KIRMADAN DÖKMEDEN…

 

Almanya Alevi birlikleri Federasyonu yeni bir bildiri yayınlamış.Bildiride; ezilenden, haktan,adaletten , kardeş halklardan bahsedilmiş vurgular yapılmış !! 

Ama yine de aralara  kerbela ve ehlibeyt üzerinden islamla ilişki sıkıştırılmış!! 

Ve ısrarla Avusturya islam davasında olduğu gibi “Alevilik kendine has bir inançtır” deyip akabinde islamla ilişkilendirilerek insanlarımızı algı kargaşasına sokmaya devam ediyorlar!! 

Bu söylemler arasında mantık hatası ve çelişki vardır!! Bir kurum kendini tanımlayan bildiri veya söylemlerde bu kadar çelişkiye düşmemelidir düşemez !!

Naçizane tavsiyemdir; 

İslamda mezhepler ve tarikatlar vardır ve bunlar islamı farklı şekillerde yorumlar ve yaşarlar.

Yani hangisine sorsan   gerçek islamı uygulayan kendilerdir!!! Alevilerin bu tavırları ve söylemleri bu tarikat ve mezheplerin tavrı ile aynıdır.

İşte bu Aleviliği islamın içinde islamla islami sembollerle yorumlayan Aleviler kendilerine Bizler “ İslamın tarikatı veya mezhebiyiz diye tanımlasalar daha dürüst daha rasyonel bir karar vermiş olacaklar!! 

Zira islamın bir tarikatı veya mezhebi olarakta kendinizi islamın diğer yorumcularından farklı kılabilir islamı istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz!!! 

Dolayısı ile Alevi örgütlenmeleri ve kurumları içinde islamı kendi inancı olarak görmeyen, BİLİMİ SEVGİYİ kendine kılavuz gören , “Gerçeğin demine hü”diyen canlar kendi yollarını kendi inançlarını yaşamakta bir an tereddüt etmez, gerçek anlamı ile Kendine has kendinden başka bir inancın bir dinin  kolu olmayan bir öğretiyi yaşatmak için mücadele ederken daha başarılı olurlar!! 

Ve Aleviler bu mücadele ışığında  1500 yıllık bir uykudan uyananarak asimilasyonla yok olmaya yüz tutmuş inançlarını 21 yüzyılda çağa uyarlayıp sosyal ve bireysel yaşamlarını düzenledikleri bir felsefeye bir öğretiye dönüştürebilirler!!

Son olarak İslamın ortaçağ anlayışına mahkum olmak isteyen Aleviler bu inancı daha fazla yok etmeden kendilerini islamın bir mezhebi olarak tanımlayıp isimlerini ve yaşamlarını buna göre şekillendirsinler. Öyle ki kendilerini Alevi olarak tanımlamak yerine Kerbela ve Ehlibeyt kültü ile şekillenen Şii İslam inancı olarak adlandırıp bu karmaşaya son verebilirler.

Alevi dernek ve kurumları İslamı kendilerine din olarak,islamın kişiliklerini ise model olarak görüp Aleviliği tanımlamaya çalıştıkça Aleviliğe en büyük zararı kendileri vermektedir!! 

“Alevilik Çağ dışı bir inanç bir öğreti bir felsefe değildir”

Gerçeğin Demine HÜ….

28.04.2019

T.Yasin

Söz konusu AABF Bildirisi aşağıdadır

AABF OLAǦAN SEÇİMSİZ GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

(27 NİSAN 2019 – KÖLN)

Deǧerli Basına ve Kamoyuna,

İNANCININ ÖZÜNE SEVGİYİ KOYAN ALMANYA ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU

30. YILINI KUTLUYOR

Kuruluṣundan bu yana tüm çalıṣmalarını, insanların ortak deǧerlerinin oluṣturulmasına ve yaṣatılmasına, eṣit yurttaṣlık temelinde, kültürlerin, inançların, dillerin, özgürce yaṣamaları için mücadele eden AABF´miz 30 yaṣında.

Yol´u esas alan, 30 yıl öncesinden baṣlayarak, “Yol Bir Sürek Binbir” düsturunu kendine rehber edinen, Almanya ve Avrupa´da, devasa bir Alevi örgütlenmesinin yaratılmasına emek veren, katkı sunan, tüm CANLAR´a teṣekür ediyoruz.

AABF Almanya´da göçmen örgütler içerisinde en büyüklerden biri haline gelmiṣtir. Aleviliǧin yaṣanması ve yaṣatılması için Alman okullarında verilen “Alevilik Dersleri” ve devlet anlaṣmaları kazanımlarımızın en önemli kesitini oluṣturmaktadır. 30 yıllık örgütsel yaṣamımızda kurumsal yapımızın içerisinde büyüttüǧümüz,

İnanç Kurullarımızla,

Almanya Alevi Kadınlar,

Almanya Alevi Gençler,

Almanya Alevi Üniversiteliler,

Külür ve Sanat,

Birim ve Birliklerimiz ile

Delil Eǧitim Akedemimzle,

Alevi Cenaze Kollektifi ve Ṣirketimiz ile

Danıṣma Kurullarımız ile

örgütümüzün ve tüm muhaliflerin dıṣa açılan yüzü, penceresi, sesi olan YOL TV ve Alevilerin Sesi Dergisi ile güçlenerek, büyüyerek yolumuza devam ediyoruz.

BİR OLMAK, İRİ OLMAK, DİRİ OLMAK YOLUMUZUN GEREǦİDİR

Gücümüzü; toplumumuzun birlikteliǧinden,

Kerbela´da haksızlık karṣısında Yezit´e biat etmeyen Ṣah Hüseyin´den,

“En-El Hak” dediǧi içın derisi yüzülen Hallacı Mansur´dan, Nesimi´den,

“72 Millete Aynı Nazarla Bak” diyen Hünkar´ın hümanist düṣüncesinden,

“Yarin Yanaǧından Gayrı Herṣey Ortaktır” diyen Seyh Bedretin´in paylaṣımcılıǧından,

Pir Sultan´ın direniṣinden,

Haksızlık karṣısında idama giderken “Evladı Kerbela´yız, Bihatayız, Ayıptır, Günahtır, Cinayettir” diyen Seyit Rıza´dan,

İdam sehbasında “ Yaṣasın Türk ve Kürt Halklarının Kardeṣliǧi” diyen Deniz´lerden

alıyoruz.

Aleviliǧin bu ahlaki anlayıṣı, bu vicdani duruṣu, bu sarsılmaz ve yıkılmaz direniṣi

YOL´a – İKRARA baǧlılıǧı,

“ALEVİLİǦİN KENDİNE ÖZGÜ BİR İNANÇ” olduǧunun kanıtıdır.

Bütün bu kirli oyunlara karṣı yolumuzdan ve inancımızdan taviz vermeden,

ALEVİLİK KENDİNE ÖZGÜ BİR İNANÇTIR

Öyle kalacaktır,

Bizler Aleviyiz ve

Alevi kalacaǧız.

Aleviliǧi asimile ederek ihanete bulaṣtırmak isteyen karanlık gücleri ve kapı kullarını tanıyor ve biliyoruz.

Pir Sultan´ın dediǧi gibi;

“Bizim Davamiz Kapı Kullarıyla Deǧil, Ol Kapıyladır”

AKP – MHP FAṢİZMİ YENİLECEKTİR

Ülkemizde, milli irade diyerek iktidara gelen AKP–MHP FAṢİZMİ, ekonomik, sosyal, siyasal olarak Türkiye´yi geliṣtirmesi ṣöyle dursun tam aksine 96 yıllık Cumhuriyetin baṣta laiklik olmak üzere tüm kazanımlarını yok eden politikaların öncülüǧünü yapmıṣtır.

Bu ırkcı, gerici, iktidarın, nefret ve kinci dili, CHP lideri sayın Kemal Kılıçdaroǧlu´nu yakmaya ve linç etmeye kadar vardırmıṣtır.

Komṣu ülkelere ve halklara karṣı düṣmanca tutum, ülke içinde kendi anlayıṣı dıṣında ki bütün toplumsal kesimleri düṣmanlaṣtırmıṣtır.

Avukatları iṣkencelerden geçiren, gazetecileri hapse tıkayan, insanları açlık grevinde ölüme terk eden bu faṣist anlayıṣı kınıyoruz.

Halkımızı açlıǧa, yoksulluǧa mahkum eden zihniyetin ahlaksızlıǧı, çocuk tecavüzlerinde ve kadına karṣı ṣiddet eylemlerindeki artıṣta bu çirkin yüzünü göstermektedir.

Bu çirkin ve kirli politikalara karṣı, AABF olarak, tüm demokrasi, eṣit haklar, özgürlük, laik ve demokratik Türkiye için mücadale eden, sivil toplum güçleriyle birlikte olacaǧız

ÖRGÜTSEL BİRLİǦİMİZ DEVAM EDECEK, KAZANIMLARIMIZ ARTARAK ÇOǦALACAK

AABF´mizin bu kadar güçlenmesinden ve büyümesinden rahatsız olanlar bilsinler ki; içeriden ve dıṣarıdan yapılan tüm saldırılar karṣısında, örgütsel birligimiz tüm saldırı ve yok etme çabalarına karṣı devam edecek, kazanımlarımız artarak çoǧalacaktır.

“Sevgi Bizim Dinimizdir” ṣiarından hareketle,

Tüm kazanımlarımıza sahip çıkarak,

Bir Olarak,

İri Olarak

Diri Olark,

Geleceǧimize

Sahip cıkarak

Tüm güçlerimizi birleṣtirerek

EL ELE, GÖNÜL GÖNÜLE,

“Yol Bir Sürek Binbir” diyerek

Mücadeleye devam ediyoruz.

28 Eylül 2019 Köln – Lanxess –arena´da

“YOL BİR, SÜREK BİNBİR – EİNHEİT İN VİELFALT „

Buluṣmak üzere

Aṣk ile…

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.