Yaşar Nuri Öztürk, her türlü pisliğin altında Dincilerin imzası var.

https://youtube.com/shorts/sITDtT-__5A

İnsan bir cariye satın alırken!
Sahabi Muaz b. Cebel Hz. Muhammed’in şu sözünü aktarıyor: ” Sizden biri bir cariye(savaş esiri kız ve kadın)satın alırken; ilk yemek olarak ona helva/ tatlı yedirsin. Çünkü tatlı ona iyi gelir” Bu hadis şu kaynaklarda geçiyor: Taberani Mucemi Evsat c. 6/156, no: 6069 ve Mecmeu-l Bahreyn c. 4/30, no: 2046. Hindi, Kenz, no: 25056
Bunlar bu hadisi Haraiti’den (h.240-327) aktarmışlar.