Alevilikte ırkçılık yoktur!

 

Irkçılık; bir halkın, bir grup insanın diğer halk ya da insanlardan farklı olmakla kalmayıp, aynı zamanda diğerlerinden fiziksel, entelektüel ya da ahlaki bakımdan daha iyi, daha güçlü, daha yüksek ya da daha yaratıcı olduğunu ve bu üstünlüğün atalarından miras alınmış olan biyolojik farklılıklardan kaynaklandığını savunan anlayıştır. Günümüzde en can alıcı sorunun başında insanlığın yüz karası olan ırkçılık, milliyetçilik, şovenizm ve savaş gelmektedir. Özel mülkiyetin ortaya çıkışı ile birlikte semavi dinler hâkim sınıflar tarafından sömürünün bir aracı olarak kullanılmış, ırkçılık ve ırkçı anlayışlar Semavi dinlerle birlikte vücut bulmuştur. Alevi/Kızılbaş inancı ise Her türlü ırkçılığı ret eder.

Kendilerine “esas Müslüman biziz” diyen Aleviler Ehli Beyitleri sahiplenirken Alevi inancının karşı çıktığı ırkçılığı bulaştırmaya çalışıyorlar. Ehli Beyt Arapça bir kelimedir. Türkçe karşılığı ise “ev halkı, ev ahalisi” anlamında kullanılır. “esas Müslüman” biziz diyen Aleviler Muhammed’in ve Ali’nin soy ‘undan gelenleri Ehli Beyit olarak sahiplenirken, Muhammedin çocukları ve akrabaları arasında ayrımcılık yapmaktalar.

Alevi/Kızılbaş inancı 72 millette aynı nazarda bakarken, Kendilerine “esas Müslüman biziz” “Ehli Beyitlerin soyundayız” diyen Aleviler Alevi inancının değerlerini hiçe sayarak Muhammedin, Çocukları, torunları ve akrabaları arasında onların kendi aralarındaki iktidar savaşında yola çıkarak ırkçılık yapmaktalar.

Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Muaviye, Yezid ve Muhammed ile akrabalık derecesi nedir?

Ebu Bekir, Muhammedin kayınbabasıdır.
Ömer, Muhammedin kayınbabasıdır.
Ömer, Ali’nin damadıdır.
Osman, Muhammed’in damadır.
Ali, Muhammed’in damadır.
Muaviye, Muhammed’in kaynıdır.
Yezid, Muhammed’in kaynı Muaviye’nin oğludur.

Yukarıdaki tablo açıkça gösteriyor ki Hz. Muhammed, İslam’ın Halifeleri Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Muaviye ile aralarında kan bağı bulunmaktadır. Ali ve çocuklarını Muhammed’in soyunda görüp Ömer’in ve Osman’ın çocuklarını Muhammed’in soyunda görmemek gerçekleri çarpıtmaktır, yalan söylemektir.

Ebu Bekir’in çocukları Hz. Muhammed’in kayınlarıdır.
Ömer’in Çocukları Hz. Muhammed’in kayınlarıdır.
Ömer’in Gülsüme’den doğan çocukları Ali’nin torunları, Hz. Muhammed’in torununun çocuklarıdır.
Osman’ın çocukları Hz. Muhammed’in torunlarıdır.
Ali’nin çocukları Hz. Muhammed’in torunlarıdır.
Muaviye’nin çocukları Hz. Muhammedin Kaynının çocuklarıdır.
Yezidin çocukları Hz. Muhammed’in Kaynının torunlarıdır.

Hz. Muhammed ile İslam’ın Halifeleri arasında kan bağı bulunduğu için, Muhammed’in ölümünden sonra Ebu Bekir 2 yıl, Ömer 10 yıl, Osman 12 yıl, Ali 4 yıl 9 ay, Muaviye 19 yıl 6 ay Yezid 3 yıl İslam âlemine halifelik yaptılar.
Kendilerine “esas Müslüman biziz” diyen aleviler Hz. Muhammed’in kızı Fadime’den doğan çocukları Ehli Beyt (Muhammed’in soyunda) görüyorlar, Hz. Muhammed’in Osman ile evli olan iki kızı Rukayye ve Ümmüye’den doğan çocukları Ehli Beyt (Muhammed’in soyunda) görmüyorlar. Hatta Ali’nin çocukları arasında bile ayırım yapıyorlar. Hasan ile Hüseyin’in hariç Ali’nin diğer çocuklarını Ehli Beyt (Ali’nin soyunda) görmüyorlar. Alinin Ömer ile evli olan kızı Gülsüme ve çocuklarını (Ehli Beyt) olarak Ali’nin soyunda görmüyorlar.

Alevi/Kızılbaş inancı insanı kutsayan bir inançtır. Aleviler Hangi inançtan hangi milletten olursa olsun ırk ayırımı yapmazlar. Aleviler 72 millete aynı nazarda bakarken kendilerine “esas Müslüman biziz” diyen aleviler Ehli Beyitleri sahiplenirken, Hz. Muhammed ile Ali’nin çocukları arasında ayrımcılık yaparak Alevi/Kızılbaş inancının asla ve asla kabul etmeyeceği ırkçılığı yamamaya çalışıyorlar.

Aleviler binlerce yıl Anadolu topraklarında, binlerce yıl yüzlerce doğal inanca ve Semavi dinlerin hepsine ev sahipliği yapmıştır. Semavi dinlerin Katliamlarına maruz kalmalarına rağmen İnsanı kutsadıkları için ırkçılık yapmamışlar. Bütün inançlar ile eşit mesafede durmuşlar ve ırkçılık yapmamışlar. Irk ve soy ayırımı yapanları da inançları gereği düşkün ilan ederler. Kendilerine “esas Müslüman biziz” Ehli Beyitler soyundayız diyen Aleviler, Alevi inancına zarar vermekle kalmayıp İnsanın insani duygularını da yok ediyorlar. Muhammedin çocukları arasında soy ayırımı yapanlar Alevi olamazlar.

Son dönemlerde özellikle Kendilerine “esas Müslüman biziz” diyen çakma aleviler tarafında tehdit yazıları alıyorum. Bana tehdit yazıları gönderenlere bir kez daha söylüyorum: Barış ve barış yanlısı insanlar yani halkların kardeşliğini savunanlar onurun ve namusun dimdik silahıdırlar. O yüzden biz aşkla, sevdayla, kavgayla büyüdük. Bu yüzden sakın ola ki kardeşlik istemimizi kendi inancımızı özgürce yaşamayı dile getirdiğimiz için tehdit yoluyla vazgeçeceğimizi düşünenler böyle bir gaflete düşmesinler. Ölüm beni ürkütmüyor; halkımıza gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Ta ki bu ülkede herkes kendi dilini dinini inancını özgürce yaşayana kadar…
Barış Aydın

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.