YER DEMİR GÖK BAKIR.

YER DEMİR GÖK BAKIR.
KENDİNE SAHİP ÇIKMAYAN ALAEVİLER
DÖKÜLÜYORLAR TAKIR TAKIR.
YOKSA ALEVİLER DOĞUM SANCILARIMI ÇEKİYORLAR ?
Ülkemizde sürdürülen savaşın, katliam planlarının, gerici eğitim politikalarının, asimilasyon girişimlerinin, neoliberal yoksullaştırma politikalarının hedefi olan Aleviler, varlıklarının tehlikeye sokan, saldırılara karşı kendilerini savunacak ve Alevi değerlerini sahiplenebileceklermi ? Yoksa yeni bir Alevi hareketinemi ihtiyaç var ?.
Varsa bu nasıl olmalı? Var olan Alevi kurumları bu saldırılara karşı nasıl bir birlik oluşturmalı ?
Böyle elzem olan birlikteliğin olanakları varmı ?
Devlet partilerinde beklentileri olanlar, istisnalar ( gerçekten var olan partiler içinde Aleviler ve Alevilik içinmücadele edenler) hariç ne derler?

Tarihin Derinliklerine inmeye gerek olmadan Hırıstiyanlar, Müslümanlar (Emeviler, Abbasiler, Şiiler) , Moğollar, Selçuklar, Osmanlıların verdikleri fetvelerla yaptıkları katliamları burda yazmamaya gerek görmeden yakın tarihimizde yapılan katliamlarla Aleviler giderek Yerinde Yurdunda kutsallarından uzaklaştırılarak ve büyük şehirlere, metropollara zorla göç etirmeleri ve mecburi iskanala yarı yarıya asimileyi başarmışlardır. Dersim, Koçgiri, Adıyaman, Maraş, Malatya ve diger Alev-i yaşam alanlarında Ziyaretlerinde, Kadim varlık mekanlarından zorla, katliamlarla, Yangınlarla, ( Ormanları, Tarlaları ve köylerini yakarak ) yok etmeleri ile yarı yarıya asimile etmede başarılı olmuşlar.
Alev-i, Ermeni, Rum, Suryani, Ezidi ve Kürt katliamları aynı zihniyetle yapılmıştır. İtiat Terakinin başlatığı Ermeni, Rum, Süryani gibi Müslüman olmayan halkların katliamları 1. Dünya Emperyalist Paylaşım savaşı zamanında yapılmasıda dünyanın müdahalesinin gelemiyeceğinin bilinmesi ile planlanarak yapılmış ve bunları yerinde yurdunda katledilerek ve kalanlarıda sürgüne zorlayıp yollarda aç-susuz vahşet içinde ölüme terk edilmiştir. Bu Halkların Yerlerine , Yurtlarına ve Mallarına el konulup talan edilmiştir, bu talana ganimet gözü ile bakıp kadınlarına, kızlarına her türlü hakaretleride yapmaktan geri kalmamışlar.
Alev-i ve Kürt Coğrafyasındaki katliamlar dahada vahşice işlenmiştir. Koçgiri 6 Mart 1921 tarihinde başlamış , Koçgiri İklimi Mart ayı keskin kış zamanı olması sebebi ile Saldırılara karşı bir direniş sergilenmiş olsada pek başarılı olamamış. Ordular ve Topal Psmanın Çeteleri Koçgiride Köyleri işgal ederek Mala, Davara el koyarak kendi memleketi Giresuna on binleri bulan Koyun-Keçi ve Büyük baş hayvanlarına el koymuş ve çeteleri vasıtası ile göndermiştir. 60 bine yakın Kürt-Alev-i, Canların / İnsanları Yaşlı, Çocuk, Kadın, Erkek demenden yarısı kadarını öldürmüş, geri kalanında en az yarısını sürgüne gönderilmiştir. Koçgiri Önderlerinin bir Kısmı Dersime sığınmış bir kısmınıda Türk Metropolllerine sürgün edilmiştir. Eger Koçgiri İsyanında, direnişinde Kürt Alev-i ler birleşip direne bilselerdi Koçgiriden sonra gelen katliamlardan hiç biri olmayacaktı. Hatta Kürtler, Alev-i ler Ermenilerin, Rumların, Süryani, Ezidi Halkların katliamına lkarşı çıkmış olsalardı Koçgiriye saldırıda olmıyacaktı. Arkasında Zilan, Ağrı, Şex Said bu Sünnü Kürt isyanlarına Alev-i Kürtler yardım etmesinler direniş büyümesin diye Alev-i… Sünnü düşmanlığı yaratarak, inançlar ve halkların arasına nifak soktular. Bu Politika Müslüman Olmayan Halklarla Müslümanlar arasınada nifak sokarak onlar gavur, salyangoz yiyiorlar, domuz yiyiorlar islamın, Müslümanın yerini yurdudunu mındar ediyorler deyerek yapacakları katliamları yerel Müslüman kürtlerle birlikte gerçekleştirmişlerdi.
Sıra Dersime gelince 10 larca yıl önce Katliam hazırlıkları başlatılarak, Dersime karşi anti propaganda yaparak Asi Dersim ülkemizin kalbinde bir çıbandır bu çıbana bir neşter vurmak gerekir. Dersim dünyada görülmemiş bir soy kırımla yerle dir edilirken. Nekadar kutsal mekanlar varsa, Kutsal dağlar dahil olmak üzere Hepsini ateşe verdiler İnsanları katlimadan geçirip canlı cnlı yakıp derelere bıraktılar. Çoğunuda İtahat Teraki zihniyeti ile sürgün edip yerinde yurdunda geçmişlerinden uzaklaştırılarak, Fiziksel kıyımla birlikte duygusal, sanatsal ve inançsal bir katliam gerçekleştirilmiştir. Dersim Alev-i liğin Ana Yurdundaki Gerçekler, ziyaretler, kaynaklar isim değiştirdi yerlerinde , Dersiminde oldular. Der’a Sıma, El kapısı oldu Devlet kendi Tunç Eli yle Dersimi Viran etti. Sadece Toprağı, Yerleşim alanlarını değil İnsanların Ruhlarını, Geçmişini, Kültürünü, İnancını, Rea Heq’ı Alev-i liğini viran etti.
Daha sonra İtat-Terakinin Politikaları Alev-i lere, Müslüman olmayanlara ve Kürtlere karşı aynı şidetle kullanılarak günümüze kadar geldi. Sivas-Alibaba Katliami, Maraş katliamı, Çorum Direnişive katliamı, Sivas Madımak katliami, Gazi Direnişi ve katliamı, Gezi, Malatya, Roboski, Suruç ve Ankara garı gibi Katliamların hepsi İtat-Teraki zihniyeti ile yapılmıştır. Günümüzde Rojava da Kaybeden İslamcı-Gerici Zihniyet katillerini Alev-i lerin bulunduğu yaşam alanlarına, köylerine yakın yerlere yarleştirerek Terolar gibi katliamlara hazırlıklar yapılmaktalar ve köşeye sıkışan Faşist, Gerici düzen ekonomik olarakda iflas etmiştir. Bu İflasını, halklara yüklediği vergileri ve devletin keyfi harcamalarını ve kamoyunun açlıkla savaşmasını örtbas etmek için gündemi Alev-i lere yakın yerlere yerleştirdiği caniler vasıtası ile katliamlar yaptırtarak gene Alev-i lere ağır bedeller ödeterek değiştirecek ve bunula kendi ömrünü uzatmaya çalışmış olacak.

YER DEMİR GÖK BAKIR.
Alev-i’lere şimdiye kadar kimse yardım etmedi, edemedi, etmek istemedi bundan sonra etmiyecekler. Şimdiye kadar olan saldırı ve katliamlarda Alev-i’ler kendini yeterince koruyamadılar, bundan sonrada aynı duruma düşmemeleri için. Açilen Alev-i Birlikteliği olmalıdır, hemen bu gün Tüm Alev-i Kurum ve Kuruluşlarda bunun Farkında olmaları gerkir. Acil bir birliktelik yapılıp Koruma, kollama pılanları devreye sokulmazsa, yarın yapılacak ax tuxlar faydasızdır.
Var olan kurum ve kuruluşlar Alev-i’liği ve Alev-i’leri kurtarabilecek acilen bir birleşme pılanını devreye geçiremiyorlarsa ki buna ihtimal vermek istemeyız.
Çalışılması gerekirki ihtimaller ortaya çıkmasın.
Avrupada, Dünyanın diger ülkelerindeki Alev-i Bektaşi, Nusayri, Kakai ve diğer Kurumları bir araya getirebilecek Başkanlar düzeyinde bir çalıştay yapmalılar bu çalıştaya başkanlar dışında Bilge Pirler, Alevi Akademisiyenler, Dünyanın hangi ülkesinde varsa Alevi Milet Vekilleri ile birlikte yapılmalı Hedef Birleşik bir Hareket olmalı. Alev-i, Bektaşi ve diğerleri ile tek çatı altında asgari müştereklerde birleşmek olmalı. İkinciside Katliamların durdurulması için, Birleşmiletlerden, İnsan hakları Kuruluşlarından, Demokratik, Humanist Kurumlardan Kamu oyu yaratıp Olabilecek bir saldırı katliam ve kıyımlara karşı birlikte hangi şekilde direnilerek karşi çıkılacağı planlanmalı.
Eğer olmaz, yapamazlarsa o zaman.
Alev-i Gençliği devreye girmeli, dinamik bilinçli ve dünyadaki var olan Hakk Yolu Yolcularını birleştirebilecek bir örgütlenme modelini yaratmalılar. Gençlik mutlaka başaracaktır. Alev-i gençlik, Alev-i Akademisiyenler ve Var olan Kurumlardan memnun olmayan Bilge insanlar Pirler, Dedeler ayrım yapılmadan Bölge ve yöresine bakmadan kucaklayıcı, birleştirici bir çalışma yapmalılar. Bu çalışma Evrensel Normları içeren Varlığın Birliği esasına dayalı Hakk Yolu gerçeğine uygun olarak örgütlenip ilan edilmeli.

Var olan Örğutlerimiz, Kurum ve kuruluşlarımız yukarda anlatıklarımızı yapmış olsalarda .
Gençliğimiz bu örgütlülüğü her şeye rağman çok geç kalmadan başlamalı ve kısa fakat emin adımlarla yürütmeli.

30 Temmuz 2019 Berlin Ali Koçak

3 Comments

  1. Metin Bey, Hakk Yolu EDEB, ERKAN Yoludur. Bu ”Yol Cümleden Uludur” Cümlenin Varlığın birliği olduğunu biliyorsak buda Hakk demektir. Yol Cümleden Ulu İse Yol Varlığın Tümünden yani Hakktanda Uludur. Yola belli bir yaşa gelince ikrar verilir bu ilk İkrardır Bu ikrar 7 ile 15 yaş arasında verilen İkrardır Cocuk Cana Kemer bağlanır ve Yol için kemerbest olur. 2. İkrar Nikah İkrarıdır Eşitler/ Eşler Ehil Can ve Aile Fertleri karşısında birbirlerine ikrar verirler ve Hakk Yolunun tek eşli olduğuna ve yaşam sonlanana kadar tek eşlilik esas alınır. 3. İkrar Canların Pire, Yola Eşitler olarak İkrar vermeleri. 4. İkrar musahiblik ikrarıdır bu İkrar Hakk meydanında Canını Pire teslim etme İkrarıdır. Pire Can veriliyor Pir de 4 Canı Hakk Meydanında Cem erenleri ile birlikte Öze bağlıyarak tekrar Canlara canlarını ALevilik Yolunda hakk ve Hakikata bağlı kalmaları şartı ile geri veriyor. Bunada Bilge Pirlerimiz ölmeden öl demişler. Ve EDEB olmadaN ERKANIN OLMAYACAĞINI ve Musahibler yani 4 Can birbirinde sorumlu olarak EDELE yaşayacaklarına İkrar verirler. Bu ikrardan Durmayan İkrarı bozan EDEBE uymayan Yol düşkünü sayılır. Düşkün ilan edilmesi Gene bir Cemle Olur Cem Erenleri ile birlikte Pirler düşkünlük kararı verirler. 72 Kuralını Hatırla demekle biz ikrar vermişiiz Kim eksikyapmışsa yolumuz gereği Hakk/ Halk Mahkemesi önünde Dar olmalı ve hesap vermeli Pirlerimizin vereceği Karar Yolumuza Uygun olduğu müdetçe Darımıza sunulan Didar ne ise ona Rızalık vermişiz. İslama Orduları ve Hatta günümüzde Var olan kendilerini allahın cihatçıları olarak gören ve Allahu Ekber diye kelle kesenlere siz müslüman deyip biyat ediyorsanız bizimle tartışmanıza gerek yok yolunuz açık olsun. Biz onları Cani olarak görürüz, çünkü Yolumuz gereği Cana kıyılmaz Cana Kıyan Alevi olamaz. Türke dediniz. Alevilere yapılan bunca zülmü kıyımıo uzaydan gelipmi yaptılar onları görmüyorsanız bizim körlerlede işimiz yok Sadece onlara Doğru yolu gösterirriz genede dediğim dedik çaldığım düdük diyorsa onada uğurlar olsun. Deriz. Birde eğer bir tartışma yapacaksanız tartışmanında bir dili vardır Yok kavga etmek istiyorsanız biz kavagaya karşıyız Barış bizim şiyarımız. Dünyada ve bölgemizde olan bu haksız, kirli savaşlarıda çıkaranlara ve çıkartanlara karşıyız. Aynayı tutum yüzüme Ali göründü gözüme. Bu Ali Hz. Ali Değil Alevilerin ALi Işıktır daha Evren olmadan bir Nokta vardı O Nokta Noktai Vahit. İşte o noktadaki Işık Alev-i lerin Alisidir. Doğmamış ve ölmemiştir. Alev-i ler Müslüman değil. Ehlibeyit brndrside olamazlar. Şii hiç değiller eğer siz bunların birinde iseniz bir diyevceğimiz olmaz. Gittiğin yol size aittir. Biz Hakkı İnsanın cemalinde görmüş ve ona ikrar vermişiz. Aşk ile

  2. ali bey yazımı ya okumadan cevap veriyorsun ya anlamadın yada ben anlaşılır yazamadım. Alevilik asimile olmaz o dediklerinizden yenilikci olduğu için eskiye asimile olmaz. alevilik karakterini yazmışsın her alevi o dediğin karaktere ulaşması için yapılması yerine getirilmesi kurallar vardır alevilikte. o kuralları yerine getiremiyenler senin dediklerini veya başkasının dediklerini ne kadar yüksek sesle dillendirirse dillendirsinler alevi olamazlar bu bir. Cemler herkese acıktır diyor bazı aklı eveller. cemler cuma namazları , mes günleri sept günleri değildir. camilere kiliselere sineğoğlara her kes girebilir dua ibadet edebilir. Cemlere herkes giremez. ilk önce dört kapı kırk makam eğitiminde ikrar verecek .ikrar vermek yetmiyor cemlerde ikrarı onaylanacak musahibi tespit edilecek. yani talıp yola kabul edilecek. bu iki. bunlarda yetmiyor. İkrarla kabul ettiği karaktere uygun insani sosyal ilişkilerinden bütün insanlar razımı. bu razılık cemler de onaylanıyor mu. ayrıca özünü dara cekip dardan gecebiliyormu. rızalık alabilen verebilen dardan gecenler ceme katılma hakkını elde edebilir. Yani Üzerinde kul hakkı olmayanlar ceme katılabilir. Bu da üç. alibey. Aleviliği biz böyle biliyoruz. bildiğimizide Pirsultanlardan Hünkarlardan kaygusuz aptallardan taptuk emrelerden mevlanalardan Hallacı mansurlardan ve yol erenlerinin nefeslerinde öğrendik. sen kimden öğrendin. alili alisiz allahı var yok gibi boş laflarla beyinlere müdahale etmeyin etsenizde kendinizi madara edersiniz. aleviliçilik yapacaksan ulu ozanların pirlerin söyledikleriyle yapacaksın. alevilik pirlerin yol gösteriçiliğidir. Ha yeni kendince aleviçilik yapacaksan oda senin tercihindir. felsefeydi aliliydi alisizdi allah vardı yoktu ya varsa. vardan vardı yoktu. dinlerden önceydi değildi. boş soyut uğraşları bırakalım Eski cemlerde ki gibi aslına uygun rızalık almayı daradan gecmeyi bu günki cemlerde nasıl sağlanır buna cözüm üretelim. biz daha bizden önceki cemleri yapamıyoruz. kalkmış ahkam kesiyoruz. ha bu günki cemlerin camilerdeki namazdan kiliselerdeki vaftizlerden sinegoğlardaki şaptlardan bir farkı yok cünkü herkes girebiliyor alibey. bu durumda Ha cami ha cem ne fark eder. Şimdi anlayabildin mi kime hizmet ettiğiği mi . bu gün cağdaşlığın kıstası ve olmazsa olmazı Emeğe saygıyı olgunluğuna ulaşan benimseyen insan karakterini esas alan bir türküm. aleviyim cağdaşım. muasır medeniyet değerleri temelinde cağdaşım. Hiç bir şaşkının zincir vuramayacağı güneşin zaptı için nuru alemmdeki divanelerden biriyim.türk olduğum için hemen hoplama sakın ilk önce 72 kuralını hatırla almana fransıza rusa kürtte hoplamadığın gibi türke islamada hoplama. hizmetim gerceklerin demine hu den başka bir şey değildir. aleviler kimsenin hizmetinde olmaz kendinede hizmetci istemez. bilmem anlatabildimmi ali bey. O ismini aldığın alevilerinde olmazsa olmazı aliyide ali karakterinide istersen başka yazılarda irdeleriz. ali aleviler için neden önemli olduğunu .aleviler neden aliyi ene lhak gördüklerini inceleriz.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.