ALEVİLER NEDEN TEK TANRILI SEMAVİ DİNLERE KARŞIDIR?

ALEVİLER NEDEN TEK TANRILI SEMAVİ DİNLERE  KARŞIDIR?

Bugün IŞİD nezdinde, tarihsel Arap ve Türk İslam’ın barbar isis akpyüzü net olarak meydana çıkmıştır. İran’da, iktidar olan siyasal İslam, günlük insanları meydanlarda, asmaktadır, Böyle   ülkelerden hak, hukuk, insan özgürlüğü sıfırdır. Sadece üste dayatma vardır. İnsanların bütün hakları gasp edildiği gibi nasıl giyinecekleri, neyi yiyecekleri, kaç çocuk yapacakları,  hata neyi düşüneceklerine kadar insanlara dayatma yolu ile baskı yapılarak, yapmaları ve yapmayanları aşırı cezalara çarptırmaktalar. İran’da, bir yurttaş, elektrik faturasını ödemek için, haftalarca, kuyrukta beklemektedir, eyer vereceği rüşvet parası varsa, gider gitmez kuyruğa takılmadan öder çıkar,  Mollaların, hacıların, imamların, yönetiminde, devlet kutsaldır,  insanlar, devletin hizmetçi ve köleleridirler. Rüşvet, yolsuzluk,  hırsızlık, hasım akrabayı zengin etme, çok normaldir,  Bugün dindarlar, sokakta, sevgilisi ile kol kola girip yürüyen biri için,  bak bu pezevenktir demekteler, bu adam gizli ve kötü bir şey yapmıyor, şimdi ben soruyorum, haremine yüzlerce kadın alıp köle eden, dindar mı pezevenk yoksa sevgilisi ile kol kola giren mi?

Bugün İran ve Arap ülkeleri petrol zengini ülkelerdir, bu ülkelere git, halen insanlar kara çadırlarda yaşıyorlardır, köylerde toprak evler,  sanki teknoloji hiç uğramamıştır buralara, taşımacılık halen develerle yapılmaktadır, ülke gelirini %5 gibi bir egemen sınıf paylaşıp en lüks hayatı yaşarken, dünyadaki çıkan son teknolojiyi kullanırken, dünyanın en pahalı kadınlarını kiralayıp haremine getirirken, sıradaki yoksul fakir halk ortaçağı halen yaşamaktadır.   Roma imparatorluğu Anadolu’da, ilk kurulduğundan, Hristiyanlığı bitirmek için, amansız bir savaş yürüttü, bu dini yok edemeyeceğini anlayınca, bu dini bünyesine alıp kullanmak için uğraştı.  İlk İncil kitabı M.S 325 yıllarından, roma imparatoru Konstantin tarafından İznik konsül toplanarak kararlaştırılıp, Anadolu’daki ışık insanların kültürü göz önünde bulundurularak, Alevi sembolleri gelenekleri, bayramları, kültürü, değişik, yorumlarla, Hristiyanlığa geçti. Anadolu’da, kiliseler açılıp Aleviler Hristiyanlığı kabul etmeye çağrılınca, kısa sürede Aleviler, bunun bir devlet dayatması olduğunu fark edip mesafe aldılar.

Sözde barış, kardeşlik dini olduğunu iddia eden roma devleti, Alevilerin bu dinde uzak durduğunu görünce, hemen sivri dişlerini göstermeye başladılar.  Kanlı kılıçları çekip Alevilerin üzerine yürüdüler ve ondan sonra baskı, katliamlar, göç dalgaları başladı. Bu yapılan zulümler karşısından, çaresiz kalan Aleviler, ”Biz öz Hristiyan’ız” demeye başladılar. Aleviler ne kiliseye gittiler, nede Hristiyanlığın buyruklarını uyguladılar.    700 yıllarından İslam Mekke de ortaya çıkınca, taraftar toplamak için, ilk Mekke’de katliamlara başlar. Karşı çıkanları şiddetle ezer, Mekke sağlama alınınca, seferler Mekke dışına çıkar,  Arap yarımadası tamamı ile siyasal İslam’ın kontrolüne geçer.  Ve sonra dış seferler başlar. Araplara Komşu ülkeler, Arapların barbar, vahşi, saldırıları karşısından, kalanlar kılıç zoru ile Müslümanlığı kabul etmek zorunda kalırlar. Kürtlerin, Farsların,  on bin yıllarca süre gelmiş kültür birikimi, medeniyet geçmişi vardır, İslam saldırıları bu kültür zenginliği medeniyeti yerle bir eder, adeta talan politikası uygulanır, ülkenin zenginliği varlığı hepsi Arabistan’a taşınır. İslam bir tarafta nüfusunu genişletmeye çalışırken, diğer tarafta dış saldırılar daha çok ganimet savaşlarıdır.  İslam’ın giriştiği kanlı savaşlarda, karşı koyanların başına, ödül koyup kellesini getirene büyük ödüller verilmiştir.

Ayrıca, saldırdıkları komşu ülkelerin, özelikle kadınları kızları ganimet olarak görmüşlerdir. İpek yolundan Çine giden kervan konvoylarını basıp soymuşlardır bunu da İslam adına yapmışlardır. Bir köyü basan İslam çeteleri, erkekleri meydanda toplayıp kafalarını kesip vücutlarını parçalayıp, kadın kızlara tecavüz etmişlerdir. Evleri tek tek tarayıp altın para, değerli madeni eşyaları toplayıp beraberinden götürmüşlerdir. Kadın ve küçük yaştaki kız çocukları toplayıp Arabistan’a götürüp, içinde en güzelleri seçip saraya cariye olarak gönderip, her bir Arap bir kaç tane cariye hizmetine alıp fazlaları köle pazarından satıp gelirin bir kısmını İslam kasasına vermişlerdir.  3’ncü halife Osman dönemine kadar, dış savaşlar devam etmişlerdir.  Dünyada barbar damgasını yiyen Araplar, gittikçe nefret edilen, vahşi barbar görülünce, bu durumu biraz değiştirmek için halife Osman dış savaşları durdurdu. Ve o zamana kadar sakin olan iç kargaşalar patlak verdi. Dış savaşlarda bolca ganimet gelirken, herkes rahat ve durumundan memnundu, musluklar durunca, gözler iç siyasete döndü, yapılan yolsuzluklar, hırsızlıklar, namussuzluklar ortaya çıkmaya başladı ve Araplar birbirine girdiler.

Muhammed döneminden ordu komutanlığı yapmış olan Arap Ali, binlerce suçsuz günahsız insanın kellesini uçurmuştur. Tek suçları Müslüman olmadıkları için.  Ebu Bekir ve diğer halifeler döneminden Arap ali askeri danışmanlığı yapmıştır. Dış savaşlar durana kadar ali dışarda gelen ganimete pay alıyordu, para ve köle.    İslam’ın Anadolu’ya yaptıkları seferler sırasından Bizans devleti vardı, bazı şehirler yerler sıkça el değiştirdi, bir İslam’ın kontrolüne geçti geri alındı, Dersime yapılan bir kaç İslam saldırısı vardır,  Aleviler, toplanarak, İslam ordularını her defasından büyük kayıplar verdirip geri püskürtüler. 1071 de Moğol Türkleri Anadolu’da, beylik devleti kurunca, Ortodoks dinlerde çok zarar görmüş, darbe yemiş,  Anadolu ışık halkı, şiddetle karşı çıktılar,  Malazgirt savaşından sonra Alevîlerin yoğun olarak yaşadığı Amasya, Merzifon, Niksar, Tokat, Sivas, Divriği, Seyit Gazi, Çorum, Kemerhisar, Malatya bölgelerinde 1071-1178 yılları arasında Alevî Danişmend Devleti hüküm sürdü. Devletin kurucusu Danişmend Gazi’dir.

Osmanlı devletinin Anadolu Alevilerine yaptığı katliamları bütün Aleviler bilmektedir. Anlatmaya gerek yoktur. Sadece Osmanlı döneminden yüzlerce katliam Alevilere yapılmıştır,  TC kurulduğundan beri yine Alevilere onlarca katliam yapıldı.  Aleviler, bu semavi dinleri nasıl kabul etsinler? Kabul edilecek bir tarafı var mıdır?  İnsana değer veren insanı insan gören, kişilik değerlere ve özgürlüklerine saygılı bir din var mıdır?  Semavi dinlerde önceki yönetimlerde, krallar, sultanlar,  padişahlar, hem Allah’tır hem de kraldır. Yönetimindeki halkları öyle inandırmışlardı, halklar onlara tanrı gözü ile bakıyordu sanıyorlardı ki onlar istese deprem olmaz, seller akmaz,  fırtınalar olmaz. Yüzlerce, binlerce yıl geçti, Allah sanılan kralların, bir bok yemediği bilince çıkınca, gözler yukarı çevrildi,  görüldüğü gibi aslında peygamberi de, Allah’ı da, yaratan insandır.  İnsanlar, doğa afiyetlerinden, vahşi, hayvanlarda ve savaşlardan korunmak için hep sığınacakları bir yaratıcı arayışı içinde olmuşlardır.    Muhammedin sarayından, yüzlerce cariye vardır, bu adam nasıl kadın özgürlüğünü savunur?

Osmanlı padişahlarının her birinin hareminden 300 ile 400 tane cariye bulunuyordu. Vezirlerin hareminden 50 ile 60 tane kadın köle bulunuyordu. Arapların genel kültürü olduğu gibi dinlerine yansımıştır. İslam hukuku, dünyadaki insanlığın halen yüz karasıdır, bir İslam ülkesini araştırın yakından inceleyin, yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, diz boyudur. Aç bir insanın parasızlıkta, çaldığı bir ekmek, en büyük hırsızlık görülüp hemen darağacı kurulur herkese ibretlik olsun diye kalabalık şehrin ortasından milleti toplayıp, buna sövdürüp kafa, el, kollarını, nasıl kestiklerini günlük görüyoruz. Yani buna benzer yapılanlar aslından fakir halka göz  dağıdır,  kendi hırsız, yolsuz, rüşvetlerini meşrulaştırmaktır. Aynı durumu çokça Türkiye’de de gördük,    Geçenlerde sosyal medyaya düşen bir IŞİD videosu vardı,  bir tane El Nusra taraftarını kamera karşısından, kendi emirlerine biat etmesini istiyorlar, bu zat biat etmedi birisi hançerle kellesini koparttı. Buyurun size İslam,  Dünya yeniden İslam vahşetini görünce dehşete düştü,  İslam’da bu kadar uzun bir zaman geçmesine rağmen olgunlaşmış, bir kültürün olmadığı görüldü, Türkiye başta olmak üzere, bütün Müslüman ülkelerde, bugüne kadar askeri diktatör yönetimleri olduğu için, İslam’ın vahşeti ön plana çıkmıyordu. İlk siyasal İslam Türkiye’de başladı, ABD yardımları ile yani AKP’yi 2002 yılından iktidara getiren ABD’dir, Türkiye’yi örnek gösterip diğer Arap ülkelerinden siyasal İslam’ı iktidara getirmek istediler. Gelinen noktada hiç bişeyin planlandığı gibi gitmediğini gördüler. Libya’da daha önce hiç bir ses yokken şimdi, Müslüman aşiretler iktidarda ve birbirlerini her gün boğazlıyorlar.

Bugün Türkiye başta olmak üzere, bütün Müslüman ülkelerden insanları kolay elde tutup yönetmek için, insanları dinle, ırkla, zehirleyip kara cahil bırakmak gerekiyordu, şimdi topluma bakıyorsun çürük beyinli, kara cahil bir toplum mevcuttur. Siz ne kadar bunlara sosyal, refah, devleti vaat etseniz de, kötü bir şey yapmaya çalıştığınızı anlarlar, bir cami imamın dağıtacağı cennet tabusu bunlara sanki geleceği verilmiş, hayatı kurtulmuş etkisi yapar, böyle kendi çıkarlarına düşman bir toplumu bilinçlendirmek ayağa kaldırmak, yüz yılları alır.  Bunların dinlerini yasaklamadan, sadece sosyal devletle içinde bulunduğu cahil din çıkmazlığının farkını kavratırsan,  zaten kendisi değişecektir. Ve geleceğini, umudunu ahirete bırakmaktansa, her şeyi olmayan bir yaratıkta, beklenmektense,  kendisi ve çocuklarının geleceği için mücadeleye bu dünyada başlayacaktır.    Alevilerin dindar olması mümkün değildir, Aleviler, dindarlar gibi kimseye boyun eğmezler, kimseye biat etmezler,  kimsenin el eteğini, kıçını öpmezler. Bu zihniyet zaten köle zihniyetidir. Özelikle İslam’da, insanları köle etmek çok normaldir, Bugün halen, IŞİD yakaladığı insanları köle ilan ediyor, kadınları köle pazarlarından satmaya başlamıştır.  Bu uygulamalar İslam’ın her döneminden olmuştur.

Ortaya çıkan IŞİD’e aynısını yapmaya çalışıyordur.  Aleviler on binlerce yıl önce ”Enel Hak” demişlerdir. Bugün olsun on bin yıl sonra da olsa Enel Hak deyimi geçerliliğini kaybetmeyecektir. Çünkü o kadar mantıklı ve yerinde bir anlayıştır ki, onu çürütmek için hiç bir zaman bir fikir oluşmaz.  İslam inancına egemen olan fikir, kim güçlüyse, hak hukukta,  odur. AKP kuruluşundan Fettullah gülen cemaati ile işbirliği yaptı Türkiye’de güç ve zemin bulduktan sonra, cemaate savaş açtı, yani cemaat iktidar olsaydı aynısını AKP ye yapacaktı. Bu İslam’ın çıkışından vardır, bugün IŞİD El Nusra ile aynı çatı altından savaştı biraz güçlenince,  El Nusra’yı bünyesinden eritmeye yöneldi. Kaç tane İslami örgüt varsa hepsi aşağı yukarı birbiri ile düşmandır. Her örgüt kendi egemenliğini kabul ettirip ganimeti tek almak istiyor yani bütün sorun ganimettir.

Enel Hak 06.01.2015

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.