Alev-i

EHL-İ BEYT KÜLTÜNÜN TARİHSEL KÖKENİ (2)

EHL-İ BEYT KÜLTÜNÜN TARİHSEL KÖKENİ (2)  Alevi toplumunun kutsadığı Kerbela’ya atfedilen “Ma’tem” kültü ile “Ehl-i Beyt” Kursal Aile kültü özdeştir. Zira Ana Tanrıçanın ölüm günlerinde fantezi türü yiyecek ve içecek kullanılmaz yas tutulur, Ana Tanrıça […]

Alev-i

EHL-İ BEYT KÜLTÜNÜN TARİHSEL KÖKENİ (1)

EHL-İ BEYT KÜLTÜNÜN TARİHSEL KÖKENİ (1) Ehli Beyt deki, “Ehl” ile “Ahali” aynı köktendir; günümüz Türkçesiyle “Halk” demektir. “Beyt” “Ev-Hane” demektir“Ehl” “Ahali” “Halk” “Beyt” sözcükleri Arapça kökenlidir. Ehl-i Beyt kavramı, İslam peygamberi Muhammet’in birinci dereceden […]

Alev-i

ALEVİLİĞİN GERÇEKLERİ ÖZÜNDE SAKLIDIR (3)

ALEVİLİĞİN GERÇEKLERİ ÖZÜNDE SAKLIDIR (3)  Miraç dönüşü çaldığı kapı açılıp içeri alınan Muhammet’in “Ya size kimler derler” sorusuna aldığı cevap, “Ya bize Kırklar derler” olmuştur. Bu masal içinde fark edilmesi gereken nokta, Muhammet’in amcası oğlu […]

Alev-i

ALEVİLİĞİN GERÇEKLERİ ÖZÜNDE SAKLIDIR (2)

ALEVİLİĞİN GERÇEKLERİ ÖZÜNDE SAKLIDIR (2) Sosyoloji dilinde “Anaerkil Çağ veya Antik Site Devlet”, siyasi terminolojide ilkel Komün al dönem, Alevi lafzında Rızalık Şehri adı ile anılan tarihsel olgu, Anadolu’da yaşanmış uygarlıklar ve insanlığın ortak tarihidir. […]

Alev-i

KERBELA OLAYI VE ALEVİLER!

KERBELA OLAYI VE ALEVİLER! Aleviler Kerbala olayının iç yüzünü ne kadar biliyor? Hasan ile Hüseyin Muaviye’ye neden biat ettiler? Hüseyin Yezid’e neden biat etmedi? Yezid Hüseyin’i neden katletti? Kerbela olayının Alevilikle alakası var mıdır? Bu […]

SIYASET

BARIŞ’ın Rengi Kan Kırmızı…

DEVRİMCİ ALEVİLER BİRLİĞİ ANKARA’DA YAŞANAN FAŞİST SALDIRIYA DAİR BİLDİRİSİDİR!!!! KANLI ANKARA…. Ankara, TC’nin Başkenti olması dışında asli işlevi, tahakkümü altında tuttuğu Anadolu halklarına yönelik katliam yöntemiyle toplumu sindirme politikalarının planlama merkezidir. Ankara, TC’nin başından beri […]

Alevi Direniş

GENEL GREVe ÇAĞRI

BARIŞA EMEKÇİYE BOMBA atan, AK-Saray Canavarı Döktüğü kanda bolgulsun,,, TÜM İŞ MESLEK ÖRGÜTLERİNİ, TÜM BARIŞ VE DEMOKRASİ GÜÇLERİNİ, SÜRESİZ GENEL GREVE ÇAĞIRIYORUZ..