XIZIR CEMINE BIR ÖRNEK

CEM GÜNÜ CANLARA ÖNCEDEN BİLDİRİLİR.
Canlar günlük kıyafetlerle fakat temiz giyenerek lokmalarını alıp Cem Meydanı kurulacak Cemevine gelirler. Pir veya Reyber Cem Meydanın girişinin önünde bekler. Gelen Lokmalara gulbang verir. Nıyaz alır Nıyaz verir Canların İçeriye eşiği niyaz ederek edeple girmesini sağlar. Pirler burdada istenildiği gibi Taliblerden önce Cem Meydanına gelmiş olmalılar. Gelen Talibleri Pir, Reyber ve Hizmetleri sunanlar karşılamalılar. Hiç bir zaman istisnalar hariç Hizmeti yapanlar buna Pir, Reyber de dahil Taliblerden sonra gelmemeli. Ceme Gelenler Kapıdan İçeri girince Meydana gelip Pirden Destur alarak niyazını yaptıktan sonra yerine oturmalı. Bazen Cem başlamadan önce Talibler Lokması ile Dara durup gulbang almak isterler. Bunu istisnasız Pir yerine getirmek zorundadır.
XIZIR CEMİNE BİR ÖRNEK
EŞİK TEN CEMEVİNE GİRERKEN.
EŞİĞE NİYAZ YAPILIR. SER CEM ( Cemi yürüten Mürşit ,Pir, Da Pir veya Baba) ÜÇ DEFA YA HAK , YA XIZIR, YA ŞEHE MERDAN CEMXANESİNİN EŞİĞİNİ NİYAZ EDEREK CEMXANESİNDE HAQ MEYDANINA GELİR. ALEVİ KIZILBAŞLARDA EŞİK ÇOK KUTSALDIR. EŞİĞE BASILMAZ, EŞİĞE OTURULMAZ VE KİRLETİLEMEZ. ALT BASAMAK TOPRAĞI TEMSİLEN RAHİMDİR DA PİRİ YANİ ANAYI NURU NACİYEYİ TEMSİL EDER. SAĞ TARAFI NOKTAİ VAHİTEKİ NURDAN ŞEPER OLAN NACİYE ANANIN SAĞINI, SAĞKÜPESİNİ TEMSİL EDER.
SOL TARAFI NOKTAİ VAHİTEKİ NURDAN ŞUPER OLAN NACİYE ANANIN SOLUNU, SOLKÜPESİNİ TEMSİL EDER.
ÜST TARAFI NACİDERYASINDAKİ NURU NACIYI , ŞAHE MERDANI, PİRİ, RAHMANI BABAYI TEMSİL EDER.
Bu anlamda EŞİK.: her yerde bir giriş olduğu kadarda bir terkediş, çıkış kapısıdır. Dünyaya geliş kapısı Rahim Ana Nur ise. Dünyayı terk etme Kapısıda Rahman Baba Sırdır. Cemin girişi hem nur hemde sırdır. Bu anlamda çok kutsaldır.
Pir yerine oturmadan oturacağı ve kendisi için serilmiş olan sembolik Posta niyaz eder, yerine oturur cemaatten rızalık ister.“
Pir; Değerli canlar bu divan. Pir divanıdır. Ulu ve Yüce bir makamdır. Bizde Hak Yolu aşkına hizmet etmek için burdayız, İnsanoğlu şu dünyada Beşer ( yani Şersiz, Eksiksiz ) olamaz, Mutlaka bir Hatası, kusuru ve eksiği olmuştur, varsa hatamızı ve eksiğimizi, Hak Erenler , Evliyalar yolumuzun Erleri bizleri af etsin. Bu divan ateşten gömlektir, her can giyemez. Bunun için Hızır aşkına canlar, Hızır Cemi Erkanını yürütmek üzere, Hak, Evrenin Nuru aşkına burada hizmet almamıza , vermemize razımısınız.. 3 sefer sorar ? Canlarda her seferinde Allah eyavalla derler. Canlarda rızalık alınca. Pir aşağdaki 12 hizmetin hayat içindeki mesleklerden geldiğini anlatırken çalışmanın kutsallığını, çalışmanın karşılığının Hak la eşit olduğunu çrnekleri ile sunup. ibadet olduğunuda vurgular.
Sevgili Canlar.: Erenler 12 Hizmetin kökenlerini meslek gurublarinda toplanmiştir Idris Peyhamber yani Avrupalilar dili ile Hermes Localari olustururken Mesleklerein ögretisinin önemine vurgu yaparken Calismanin bir ibadet oldugunuda ispatlamıştır pirlerimiz bu sembollerle, yani 12 Hizmetle Hayattaki ibadetlerin Cemde sembolleştirilerek kutsaligin emekte oldugunu vurgulamışlardir . Emege saygi Hakka sevgi ile olmakta oldugunu bilince çıkarmıslardır.
-1- )) Oniki hizmetlinin Meydana gelmesine aşağdaki çağrıyı Zakir yapar. (Burda İslamı çağrıştıran bayı bölümleri şöyle değiştire biliriz.)
Hakk’tan bize name geldi
Pirim sana beyan olsun
Şah ‘tan bize name geldi
Reyber sana haber olsun

Hak kuluna eder nazar
Dört kapıdan Adem süzer
Zaval gelmiş Cemi bozar
Gözcü sana haber olsun

Müminin zikri saz ile
Kur’an okunur avaz ile ( Gulbeng okunur avaz ile )
Mümin müslüm niyaz ile ( Canlar canana niyaz ile )
Zakirlere haber olsun.

Mümini çektiler meydana
Münkürü sürdüler zindana
Hizmet verildi Selman’a
Süpürgeciye haber olsun

Hak kuluna nazar eyler
Hakkın kelamını söyler
Mümin kullar mürvet diler
Peyik sana haber olsun

Mümin yolu yakın ister
Münkürler de sakın ister
Delil yanmaz yağın ister
Çerağcıya haber olsun

Bu yola giden hacıdır ( Bıu yola giden nacıdır )
Mümin müslüm bacıdır ( Can ile Canan bacıdır )
Cem kilidi kaplcldlr
Kapıcıya haber olsun

Gel gidelim hakikata
Kulak verelim tarikata (bu yola)(burda‘‘Tarikat‘‘hece olarak da uygun değil)
Canlar girdi itikäta
Tezekkara haber olsun

Bu yola giden hasların hası
Müminler giyer Hak libası
Saki doldur ver engür tası
Sakka’lara haber olsun

Gel varalım imama ( Gel varalım bu divana..)( burda İmam Alevilik termonolijisine uygun değil hemde heceyi eksiltmiştir.)
Niyaz edelim Erkäna
Tekbir verildi kurbana ( Gulbang verildi kurbana )( burdada Tekbir yanlıştır)
Kurbancıya haber olsun

Şah Hatayım var olalı
Müminlere yar olalı
Hakk’tan bize yol kalalı
iznikciye haber olsun.

Hizmet sahibi Canlar sırası ile darda dururlar
Pir; ONİKİ HİZMETKARIN DAR GULBANGI.:
BİR İSMİ ŞAH BİSMİ ŞAH HALLA HALLA
YA HAKK ŞÜPHE YOK Kİ SEN GÖKTE RAHMAN, TOPRAKTA RAHİMSİN. SELAM OLSUN HAKKLA GÖNÜL BİRLİĞİNE VARANLARA. SELAM OLSUN HAKK’I, HAKİKATI ÖZÜNDE BULANLARA . BER CEMAL-İ EMBİYA ,KEMEL-İ ŞAHE MERDAN , PİR HACE BEKTAŞIN PİRLİĞİNE AŞK İLE HÜ , HÜ ERNLER. EY ALEMLERİN RABI HAK BİNBİR RENKTE GÖRÜNEN GÖRÜNMEYEN NURUN HAKKI İÇİN. HAKKIN BİRLİĞİNE İNACIMIZ TAMDIR. BİZ HAKKA İNANDIK İKRARLA BAĞLANDIK. HAK SEVGİSİNİ GÖNLÜMÜZDE TOPLADIK. BU İTİKAT VE İKRARIMIZLA . HİZMETLERİMİZİ, GULBENGLARIMIZI ULU DERGAHINDA KABULÜ VE MAKBUL EYLE EKSİKLERİMİZİ TAMA SAY VE TAM OLARAK KABUL EYLE. HALLA HALLA
BİSMİŞAH HALLA HALLA.
HİZMETLERİNİZ KABUL OLA. MURATLARINIZ HASIL OLA.
VAKİTLER HAYIR OLA, HAYIRLAR ÇOK OLA. ŞERLER YOK OLA. EL ELE EL HAKA YETE. GAM KASAVET VE DÜŞMANLIKLAR MEYDANIMIZDA , HANELERİMİZDE UZAK OLA. CÜMLE CANLAR BİRBİRİNDEN RAZI OLA. ZAHİR, BATIN, HAZIR, GAİP CEM ERENLERİNİN NUR CEMALLARI GÖNÜLLERİNİZE DOLA. YÜCE YARATAN CÜMLEMİZİ HAKKIN NURUNA NAYIL EYLEYE. HİZMET SAHİPLERİNİN HİZMETLERİ KABUL VE MAKBUL OLA. ERENLERIN EVLİYALARIN, DERVİŞLERİN
HAK YOLUNUN YOLCULARININ NURLU HİMMETLERİ ÜZERİNİZDE HAZIR VE NAZIR OLA. HAKIN YÜCE NURLARI YÜREĞİNİZE DOLA . BİLGE XIZIR SİZLERİ UTANDIRMAYA, YAR VE YARDIMCINIZ OLA. HAK İLE XIZIR SİZLERİ KÖTÜDEN, YOLSUZDAN, PIRSİZDEN KORUYA. NİYETETTEİK VAKTİN HAYIRINA. GİRDİK HAK YOLUNA. UYDUK PİRİMİZİN BUYRUĞUNA. KIBLEMİZ HAKTA İNSAN CEMALINA . SECDEMİZ TOPRAĞIN SABRINA. PİRİMİZ USTADIMIZ HACE HÜNKAR BEKTAŞI VELİ ŞAHSINA . VARLIĞINIZ , HAKKA OLAN NİYAZINIZ KABUL OLA. YÜZÜNÜZ AK, GÖNLÜNÜZ PAK OLA. VARDAN VAR OLAN ONİKİ NURLA YÜCE HAK CÜMLENİZE YARDIMCI OLA. ON İKİ NURU İLE. KERAMETİN PİRİ İLE. GERÇEĞE HÜ. MÜMÜNE YA HAK YA XIZIR. HALLA HALLA EYVALLA
2- )) „Oniki hizmeti yapanlar görevlerinin başına dönerler. Pir Cemde bulunan canların birbirlerine küskün, dargın olup olmadığını sorar ve tüm canların birbirlerinden razı olup, olmadıklarını sorar … “
Pir; Canlar yolumuz rızalık ve razılık yoludur. Biz sizi, size teslim edeceğiz. Biz sizi, sizin özünüze teslim edeceğiz. Özünüzde hakka teslim edeceğiz. Özünüzdeki hakla dar ve didar olacaksınız. Aranızda dargın ve küskün olanlar, üzerinde komşu ve digger bir canın hakkı olanlar varsa, bilerek veya bilmeyerek hata ve eksiklik işledi iseniz lütfen hak meydanına çıkınız ve özünüzü dara çekiniz. Yok ise, yada Var ise İyisi ve Kötüsü ile sizi , size bırakıyorum ve Siz bu suskunluğun ardında kendinizi bu ibadete uygun kabul etmiş olursunuz ve benim soruma Allah Eyvallah deyiniz. Şimdi size soruyorum.: Canlar birbirinizden razımısınız… 3 sefer? . Pir.: Hak, Erenle Şahe Merdan ve Xızıre Qal da sizden razı olsun…
„Edep erkân, sükütü lisan, Canlara olsun nişan.“
„Pir ayınlatıcı konuşmalar yapar.“ Özlikle zamanın öne çıkan konular hakında aydınlatıcı bilgiler sunar. Yanlişların eksikliklerin olmaması için öğütler verir.
-3- )) POST SERİLME HİZMETİ
HİZMETİ SUNAN CANLAR. 3 Adım ile ve her adımda 1.DESTUR ERENLER, HAK YOLUNA HİZMET GELİYOR. 2.DESTUR ERENLER, HAK YOLUNA HİZMET GELİYOR. 3.DESTUR ERENLER, HAK YOLUNA HİZMET GELİYOR.
PİR.: de her seferinde 1.HAK EVRENİN NURU YOLUNUZU AYDINLATSIN. 2.BOZ ATLI XIZIR YARDIMCINIZ OLSUN. 3.PİRİNİZİN HAYIR HİMMETLERİ ÜZERİNİZDE HAZIR VE NAZIR OLSUN.
„Hizmetli Postu getirir ortaya seridikten sonra dört köşesini niyaz eder ve dara dururken bu gulbangı okur“
BİSMİŞAH HALLA HALLA.
CEM BİRLİĞİNE. SOHBET SIRLIĞINA. UĞUR AÇIKLIĞINA. EVLİYA DEMİNDE DESTİ POST. HALLA HALLA EYVALLA ERENLER. NEFES PİRDEDİR.
Pir.: BİSMİŞAH HALLA HALLA .
ERENLERİN POSTU GELDİ. HİZMETLER YERİNİ ALDI. CANLAR İKRARA GİRDİ. İKRARINIZDA DAİM OLASINIZ. HAK DİDARINI GÖRESİNİZ. POST SAHİPLERİNDE HİMMET VE HİDAYET BULASINIZ. NURU EVLİYAYLA KEREMİ EMBİYAYLA. PİRİMİZ HACE HÜNKAR BEKTAŞLA. BİLGE HIZIR DARDA , YOLDA YARDIMCINIZ OLA. GERÇEĞE HÜ. MÜMÜNE YA HAK , YA XIZIR.

4 )) Çerağcı gelir.
HİZMETİ SUNAN CAN. 3 Adım ile ve her adımda 1.DESTUR ERENLER, HAK YOLUNU AYDINLATAN HİZMET GELİYOR. 2.DESTUR ERENLER, HAK YOLUNU AYDINLATAN HİZMET GELİYOR. 3.DESTUR ERENLER, HAK YOLUNU AYDINLATAN HİZMET GELİYOR.
PİR.: de her seferinde 1.HAK EVREN YOLUNUZU AYDINLATSIN. 2.BOZ ATLI XIZIR YARDIMCINIZ OLSUN. 3.PİRİNİZİN HAYIR HİMMETLERİ ÜZERİNİZDE HAZIR VE NAZIR OLSUN.
ÇERAĞ DELİL UYANDIRILIRKEN.
ÇEREĞIMIZ YANSIN YAKILSIN HAK AŞKINA.
ÇERAĞIMIZ YANSIN YAKILSIN ŞAHE MERDAN AŞKINA.
ÇERAĞIMIZ YANSIN YAKILSIN NURU NACİYE AŞKINA.
ÇERĞIMIZ YANSIN YAKILSIN PİRLER , MURŞİDLER AŞKINA.
ve zakir sazını çalıp, deyişini okur…( Prsultanda yada Yunusta kısa bir deyiş okur) „Zakir’in deyişi bitinceye kadar, Çerağ’cı dara durur“
Pir.: BİSMİŞAH HALLA HALLA .
DEMLER HAYIR OLA. HAYIRLAR ÇOK OLA. ŞERLER YOK OLA. MÜNKİR, MÜNAFIK BERBAT OLA. MEYDANLAR AYDIN OLA. ÇERĞLARIMIZ YOLUMUZA , GÖNLÜMÜZE DELİL OLA. GÖNÜLLER ŞAD OLA. PİRLERİMİZİN NURLARI, HAK HİMMETLERİ VE HİDAYETLERİ ÜZERİNİZDE HAZIR VE NAZIR OLA. HAK ERENLER BİRLİĞİMİZİ, DİRLİĞİMİZİ, DAİM VE KAİM EYLEYE. NURU EVLİYA KEREMİ ENBİYA. PİRİMİZ HACE HÜNKARA. GERÇEKLERİN DEMİNE HÜ. HÜ ERENLER.
5 .)) Sıra gözcü hizmetine gelmiştir.dara durur ve duasını yapar.
HİZMETİ SUNAN CAN. 3 Adım ile ve her adımda 1.DESTUR ERENLER, HAK YOLUNA CAN HİZMET GELİYOR. 2.DESTUR ERENLER, HAK YOLUNA CAN HİZMET GELİYOR. 3.DESTUR ERENLER, HAK YOLUNA CAN HİZMET GELİYOR.
PİR.: de her seferinde 1.HAK EVREN YOLUNUZU AYDINLATSIN. 2.BOZ ATLI XIZIR YARDIMCINIZ OLSUN. 3.PİRİNİZİN HAYIR HİMMETLERİ ÜZERİNİZDE HAZIR VE NAZIR OLSUN.
Gözcü.: BİSMİ ŞAH HALLA HALLA. BİR GÖZÜMÜZ ŞARKTAN BİR GÖZÜMÜZ GARBTAN. HEM KUZEYDEN HEM GÜNEYDEN. GÖZETİRİZ CANLARI. CEMİMİZDE SÜKÜNETİ BULURUZ. PİRİMİZ USTADIMIZ GÖZCÜ KARACA AHMET E VARIRIZ. DESTUR ALIR. PİRİMİZİN DARINA DURURUZ. HÜ DERİZ NEFES PİRDE DİR.
Pir gözcü gulbangını verir.
BİSMİ ŞAH HALLA HALLA.
HİZMETLERİNİZ KABUL OLA. DİLDEN DİLEKLERİNİZ, GÖNÜLDE MURATLARINIZ HASIL OLA. GÖZCÜ KARACA AHMET SULATNIN HİMMETİ ÜZERİNDE HAZIR VE NAZIR OLA GERCEĞE HÜ
6- )) TEZEKAR / İBRİKTAR HİZMETİ
HİZMETİ SUNAN CANLAR 3 adım atar ve her adımda
1.DESTUR ERENLER HAK YOLUNUN AZİZ HİZMETİ GELİYOR,
2.DESTUR ERENLER HAK YOLUNUN AZİZ HİZMETİ GELİYOR,
3.DESTUR ERENLER HAK YOLUNUN AZİZ HİZMETİ GELİYOR.
PİR.: Her seferinde
1.HAK EVREN HİZMETİNİZİ AZİZ EYLESİN.
2.BİLGE XIZIR YARDIMCINIZ OLSUN.
3.PİRİNİZİN HAYIR HİMMETLERİ ÜZERİNİZDE HAZIR VE NAZIR OLSUN.
Sembolik El Yıkama tamamlanınca.
Hizmet sahibi.: BİSMİ ŞAH HALLA HALLA
BEN GULAMI HAYDEREM EDEMEM AHU PAK. BU HİZMETTE BİZE ÖRNEKTİR PİRİ SALMANI PAK. BER CEMAL-İ EMBİYA, KEMEL-İ ŞAHE MERDAN , PİR HACE BEKTAŞIN PİRLİĞİNE AŞK İLE HÜ. NEFES PİR DEDİR
PİR.: YARDİMCINIZ ŞAHE MERDAN, ŞEFATÇINIZ HAK ERENLER OLSUN.
BİSMİ ŞAH HALLA HALLA
AZİZ HİZMETLERİNİZ KABUL OLA. HAK ERENLER EVLİYALAR YARDIMCINIZ OLA. BİLGE XIZIR YOLDAŞINIZ VE KILAVUZUNUZ OLA. YÜCE HAK DİLDEN DİLEKLERİNİZİ GÖNÜLDEN MURATLARINIZI VERE. CANINIZA DERT , GÖNLÜNÜZE KEDER VERMEYE. SİZ BİZLERİ ARINDIRDINIZ . HAK ERENLER DE SİZİN YÜZÜNÜZÜ AK, GÖLÜNÜZÜ PAK EYLESİN. EMEKLERİNİZ BOŞA GİTMESİN, HİZMETLERİNİZ KABUL VE MAKBUL OLSUN. HİZMETLERİNİZDE ŞEFAAT BULASINIZ. DİL BİZDEN NEFES PİRDEN, GERÇEĞE HÜ.
7 )) Süperge hizmetlisi ( Süpürge ile şimdiye kadar meydana gelenleri sırlamak için süpürge vurmaya ) gelir, 3 adım atar ve her adımda
1. DESTUR ERENLER HAKMEYDANINA SÜPÜRGE HİZMETİ GELİYOR.
2. DESTUR ERENLER HAKMEYDANINA SÜPÜRGE HİZMETİ GELİYOR.
3. DESTUR ERENLER HAKMEYDANINA SÜPÜRGE HİZMETİ GELİYOR.
PİR.: HER SEFERİNDE
1. HAK EVREN MEYDAN HİZMETİNİZİ KABUL ETSİN.
2. NURU XIZIR YARDIMCINIZ OLSUN.
3. PİRİNİZİN HAYIR HİMMETLERİ ÜZERİNİZDE HAZIR VE NAZIR OLSUN

Süpürgeci Süpürgesini 3 sefer çalar yere ve her seferinde.
3 SEFER .: YA HAK, YA XIZIR, YA PİR, YA PİR SELMANI FARİSİ.
BİZ ÜÇ BACIYIZ ( CANIZ ) . PİRİMİZİN YOLUNDA HİZMETKARIZ, HAK MEYDANINDA MİHMANIZ, MEYDANDAKİ EKSİKLİKLERİ SIRLARIZ. HER BİRİMİZ BİRER FARAŞÇI PİRİ SELMANIZ. NEFES PİRDENDİR.
Pir.: BİSMİŞAH HALLA HALLA.
SAHİBE SELMAN. MÜLKÜ MEYDAN. NURU CİHAN. İMDADIMIZA YETİŞSİN ŞAHE MERDAN. HAYIR HİZMETLERİNİZ KABUL OLA. DİLDEN DİLEKLERİNİZE, GÖNÜLDEN MURATLARINIZA BOLLUK OLA. GEÇEĞE HÜ.
8 ) Zakir kısa bir Deyiş söyler. Ve Sazını sol eline alarak. Meyadnda dara kalkar. Ve Şu Gulbangı okur.:
BİSMİ ŞAH HALLA HALLA.
DESTUR PİRİM HÜ. HAK MEYDANINDA . PİR DİVANINDA. CANLAR MECLİSİNDE. CEMİMİZDE. NEFESLE, DEYİŞLE, AĞITLARLA, HAKKI ZİKREDERKEN ERENLERİ VECDE GÖTÜRMEYE. YOLUMUZU YOL EYLEMEYE, ERKANIMIZA DÜZEN VE AHENG VERMEYE, SAZA ŞELPE VURUP TELLERLE COŞMAYA. ZAKİR OLUP BU YOLDA KOŞMAYA GELDİM PİRİM. ALLAH EYVALAH NEFES PİRDEDİR.
ZAKİR GULBANGI
Pir.: BİSMİ ŞAH HALLA HALLA .
HİZMETLER KABUL OLA. MURATLAR HASIL OLA. GÖNLÜN NUR İMANLA DOLA. NEFESİN GÜÇLÜ AVAZIN BÜLBÜL AVAZI OLA. SENİNLE CANLAR COŞA. CAN GÖZÜ AÇILA. AŞK OLA. GERÇEĞE HÜ.
9 )) Hizmet dualarından sonra cem bağlanır. Kimse içere girip çıkamaz.
İBADET BAŞLAR
REYBER.: EDEP ERKAN CANLARA NİŞAN . MARİFETE HÜ HÜ ERENLER.
PİR.: BİSMİ ŞAH HALLA HALLA
TENDE VE CANDA KENDİNİ VAR EDEN HAKKIN ADIYLA. HAK ERENLERİN ABU ECDADIMIZIN OCAĞININ HİMMETİYLE CEMİMİZİ BİRLEDİK.HAK ERENLERİN ,VELİLERİN NURLU MÜHÜRÜ İLE MÜHÜRLEDİK. ŞAHE MAEDANIN AŞKI HİMMETİ İLE BAŞLADIK. YÜCE HAK SANA SIĞINDIK , SENIN EVLİYALARINA PİRLERİNE MURŞİDLERİNE İKRAR VERDİK İNANDIK VE EBEDİYETE KADARDA İKRARIMIZI BOZMIYARAK , PİRİMİZE RAYBERİMİZE SEVGİ İLE BAĞLANDIK.
CEM İLE TAZELER BAĞLANIRIZ İKRARIMIZA .
SÖZ VERDİK DOĞRU GİDERİZ BİZ YOLUMUZA.
İKRARIMIZLA MİHMAN OLURUZ DERGAHIMIZA.
YÜCE HAK. : HAK MEYDANINA CEM ERKANINA GELEN CÜMLE CANLAR SENİN BİRER PARÇANDIRLAR. BİLEREK VEYA BİLMİYEREK HAK YOLUNDA YÜRÜLERKEN SANA VE PİRLERİNE, MURŞİDLERİNE KARŞI YAPTIKLARI HERHANGİ BİR EKSİKLİKLERİ VARSA. BURDA SENİN HUZURUNDAYIZ HEP BİRLİKTE, SENDEN AF DİLEMEYE GELMİŞİZ VE SANA CANIMIZLA, MALIMIZLA TESLİM OLMUŞUZ. BİZLER YALNIZ SENİ SEVER SANA AŞK İLE BAĞLANMIŞIZ VE SANA YALVARMAYA GELMİŞİZ , SANA İBADET EDERİZ VE SENDEN YAPMIŞ OLDUĞUMUZ EKSİKLERİMİZİ BAĞIŞLAMANI DİLERİZ, SENDEN YARDIM BEKLERİZ. SENİN HAK İÇİN RAHMAN, BEREKET İÇİN RAHİM OLAN YÜCE İSMİN HAKKI İÇİN DİLEKLERİMİZİ, ARZULARIMIZI, İSTEKLERİMİZİ KABUL EYLE. EY ALEMLERİN RABBI HAK. GERÇEĞE HÜ HÜ ERENLER.
Canlar Secdeye gelir
‘‘İNSANİN İNSANA SECDESİ , MELEKLERİN ADEME SECDESİDİR. BUDA ELLERİMİZİ YERE KOYUP BAŞIMIZI ELLERİMİZİN ÜSTÜNDE TUTARAK . PİRİN GULBANGI BİTİNCE BAŞIMIZI KALDIRIR SAĞ ELİMİZİN BAŞ PARMAĞININ İÇİNİ 3 KERE NİYAZ EDİP SOL GÖĞSÜMÜZE GÖTÜRDÜKTEN SONRA ALNIMIZA DEĞDİREREK. SECDEMİZİ TAMAMLAMIŞ OLURUZ.‘‘

SECDE GULBANGI
TÜM CANLAR HAKK İÇİN SECDEYE.
BİSMİŞAH HALLA HALLA . GİTTİĞİNİZ YOLDA , DURDUĞUNUZ DARDA , İNANDIĞINIZ PİRDEN HİMMET OLA. YOLUNUZ HAK YOLU, HİZMETİNİZ ERENLER PİRLER HİZMETİ OLA, YERE OLAN BU NİYAZINIZ HAKKA VE RAHİM OLAN TOPRAĞA OLA. HALLA HALLA. YA HAKK ŞÜPHE YOK Kİ SEN GÖKTE RAHMAN, TOPRAKTA RAHİMSİN. SELAM OLSUN HAKKLA GÖNÜL BİRLİĞİNE VARANLARA. SELAM OLSUN HAKK’I, HAKİKATI ÖZÜNDE BULANLARA . BER CEMAL-İ EMBİYA ,KEMEL-İ ŞAHE MERDAN , PİR HACE BEKTAŞIN PİRLİĞİNE AŞK İLE HÜ , HÜ ERNLER. EY ALEMLERİN RABI HAK BİNBİR RENKTE GÖRÜNEN GÖRÜNMEYEN NURUN HAKKI İÇİN. HAKKIN BİRLİĞİNE İNACIMIZ TAMDIR. BİZ HAKKA İNANDIK İKRARLA BAĞLANDIK. HAK SEVGİSİNİ GÖNLÜMÜZDE TOPLADIK. BU İTİKAT VE İKRARIMIZLA . HAKKA NİYAZIMIZI VE BU HAK CEMİ İLE GULBANGLARIMIZI ULU DERGAHINDA KABULÜ VE MAKBUL EYLE EKSİKLERİMİZİ TAMAMLA VE TAM OLARAK KABUL EYLE.
AKŞAMLAR HAYIR OLA, HAYIRLAR ÇOK OLA, ŞERLER YOK OLA, MÜNKÜR, MÜNAFIK BERBAT OLA. MÜMÜN CANLAR ŞAD OLA, GÖNÜLLER HUZUR BULA, HAKK ERENLER YARDIMCIMZ OLA, PİRİ XIZIR GÖZCÜMÜZ, BEKÇİMİZ OLA.
NURU EVLİYA, KEREMİ ENBİYA PİRİMİZ HACE HÜNKARA, GEÇEK ERENLERE, NOKTAİ VAHİTTE ONİKİ NURA, DÜNYAYA MASUM GELEN MASUMU PAKLARA, İKRARINI HAK MEYDANINDA KEMER YAPAN KEMERİBESTLERELE TÜM ULULARIN DARINDA, DİDARINDA KATARINDA AYIRMIYA. PİRİMİZ USTADIMIZ HACE BEKTAŞI VELİ, CEDİM CEMALİYLE, PENÇESİYLE BİZİMLE OLA. ÜÇ NURU NACİYENİN, İNSANI KAMİLİN BEŞ DUYUSUNUN, YEŞİL KANDİLDE YEDİ RUHUN, YETMİŞ İKİDEN YETMİŞ ÜÇE VARAN KIRKLARIN, 80 BİN HORASAN PİRLERİNİN 99 BİN RUM ERENLERİNİN 100 BİN HURİ DİYARI GAYIP ERLERİN, ULU EVLİYALARIMIN, ENBİYALARIN HAYIR HİMMETLERİ ÜZERİMİZDE HAZIR VE NAZIR OLA.
HAK ERENELR BİZLERİ MÜNAFIKIN ŞERİNDE, ZALİMİN ZULMÜNDE KORUYA KOLLAYA. GÜÇ, KUVET, KUDRET, SAĞLIK VE SABIR İHSAN EYLEYE . DERTLERİMİZE DERMAN, HASTALARIMIZA ŞİFA, GÖNÜLLERİMİZE İMAN İHSAN EYLEYE. GÖK RAHMANDA HAYIRLI RAHMETLER, YER RAHİMDEN HAYIRLI BEREKETLER İHSAN EYLEYE. NAMERDE, MUHANNETE MUHTAÇ EYLEMEYE. GULBANGLARIMIZI İZETTİ DERGAHINDA KABUL VE MAKBUL EYLEYE. DİL BİZDEN NEFES PİRDEN OLA . NURU EVLİYA KEREMİ ENBİYA PİRİMİZ HACE HÜNKAR BEKTAŞA ERENLERE EVLİYELERA HÜ , HÜ ERENLERİN DEMİ DEVRANINA. YETİŞ ÇARIMIZA , DARIMIZA YETİŞ YA XIZIR. YA XIZIR SANA SIĞINMIŞIZ. HALLA HALLA.
CANLAR UYANSIN.
10- Zakir deyiş okuduktan sonra Canlar secdeye gelir
BİSMİ ŞAH HALLA HALLA
ELİ ERDE , YÜZÜ YERDE HAKKIN KUZURUNDA SECDEYE GELMİŞ BU CANLARIN DİLDEN DİLEKLERİNE, GÖNÜLDE MURATLARINA VE ARZULARINA NAYIL EYLE. MEYDANIMIZ ERENLER MEYDANI. CEMLERİMİZİ YETMİŞ İKİDEN YETMİŞ ÜÇE VARANLARIN CEMİNİ EYLE. BİZLERİ PİRLERİN , MUŞİDLERİN VELİLERİN DARINDA DIDARINDA KATARINDA AYIRMA. YÜCE HAK BİZLERİ DOĞRU YOLDAN DOĞRULUKTAN AYIRMA. DERT VERİP DERMAN ARATMA. DERTLERİMİZE DERMAN. HASTALIRIMIZA ŞİFA. GÖNÜLLERİMİZE NURU EVLİYA, NEFİSLERİMİZE SABIR İHSAN EYLE. BİZLERİ NE MERDE NEDE NAMERDE MUHTAÇ EYLEME. KAZANÇLARIMIZI, RISIKLARIMIZI HELAL YOLDAN KAZANMAMIZI NASİB EYLE. ŞU ANDA SANA SECDE EDEN, YÜCE İSMİNİ ZİKREDEN DİLLERİN DİLEKLERİNİ, GÖNÜLLERİN MURATLARINI HASIL EYLE. EMEKLERİNİ BOŞA GÖTÜRME, GÖRÜNÜR, GÖRÜNMEZ KAZALARDAN, BELALARDAN KOLLA KORU YA HAK. GULBANGLARIMIZI, NEFESLERİMİZİ, LOKMALRIMIZI İZETTİ DERGAHINDA KABUL VE MAKBUL EYLE YA HAK. ERENLERİN, EVLİYALARIN, ENBİYALARIN, VELİLERİN YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE CÜMLE CANLARA ŞEFFAT EYLE . NURU EVLİYA, KEREMİ ENBİYA, GULBANGI HACE BAKTAŞA HÜ. DİL BİZDEN NEFES PİRDEN YARDIM HAKTAN OLA. GERÇEĞE HÜ HÜ ERENLER.
11 )) Zakir Kırklar Senmahı için vurur sazın teline deyişile Semahçılar gelir, semah dönerler, dönüldükten sonra dara dururlar SEMAH GULBANGI.:
BİSMİ ŞAH HALLA HALLA SEMAHLAR SAF OLA, SAFLAR NUR OLA. SEMANIZ EVRENLE SAMAH OLA. MURATLAR HASIL OLA. KÖTÜLÜKLER DEF OLA. MÜNKÜR MÜNAFIK BERBAT OLA. SEMANIZ HAKA YETE BİRLİĞİNİZE, DİRLİĞİNİZE DELİL OLA. DEMİ DEVRANINIZ KUTLU OLA. DÖNDÜĞÜNÜZ SEMAHLAR SİZLERE HAYIR HİMMET VERE. EKSİKLER TAMAMA YAZILA. HAK BİZİ DOĞRU YOLDA AYIRMAYA. MÜNKÜR MÜNAFIĞIN ŞERİNDE FENALIĞINDA BED HUYUNDA KOLLIYA KORUYA. DİDAR EYLEYE ERENLERİN EVLİYALARIN DARINDA KATARINDA AYIRMAYA. MAHRUM ETMEYA. SEMAHA GİREN, GÖNLÜNÜ KATAN CANLAR, HİZMET GÖRENLER , HİZMETLERİNDE ŞEFAAT GÖRE. DİL BİZDEN, NEFES PİRDEN OLA.
12 )) Zakir iki Deyiş okur.
Deyişle birlikte canlar Canlar secdeye gelir.
Bu deyiş okunabilir
HÜ HÜ ERENLER
Girdik mi dostun köşküne.
Evrenle doğa aşkına.
Sıcak muhabbet eşkine.
Gül muhabbetlerine Hü.

Köşke dört kapıda girin.
Murşidini ustad bilin.
Doğruyu söylesin dilin.
Çekilen gulbanglara Hü.

Onlar aşka geliyorlar.
Yüzlere nur sürüyorlar.
Devri devran oluyorlar.
Görünen gerçeklere Hü.

Üryan büryan dönüyorlar.
Cesede can veriyorlar.
Meydana Post seriyorlar.
Görülen hizmetlere Hü.

Canları bir biliyorlar.
Ölüpde diriliyorlar.
Toprağa ser veriyorlar.
Simahı turablara Hü.

Başları değer toprağa.
Pirim şad olur çerağa.
Bülbülün öttüğü bağa
Eda ile sedaya Hü.

Nur doluyor gönlümüze.
Güneş doğdu evimize.
Işık vurdu yüzümüze.
Renga reng nurlarına Hü.

Ne tartı nede terazi.
Canlar haklarına razı.
Gönülden gelir duazı.
Lokma gulbanglarına Hü.

Dar gören didara vardı.
Pirinden gulbanglar aldı.
Bütün canlar vecde daldı.
Can gözü açılana Hü.

Seyid Oğlu Can uyansın.
Erenler semah dolansın.
Alemler pervana olsun.
Evrenle semahlara Hü. Halla halla
SECDE GULBANGI Pir.: BİSMİ ŞAH HALLA HALLA. YA HAK SEN EVELSİN, SEN AHİRSİN, SEN BATINSIN, SEN ZAHİRSİN. EVRENİN HER ZERRESİNDE SEN VARSIN. HER NESNEYİ , HER VARLIĞI VARLIĞINDA VAR EDENSİN. GULBANG SUNANLARIN GULBANGLARINI KABUL EDENSİN. ERENLERİN, EVLİYALARIN, YOL ERLERİNİN YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE VARLIĞIMIZI, BİRLİĞİMİZİ, DİRLİĞİMİZİ DAİM VE KAİM EYLE. ŞAH DİYEN DİLLERİN, PİRLERİN , ZİYARETLERİN, ŞAHE MERDANIN VE GERÇEKLERİN YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE HASTALARIMIZA, YOLCULARIMIZA, DARDA, ZORDA KALAN TÜM İNSANLARA SEN YARDIM EYLE. DÜNYAMIZDA SAVAŞLARIN BİTMESİNE, BARIŞIN TESİSİNE BU GULBANGLARIMIZ VE CEMİMİZ VESİLE OLMASI DİLEKLERİMİZİ NİYETLERİMİZİ, KURBANLARIMIZI İZZETİ DERGAHINA KABUL VE MAKBUL EYLE. DİLİ GULBANG BİZDEN, KABULU SENDE OLA YA HAK. GERÇEĞE HÜ YA XIZIRÖ YA XIZIR SANA SIĞINMIŞIZ. CANLAR UYANSIN.
Zakir 1 deyiş okuduktan sonra Canlar secdeye gelir
TÖVBE GULBANGI
BİSMİ ŞAH HALLA HALLA
TENDE VE CANDA KENDİNİ VAR EDEN YÜCE HAK. SANA KARŞI BİLEREK VEYA BİLMİYEREK YAPTIĞIMIZ KUSURLARIMIZA TÖVBELER OLSUN. ELİMİZLE, DİLİMİZLE BELİMİZLE YAPTIĞIMIZ KUSURLARIMIZA TÖVBELER OLSUN. İNANIP İMAN ETTİĞİMİZ EVRENİ VARINDA VAR EDEN YÜCE HAK. KORKTUĞUMUZA UĞRATMA İSTEK VE ARZULARIMIZA BİZLERİ NAYIL EYLE. ERENLERİN EVLİYALERIN YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE BİZLERİ NE MERDE NEDE NAMERDE MUHTAÇ EYLEME. YÜCE HAK. ERENLERİN EVLİYALARIN YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE BİZLERE DERT VERİP DERMAN ARATMA. DERTLERİMİZE DERMAN. HASTALARIMIZA ŞİFA, CANLARIMIZA SAĞLIK, GÖNÜLLERİMİZE İMAN, YUVALARIMIZA MUTLULUK İHSAN EYLE. AĞIZLARIMIZI TATLI. GELECEĞİMİZİ AÇIK BAHTLI VE AYDINLIK EYLE. KARANLIKLARI, SAVAŞLARI YOK EYLE. DÜNYAMIZA , ÜLKEMİZE BARIŞI GETİR. YÜCE HAK.İNSANLAR ARASINDA KAN DÖKENLER, SEFALET GETİRENLER, DİN ADINA SAVAŞ GETİRENLER , İNSAN ÖLDÜREN KATİLLERE FIRSAT VERME. HAK DOĞA KAMİL İNSAN BİRLİĞİNDE ÜÇLERİN, NURU NACİYEDE BEŞLERİN, NOKTAİ VAHITTE ( Noktai Vahit.: doğuş noktası yani patlmadan şnceki tek varlık olan noktadır) YEDİLERİN YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE. BİZLERİ VE TOPLUMUZU , İNSANLIĞI BU ZALİMLERİN ZULMUNDA, KANLI SAVAŞLARINDA, GÖRÜNÜR , GÖRÜNMEZ KAZALARDAN, BELALARDAN, ATEŞTEN, AFETLERDEN KORU.
YÜCE HAK EVRENİN ONİKİNURUN, CİHANA MASUM GELİP GİDEN MASUMU PAKLARIN, HAKMEYDANINDA PİR DİVANINDA İKRARINI KEMER YAPAN KEMERBESTLERİN. HAK ERNLERDE KIRKLARIN HAKKI İÇİN. BURDA SANA SECDE EDEN CANLARIN, DİLDEN DİLEKLERİNİ, GÖNÜLDEN MURATLARINI VER. CANLARIMIZI TÜM SIKINTILARDAN KURTAR. GÖNÜLLERİNE HUZUR, HANELERİNE MUTLULUK İHSAN EYLE. EY ALLEMLERİN RABBI YÜCE HAK. YA HAK YA XIZIR SİZLERE SIĞINMIŞIZ DİL BİZDEN NEFES PİRİMİZDEN OLSUN. GERÇEĞE HÜ. .
13 )) Saka suyu gelirken
1. DESTUR ERENLER HAK YOLU HİZMETİNE DERGAHIN SUYU GELİYOR.
2. DESTUR ERENLER HAK YOLU HİZMETİNE DERGAHIN SUYU GELİYOR.
3. DESTUR ERENLER HAK YOLU HİZMETİNE DERGAHIN SUYU GELİYOR.
PİR.: HER SEFERİNDE
1. HAK EVREN YOLUNUZU AYDINLATSIN, DERGAHIN SUYU YÜZÜNÜZÜ AK ÖZÜNÜZÜ PAK EYLESİN.
2. BİLGE XIZIR ABU HAYATI İLE YARDIMCINIZ OLSUN.
3. PİRİNİZİN HAYIR HİMMETLERİ ÜZERİNİZDE HAZIR VE NAZIR OLSUN.
SAKACI DİZE GELİR VE ŞU GÜLBENGİ OKUR.:
GEÇMİŞİZ BİZ CANI BAŞTAN . OL HUDA AŞKINA. DEM BE DEM CAN GÖZÜ İLE HAKKI GÖREN CANLAR AŞKINA. HAK YOLUNDA SER VEREN ERENLER AŞKINA . YOL İÇİN DERİSİ YÜZÜLEN PİR NESİMİ AŞKINA. BU YOL İÇİN DARA GİDEN HALLACI MASUR AŞKINA. ZINDANLARDA VE ÇÖLLERDE SUSUZ ŞEHİD OLAN YOL EREENLERİ PİRLERİ AŞKINA. DAĞITACAĞIM BU SUYU HAK YOLU AŞKINA, XIZIRIN ABU HAYAT SUYU OLSUN. DESTUR EY ERENLER. NEFES PİRDEDİR.
Pir.: BİSMİ ŞAH HALLA HALLA
HİZMETLER KABUL OLA . MURATLAR HASIL OLA.
EY ALEMLERİN RABI HAK BİNBİR RENKTE GÖRÜNEN GÖRÜNMEYEN TÜM NURLARIN HAKKI İÇİN. SANA İNADIK, SENİN BİRLİĞİNE, VARLIĞINA İMAN ETTİK. CANLARIMIZLA HAKKA İNANDIK İKRARLA BAĞLANDIK. HAK SEVGİSİNİ GÖNLÜMÜZDE TOPLADIK. BU İTİKAT VE İKRARIMIZLA SAKA HİZMETİYLE DAĞITILAN BU SU XIZIRIN ABU HAYAT SUYU OLSUN. BU SUDAN BİR YUDUM İÇENİN DRDİNE DERMAN, HASTALIĞINA ŞİFA OLSUN. BU SUDAN ÜZERİNE BİR DAMLA DÜŞENLERİ, TÜM SIKINTILARINDAN KURTULSUN. GÖNÜLLERİNE HUZUR, CANLARINA SAĞLIK YUVALARINA MUTLULUK İHSAN OLSUN.
EVLİYALARIN ENBİYALARINYÜZÜ SUYU HÜRMETİNE SAKA SUYUNU CANLARIMIZIN DERTLERİNE DERMAN , HASTALARINA ŞİFA EYLE. ERENLERİN, EVLİYALARIN, ENBİYALARIN, VELİLERİN YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE CÜMLE CANLARA ŞEFFAT EYLE. EY ALEMLERİN RABBI HAK.NURU EVLİYA , KEREMİ ENBİYA, GULBANGI HACE BAKTAŞA HÜ. DİL BİZDEN NEFES PİRDEN YARDIM HAKTAN OLA. GERÇEĞE HÜ.
14 )) Lokmacılar lokmaları getirirken
1. DESTUR ERENLER HAK MEYDANINA LOKMA HİZMET GELİYOR.
2. DESTUR ERENLER HAK MEYDANINA LOKMA HİZMET GELİYOR.
3. DESTUR ERENLER HAK MEYDANINA LOKMA HİZMET GELİYOR.
PİR.: HER SEFERİNDE
1. HAK EVREN YOLUNUZU AYDINLATSIN LOKMALAR KABUL OLSUN.
2. BİLGE XIZIR YARDIMCINIZ OLSUN. BEREKETİ HANELERİMİZE YAĞSIN.
3. PİRİNİZİN HAYIR HİMMETLERİ ÜZERİNİZDE HAZIR VE NAZIR OLSUN dara dururlar.:
PİR GULBANGI VERİR.
BİSMİ ŞAH HALLA HALLA.
KURBANLARINIZ, LOKMALARINIZ KABUL OLSUN. YÜZÜNÜZ AK, GÖNLÜNÜZ PAK OLSUN. NİYETLERİNİZ, MURATLARINIZ HASIL OLSUN, YERİNE VARSIN. TIĞLADIĞINIZ KURBANLARINIZ SİZLERİ KÖTÜLÜKLERDEN, BED EMELLİLERDEN KORUSUN. KOLLASIN. HER BİR TÜYÜ BİN KADANIZA KARŞI GELSİN BİN BELAYI SİZDEN UZAKLAŞTIRSIN. DERT VERİP DERMAN ARATMASIN. DERTLERİNİZE DERMAN HASTALARINIZA ŞİFA OLSUN.
ULU EVLİYALARIN, ENBİYALARIN , VELİLERİN, HORASAN PİRLERİN, RUM ERENLERİN, HURİ DİYARINDAKİ GAYIB BİLENLERİN NURLARI HAYIR HİMMETLERİ ÜZERİNİZDE HAZIR VE NAZIR OLSUN. SİZLERİ BU DEMDE, BU CEMDE, BU ERKANDA MAHRUM ETMESİN. NURU EVLİYA KEREMİ ENBİYA, PİRİMİZ HACE HÜNKARA VE HAK DERGAHINA KURBANLARINIZ KAYIT OLSUN , KABUL OLSUN, MAKBUL OLSUN. BİLGE XIZIR HİZMETLERİMİZİ , NEFESLERİMİZİ HAKKA ULAŞTIRA, EMEKLERİMİZİ ZAYİ ETMEYE. KABUL VE MAKBUL EYLEYE. DİL BİZDEN NEFES PİRDEN OLSUN. GEÇEĞE HÜ.
Lokmacı.:
ELİMİZDE YOKTUR TARTI TERAZİ , GÖZ NİZAM ELLER TERAZİ. HERKES OLDUMU HAKKINA RAZI. DER
Pir.: BİSMİ ŞAH HALLA HALLA
EVELA HAK DİYELİM, KADİR VE KADİM HAK DİYELİM. KİMSENİN HAKINI YEMEYELİM. CANLAR GETİRMİŞ HAK LOKMASI. HAK AŞKINA BİRLİKTE YİYELİM. ŞAHLA YÜRÜYELİM.
NİMETTİ CELİL. BEREKETİ HALİL. PİRİMİZDE GELSİN DELİL. SOFRAMIZ HAK SOFRASI OLA. LOKMALARIMIZ PİR LOKMASI OLA. NİYAZLARIMIZ HAK DİVANINDA KABUL VE MAKBUL OLA. KURBANLARINIZ VE LOKMALARINIZ CANLARIMIZA ŞEFAAT VERE ŞİFA OLA. HAK YOLUNDA PİR DİVANINDA İKRAR VE GÖRGÜYLE DÖRT KAPIDA. YOLU YOL EYLEYEN NEFESLERDE DİLENEN. CEMİ CÜMLE ERENLER EVLİYALAR. HALIMIZA HALDAŞ , YOLUMUZA YOLDAŞ OLA. LOKMALARIMIZA HİKMET, SOFRALARIMIZA BEREKET VERE. LOKMALARIN GİTTİĞİ YER GAM KASAVET GİRMEYE. RIZALIKTA HİZMETİNİ GÖREN CANLAR. HAKKIN OCAĞINDA ULU KAZANINDA HAK LOKMASI PİŞİREN VE HİZMETİ SUNAN ELLER DERT GÖRMEYE. RAHMAN OLAN GÖKTE RAHMET, RAHİM OLAN YERDE BEREKET GELE. XIZIR DARDA , ZORDA OLANIN YARDIMCISI OLA. MÜNKÜR MÜNAFIKLAR BERBET OLA. HAK YOLUNUN SIRRINA , ÇERAĞI EVLİYANIN NURUNA. ERENLERİN PAYINA DÜŞEN LOKMALAR SEMAHIN NURUYLA SIR OLA. GERÇEKLERİN DEMİNE HÜ
15 )) Süpergeci meydana gelir ve süpergesini 3 sefer çalar.
3 SEFER .: YA HAK, YA XIZIR, YA PİR, YA PİR SELMANI FARİSİ.
Ve şu Gulbangı okur.: BU MEYDANI SÜPÜRDÜ SELMAN. KÖR OLSUN YOLSUZ, PİRSİZ OLAN. BİR GÜN AŞİKAR VOLACAK BU GÜN SIR OLAN. HUZURA GELSİN ŞAHE MERDAN. ALLAH EYVALLAH. NEFES PİRDEDİR.
Pir.: BİSMİŞAH HALLA HALLA.
SAHİBİ SELMAN. MÜLKÜ CİHAN. NUR Û PİRAN. İMDADIMIZA YETİŞSİN ŞAHE MERDAN. HAYIR HİZMETLERİNİZ KABUL OLA. DİLDEN DİLEKLERİNİZİ , GÖNÜLDEN MURATLARINIZI HASIL OLA . DİL BİZDEN NEFES PİRDEN GEÇEĞE HÜ.
16 )) Çerağcı gelip DELİL SIRLANIRKEN.
DELİLİ SIRLIYORUM HAK MEYDANINI SIRDA BIRAKIYORUM. DELİLİ SIRLIYORUM PİRİN NEFESİNDE BIRAKIYORUM. DELİLİ SIRLIYORUM NURU NACİYEDE KALSIN DİYORUM.
SIRLADIĞIMIZ DELİLLİ YENİDEN UYANDIRANA KADAR XIZIRA, PİRE, EVLİYALARA , ENBİYALARA TESLİM EDİYIRUM CANLAR SİZLERDE ŞAHİD OLUNUZ. HALLA HALLA
Pir.: BİSMİ ŞAH HALLA HALLA . KALANLA, OTURANLA, GİDENLE SIRRI SIR ETTİK. CANLARIMIZ KAZASIZ, BELASIZ EVLERİNE, HANELERİNE ULAŞA. HAK, ERENLER, EVLİYALAR, EVRENİN YÜCE NURU, PİRİMİZ USTADIMIZ H. B. VELİ VE XIZIRE QAL HALDAŞIMIZ YOLDAŞIMIS OLA. BİZLERE DARDA ZORDA YARDIMCI OLA. DİL BİZDEN NEFES PİRİMİZ USTADIMIZ, HÜNKARIMIZDA OLA .GERÇEĞE HÜ.
17 )) Post kaldırıldıktan sonra verilen Gulbang.
Pir.: BİSMİ ŞAH HALLA HALLA . POST KADİM OLA, DAİM OLA. İNKARI YOK OLA. BU MEYDANDA SORULAN DEVRİYENİZDE SORULMAYA. DEMLER HAYIR OLA , GÖNÜLLERİNİZ NUR İMANLA DOLA. HAK ERENLER SİZLERE HAYIRLI BOL KAZANÇLAR VERE. HANENİZE GİDERKEN UĞURLAR OLA. DİL BİZDEN NEFES PİRDEN OLA. GERÇEĞE HÜ.
18 )) Cem kapanış MEYDAN GULBANGI ’’Tende ve Canda kendini vareden Hakkın adıyla Bismi Şah Havadan, Ateşten, Sudan, Topraktan var oldum. Doğdum yedi alem üç atadan. Hü diyorum Geçekler Aşkına . Rahmet deryasından akıp geldim Rahmanı Nur Deryasına . Anam yer , Babam yağmurdur kal û beli. Havadan Havaya , Ateşten Ateşe, Sudan Suya, Topraktan Toprağa. Can cana doğru, nur ile geldim, sır ile giderim. Hak kapısında geldim dünya evine, geldiğim yere mutlaka dönerim. Durdum Divana, geldim Meydana. Can Cana. Can Dara, Can Didara. Bismişah!… Allah Allah!… Zamanlar hayırlı ola. Hayırlar açıla, Hak Meydanı nur ola, kötülükler yok ola. Hizmetleriniz kabul, muratlarınız hâsıl ola. İkrarından dönen, inanmayan ama inanır gibi görünen kahr ola. Hak- Erenler . Xızır ê Qal, Hak-Evren-Kamil İnsan yardımcınız, gözcünüz ola. Demler sürüp gide, cemler her zaman var ola. İbadetleriniz, niyazlarınız kabul ve makbul ola, gönüller sevinçle dola. Fakir fukara mutlu ola. Üçler, Beşler, Yediler, Oniki Nurlar, Sebi Subi Masumlar, Şah meclisinde Kemerbestler, Kırklarla yetmiş üçe varanlar. Canlarımızı doğruya iletsin, hayırlısını versin. Erenler, evliyalar cümle muhip canlarımızı dirliğimizden, birliğimizden, kardeşliğimizden ayırmasın. Dertlerimize derman, gönüllerimize iman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza edalar versin. Gökten hayırlı rahmetler, yerden hayırlı bereketler ihsan etsin. Dert verip derman aratmasın. Kötüye , Kalleşe, Pirsize düşürmesin. Her türlü insanlık dışı hal ve hareketlerden uzak tutsun. İbadetlerimiz, Niyazlarımızı kabul edilsin, Hak Defterine , Pir Dergahına kayıd edilsin.. Dil bizden, nefes Pirimizden olsun’’ . Gerçeğe Hû
Halla Halla Eyvalla
Hazırlayan Ali Koçak Berlin 8 Temmuz 2016.
Seyid Kekko Koçak ( Babam) el yazmalarında.
Kaynaklar.Haşim Kutlu.: YOL ERKAN MEYDAN,
Haşim kutlu.: BOZATLI XIZIR
Özcan İnce .: HIZIR HAKYOL
Derviş Tur .: ERKANNAME
Ünsal Öztürk.: EZDAN DİNİ
Yusuf Zeri .: ZERİQİLER
Başköylü Seyid Hasan effendi. : HAKKIN EMİR RIZASI

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.