KIRKLAR MECLİSİ VE MİRAÇ

KIRKLAR MECLİSİ VE MİRAÇ
Sivas o zamanda Roma İmparatorluğuna bağlı Ayaleti Rum olarak bilinmekteidi. Malatya yakınlarında BatalGazi ‘de konumlanmış olan Roma Askerleri içinde Ermeni Işık Taifesinde Askerler vardı bunların Hırıstiyan olmasını istiyorlardı. Çoğu baskıya dayanamayıp Hırıstiyanlığı kabul etmek zorunda kaldı. Fakat 40 Işık Taifesi Asker inançlarından gittikleri yoldan dönmek istemiyorlardı. Bunlar yolundan dönmeyince hepsini Sivasa sürgüne gönderdiler ve Mart ayının 9 unda Çırıl Çıplak Sivas’ta donmuş bir göle atarak donarak öldüler. Bu 40 Askere, Kutsal 40 lar deilmekte. Bunlar için Romada 6./ 7. yüzyılnda San Vitale Kilisesinde bir Oratorium yapılır ve İsimleri kayıd altına alınır. Bunlar Hırıstıyanlığın 40 ları olarak tarihe geçmiş. Hiristiyanların hemen hemen hepside
9 Mart 321 de Sivasta Katledilen 40 Mertyrer Şehitlerini, 40 larını anıyorlar. Bunlara Kutsal 40 lar diyorlar. Anadoludaki 40 lar ismiyle anılan yerlerin çoğu bu 40 lara adanmıştır.
KIRLAR MİTOLOJİSİ.:
Bu Kırkların olduğu zamanda ne Muhamed nede Ali vardı. Gelelim 40 lar Mitolojisine, Aslinda 40 lar Menakibesi desek daha doğru olur. Kanaatindeyim. Bence Muhammed 40 larla bir araya gelmedi.Çümkü bu Mitolojinin amacı belli buna göre. Allah tarafında davet edildiği söylenen. Muhammed, Allahın gönderdiği Cebraille birlikte miraca çıkıp ”Allahla ” görüşmek isterken yolda önüne Kükreyen sarı kızıl yeli bir Arslan çıkar Muhammed Arslanda korkar Cebrailin arkasına sığınır. Cebrail derki Ya Muhammed; Hatemini Arslanın ağzına at. Muhammed Peygamberlik Mührünü Arslana verir. Böylece Muhammed Peyhamberlik nişanesi olan Hatemi Arslana vererek, Peygamberliğini burda bırakarak. Arslanı sakinleştirir, Allahın Katı olan Sidretül Mütenaya Varırlar. Dost Dostuna kavuştu dediler buna. Fakat Muhammaed Allahla yüzyüze görüşemez, arad bir Perde var Arkada gelen sesin Ali’nin sei olduğunu fark eder. Fakat bir şey söyiyemez. Tanrı Muhammede 90 bin Kelam söyler bunlardan 30 bini Şeriat. 30 bini Tarikat. 30 Bini Hakikat olduğu söylenmekte. 30 bini Şerriat aşikar olanlar Muhammede. Sır olan 60 bini’da Aliye verildi denilmektedir.
Muhammed Miraç dönüşünde geçtiği yerdeki bir evde sesler duyar ( buraya bazı Araştırmacılar, yazarlar Asabı Sufa kapısı diyorlar ) Kapıyı vurur. İçerde kalabalık bir ses sen kimsin derler? Muhammed Ben Peygamberim. Deyince İçerde topluca ses gelir Peygamberliğin aramıza sığmaz, var git Peygamberliğini ümmetine eyle. Derler kapıyı açmazlar. Muhammed ayrılır giderken gayıptan bir nida gelir ya Muhammed git o kapıdan içeri gir. Muhammed tekrar kapıyı çalar. İçerdekiler kimsin derler. Muhammed ben Allahın Resuluyum der. İçerdekiler Allahın Resülü içimize sığmaz derler ve kapıyı açmazlar. Muhammed yeniden uzaklaşmak isterken bir nida daha gelir ya Muhammed git kapıyı vur ve kimsin dediklerinde deki ben ”Hadimül Fukarayım” Fakirlerin, yoksulların hizmetçisiyim de. Kapının açılma anahtarı, şifresi gayiptan verilir. Muhamedin bu kapıyı yalnız başına açamaya bilgisi yememiştir. Muhammed kapıyı çalar içerde kimsin derler. Muhammed ben Fakirlerin , yoksulların Hizmetçisiyim. der kapı açılır Muhammed içeri girer. Göstrilen yere oturur. Yarım daire şeklinde duran Kırklara Muhammed sorar. Siz Kimsiniz. ? Kırklar hep bir ağızdan biz Kırklarız. Derler. Muhamed, küçüğünüz ulunuz kim? Der. Kırklar, Küçüğümüzde Ulumuzda uludur yani biz eşitiz. Derler. Muhammed sorar siz biz kırklarız dersiniz amma 39 kişisiniz biriniz eksik der. Kırklar bir Canımız Selam Parsaya gitti biz eksik değiliz o hep aramızdadır. Muhammed İspatlayın der. Kırklarda birinin bileğine neşter vurulur ve tüm bileklerde kan akar bir damla kanda pencereden içeri damlar. 40 lar tamamlanır. Kesilen bilek sarılır ve herkesin kanı durur. Ve Selamnda o ara bileği sarılı olarak bir dane yaş Üzümle içeri girer. Parsada Rızalıkla sadece bir dane yaş üzüm bulabilmiş. Üzüm danesi Muhammedin önüne konulur bu üzümü 40 Cana eşit olarak paylaş derler.Muhamed şaşırır bir dane üzümü nasıl 40 eşit parçaya bölebilir. Çebrailin kudrette bir tasla geldiği söylenir ve Muhammede üzümü ez de 40 lara eşit bir şekilde içir der. Muhammed dediğini yapar kırklarda biri bir yudum alır hepisi aynı anda Mest olup Meyhoş olarak semah dönerler. Muhammed de onlarla Semaha katılır. Dönerken Başındaki sarığı yani İmamaesi düşer ve kırk parçaya bölünür. Ve Kırklar her bir parçasını alıp, beline kuşak olarak bağlarlar yani Kemer best olurlar. Bu arada Muhammed semah dönenlerden birinin parmağında Hatemini görür, semahtan çıkar bunu gören kırklarda semahı durdururlar. Muhammed Hatem yüzüğümü Miraçta Arslanın ağzına attım, sen kimsin Kırkların başları kalpaklı yüzleri beli olmuyordu hepsi birden yüzlerini açınca 40 Can, 40 Cemal göründü. Parmağında Hatem olan Ali’idi. Muhammed Ya Ali ben senin doğduğunu görmeseydim sana Allah derdim dedi. Parmağındaki Hatem benim Peygamberlik nişenemdir. Der Hatemi Aliden geri ister. Ali Hatemi Peygambere verir ve git bunları ümmetine anlat der. Bununla birlikte Muhammedi 40 lar meclisinde çıkartırlar. Muhammed Hatemini istiyerek Makam sahibi olmayı, Fakir Fukaranın hizmetçisi olmaya tercih etmiş oldu ve Kırkların dışında kaldı. Zaten 40 lar hiç bir zaman 41 olmadılar. Mitolojik olarak 40 lar Meclisinin anlatımı budur. Bu anlatım bize ne anlatmak istedi ? Ne kadar doğru hangi yanılgılar içeriyor ve bu yanılgılar nereye bizi bağlıyor ?
Günümüzde katmerleşen asimilasyon içinde nekadar yer almaktadır. Bu sorularla .
KIRKLAR MİTOLOJİSİNDE ANLATILANLARA BAKARSAK 8 BAŞLIK ALDINDA TOPLAMAK MÜMKÜN.
1. MAKAM VE RÜTBESİZLİĞE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİR.
Miraçta Peyhamberlik Mühürünü, Hatemi Kükreyen Arslan donundaki Aliye vermiş oldu. Makamından vazgeçmiştir. Peygamberlikten vazgeçerek Allahla yani Işığın kendisi olan Ali ile görüşebilmiş. Yani Peygamber olarak Allahın katına bile gidememiş.
Kırkların Kapısına gelip içeri girebilmesi içnde tüm sahibi olduğu makamları, ”Allahın Resüllüğü, Peygamberliği. 40 ların yani Alev-i liğin içine sığmamış. Yani Alevilikte ne Peygamber nede Allahın Resülü yoktur anlamını taşımaktadır. Hatta Allahın Resulünü kabul etmeyen 40 lar Alev-i ler Allah’ıda kendi inançları dışında bırakmış olmuyorlarmı. ?
2. KIRKLARDA HERKESİN MAKAMI HİZMETDİR EŞİTTİR.
Kırkımız biriz. Küçüğümüz Ulumuz uludur derken ve Muhammedi kendilerine ancak bir Hizmetçi olarak kabul etmelerindeki eşitlikte 40 larda / Alev-i lerde hizmet var makam yoktur denilmiyormu ? Şu Evladı Resullarda bu 40 lar meclisini anlatıp duruyorlar ve iki cihan serveri cedleri olan Muhammed. Alev-i Erkanında ancak bir hizmetçi olarak Ceme Erkana alına bileceğini fark edememişlermi ? 40 lar Muhammedin Peygamberliğini tanımamaları, Peygamberi bi çare durumuna düşmüştür. Pir Sultan bir Nefeste şöyle der.

Kırklar meydanında erkan isteyen,
Arıtsın kalbini çöksün otursun.
Erenler önünde lokmayı sunan,
Hicap perdesini döksün otursun.

Ona lokma sunanlar narkı var,
Talibinden talibe yolun farkı var.
Yol içinde türlü türlü görgü var,
Herkes görgüsünü görsün otursun.

Evvel gerek olmuş mürebbi minnet,
Mürebbi farz olmuş, musahip sünnet.
Farzı farz eylemiş sünneti sünnet,
Her kardaş akranın bulsun otursun.

İkrar verdik, geldik girdik araya,
Hatır yıkıp göç eyleme saraya.
Alır üstad verir seni küreye,
Çeliğin darbına dursun otursun.

Pir Sultan’ım eydür: Kandilde nura,
Er gerektir, erenler yolun süre.
Mümin Müslim derildiler bir yere,
Muhabbet gölüne dalsın otursun.
Pir Sultan Abdal
İslam-Alev-icilerin söyledikleri Hakk Muhammed Ali Deyiminde 1. Hakk, 2. Muhhamed. 3. Ali şeklindeki bu söylem doğru değil. Alev-i İslam söylemi geliştiren ve Alev-i lerin Işık olan Ali’sini İslam Peygamberin altına yerleştirip tarihte yaşamış olan İslamın 4. Halifesi, Şianın İmam Ali’sine indirgemek istemelerini içermiyormu ? Oysa biz derizki Evel Ali, Ahir Ali ile. Aynayı tutum yüzüme Ali göründü gözüme, Aleviliğin Işık Olan Şahe Merdanına uymadığı açık değilmi ? Halife Ali ile İmam Ali. 40 lar Cemine sığmadığı gibi, Aleviliğie sığmaz denmek istenilmiştir.
3. KIRKLAR CEMDE BİRLİKTE KARAR VERİP PAYLAŞIMI, EŞİTLİĞİ GÖSTERMELERİ.
Burda, Alev-ilerin 40 lar Cemi bir Erkan olduğunun ispatı olarak. Namaz ibadetini yoksaymış ve kadın Erkek bir arada Eşit bir şekilde erkan yürütme ve Semah dönmelridir. 40 lar Meclisinde / Ceminde birlikte karar verme 40 can tek Can olamsı ile, birde Muhammedin Başlığını 40 parça olarak kuşaklarına bağlamaları ile eşitliği ve Demokrasiyi kurumlaştırmaları. Buna Karşılık olarak İslamın Kuranında Eşitsizliğin temel öge olduğunu, Tanrı – Kul, Kadın-Erkek, Mümün-Kafir, Köle- Efendi, Zengin-Fakir bütünü ile bir biat ve tartışmasız bu eşitsizliğin ve adaletsizliğin kabul olunması olduğudur. Kırklar inancı ile Muhamedin Kuran dini ile arasındaki fark gece ile gündüz gibi açıktır. Birbirine hiç bir bağları bağlantıları yoktur.
4. EŞİTLİĞİN ve BİRLİĞİN VURGUSUDUR.
Kırkların eşitliği aynı zamnada Ruh/ Can ve Fiziki birlik anlamıda . Çoklukta tekliği, teklikte çokluğu. İfade etmesidir.
Muhammed biriniz eksik 39 kişisiniz deyince.40 lar O Selmandır, eksik değil aramızdadır. Bu Kelamla Peygamber şaşkınlığa düşer. Kırkalr bunu görünce Biz kırk kişiyiz, Kırkımız da bir kişiyiz derler. Muhammede inadırıcı gelmedi. Bnun Üzerine kesilen bir bilekle herkeste kan aktı bir damlada pencereden geldi ve kesilen bilek bağlandı herkesin kanı durdu. Selmanda bileği sarılı gelmesi Ruhen ve Fiziken 40 ların bir olduklarının. Burda Varlığın Birliğine işaret edilmiştir. Ayrıca birbirlerine karşı olan sorumluluklarının ispatıdır. Oysa Muhamedin Kuran Dinide herkes ayrı kaderle yaşamak zorundada ve kimsenin kimseye karşı bir sorumluluğu yoktur. Herkes Allah karşı sorumludur.
5. ORTAK YAŞAM, PAYLAŞIM, RIZALIK ve DEM VURGUSU.
Selman Rızalıkla döşürdüğü bir Üzüm danesinin eşit olarak paylaşımnda çıkarılacak derstir. İslama göre Üzümden Şerbet yapılıp içildiği idda edilir. Bununla 40 ları Müslümanlığın içinde eritmek, yada Şii İslamın içinde eritmek istemeleridir. O Üzüm danesi ezilip şarap olmuştur/ yani bildiğimiz Cemlerde sunulan Dem dir. Şeriatçı otorite ve Şii molla otoritesinin baskısı bu yaşamda ” dünyada” Şarap, Dem içilmez hepsini Cennete bırakmış ve insanların beyinlerini uyuşturarak, Şarap içip Huri ve Gılmanlarla eğlenmeye odaklamak olmuştur. Kırklar Ceminde içilen demle Mest olup Semah dönenlerin İbadetlerini yok saymaktır. Deme Üzüm Şerbeti diyenlere.
Burda Kul Nesimi^den bir cevap var.

Sorma be birader mezhebimizi
Biz mezhep bilmeyiz yolumuz vardır
Çağırma meclis-i riyaya bizi
Biz şerbet içmeyiz dolumuz vardır

Biz müftü bilmeyiz fetva bilmeyiz
Kıyl-ü kal bilmeyiz ifta bilmeyiz
Hakikat bahsinde hata bilmeyiz
Şah-ı Merdan gibi ulumuz vardır

Bizlerden bekleme züht-ü ibadet
Tutmuşuz evvelden rah-ı selamet
Tevvella olmaktır bize alamet
Sanma ki sağımız solumuz vardır

Ey zahit surete tapma Hakk’ı bul
Şah-ı velayet’e olmuşuz hep kul
Hakikat şehrinden geçer bize yol
Başka şey bilmeyiz Ali’miz vardır

Nesimi esrarı fas etme sakın
Ne bilsin ham ervah likasın Hakk’ın
Hakk’ı bilmeyene Hak olmaz yakın
Bizim Hak katında elimiz vardır der Kul Nesimi
6. GERÇEĞİN İLİMLE İSPATI ile ALİNİN IŞIK VARLIĞI MUHAMMEDEN ÜSTÜN OLUŞU.
Kırklar Meclisindeki Alinin varlığı Muhamedin üstündedir. Semah dönerken Alinin parmağında Hatemi görünce Arslanın Ali olduğunu anlar ve şaşkınlığı kat be kat artar. Ve Alinin kendisinde üstün olduğunu kabul eder. Bu anlamda Muhammed Şeriatı kabul etmiştir. Muhammedin Şeriatçı Kuran Dini Müslümanlığın katı kurallarını ile Şeriatla yönetmeyi kabullemiştir. Aliye kalan Tarikat, Marifet ve Hakikat 40 larda anlatılan Ali’nin İslamla, Şiayla hiç bir bağlantısının olmadığının ispatıdır. Çünkü Darık dediğimiz Pirin elindeki Asdır Tarikat da ismini Darıktan Asadan almış olan Yoldur. Marifet EDEB tir buda islamda olmayan bir gerçektir. Hakikat ise İlimdir ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Hakikatı bilmeyen gerçeği göremez. Gerçeğin ispatıda ilimle olur.
7. İSLAMIN HİÇ BİR KURALININ 40 LARA VE ALEVİLİĞE UYMADIĞININ VURGUSU.
Muhammed Hakk katında 40 larla birlikte olması ve 40 ların karar vermesi içinde görünmüş olsada hiç bir zaman 41 olmamışlar yani buda gösteriyorki. 40 lar Cemi sorgulayıp karar verip Muhammedi Hizmetçi olarak kabulenmeleri ile Kararın sadece Hakkla Hakikatla Semah dönerek vecd olan 40 lara ait olduğunu açıkça gösterilmesidir. Zira Muhammed semah dönerken Ali’nin Parmağında Hatemi görünce Kırklar Semahını bozmuş oluyor ve Ali Hatemi ona iade ederek Kırların Dışına çıkarıyor. Çünkü Başlangıçta Peygamberin 40 ların içine sığmıyacağını söylemişlerdi. Burda kesin olarak şunu söylemiş oluyor Alev-i lerin Peygamberi olmamaz. İslam ve islamın dayattığı yada içimizdeki hakiki islamlar bu Alev-i liğin içine sığmazlar. Alevilerin biz müslümanız demeleri kuşkusuz anlaşılmayan bir vakaadır. Ayrıca ”biz Müslümanız” diyen Alev-i ler İslama uygun olmayan hiç bir karşılığı olmayan bir Müslümanlığı bir başka kalıba dökerek ortaya koymaya çalışmış oluyorlarki bunun hiç bir madi karşılığı yokytur.
8. ALEVİLİKTE YERİ OLMAYAN KADIN KOTASI.
Bu Mitolojiyi Anlatılırken Aleviliğimi kurtarmak istemişler ? Yoksa Aleviliği Şiayamı Bağlamak istemişler ? Bununda uygunsuzluğu Kırklar Ceminde her konuda eşitliği Kadın Erkek eşitliğide dahil edilmek istenmişsede bilerek 17 Kadın 23 Erkek demeleri kadınlara kota koyarak Eşitliği bozmuşlardır. Oysa Alev-i likte Kadın Erkek olmaz Can olur. Hace Bektaşı Veli derki.
”Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde
hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde
bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok
noksanlık eksiklik senin görüşlerinde.” İşte burda Cinsiyetcilik yapılmıştır ve buda sadece islama hizmettir. Bu ayrımcılıkda Alev-i EDEB Erkanına uymaz. Acaba gerçek 40 lar meclisi anlatımı bumu ? Yoksa içindeki İslami, Şiai terimler sonradamı eklemişler ? 40 lar Mitolojisi Hakk Yolu gerçeğine uygun olarak düzenlene bilmesi mümkünmü ? Umarım Canlarımıza yetrince bilgi suna bildim Aşkı niyazlarımı sunarım Aşk ile

12 Kasım 2019 Berlin Ali Koçak

2 Comments

  1. Sizleri kutluyorum. Miraç olayını okuyarak yorum yazacağım. Çocukluğumda dinlemiştim

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.