Hz. Muhammed namazda bile insanlara lanet yağdırmıştır.

Hz. Muhammed namazda bile insanlara lanet yağdırmıştır.

(18 Haziran 2023/A/T)

Hz. Muhammed alemlere rahmet olarak gönderilmiş(Enbiya, 107) diye Kur’an’da ayet var. Bakalım onun icraatı bunu doğrular mı.

Şöyle bir hadis var. Muhammed’e diyorlar ki, sen gel de bu müşriklere lanet yağdır/ Allah onlara lanet etsin de! O da: “Ben lanet için gönderilmedim; rahmet için gönderildim” diyor. Bu söz az önceki ayetle uyum içinde. Gelgelelim pratikte hiç de öyle değildi.1 Örneğin Ri’l, Zekvan, Lihyan ve Usayya kabilelerinden bir temsilci(heyet) gelip Muhammed’i kandırıyor ve sonuçta bir katliam yaşanıyor. Teklifleri şöyle: İnsanlarımız müslüman oldular. Bu yüzden bize yol gösterici birkaç hoca(imam) lazım diyorlar. Hz. Muhammed onlara 70 kişi gönderiyor. Meğer ki oyunmuş. Bunları götürüp yolda öldürüyorlar. Muhammed bunun haberini alınca -doğal olarak-üzülür. Bu olay üzerine her sabah namazı içinde kunut duası yerine ” Allah’ım! Şu şu insanlara lanet et” diyerek beddua eder ve bunu 30-40 gün sabah namazı içinde söyler. Bu, meşhur olan bir hadise ve en başta Buhari ile Müslim’de defalarca tekrar şeklinde geçiyor. Peki nasıl olur da ” Ben lanet için değil de rahmet için gönderildim” deyip de pratikte farklı davranmış ve üstelik bunu namaz içinde söylemiş, nedir bu çelişki( ki namazda insan kural dışı olumlu söz de söyleyemez. Gerçi kuralı koyan Muhammed’in kendisi de)? Olay şu: Rahatlık anında kendini merhametli göstermek için ben lanetçi olarak gönderilmedim demiş. Pratiğe gelince180 derece farklı bir Muhammed görüyoruz. Daha beteri, işin içinde kandırma var. Hani geçmişi geleceği bilen(mucize-keramet sahibi) bir Muhammed’den söz ediliyor! Keramet, öngörü sahibi olsaydı o insanları gönderir miydi! Beni Kureyza Yahudilerini esir alıp toplu halde katledip odun gibi çukurlara doldurmak( hem de hanımları ve çocukları yanınad) ve onların hanım ve çocuklarını da cariye olarak bilinmeyen kişilere mal gibi satmak merhamet işi mi! 10 yıllık Medine döneminde kendisinin bizzat sevk ve idare ettiği 9 savaş ve yaklaşık 25 seriye/ baskın merhamet işi mi(İslam’da Şiddet, s. 31-33).Onunki de zamanımızdaki siyasi partilerin programına benzer: Sözler güzel ama iş başına geldiklerinde programlarıyla hiç ilgileri kalmaz. Süleyman Demirel ne diyordu: Bana oy verin size iki anahtar vereyim( Araba ve ev anahtarı). Kazanınca millet var olan o hacı Murat arabasını da satmak zorunda kaldı. 2

Herkesin babalar günü kutlu olsun. Lafla kutlu olunmaz; ama yapılacak bir şey de yok.

1Müslim, Birr bab 24/2599
2 Buhar: Vitir namazı 7/1002, Cihad 9/2801, 19/2814, 184/3064, Cizye 8/3170 ,Megazi, 28/4088-96, Dualar 58/6394. Müslim, Mesacit 24/2599