Alev-i

PANTEİZM

PANTEİZM: Evrenin ve doğanın ilahi olduğu bir felsefedir. Yani her şey tanrıdır, onu kontrol eden bir üst pozisyondaki başka bir gücün olduğuna inanmaz. Alevilikteki ”ENEL HAK” deyimi de Panteizmi destekler. Enel Hakk’ın kısaca özeti, Bütün […]

Alev-i

İTTİHAT TERAKKİ VE BEKTAŞİ TARİKATI

İTTİHAT TERAKKİ, VE BEKTAŞİ TARİKATI. Bektaşi tarikatının Aleviler için bir tuzak olduğunu artık bilmiyen yoktur. Alevilerin bunu daha iyi anlaması için, 1500 yıllarındaki gelişmeleri irdelemek gerekiyor. (Balım Sultanda Bulgaristanın Dimeoteka bölgesindeki bir Bulgar prensi olan […]

Alev-i

DEVRİMCİ ALEVİLERİN MİSYONU

DEVRİMCİ ALEVİLERİN MİSYONU (Davut Kurun) Yoldaşlar Canlar.. Bölgemiz, din, irk ve kimlik savaşı içindedir. Yüzyıl önce siyasi haritası çizilen bölgemizde sınırları yeniden belirlenir ve herkes kendi kimlikleri için yaşam alanı açma kavgasındadır. Bu savaş sadece […]

Alev-i

ORTAK AKIL ORTAK DURUŞ

ORTAK AKIL ORTAK DURUŞ 4 Ocak 2015 tarihinde İstanbul-Maltepe Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezinde “Ortak Akıl Ortak Duruş Alevi Birlik” sloganıyla örgütler arası bir BİRLEŞME toplantısı düzenlenmiş. Düzenleyenler; ABF Genel Başkanı Sayın Fevzi Gümüş, ADF […]

ALEVİLİK

Alevilikte Hakka Yürüme Erkânı

DAB (Alevilikte öze dönüş hareketi) olarak önümüzdeki dönemde tüm ”Alevi Yol Erkanlarını”, İslami vs. unsurlardan arındırıp, çağdaş bir şekilde günceleştirip topluca bir kitap halinde yayınlayacağız.  Bu yönde bir örnek olarak;  Bektaş Alagöz’ün Hakka yürüme erkanı […]

Alev-i

ALEVİLİKTE ÖZE DÖNÜŞ ZORUNLUDUR

ALEV-İ ÖRGÜTSEL GELİŞİMİNİN DİNAMİZMİ –ALEVİLİKTE ÖZE DÖNÜŞÜ- Alevler kırsalda yaşadıkları dönemde dede-talip ilişkisi sarmalında geleneklerine uygun bir örgütlü yapı içindeydiler. Bu durum açık örgütlülük değil, kendi içine kapalı bir yapılanmaydı. Bu yapı, iç göçle çözülmeye […]

Alev-i

Yol Erkanda Reform (DAB 3)

DEVRİMCİ ALEVİLER BİRLİĞİ (DAB) (3)  “Yol Erkanda Reform” DAB örgütlenmesini tarih sahnesine çıkaran nedenler arasında Aleviliği Alevilik olmaktan çıkarmaya yönelik çok yönlü saldırılar arasında en önemlisi, Erkânın hüküm ve kurallarını bilmeyen, fakat Yol yürüten çoğu […]

Alev-i

TÜRK-İSLAM FAŞİZMİ

DEVRİMCİ ALEVİLER BİRLİĞİ (DAB) (2)  “TÜRK-İSLAM FAŞİZMİ” Maraş ve Çorum katliamları üzerine Madımak faciası, Alevilerin örgütlenmesine zemin teşkil eden ciddi ve önemli etmenlerdir. Cumhuriyet yasalarıyla yok sayılan sosyal bir potansiyelin örgütlenme girişimiyle gündeme oturmasından beri […]