Alev-i

SEMAH

DEVRİMCİ ALEVİLER BİRLİGİ Üç can bir cem. Alevi inancının, muhabbetinin ana unsuru, kalbi cemdir. Cemin bir adı da semah dönmektir, aşk halidir. Bir araya gelip cem gören canlar, muhabbet ile gıdalanıp deme düşünce, coşa gelip […]

Alev-i

ALEV-İ-LİKTE CEM ERKANI (1)

DEVRİMCİ ALEVİLER BİRLİGİ Alevilik tanımı, anlayış ve amacımız.Alevilik; vahdeti mevcut, varlığın birliği, doğanın diyalektiği (yaşam yasaları) içinde, tüm varlığın parçalarını bir bütün olarak HAK gören; Vardan gelip, vara devri daim eden, diyalektik materyalist, varoluş felsefesine […]

Alev-i

ALEV-İ-LİKTE HAKKA UĞURLAMA ERKÂNI

ÖnsözAlevİ-Bektaşi-Kızılbaş’lık, İslam’dan ve diğer tek tanrılı semavi dinlerden ayrı, varoluş felsefesine dayalı doğayı bilimi ve insanı kutsayan bir öğreti yaşam biçimi olmasına rağmen, hem köyden şehre göç, hem devletin tekçi, asimilasyoncu politikaları yüzünden, Alevilik yüzyıllardır […]

Alev-i

ALEV-İ-LİKTE HAKKA UĞURLAMA ERKÂNI (1)

ALEV-İ-LİKTE HAKKA UĞURLAMA ERKÂNI (1) DEVRİMCİ ALEVİLER BİRLİGİ Alevilikte Hakk’a Yürümek Anadolu Alevi-Bektaşi-Kızılbaş inanç öğretisinde, ölüm yoktur, Hakk’a yürüme vardır. Varlığın birliğini (vahdeti mevcudu) Hak bilen Alev’i inanç öğretisinde “ölüme”, Hakka yürümek veya don değiştirmek […]

Alev-i

ALEVİLİKTE CEM ve Hakka Uğrulama Erkanı

________________ ALEV-İ-LİKTE CEM veHakk’a UğurlamaErkânı “Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.” HBV DAB yol erkân kurulu © Favori Yayınları Araştırma / İnceleme – Birinci Basım-Mayıs 2019 Alevilikte Cem ve Hakka Uğurlama Erkânı Yazar : DAB yol […]