ATEŞ OLMADAN OCAK HARLANIR MI?(2)

ATEŞ OLMADAN OCAK HARLANIR MI?(2) 

Bir önceki günün ateşini yarına taşıyan ANA’larımızken, Ocak kültü erkek hiyerarşisiyle yorumlanabilir mi?
Yazımıza başlamadan önce belirtelim. Amacım kimseyi incitmek değil, hakikat içinde ÖZ’e ulaşmaktır. Yolun ÖZ’ünden menfaat,çıkar için kopan, asimilasyona ortak olan dedeler incinsin. Masumuna ve mazluma zaten lafımız yok, olamaz da…
Alaw (Alev) öğretisinin salt inançsal kimliğiyle ilgilenirsek bizi götüreceği yer, babadan oğula geçen hiyerarşik bir yapı, bu yapıda ise ANA’ya söz hakkı yok.
Direnişçi yönüyle ilgilenirsek götüreceği yer OCAK kültüdür. Bu kültü ise bir eğitim kurumudur.
Ateşini ANA’dan al ki; gerektiğinde Pîr’i de gözeten olsun.
OCAK hep harlı kalsın.Cem de Pîr’in arkasında oturmaktan ibaret kalmasın!
Ateş sönmesin diye harlı tutan ANA’ysa: soydan, babadan oğula geçen değil, eğitimden geçip, işin ehli olunca görevi alandır ve ocağa ,sorumlu sorguludur. Şikayet halinde Pîr de bu kurumda sorgudan geçendir.
OCAK kültü; toplumsal rızalığın komünal yaşamda devir daimi yapılanmasıdır.
Ocak Kültü; salt erkek hiyerarşisiyle(dededen oğula geçen) yorumlanırsa bizi götüreceği yer elbetteki sömürge kültü, direniş kültüyle yorumlanırsa ÖZ olan,harını ateşini aldığımız kaynağa götürür. Bu kaynakta ise toplumsal rizalık ile yaşamda var olma yatar.
Bu kaynakta bilge insanın( yolun özünü bilen), yol gösteren insanın toplumsal rızalık ile yol sürüp, toplumsal birlik içinde olmayı öğütleyip, yarınlara bu bilinci taşıma hali yatar.Elbetteki Pir de sorgulanmaz değildir. Pir ocaktan sorumluysa, ocakta Pir’den sorumludur.
Ocak; öğrenci yetiştirme kurumudur. Yolun özünü öğrenen öğrenci Pir’lik makamına yükselebilir. Aynı zamanda ANA da Pir olabilir.
Ocak kültü; Ateş-Ana-Doğa-Güneş-Kainat kopuk yorumlanırsa bu yolun öğrencileri hataya düşer.
Ateş kültü; direnişçi yanını teslim etmeden, diğer konularda takiyye yapılsa da kendi varlığını bugünlere kadar korumuştur, Newroz’lar da har içinde yanmıştır.
OCAK içinde yanan ATEŞ idim
Düştüm meydana HAR oldum
Anşa Bacı’yı ‘(ANA) Zarife ANA’yla İKRÂR da gördüm
Canı Cananı MEYDAN da görüp küle döndüm
Geldim bugüne
,,, diyelim…
Aşk ile
Nurcan B.(Nurê)