ASKIDA SOPA (Arif Tekin)

ASKIDA SOPA

(24 Mayıs 2024, AT)

Geçenlerde İstanbul’da arkadaşla gezerken baktım simit satan biri “Askıda simit” yazmış. Sordum arkadaştan bu da ne? Akşama doğru simitleri bitince birkaç tane oraya bırakır, askıda ekmek gibi isteyene verir dedi. Ben bazı hadislere bakınca baktım askıda simit- askıda ekmeğe uyuyor. Bu yüzden başlık askıda sopa olsun dedim.Olayı anlatınca zaten anlaşılır.

Sunacağım hadisin hem ravileri(Hz. Muhammed’den aktaran ashab) fazla hem de birçok islami kaynakta geçiyor.

علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه لهم أدب :Bir rivayetin Arapçası şöyledir

İbni Abbas’ın bu rivayetini yazanlardan bazıları:

2)Taberani, neredeyse tüm kitaplarında bu hadise yer vermiştir. a)Mucemi Kebir c. 10/344, no: 10669.
b)M.Evsat c.4/3441, no: 4382,
c)M. Bahreyn c. 5/313, no: 3130.

Ev

Bunu İbni Abbas aktarmış. Hadiste aile reislerine, erkeklere hitap var şöyle diyor: ”

halkının görebileceği bir yere kamçıyı asın. O, ev halkı için bir terbiyedir” Kısacası şunu

diyor: Evde yaşayan hanımı olsun çocukları olsunlar caydırıcılık anlamında sopa hep hazır

dolsun, askıda görünsün ki herkes ayaklarını denk atsın. Bu onların terbiyesi içindir. Yani

erkek nasıl olsa terbiyeli de bu yolla bari hanımını ve aile fertlerini de terbiyeli yapsın diyor.

Haydi diyelim İslama göre kadın zaten kocanın esiridir; peki askıda sopa gören çocuğun

psikolojisi nasıl olur!

1)Buhari, Sahihü Edebi-l müfred s.477, no: 933.Bunu işlerken de özel bir başlık açmış sonra

hadisi yazmış. Başlık şöyledir:” Evde kamçı asma bölümü”. Nasirüddin Elbani bunu sahih,

yani sağlam bir hadis olarak değerlendirmiştir.

3)Hatibi Bağdadi tarihi, c. 12/199, no: 6662
4)Acluni, Keşfü-l hafa, c. 2/65, no: 1742
5)Abdurrazzak, Musannaf c. 9(447, no: 17963 ve c. 11/133, no: 20123
6)İbni Asakir, Tarihü Medineti Dımaşk c. 46/352, no: 5402 Amr b. Mas’ade bölümü.

Anlamı şu:Ailenden sopayı kaldırma ve onları Allah’la korkut.
Bunu yazan alimlerden bazıları:
1)Taberani: a)M. Evsat c. 2/244, no:1869. b)M. Bahreyn c. 5/313, no: 3129;c)M. Sağir c.1/44 2)Ebu Nuaym Isfahani, Hilyetü-l evliya c. 7/332

Diğer yaygın rivayet ise İbni Ömer’e aittir, kendisi Hz. Muhammed’den aktarmıştır. Arapçası

şöyledir.

لا ترفع العصا عن أهلك وأخفهم في الل

Sopa hep duvarda olsun hadisini en çok bu iki sahabi Hz. Muhammed’den aktarmış. Ayrıca Cabir b. Abdullah (Ebu Ya’la bunu almış) ve Muaz b. Cebel ile Ümmü Eymen de aktarmışlar.

a)Beyhaki, Süneni Kübra, Nüşuz bölümü bab 19 c. 7/305, no: 14777
b)Taberani, Mucemi Kebir c. 20/82, no: 156 ve c. 24/190, no: 479
Askıda sopadan tek bir örnek sahabeden verip bitireceğim. Bu kişi, Hz. Muhammed’in kendisine cennet müjdesi verdiği Zübeyir b. Avvam’dır. Bu zat çamaşır asılan çubuklarla hanımları döverdi. Çubukkalr kırılana kadar vururdu. Bu, birçok kaynakta geçiyor. İkisini buraya alırım. Hatta Zübeyir’in hanımı Esma, babası meşhur Ebubekir’e söylüyor: Zübeyir beni dövüyor baba diyor. O da diyor ki, kızım sabret. O adam cennet müjdesini almış seni de götürecek! Kadıncağızın bu dünyada adamdan çektiği yetmiyormuş gibi; üstelik öbür alemde de(varsa eğer) kızını o adama teslim ediyor Ebubekir es-Sıddık!!

1)İbni Ebi Şeybe, Musannaf, Edep bölümü, bab 15, no: 25964, c. 13/101 2)Abdurrazzak, Musannaf c.9/441, no: 17941

Ev ev dolaşıp dinci partiler için oy isteyen hanımlar, bunlar ve daha beteri olan hadisleri bilselerdi, belki daha fazla koşturacaklardı. İslami sistem kurulursa o zaman ancak Hanya’yı Konya’yı görecekler. Gelme şansı hiç yok da! Mesela. Devlet 8 bakanlık bütçesi kadar Diyanet’e para ayırdığı halde, yine beyhude: Eğitimli insanlar giderek kitlesel bir şekilde dine elveda diyorlar.

Arif Tekin  (24.5.2024)