ATEŞ OLMADAN OCAK HARLANIR MI? (1) (Nurcan B.(Nurê)

ATEŞ OLMADAN OCAK HARLANIR MI? (1)

Ateşin dahi rızalığını alan bir öğreti babadan oğula geçen erkek hiyerarşisiyle yorumlanabilinir mi?
Değerli canlar ÖZ olana ulaşma çabasında olan her can, elbetteki kavramları açıp içini doldurup, tekrar yerine koymalıdır.Bu yolun bir öğrencisi (Talibi) olarak kendimden bir örnek olarak vereceğim OCAK kültünün önemine vurgu yapacağım. Bir arınma ve öz olan kaynağa ulaşma halimi yorumlayıp, verdiğim örnekle Ocakzadelik mi, yoksa ÖZ olan Ocak kültü mü netleşmiş olacağım.
Ben yıllarca ailemi “imam Cafer ocağına” bağlı bildim. Tabiki burada Ehlibeytçilikle kendini sekillendirmiş Şiileşmiş ,”has Müslüman biziz” diyen dedelerin büyük payı var.
Babama dalga amaçlı söyleniyor olduğunu düşündüğüm “seni gidi Sıraç seni” tabirinden yola çıkarak, Osmanlıya baş kaldırdığı için Şama sürülen, aynı zamanda ocak kuramcısı olan Anşa Bacı/Ana ile işin aslına ulaşıp, onunda bağlı olduğu Hubuyar ocağına kadar geldim ve Ocağımı buldum.
Birçok Dersim’li ismini Baba Tahir Üryan’dan almış Xizir Ûryan ocağını bilmez örneğin, kendini ehlibeytçilikle yorumlar.
Bir ocağın ne önemi var demeyin, kendini bulma, kendini bilme ve doğru yorumlama, imamından, ehlibeyt masalını uyduran “ocakzade dedelerden” arınıp,ÖZ olan kaynağa ulaşmak için çok önemi var.
Ocak kültü; asimilasyon içinde bilinçli veya bilinçsizce kendini sekillendirmiş dedelerin (elbetteki istisnalar hariç) eline teslim edip, Arap kültüyle buluşturmalarına yönelik değil, Pîr (yol gösteren, bilge insan) la birlikte, rizalıkla -komünal yaşamda kendi yolunu sürme haliyle yorumlanabilinir ancak. Elbetteki öz olan kaynak bize şunu göstermeli ki Pîr ANA da olabilir, olmuştur da.
Koçgiri’nin anası Zarife Ana’yı düşünün örneğin, Alişer Beq ile birlikte direnişçi kimliğimizi gözler önüne serdi. (Tarihi irdelerken örnekleri bilinç ile birlikte çoğaltalım canlar.)
Ocak Kültü; salt erkek hiyerarşisiyle (dededen oğula geçen) yorumlanırsa bizi götüreceği yer elbetteki sömürge kültü, direniş kültüyle yorumlanırsa ÖZ olan, harını ateşini aldığımız kaynağa götürür.
Babadan oğula geçen sistem içinde kadını geri planda görmeye devam ederiz. Oysa; Ana olmadan ocak harlanmaz, yol kadınsız yarım kalır. Eşitlik kavramı “söylemden” ibaret kalır!
Aşk ile
Nurcan B.(Nurê)   28.5. 2024