Alev-i

Cem nedir nasıl yapılmalıdır?

Cem nedir nasıl yapılmalıdır? Alevi/Kızılbaş inancında esas amaç “kâmil insan yaratma” projesidir.     Kamil insan yaratma projesi, 4 Kapı 40 makam öğretisi hukuk, yol, marifet ve hakikat kapısında aşamalı olarak geçtikten sonra Ehli Kamil […]

Alev-i

GERÇEKLERE SORGULAMA İLE ULAŞILIR – 3

GERÇEKLERE SORGULAMA İLE ULAŞILIR – 3 Aleviliği kendi içinde ve dışında çok tartışılır ortamda tutan asıl olgu, özetle söylemek gerekirse asırlar alan süreçte İslami baskı altında kalmışlığın baskın kültüre benzeme eğilimi, yani Şii-İslam’ın inançsal kültünü, […]

Alev-i

GERÇEKLERE SORGULAMA İLE ULAŞILIR (2)

GERÇEKLERE SORGULAMA İLE ULAŞILIR (2) Genel olarak insan zihnini kurcalayan hemen her konuyla ilgili gerçek bilgiye ulaşabilmek, ancak araştırmakla olasıdır. Ön araştırmayla edinilen bilginin gerçekliğini anlamak için de olguyu neden-niçin sarmalında SORGULAMAK zorunludur. Zira elde […]

Alev-i

GERÇEKLERE SORGULAMA İLE ULAŞILIR (1)

GERÇEKLERE SORGULAMA İLE ULAŞILIR (1) Hangi konuda olursa olsun sorunlara bilimsel yaklaşım, sorgulama yöntemini gerektirir. Doğa-insan-toplum uyumu üzerinde şekillenmiş Alevi yaşam tarzının temeli olan ilkeler ve gelenekler, bu bilimsel gözlem ve sorgulama yöntemiyle belirlenmiştir. Doğa […]