

 

Kaynak: Hz. Ali kimdi, nasıl yaşadı, kaç kez evlendi, kaç çocuğu vardı?

5 Comments

 1. Sayin Serkan Bey,

  Alevi Yasam Felsefesinin Islam ile baglantili veya benzer olan sadece tek bir yanini gosterebilirmisiniz?
  Aksine taban tabana ZITTIR. uzaktan yakindan hicmi hic bir benzerligi yoktur. diger 3 kitap yani 3 din ile benzerlikleri inanilmaz derecede coktur, Ama Alevi Kizilbas Yasam Felsefesi ile hic bir benzerligi yoktur.
  Arap Ali ve Arap Muhammed Islam denilen suc makinasinin kurucularidir…..

  Saygideger Feramuz Sah Acar dostun da belirtigi gibi Alevi Yasam Felsefesinin vaz gecilmezi olan 12 Hizmet olgusunu, 12 Imam olarak Alevi toplumun uzerine lanse edilmeye calisilmasi 1400 yillik asimile politikalarin islamin kazanimlarindan biridir.

  Hz Huseyin`in baristan yana ve haksiz savasa karsi cikisindan, inadina uzlasmaya calismasinin akabinde insanligin kabul edemiyecegi hunarca katliamina karsi gelmis, Hz Huseyini desteklemeyi kendisine gorev saymis, katliamin bas sorumlusu olan Hz. Muhammed`inde kayin biraderi ayni zamanda katipligini yapan Muaviyenin islamin temsilcisi ve akabinde oglu Yezit tarafindan yine islam halifelisi olma kavgasindan kaynakli yer yuzuzunun suc makinasi Islam gelenegini surdurerek hunarca katliamini kinamis gunumuze kadar lahnet yagdirmaya devam etmistir.

  Alevi Yasam Felsefesi tarihler boyunca HAKLIDAN, GUZELDEN, DOGRUDAN, HAKTAN VE INSANLIGA dair butun guzelliklerin yaninda olmayi kendisine gorev saymistir.
  ELINE, BELINE VE DILINE Sahip olmanin gereklerini yerine getirmeninde kosullarini yerine getirmenin en guzel ornegi bu olsa gerek.

  Hz Muhammed, Eline, Beline ve Diline Sahip olmusmudur?
  Hz Muhammed, Nisanlanmasi, Nikahlanmasi ve Bosanmasinin toplami 39 hatundur!!!! kurali 9 hatunu gecmemelidir, eger birini begeniyor ve tecavuz etmeyi kafasina koymussa, begenmedigi birini 3 kez bos bos bos demesi yetiyor, Ebu Bekir`in kizini 6 yasinda nisanliyor, 9 yasina geldiginde tornu yasindaki en yakin arkadasinin kizina tecavuz ediyor!!!! yine en yakin arkadaslarindan biri olan Omer`in kizi hafsa ayni sekilde kucuk yaslarda Hz Muhammedin tecavuzune ugruyor, ayni zamanda bu esleri tarafindan zehirlenip hak ettigi yere gonderiliyor.
  Senin Islam Peygamberi dedigin Muhammed Haziran 8 veya 9 unda hayata gozlerini yumuyor, konusmak istediginde Omer tarafindan engeleniyor, hastadir fazla yorulmasi vs vs Ayse nin dizinde can veriyor, inanilmaz sicak havada 3 ile 4 gun cenaze yerde kaliyor, ceset kokmaya baslayinca Amcasinin oglu Hz Ali esi cocuklari ve yakinlari toplam olarak 17 kisi cenazeye katilmis!!!! Bu nasil bir peygamber!! nasil bir sozde Allahin Elcisi!!!

  Siz ve sizin gibilerin inandirildigi himayesi altina aldi yalanin sadece bir hatunun ismini soyleyin!!
  Yagmaladigi, saldirip Isgal ettigi topraklarda aldigi sag yakalayip aldigi esirleri Islami kabul eden orduya alir, kabul etmiyenleri kellesini ucururdu, kadin ve kiz cocuklarin en guzelini kendisine alir digerlerini askerlere dagitir, KOLE VE ESIRLERE TECAVUZ ETMEK ZINA sayilmadigindan dolayi kucuk 3 yasindan buyuk kiz cocuklarina tecavuz edilir olmasi da Muhammedin Ayse ye 6 yasinda iken musallat olmasinin en guzel ornegidir.
  Insanligin kabul etmedigi Cinsi Sapiklik ve Uckur Duskunlugu bu inancin temel hedefidir, Cinsi Sapiklik ve Uckur uzerine kurulmus olan bu dinin bir suc makinasi oldugunu kabullenmiyen en az O Dinin icinde bulunmus oldugu olumsuzluklarin bir parcasi oldugunu unutmamlidir.

  Beline sahip olmadigina dair yiginla ornekleri belgelerle carsaf carsaf ortaya sunabilirim.
  Diline sahip olmasinin mumkunu yok, Cunku Okur Yazari Olmiyan, Bilgi birikimi olmiyan, HIRA MAGARASINA kapattigi o donemin bilginlerinden aldigi donemin sozde tanri tarafindan gonderilen kitaplarindan farkli bilgilerle ALLAH tarafindan vahi olarak insanlara sunmaya calismasi, kendisini de son Elci oldugunu idda etmesi, Allaha karsi gelmemek adina boylesi bir kurnazliga da sapka cikarilir.

  Eline sahip olma konusuna gelince, Yagmaladigi, Talan ettigi ve Gasp ettigi yerleden aldigi (Caldigi, haksizliklarla baskasinin mal varliklarina el koymasi. Eline Sayip cikmadiginin da en guzel orneklerinden biridir.

  Arap Ali, Alevi Yasam Felsefesinin Kutsali degildir olamazda, Kardesim dedigi kisiye kizini vermis, kardesinin kizini almis. (IKRARIN KIZINI ALMIS, IKRARINA KIZINI VERMIS)
  Alevi Yasam Felsefesinde bunun adi DUSKUNLUKTUR)
  Yukaridaki yorum ve yazida nasil bir kisilige sahip oldugu, Beline sahip olmadigi, Suc makinasi Islamin bir parcasi oldugu ve Alevi Yasam Felsefesinin Yanindan gecmesini birak, kapisinda cop bile olamaz.

  ENEL-HAQ, Ben Tanriyim, Tanri Benim, Tanri Bende, Ben Tanridayim.

  DINIM SEVGIDIR.
  OKUNACAK EN BUYUK KITAP INSANDIR.
  INSANLIKTAN DAHA GEGERLI BIR VARLIK YOKTUR.
  YARATAN VE YARADANDA INSANIN KENDISIDIR.
  SEVGI VE INSANLIK YOLUNDAN BASKA BIR YOL YOKTUR.
  DUSUNCE KARANLIGINA ISIK TUTANLARA NE MUTLU.
  BILIMLE GITMIYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR.
  BENIM KABEM INSANDIR.
  BIR OLALIM, IRI OLALIM, DIRI OLALIM.
  GELIN CANLAR BIR OLALIM, ZALIME KILIC CALALIM.
  HAKKIN VE DOGRUNUN OCUNU ALALIM.
  MADDE KARANLIGI, AKIL OLGUSU ILE.
  CEHALET KARANLIGI, BILIM OLGUSU ILE.
  NEFIS KARANLIGI, MARIFET VE BELINE SAHIP OLMAKLA
  GONUL KARANLIGI, SEVGI ILE AYDINLANIR….
  HARARET NARDADIR, SACDA DEGILDIR.
  KERAMET BASTADIR, TACDA DEGILDIR.
  HER NE ARARSAN KENDINDE ARA, KUDUS`DE MEKKE`DE HAC`DA DEGILDIR.

  Sevgi varken nefret niye.
  Barış varken savaş niye.
  Kardeşlik varken didişmek niye.
  Dostluk varken düşmanlık niye.
  Hoşgörü varken bağnazlık niye.
  Özgürlük varken tutsaklık niye.
  Adalet varken haksızlık niye.

  Baskoylu

 2. Alevi yol öğretisinin, İslamla Muhammedle Halife imam Ali ve soyu sopu ile hiç bir ilgisi yoktur..
  Sazlı sözlü semahlı kadınlı erkekli lokmalı demli sorgu görgü 12 hizmetli vs. Cem erkanı İslamda Yoktur.
  İslamda Olanlarda Alevilikte yoktur.

 3. islama yobaz deyip hz muhammedin damadını rehber edindigini söylemek çelişkidir hz ali hz muhammedin damadıdır hz fatimanın kocasıdır bazı alevi kardeşlerimiz hz alinin itikadı olan islamı yok saymaktadıdırlar son yıllarda alisiz alevilik diye bir şeyler ortaya atanların projesidir bu hz ali islamın kılıcıdır hz muhammedin kızıyla evlenmesi peyganberin soytunu sürdürdügünün kanıtıdır islamı alevilikten ayırmak ateistlerin bir projesisidir bunlara aman vermeyelim bunlara fırsat verirsek hz alinin hüseyinin fatımanın hz muhammedin mirasına ihanet etmiş oluruz saygılarımla

 4. Saygideger Canlar, Yazilan yazilari duzeltme gibi bir olanagim olmadigindan dolayi, duzeltmenizi

  Arap Ali evinin bahcesinden cikarken havaya kalkan kilici fark eder hizla geriye dogru cekilirken, diger tarafta yani sikilip (Cekilip) kurtuldugu tarafta bulunan İbn Mülcem`in zehirli kilici kafasina iner ve yere yigilir,

  Saygi ve Insani Sevgilerimle

 5. “Ölüm Tarihi ve Yeri: Hicri 40. yılın, 17 veya 24 Ramazan ayında, Miladi 24 Ocak 661 yılında Kûfe’de cami de şehid edildi. Kabri, Irak’ın Necef’ şehrindedir.”

  Saygideger Canlar,

  Her ne kadar Yazinin geneli alinti olasa`da detaylarin yazilmasi ve dogrularin akbinde aktarilmasi dogru olandir.

  Islam ve Islam Yobazlari tarafindan 1400 yili askin bir sureden beri surdurdukleri asimile politikalarina katkida bulunudugunuzu uzulerek soylemek zorundayim.
  Insanligin Dogusundan Beri Var Olan Alevi Yasam Felsefesine yamalamaya calisilan ARAP ALI, Alevi Kizilabaslarin Neden Namaz Kilmadiklarini, Arap Ali`nin sozde Mescit (Camide) namaz kilarken arkadan zehirli bicakla vurularak olduruldugu iddasi kulliyen yalandir.

  Arap ulkelerinde ve Iran gibi ulkelerde farkli rivayetler tartisilmaktadir, genel olarak farkli rivayetlere baktigimizda.

  Hayatının ilk dönemi hakkında fazla bilgi yoktur. Himyerî asıllı olduğu ve Hz. Ömer zamanında Medine’ye gelerek Muâz b. Cebel’den Kur’an öğrendiği bilinmektedir. Mısır’ın fethine katılıp orada yerleşen İbn Mülcem Sıffîn’de Hz. Ali’nin saflarında savaştı, fakat Hakem Vak‘ası’ndan sonra diğer Hâricîler’le birlikte ona karşı cephe aldı.

  İbn Mülcem, Nehrevan Savaşı’nda (38/658) canını kurtaran Hâricîler’den Bürek es-Sarîmî ve Amr b. Bekir (Bükeyr) et-Temîmî (Zâzeveyh), Mekke’ye giderek 39 (660) yılında hac yaptıktan sonra ümmetin içine düştüğü durumu tartışırlar ve yeryüzünde fesat çıkaran kişiler olarak gördükleri Ali, Muâviye ve Amr b. Âs’ın ortadan kaldırılmalarının gerektiğine karar verip bu kararı üçünü birden aynı zamanda öldürmek suretiyle uygulayacaklarına dair yemin ederler. Planlarını 17 Ramazan 40’ta (24 Ocak 661) gerçekleştirmeyi tasarlayan suikastçılardan İbn Mülcem Hz. Ali’yi öldürmek üzere Kûfe’ye gider ve orada Kindeli yakınlarıyla bir araya gelir, ancak niyetini açıklamaz. Bir gün, Nehrevan’da öldürülen arkadaşları için ağıt yakan Teymü’r-Ribâb kabilesi mensupları ve bu arada onlardan çok güzel bir kadın olan Katâmi bint Şicne (Şihne) ile karşılaşır. Kadının güzelliğine hayran kalan İbn Mülcem ona evlenme teklifinde bulunur. Katâmi bu teklifi mehir olarak kendisine 3000 dirhem, bir köle, bir kadın hizmetçi vermesi ve Ali b. Ebû Tâlib’i öldürmesi şartıyla kabul edeceğini, çünkü Nehrevan’da babasıyla kardeşini kaybettiğini ve intikam almak istediğini bildirir; İbn Mülcem de esasen bu amaçla Kûfe’ye geldiğini söyler ve böylece anlaşırlar. Daha sonra Katâmi, İbn Mülcem’e yardım etmesi için kabilesinden Verdân b. Mücâlid (Mes‘ûdî’ye göre [Mürûcü’ẕ-ẕeheb, II, 424] Mücâşi‘ b. Verdân) adında birini bulur; İbn Mülcem de Benî Eşca‘dan Şebîb b. Becere (Mes‘ûdî’ye göre [a.g.e., II, 424], Şebîb b. Necde) adlı bir Hâricî’nin kendilerine katılmasını sağlar. Olaydan önceki gece İbn Mülcem ve yardımcıları, Kûfe’deki el-Mescidü’l-a‘zam’da itikâfa çekilmiş bulunan Katâmi’yi ziyaret ederler. Daha sonra da zehirli kılıçlarını kuşanarak Hz. Ali’nin sabah namazını kıldırmak için çıkacağı evinin kapısının karşısına yerleşirler. Halife görünür görünmez Şebîb ona saldırır. Fakat kılıcı kapının pervazına çarpar ve hedefini bulamaz; o da kaçarak kalabalığa karışır. Aynı şekilde Verdân da kaçar ve eve döner; ancak orada durumundan şüphe eden bir yeğeni tarafından öldürülür. Tek başına kalan İbn Mülcem, “Hüküm ancak Allah’a aittir ey Ali, ne sana ne senin adamlarına!” diyerek Hz. Ali’yi başından yaralar. Kaçmaya teşebbüs ederse de Ebû Edmâ el-Hemdânî tarafından yere düşürülür. Daha sonra da evine götürülmüş olan Hz. Ali’nin huzuruna çıkarılır. İbn Mülcem Hz. Ali’ye, kılıcını kırk gün süreyle bilediğini ve Allah’tan kendisine insanların en şerîrini öldürmeyi nasip etmesini dilediğini söyleyince Hz. Ali de -eğer kısas gerekirse- onun bu kılıçla öldürülmesi emrini verir ve böylece onu insanların en şerîri olarak gördüğünü ima etmiş olur.

  Hz. Ali’nin şehid edilmesi ve İbn Mülcem’le ilgili olarak Taberî’den özetlenen yukarıdaki bilgiler dışında olayın kahramanları, cereyan tarihi ve akisleri hakkında çok farklı rivayetler mevcuttur. Bunların içinde en fazla dikkat çekeni Eş‘as b. Kays ile ilgili olandır. Rivayete göre aslında Eş‘as, İbn Mülcem’in niyetini bilmektedir; hatta o gece İbn Mülcem ile beraber olmuş ve şafak sökerken ona, “Şafak senin için söktü” şeklinde bir söz söylemiştir (İbn Sa‘d, III, 36). Bu sözü duyan Hucr b. Adî suikastla ilgili olduğunu sezmiş ve halifeyi ikaz etmek istemişse de geç kalmıştır. Daha sonra da Hucr’ün Eş‘as’a, “Onu öldürdün ey tek gözlü!” dediği rivayet edilir (Müberred, III, 1169; Mes‘ûdî, II, 424; Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, s. 33). Müberred, Eş‘as b. Kays’ın İbn Mülcem’in niyetini sezdikten sonra ve olaydan önce Hz. Ali’ye durumu bildirdiğini yazmaktadır (el-Kâmil, III, 1117). Şiî kaynaklarının hemen hemen tamamı Hz. Ali’nin kaderini önceden bildiğini, Kûfe’ye gelip yerleşen İbn Mülcem’in niyetini ve onun kendisini öldüreceğini sezdiğini, fakat ölümden korkmayıp Allah’ın kaderine teslim olduğunu rivayet eder.

  Kaynaklar, olayın bir cuma sabahı namaz vaktinde vuku bulduğunu büyük bir çoğunlukla bildirmelerine rağmen günün tarihini 17 veya 19 Ramazan 40 (24 veya 26 Ocak 661) olarak farklı verirler. Hz. Ali, aldığı yaranın tesiriyle iki gün sonra vefat etmiştir; ancak her iki tarih de cumaya rastlamamaktadır. Genellikle kaynaklar, İbn Mülcem’e verilecek ceza hakkında Hz. Ali’nin her zaman olduğu gibi titiz davrandığını, eğer yaşarsa cezasını kendisinin takdir edeceğini, ölmesi halinde ona kısastan başka bir şey ulgulanmamasını, hatta affını istediğini belirtirler. Sonuçta İbn Mülcem Hz. Ali’nin vefatının ardından öldürülmüş ve cesedi yakılmıştır (Taberî, I, 3464).

  Hâricîler’den İbâzıyye’nin Hafsıyye kolu, “İnsanlar arasında Allah’ın rızâsını kazanmak için canını verenler vardır” (el-Bakara 2/204) âyetinin İbn Mülcem hakkında indirildiğine inanır. Ayrıca onun için Hâricî şairleri tarafından birçok şiir yazılmış ve Hz. Ali’yi sevenler de bunlara cevap vermişlerdir. Bu şiirlerin en meşhurları İmrân b. Hıttân’ın, “Ey bir dindar adamın vuruşu! O bu vuruşla arşın sahibinin rızâsını kazanmaktan başka bir şey istememişti. Onu bugün anıyorum ve Allah katında amelleri bakımından yaratılmışların en zengini sayıyorum” beytiyle Şâfiî kelâm âlimi Abdülkāhir b. Tâhir el-Bağdâdî’nin şair olmadığı halde ona karşı söylediği, “Ey bir kâfirin vuruşu! O bu vuruşla kendini cehennem ateşine atacak cezadan başka bir fayda elde etmemiştir. Ben onu din yönünden lânetliyorum; aynı zamanda onun için ebedî af ve bağışlanma dileyeni de lânetliyorum. Bu şakî insanların en şakîsidir; o insanların rabbi katında en hafifi, en değersizidir” mısralarıdır.

  Aslinda lahnetlenmesi gereken tek bir sey vardir, Savas ve Cinsi Sapiklikla kendisini zorla kabul ettiren suc makinasi ve insanlik dusmani Islam basli basina cinsi sapikligi daha rahat bir sekilde yapabilmenin urunudur.

  Muhammed`i zehirliyen kimdir? Muhammed`in eslerinden Omer`in Kizi Hafsa, Ebu Bekir`in kizi Ayse tarafindan zehirlendigi artik kabul edilmektedir. buna dair yiginla belge ve kanit bulunmaktadir, Suc Makinasi Islam yiginla gercekler ve dogrularin kabulenemedigi gibi bunuda bir turlu kabullenmek istemiyor.
  Turkiye deki islam Ayse nin 6 yasinda nisanlandigini 9 yasinda adet oldugunu ve Muhammedin yatagina 9 yasindaki Ayse`ye tecavuz edilmesi icin konuldugunu bir turlu kabullenemedi. Turan Dursun Sudi Arabistana Islam Konseyine gorevli gitmesiyle Ayse`nin 9 yasinda iken evlendigini ogrenmesinin akabinde bunu sorgulamasindan dolayi katledilmedimi?

  Sozde Islam peygamberi olan ozunde uckur duskunu Muhammed`e Sozde Allah denilen kisi tarafindan gonderilen vahiler neden zehirlenecegi icin vahi gondermemis!!!!!!!!!!

  Muhammed`in hak ettigi olumden sonra, Ebu Bekir halife olduktan sonra Arap Ali biat etmismidir? etmistir. Arap Ali nin halife olmasinin zor oldugunu, iyi kilic kullanmak ve kelle ucurmakta usta birisi olmaktan baska bir marifetinin olmadigi tarihi kaynaklardan ogrenebiliriz. Okur Yazari olmiyan, Muhammed`in olumune kadar Muhammedin korumaciligindan baska bir sey yapmamistir.

  Muhammed`den sonra Sii ve Sunni olarak iki ayri gurup olusur, Osman`dan sonra Islam denilen suc makinasinin bir birini yemesine karsi cikan iki taraftan`da ayrilan Hariciler ortaya cikar.
  İbn Mülcem Hariciler icinde olan ve yakinlari Arap Alinin kilici ile katledilmesine sahit olmasi intikam almak adina yol ararken Kuf`de Katâmi’yi bulur aldigi istibaratlarla yanina aldigi Kufe`yi de iyi bilen Şebîb b. Necde yide yanina alarak Arap Ali`nin evinin onune pusu kurarlar, Aldiklari istihbarat Arap Ali`nin O saate kesin Mescit`e gidecegidir, Bahce kapisinin duvar dibinde beklerler, Arap Ali evinin bahcesinden cikarken havaya kalkan kilici fark eder hizla geriye dogru cekilirken diger tarafta yani sikilip kurtuldugu tarafta bulunan İbn Mülcem`in zehirli kilici kafasina iner ve yere yigilir, Etrafta bagirismalar sonucunda sehiri iyi bilen Şebîb b. Necde kacar fakat Mulcem yakalanir.
  Sonuc olarak Camide (Mescit`de) namaz kilarken olduruldu, Mescit`de olduruldu tamamen uydurulmus yalandir, sadece Turkiye sinirlari icinde Alevi Kizilbas Yasam Felsefesine Yonelik Asimile Politikalari icin uydurulmus yalandir…

  Saygi ve Insani Sevgilerimle.
  BASKOYLU

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.