XIZIR CEMİ VE AKIŞ YOLU

XIZIR CEMİ VE AKIŞ YOLU
CEM AŞIĞI / Zakir Açılış yapar.
Mademki ben bir insanım. Daimi
A:) AÇILIŞ
SEVGİ MUHABBET KAYNAR YANAN OCAĞIMIZDA
XIZIR CEM İÇİN
Sevgi Muhabbet kaynar yanan ocağımızda.
Bülbüller şevke gelir Gül açar bağımızda.
Hırslar kinler, benlikler, dargınlıklar yok olur bilge harmanımızda.
Gül alır gül satarız, gülü gülle tartarız Rıza pazarımızda.
Aşkla semah döner canlar hakk meydanımızda.
Aslanlarla, ceylanlar dost olur sevgi dolu kucağımızda.
Sevgiyle, rızalıkla, bilgiyle, muhabbetle Cem olduk.
Hakk Yolu gereği Edeb-Erkanla sohbet edeceğiz.
Sevgi muhabbetin kaynaması için Ocağımız olması gerekir.
Bu ocak Pir Ana ocağıdır. Da-Pir olmadan Cem yürümez.
İçimizde en yaşlı Anamız bugün burda bize Mmurşid olacak. ( Her bilge Ana/ Can hakk yolunun Murşd’idir Ocak aranmaz, burda Pir Taibine Talib olur )
Bülbül Cemimizde Cem Aşığımız/ Zakirimizdir.
O Şevke gelip Deyiş, Nefes okudumu güllerimiz açar, kanatlanıp pervane oluruz.
Hırsalar, Kinler, benlikler ve dargınlıklar yok olur bilge harmanımızda.
Bu deyim Bize diyorki önce kendi kendimizden Vicdanımızla bedenimiz birbirinde razımı değilmi ona bakacağız. Her Can kendini bilir kendi kendisinde Razı dır ki Ceme katılmış. Ben Ali Koçak kendi özümle, vicdanımla kendimden razıyım. Her can kendine niyaz olsun. Yani Baş parmağına niyaz olsun. Göğsüne götürsün.
Kurmanci dıben Kelley Xwe bı bırın.
İçinizde dargın olan, alacak vereceği olan yada başka müşkülü/ sorunu olan. Dara kalkacak müşkülünü anlatacak. Dargınlar barışacak, müşküller çözülecek her can diğerinde razı olacak ki Cem yürütebilelim.
İşte o zaman Gül alıp gül satabiliriz, gülü gülle tarta biliriz. Bunları başarırsak Meydanımız Rıza Pazarı olur.
Aslanlarla, ceylanlar dost olur sevgi dolu kucağımızda dememiz meydanımız Rıza pazarı olmasındandır.
Sizler bairbirinizle barıştınız, rızalık verip aldınız sizler
de aslanlarla ceylanlar gibi dost oldunuz. Birbirinizi incitmeyeceğinize söz / ikrar verdiğinizde Cemimiz Yürür. Yürüye Yol Yürüye. Gönüllere hoş ola. Cümle Canlara Aşk ola.

Diyen; Pratikte uygulayan ve gösteren yoldayız,
Hakk yolunda geliyor ve Hakkikata ulaşmak için yol alıyoruz 1. AÇILIŞ GULBANGI Tene Can Yola Işık olan erenler Aşkı ile. Ya Xızır. Ya HAK. Biz varlığa, varlığın birliğine inandık. Hak-Yoluna ikrarla bağlandık. Sevgiyi gönlümüzde topladık. Pir nefesini hakk bildik Hakk olanı kabulettik. Çağırdık Xızırı Cemimize katıla. Gerçeğin eri, gönüllerin Sırrı ya Xızır yetiş çarımıza darımıza. Evliyanın himmetiyle meydanımz Hakk meydanı, divanımız Pir divanı, Postumuz Murşit Postu ola.
Sevgili Canlar Geldiğiniz yola, Durduğunuz dara, İkrar verdiğiniz Pire, EDEB-ERKANA sahip çıkın. Sahip olunki Darlarımız Didar ola.
Zamanlar demli ola. Cemimiz Erenler Cemi ola.
Dilden dilekler gönülden muratlar hasıl ola.
Bedenen ve Ruhen niyetlenen Oruçlar Lokmalar, Emekler, Gulbanglar Hak Meydanında , Pir Divanında kabul ola.
Varlığın birliği, Murşidin bilgisi kerameti, Evliyanın sırrı hakikatı. Kemalet mertebesinde bizi nasipsiz, muratsız bırakmaya. Ocaklarıın gerçekliği, Pirlerin varlığı bizlere güç kuvet ola. Hakk Evliya yolu, dört kapı sırrı, Murşidin ışığı delilimiz ola.
Semahlar evrenin pervazı ola.
Saz ile, Söz ile, Öz ile, İkrar hakkı ile bulunduğumuz meydan Hakk meydanı ola. Divanı Pir u pakların divanı ola.
Yaşam binasında insanlığı kemalete erdiren Pirlerin nefesleri aşk ile eveli ve axıri delilimiz ola. İkrar verenler, insanlığın kadrini bilenler, Aşk ile tığbend olup ididar görenler. Hak çereğı gülbangları öncümüz, gözcümüz ola. Din, dil, ırk ve renk tanımı yapmadan insanılığa şirk koşmadan, inkar ve imhaya karşı çıkan tüm canların dilekleri kabul, muratları hasıl , menzilleri pak ola. Hakk Yolu Hizmetini satanlar, Yobazlar, zorbalar, zalimler, emeği sömürenler, insanlık dışı muamele yapan taş yürekiler; merhametli insanlar ola.
Yada o zihniyetleri ile dünyamızdan yok ola.

Ya Xızır, Canlarımıza sağlık, sabır ve hakk Yolu Edebi ile yaşamalarını dilerim, kabul ola.
Yüzler ak, özler pak ola. Erenin, evliyanın Hakın rızalığı bizimle ola. Hakk sahibi hakkını bula. Eksikler yok ola. Doğrular Hak ola, hakka yürüye menzile ere. Darda, Zorda, çaresiz kalana Xızır yetişe ulaşa, koruya kollaya.
Dil bizden Nefes Bamasor Ana’dan ola.
Ya Xızır sen Gerçeksin. Gerçeğin Hü.

CANLAR OTURSUNLAR

1 a). Cem aşığı; Sorma be birader mezhebimi Nesimi

Sorma be birader mezhebimizi
Biz mezhep bilmeyiz yolumuz vardır
Çağırma Meclis-i Riyaya bizi
Biz şerbet içmeyiz dolumuz vardır

Biz Müftü bilmeyiz fetva bilmeyiz
Kıyl-ü kal bilmeyiz ifta bilmeyiz
Hakîkat bahsinde hata bilmeyiz
Şah-e Merdan gibi ulumuz vardır

Bizlerden bekleme züht-ü ibadet
Tutmuşuz evvelden rah-ı selâmet
Tevvellâ olmaktır bize alâmet
Sanma ki sağımız solumuz vardır

Ey zahit surete tapma Hâkk’ı bul
Şah-ı Velâyet’e olmuşuz hep kul
Hakîkat şehrinden geçer bize yol
Başka şey bilmeyiz Ali’miz vardır

Nesimi esrarı faş etme sakın
Ne bilsin ham ervah likasın hakkın
Hâkk’ı bilmeyene Hâkk olmaz yakın
Bizim Hâkk katında elimiz vardır

2. CEM’E GELENLERDEN PİR DİVANI İÇİN RIZALIK İSTER.
Pir; …. Sevgili canlar bu Divan. Hakk Terazisi ile adaletinin tecelli ettiği, sorgunun ve ikrarın verildiği Divanıdır. Ulu ve Yüce bir Yolun Meydan Makamdır.
Bizlerde Hakk Yolu‘na hizmet etmek için burdayız.
Bizler ve Burdaki Canların hepisi dahil; hayatımızda Yanlışsız, Eksiksiz olamayız, Mutlaka bir Hatamız, kusurumuz olmuştur. Varsa hatamızı ve eksiğimizi onu kendimize sorarak özümüzle yani kendimizle Razımıyız, Vicdanımızla rahatmıyız. Özümüzden, kendimizden Rızalık almalıyız. Siz Cem Erenleride kendi Özünüzle görüşün ve kendinizden Rızalık alın, kendinizde Razı olunki. Siz bizden, bizde sizden razı olalım.
Sizler kendinizden Razımısınız değilmisiniz onu siz bilirsiniz. Sizleri fazla tanımadığım için. Sizi kendinizinle baş başa bırakıyorum. Bu Fakir Ali Koçak kendimden Razıyım ve bu rızalığımla bu erkanı yürütmeye adayım.. Şimdi sizlerden Rızalık istiyeceğiz. Sonra Sizler ve bizler bir birimizden Rızalık alacağız. Sonra Hizmet Sunacak Canlarımız Meydana gelecek onlar için Rızalık istiyeceğiz.
Tene Can Yola Işık olan Hakk Meydanının Aşkı ile.
Bu divan ateşten gömlektir, her can giyemez. Bu Gömleği sizin İkrarınız, İtikatınız ve Rızalığınızla giyeceğiz. Bunun için Xızır aşkına Canlar, Bu Erkanını yürütmek için burdayız. Hakk-Evrenin Işığı aşkına, burada hizmet vermemize ve Hizmet almamıza Razımısınız.. 3 sefer sorar? Canlarda her seferinde.
Biz Razıyız, Hakk razı ola. derler. Canlarda rızalık alınca.
Hakk ve Hakkikat sizden Razı ola, Rızalık veren gönülleriniz şad, dilleriniz tatlı ola. Hak kelamı söyliye. Gerçeğe HÜ.
2 a). Zakir; Hakkikatı gören gelsin P.Sultan
Şimdi bizim aramıza
Yola boynun veren gelsin
İkrar ile Pir’e varıp
Hakikatı gören gelsin

Talip olunca bir talip
İşini Mevla’ya salıp
İzzet ile selam alıp
Gönüllere giren gelsin

”Koyup dünya davasını
Hakka verip sevdasını
Doğrulayıp öz nefsini
Hak yolunu süren gelsin’

Pir Sultan’ım çelebiye
Eyvallahım var deliye
Yol oğluna yol diliyle
Yolun sırrın veren gelsin
3. KÜSKÜNLERİ BARIŞTIRMA
Burda 4 CAN DARA ALINIR DARDA İKEN CANLARA SORULUR
Canlar içinizde küskün dargın veya bir müşkülü olan varmı ? Dargın olanlar bilerek gelin, dile gelin. Cem erenleri ile hal ceresine bulalım. Küskünler, dargınlar varsa barıştıralım. Müşkülü olanın müşkülünü hal edilim. Bunlar hal olmadan Cem yapılmaz, bağlanamaz.
Bundan sonra. Canlar sesiz olurlarsa; Sükünet ikrardandır, Nişane isteriz.
Canlar sizler birbirinizden razımısınız.?
Hakk aşkına, Xızır Aşkına, Pir Aşkına Birbirinizden razımısınız.?
Canlar Bu meydanın EDEBİ-ERKANI aşkına birbirinizde razımısınız.?
Bu Rızalığa bir nişan isteriz. Her Can solundakine ve sağındakine niyaz ola. Nişane veriniz..
Sevgili Canlar bu divanda; Yola hizmet sunan, Yol Talibleri bizler sizleri burda tanıdık. Varsa bir eksiklik size aittir. Bu anlamda Vermiş olduğunuz Rızalığı gerçek olarak kabul ederiz.
Rızalık veren gönülleriniz daima huzurlu ola. Gerçeğe Hü
Divandakilerde birbirine niyaz olurlar. Canlar yanındakilerin omuzlarına niyaz olurlar buda Rızalık nişanesidir.
BURDA NİYAZ ANLATILIR.:
Niyaz olmak= Sevgi ve Saygı göstergesi olan Cemal Cemale gelirken omuzlara karşılıklı niyaz olmak yani öpmektir.
Niyaz.: Alevi – Bektaşi Hak Yolu Yaşamı ve Erkanlarında birden fazla noktalarda başka anlamları olduğunu, hemen hemen her Can bilmektedir.
Önce CEM-HANE ve CEM’le başlıyalım .: Her evde olduğu gibi, Cem evinede bir giriş kapısı var. Bu Kapı Eşiktir. Hak Kelamı söylenen her Hanenin Eşiğine Niyaz edilir ve öyle içeri girilir. Çıkarkende kapıya Niyaz edilir ve çıkılır.
Üstü kapalı Lokmayla Ceme gelinir, O Lokma üstü kapalı bir Niyaz dır. Burda Gönlümüzde geçen Lokmamız, Nıyaz dır. Lokmamıza/ Niyazımıza Pir, Ehil Can Gulbang verir bu Niyaz gulbangıdır. Niyaz Gulbangından sonra gulbangı veren Ehil Can Piri ile Nıyazlaşırız. Bir birimizin Omuzlarımıza giderek, omuzlardan öperiz. Bu Niyazdır. Bu Nıyaz Pirin Gulbangını kabul etmenin Mühürüdür.
Eğer Lokmamıza, Meydanda Pirler-Divanında Niyaz-Gulbangı aldıysak. Pirin omuzuna Niyaz etmeyiz, Baş parmağımızı öperek Nıyaz oluruz. Bu Fiile Kurmanci dilinde denildiği gibi kelle dıbırın, Kelle vermektır, yanı boynum kıldan incedir Pirim deriz. Mansur Darından Didar olurkende aynı Niyazı yaparız.
Secdeye gelirken de elimizin üstünü niyaz ederiz. Secde derken yere kapanıp alnımızın yere değmesi değil. Hak Yolunda Secde Elimiz yere toprağa değdiririz, Pirin Secde gulbangından sonra Elimizin sırtına niyaz oluruz. Erkanda boynum kıldan incedir demiş olur Mühürleriz.
Ziyaretlere gittiğimizde, götürdüğümüz lokmalarımız Niyazdır. Ziyaretlerin genelde sağındaki taşlara Niyaz taşları deriz, onların üzerine Niyazlarımızı indirir ve Ziyareti niyaz etikten sonra, Niyaz gulbangı verilir ve Niyazlar paylaşılır.
Ziyaretler, bir tepenin güneş vuran yerinde tolanmış taşlardır, bazen bir su kaynağı, bazen bir dilek ağacı, bazen bir Pirimizin yattığı toprakdır, yakınlarımızın mezarlarıdır. Onlara niyaza gideriz.
Komşumuzu ziyaret ederken niyazlaşırız.
Bu anlattıklarımız ve daha fazlasıdır NİYAZ.
EN ÖNEMLİSİ ise. NİYAZ.: Hak Yoluna, Pire, İkarara bağlılığın MÜHÜRÜDÜR. Yola ilk verdiğimiz ilk ikrarımızla, belimize bağlanan ve yedi renkli olan Kuşaktır. Yedi Rengi ile gök kuşağını belimize bağlarlar. Bu kuşakla Kainatı, doğayı belimize bağladık. Pirimizle Niyaz oluruz. Bu Niyaz Kainatın Mühürüdür.
Her İkrardan sonra Pirimizle bir akit imzalıyor ve söz veriyoruz. Bizde kağıt, kalem, mühür yoktur. Musahipler, Komşular, Akrabalar hep birlikte bazende tek tek Pirin gulbangına karşılıklı verdiğimiz Nıyazdır. Kürtçesi Kelle Bırin, Boynumuz kıldan incedir ve Hakka verdiğimiz Niyaz ebediyen silinmeyen Mühürüdür. Kağıt olsa silinir, sele kapılır kaybolur, yanar kül olur, yani yok olabilir.
Biz Niyazımızı Kainata vermiş oluyoruzki, bunun yok olma, bozulma, yanma şansı yoktur. Onun için deriz ya İkrarımız ebediyen bozulmayan orucumuzdur. Çünkü ikaraımızı biz Mühürleyip Yolun Pirine vermişiz.
Doğasıyla, Ziyaretiyle, İnsanıyla., börtü böceği ile her varlığı korur, Onlara Niyaz oluruz. Niyaz aynı zamnda Rızalığında Mühürüdür. Cemde Canlar bir birinizde razımısınız sorusuna nişane isteriz dediğimizde bu Rızalığın nişanesi ile yapılan Niyaz Mühürdür. Aşk ile Niyaz olmak gerek.
Ayrıca Nıyaz.: El Etek öpmek değildir. El etek öpmek Biat’tır. Oda yolumuza erekanımıza uygun değildir.

GÖNÜLLERE RIZALIK GULBANGI SUNULUR

Tende Canı, Yolda Işığı bulan ve Gönlü Pakların Aşkı ile.
Ya Hakk, Biz Bilimle ispatlanan varlığa, varlığın birliğine inandık.
Evrendeki enerjiyi, sevgiyle gönlümüzde topladık.
Cümlenin gittiği yola, itikat ve ikrarla bağlandık.
Pirin nefeslerini Hakk bildik. Hakkı kabul ettik.
Gönülleri, Gönlümüze Mihman eyledik
Havada nefesin, Güneşte ışığın, Çeşmede suyun, Toprakta Sırın aşkıyla. Çar Ana Sırda Hakka vardık. Pir nefesi ile Can olduk. Cananı bulduk. Edeb-Erkan ile Yola talib olduk. Çile doldurduk Erkana geldik. Ocağın Kazanında kaynadık piştik.
Hakk yolunda Edebi-Erkanı, ilmi, irfanı şeçtik.
Sohbeti Gıda, Nefesi Meze, Bağlamayı Dem Eyledik.
Bugün bu hanede verilen Rızalıklar sonsuz ola.
Dil bizden Nefes Bamasor Ana’dan ola.
Gerçeğe HÜ
a) Cem Aşığı; Bu yola talp ol. Davut Sulari
Bu yola talip ol bağlandın ise
Peyik sofulara beyan eylesin
Bu yola talip ol bağlandın ise
Peyik sofulara beyan eylesin
Hakikat aşkıyla dağlandın ise
Git kendi pirine derman eylesin dost
Hakikat aşkıyla dağlandın ise
Git kendi pirine derman eylesin
Git kendi pirine derman eylesin dost
Müsayibini al durasın dara
Dört başın mahmur et olma mudara
Müsayibini al durasın dara
Dört başın mahmur et olma mudara
Müminler fakirdir değil fukara
Bu Hakkın ceminde cevlan eylesin dost
Müminler fakirdir değil fukara
Bu Hakkın ceminde cevlan eylesin
Bu Hakkın ceminde cevlan eylesin dost
Kemerbesk bağlamış başında tacı
Kulağında küpe Güruhu Naci
Kemerbesk bağlamış başında tacı
Kulağında küpe Güruhu Naci
Gönül bir kabedir yap da ol hacı
Davut Sulari de nişan eylesin dost
Gönül bir kabedir yap da ol hacı
Davut Sulari de nişan eylesin
Davut Sulari de nişan eylesin dost 4. Hizmet yapacak canlar çağırılır.
Ceme katılan Canlardan Hizmet yapacaklara rızalık ister.
Sevgili canlar Cemin yürümesinde bu Canlarımız hizmet sunamak için sizlerden Rızalık isterler. Hakk Aşkına, Hızır Aşkına, Pir Divanı Aşkına Hizmet sunmak istiyen canlarımıza Rızalık verirmisiniz. 3 Sefer sorulur. Canlar Biz Razıyız 3 sefer Hakkda razı ola.derler.
Pir. Rızalık veren gönüller şad, tasdik eden diller var ola gerçeğe HÜ.
HİZMETLER GULBANGI
Tene Can Yola Işık olan Gerçeğin Aşkı ile
Ya Hak,; Biz varlığa, birliğe inandık.
Kainatın sevgisini gönlümüzde topladık.
Pir nefesi Hak bildik hak olanı aldık kabul ettik. Hak Yoluna itiktla ikrarla bağlandık.
Cümlede var olan ışığın aşkına. Varlığın birliği aşkına.
Toprağın sırrı aşkına. Çerağın nuru aşkına.
İkrar verenlerin ikrarı aşkına. Meydana çalınan süpürge aşkına. Demler demli ola. Güzelikler çok ola. Gönüller şen ola. Hizmetler Kabul , muratlar hasıl ola. El ele, el hakka vara. AŞK ola. Dostluklar, mutlulular hanelere dola. Canlar birbirine Xızır, birbirinde razı ola. Anaların, Murşidlerin nur cemalları gönülleri aydınlata. Canlarımız sağlıklı, mutlu ve huzurlu ola. Aşk ola
Evlatlarınız kendilerine, sizlere ve insanlığa yakışır şekilde bilim insnları ola. Dünyamıza doğamaıza bilimsel veriler suna. Canlarımızın Xızır niyetleri, Hizmet sahiplerinin hizmetleri Kabul ola. Pir u Pak Murşidi Kamillerin himmetleri üzerinizde hazir ve nazır ola. Canlar utanılacak fiilerden uzak dura. Edebe-Erkana uygun yaşaya. Canlarımız Marifet kapısında mahrum kalmaya. Bilge Canlar Canlarımıza yoldaş ola. Her Can Hakikat kapısında kemalete ulaşa. Ceme katılan Canlardan Hizmet yapacaklara rızalık ister.
Sevgili canlar Cemin yürümesinde bu Canlarımız hizmet sunamak için sizlerden Rızalık isterler. Hakk Aşkına, Hızır Aşkına, Pir Divanı Aşkına Hizmet sunmak istiyen canlarımıza Rızalık verirmisiniz. 3 Sefer sorulur. Canlar Biz Razıyız 3 sefer Hakkda razı ola.derler.
Pir. Rızalık veren gönüller şad, tasdik eden diller var ola gerçeğe HÜ.
HİZMETLER GULBANGI
Tene Can Yola Işık olan Gerçeğin Aşkı ile
Ya Hak,; Biz varlığa, birliğe inandık.
Kainatın sevgisini gönlümüzde topladık.
Pir nefesi Hak bildik hak olanı aldık kabul ettik. Hak Yoluna itiktla ikrarla bağlandık.
Cümlede var olan ışığın aşkına. Varlığın birliği aşkına.
Toprağın sırrı aşkına. Çerağın nuru aşkına.
İkrar verenlerin ikrarı aşkına. Meydana çalınan süpürge aşkına. Demler demli ola. Güzelikler çok ola. Gönüller şen ola. Hizmetler Kabul , muratlar hasıl ola. El ele, el hakka vara. Halla Halla Dostluklar, mutlulular hanelere dola. Canlar birbirine Xızır, birbirinde razı ola. Anaların, Murşidlerin nur cemalları gönülleri aydınlata. Canlarımız sağlıklı, mutlu ve huzurlu ola. Aşk ola Evlatlarınız kendilerine, sizlere ve insanlığa yakışır şekilde bilim insnları ola. Dünyamıza doğamaıza bilimsel veriler suna. Canlarımızın Xızır niyetleri, Hizmet sahiplerinin hizmetleri Kabul ola. Pir u Pak Murşidi Kamillerin himmetleri üzerinizde hazir ve nazır ola. Canlar utanılacak fiilerden uzak dura. Edebe-Erkana uygun yaşaya. Canlarımız Marifet kapısında mahrum kalmaya. Bilge Canlar Canlarımıza yoldaş ola. Her Can Hakikat kapısında kemalete ulaşa.
Niyet ettik vaktin hayrına, girdik Hakk yoluna, Uyduk Pirimizin gulbangına. Cemalımız Hak insanda, Sabrımız toprağın sırrında. Delilimiz Pir Ocağında. İtikatımız, ikrarımız pirimize nıyazımızda ola. Aşk ola. Niyetlerimiz, niyazlarımız kabul ola, yüzlerimiz ak, gönüllerimiz pak ola. Darınızda, Carınızda Xızır yardımcınız ola. Aşk ola.
Dil bizden , Nefes Pir-Ana’dan ola.
Ya Xızır sen Gerçeksin. Gerçeğe HÜ

Her can kendi paş parmağına nizay olur.(Kelle keser )

Niyet ettik vaktin hayrına, girdik Hakk yoluna, Uyduk Pirimizin gulbangına. Cemalımız Hak insanda, Sabrımız toprağın sırrında. Delilimiz Pir Ocağında. İtikatımız, ikrarımız pirimize nıyazımızda ola. Niyetlerimiz, niyazlarımız kabul ola, yüzlerimiz ak, gönüllerimiz pak ola. Darınızda, Carınızda Xızır yardımcınız ola. Aşk ola.
Dil bizden , Nefes Pir-Ana’dan ola.
Ya Xızır sen Gerçeksin. Gerçeğe HÜ
Her can kendi paş parmağına nizay olur.(Kelle keser )

4 a) Cem Aşığı; Gel Aslımı sorarsan ben bir niyazım.

Gel Aslım Sorarsan Ben Bir Niyazım
Sabır İlmi Derler Şar’dan Gelirim
Hakk Nasibin Almış Kudret Eliyle
Hünkar Hacı Bektaş Pir’den Gelirim
Senelerce Hasret Hasret Gözyaşı Döktüm
Yüklendim Katarı Ol Yare Çektim
Mübarek Makbere Seyrettim Baktım
Zülfükarlı Ol Kerrardan Gelirim

Cerrai Çerağı Almış Eline
Seyretmeye Gider Dostun İline
Hayranım Şakıyan Dudu Diline
Rıdvan Kapı Açmış Şar’dan Gelirim

Nazargah Eyledim Makamı Canan
Şehit Şühedayla Hal Hatır Be Yar
Kuşağım Kuşattı On İki İmam
Celal Abbas Gibi Erden Gelirim

Mahkemede Sual Sordu Kadılar
Kitaplarım Orta Yere Kodular
Sen Bu İlmi Kimden Aldın Dediler
Üstadımdan Aldım Pir’den Gelirim

Dilimlen Eyledim Nutku Nidada
Bunda Maksut Olur Erer Murada
Baktım Meftun Olmuş Cümle Şühede
Kanları Dökülen Yerden Gelirim

Genç Abdal’ım İkrarımla Bilirem
Gerçek Erenlerin Kemter Kuluyam
Ali Bahçesinin Gonca Gülüyem
Münafık’lar İçin Hakk’tan Gelirem

Hak Nasip Eyledi Davut Sulara
Nasili Hak İle Nutku Esrara
Yolumuz Düştü Sorgu Diyara
Cemal Derler Ol Didardan Gelirim
5 . BİLGİ DOLU BİR SUNUM YAPILIR XIZIR ANLATILIR
Xızır Alevilerin gönlünde, bilincinde var olan ihtiyaç duyulduğunda, dara düşülğünde medet umulan manevi bir güç ve kurtarıcı olarak görülür. Xızır İnsanların çağırdığı her yerde hazır ve nazır olan, koruyup kollayan dara düşeni kurtarandır. Fakat Hakkikatta ve kurtarıcı olan İnsanın kendisidir.Yani her hangi biridir. Xızır nefestir HAVANIN serinliği. Xızır Ateştir ilimin IŞIĞI ve delili. Xızır Paktır SUYUN temizliği. Xızır Sırdır TOPRAĞIN bolluk ve bereketi. Xızır gönüllerde özlem ve umuttur. Xızır dilden dilekleri, gönüllerde muratları verendir. Xızır yarendir, haldaştır, yoldaştır. Sevgililerin umudu kavuşturanıdır, yaraların yerini bilen ve melhem olandır.
Xızır yoksulun, güçsüzün, kimsesizin, mazlumun, hasretin özlemi ve umududur. Xızır’ın uğradığı her yer Can bulur. Şeksiz, şüphesiz candan çağrılıp, yetiş carımıza, medet ya Xızır denildiğinde, hiç umulmayan bir anda biri çıkar yardım eder, ne sen bilirsinki o Xızırdır, nede yardım eden bilir ki o bir Xızır görevi yapmıştır. Kendi özüne varan, gönlünü, vicdanını genişleten, geliştiren, bilincini olgunlaştıran, anlamadığını aklıyla tartan ve araştıran insan, insani kamil ve bilgedir. Bilge İnsan Xızırdır ve toplumsal yaşamda adaleti, güvenci temsil eden bir sembolüdür.
XIZIR Rea Heq / Hakk Yolu Alevi inancının özünü oluşturan, kutsallığın kalbi, vicdanıdır. Çünkü yaşamın her alanında Xızır vardır. Dağları, Kayaları, Nehirleri, Gölleri ve Ağaçları Ziyaret olarak kutsayıp renga renk bez bağlayarak oralara Xızır adı vermişiz, yada Xızırın uğradığı mekan diyerek kutsamışız. Xızır vardan var olmakla bereber her zaman bir gizde ve Sırda kalmıştır. Dileklere umut, dara düşeni darda bırakmayan, görünmeden yoldaşlık eden, kılavuz olan, elinden tutandır. Öyle ki dilde ve gönüldeki dilekler hep Xızırın adıyla başlar. Aleviler inançlarında Xızır’a çok büyük önem ve Misyon vermiştir. O adaletin, barışın, dostluğun, kardeşliğin, paylaşımın, emeğin simgesidir. Darda, zorda, karda, boranda, fırtınada, yolda kaldığında, bir müşküle düştüğünde ve şifa ararken en zor zamanda sığınılan, güvenilip medet umulan, derman dağıtan bir umuttur Xızır. İşte bu yönüyle hep sırda kalmıştır. Xızır toplumsal kimlikte. İlim adamı, İlmi Ledunu, Evrenin İlmini bilen bir Pir, bir Bilge kişiliktir. Xızır her dilde, her renkte, her inançta, her zaman, her yerde olan, çağıran herkesi duya bilen anında ihtiyacı olanın yanındadır. Xızır doğa ananın verimi ve insanın gönül güzelliğidir. Ona bu kutsallığı insan kendisi vermiştir.

Xızır gerçekte somut ve bedensel olarak yaşayan bir varlık değildir. Xızır Sır içinde Sır olan. Gönül güzelliğini, gizil ve nesnel arzular ve istekler doğrultusunda potansiyel olarak var edilmiş insanın düşsel ve gerçeklikte açığa çıkarttığı ve insanda bedenselleştirdiği bir kutsalıktır. Yani bu durumda gönlünde sevgi, şefkat, merhamet barındıran sevip, sayan, koruyup, kollayan. Eş ve Eşitlerin dışında, gayri herşeyini paylaşan, yardımı seven her kişi bedensel olarak Xızır’ın ta kendisidir.
Alevilikte Xızır kültünün özü ve Sırrı dayanışmalarda bulunarak, paylaşmayı ön planda tutarak, sevgi ve istekle yardım yapabilmektir. Sen ne kadar ihtiyacı olana yardım eder ve paylaşımcı olur, dayanışmada bulunur Xızır olursan. Sen dara düştüğünde, sana da gönülden el uzatan Xızır’da o kadar çok olur.
Dardayken hiç beklemediğin bir anda bir Can yardımına koşar seni kurtarır.
Halk arasında Xızır gibi yetiştin deyiminin somut algısı da bundandır.
Dememiz odurki.: İnsani bir sevgi olarak, Alevilik, dayanışmayı, paylaşımı, yardımseverliği ile Canların yaşamdaki pratikte uygulamalara önem vermeleri olsun. XIZIR düşsel olarak görünüşte ak saçlı, ak sakallı Nur yüzlü beyazlar içinde elindeki asası ile Kızıl yeleli Atlı bir evliya, eren, bilge bir kutsal kişi olarak.
Sevgiyi, şefkatı vareden Yaşlı Aksakkalı Pir olarak, insanın bilincinde İnsanlık tarafından var edilmiştir.
Ona bu mistik kimliğini her dönemde ve anda yaşatan ve var eden İnsanın kendisidir. Xızır aynı zamanda doğaya can verendir. Xızır’ın bastığı yer Canlanır, güller çiçekler açar, börtü böcek can bulur, bülbüller öter, doğa Ana yeniden dirilir can bulur. Xızır baharın müjdecisi doğanın bereketidir. Bolluğun, huzurun, sevincin, üreyişin ve üretimin kendisidir. Her inançta olduğu gibi Alevilikte de Yol Erkan Günleri ile Doğanın bize verdiği günler ve Hakla Hakk olma zamanları vardır.
Gağan la başlayan, çıle ayı ile Xızır ayı en çok kutsanan günlerdir. Xızırdan Sonra Hefte mallar / Cemreler ve Nevruz ile Xıdır ilyas gibi günleride sayabiliriz.
Gerçi Alevilikte Hakkla Hakk olma şekli yeri günü ve zamanı yoktur. Amaç kutsallıkta inancın doğru ve güzel olanını sahiplenip olgun kâmil insan olmaktır.
Xızır Kamil insanın gönül güzelliğinin bir yansımasıdır.
Tene Can Yola Işık Olan İnsanı Kamil aşkı ile
Xızır yoldaşınız olsun.
Pir Klavuzunuz olsun.
Hakkın Işığı / enerjisi hanelerinizde bolca olsun.
Ya Xızır sen gerçeksin. Gerçeğe HÜ
Aşk ile

5 a. CEM AŞIĞI; Bir gerçeğe bel bağladım erenler. Daimi

Bir Gerçeğe Bel Bağladım Erenler
Aldı Benliğimi Bitirdi Beni
Damla İdim Bir Irmağa Karıştım
Denizden Denize Götürdü Beni
Nice Kabdan Kaba Boşaldım Doldum
Karıştım Denize Deniz Ben Oldum
Damlanın ,çinde Evreni Buldum
Yine Benden Bana Getirdi Beni
Buhar Oldum Yağdım Yağmurlarınan
Karıştım Toprağa Çamurlarınan
Piştim Fırınlarda Hamurlarınan
Üstadım Sofraya Yatırdı Beni
Çiğnediler Dişler İle Ezildim
Vücut Eleğinden Geçtim Süzüldüm
Çaldı Kalem Bir Deftere Yazıldım
İrfan Mektebine Yetirdi Beni
Daimi’yim Ermişlerin Ereği
Böyle İdi Tabiatın Gereği
Ölmez Bir Ananın Oldum Bebeği Aldı Dizlerine Oturdu Beni

B:) HİZMETLER, TERCEMELER, NEFESLER, GULBANGLAR
Hizmetlerin anlatımı açılımını Pir kısaca anlatır .
Cemdeki hizmetlerin hayat içindeki mesleklerden gelir. Bu anlamda çalışmak kutsal bir haktır ve çalışmak Hak la eşittir.
Çalşmakla İnsan hakka ulaşır. Çalımak Haktır, Emektir, emek vucudumuza lazım olacak gıdaları enerjilere ulaşmak ve yaşamımızı idame etirmek için mutlaka üretmemiz gerekliliğidir. Aleviler asalak yaşamaz. Mutlaka üretime katkı sunmalılar.
Cemlerde sunduğumuz Mesleki hizmetleri..:
Günümüzde çağın gereği olan elektronik modern cihazlar alınca Hizmet sayılarıda zamana uygun olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bunu için elzem olmayan Hizmetleri erkanlarıızda yapmaya gerek görmüyoruz. Yapmamız gereken hizmetleri şöyle sıralıyabiliriz. 1. Hizmet. Pir / Murşid hizmeti. Sercem
2. Hizmet. Reyber hizmeti ( Sercem hariç tüm hizmetlere eşlik eder )
3. Hizmet. Gözcü hizmeti ( Cem‘de süküneti sağlar. Canların dileklerini Reybere veya Serceme bildirir )
4. Hizmet. Cem Aşığı/ Zakir hizmeti ( Nefesler çalıp söyler)
5. Hizmet. Süpürge / Faraş hizmeti Temizliği, Paklığın sembolü, Meydana süpürge çalar.
6. Hizmet. Çerağ / Delil uyandırma hizmeti
7. Hizmet. Kapıcı hizmeti, Cem mühürlenince girip çıkmaları önler.
8. Hizmet. İbrikdar / Peşkir hizmeti Sembolük beden temizliğini temsil ederken saflığı, paklığı sembolize eder. Kadın Erkek eşitliğini anlatırç Kadına Anaya verilen öneme vurgu yapar. Olmalımı? Soru işareti.
9. Hizmet. Saka suyu / Dem hizmeti. Saka Canlara sağlık ve huzur vermesi için Dem olarak sunar. Burda şerbet olmaz. ( Alkollü dem olur veya Sade Su) Bu hizmet İkrar Cemlerinde yapılır. Böyle cemlerde olmsada olur.
10. Hizmet. Lokma / Sofra hizmeti. Gelen Lokmaları teslim alır, Sonra Pire sunar gulbang alır Canlara eşit bir şekilde paylaşır. Paylaşımın öne çıkması anlatılır. Pirde aynı zamanda Bilgiyi, Sevgiyi, eşitlikle paylaşmanın önemine vurgu yapar. Bir birinize Xızr olun.
11. Hizmet. Post hizmeti ( Postu serer )İkrar, görgü ve sorgu erkanlarında Post sahibi varsa serilir.
Normal Birlik ve eğitim Cemlerinde Post serilmez. Hizmet görülür ve post Pire yakın masa yüksekliğinde bir yere konulur.
12. Hizmet. Semah / Pervaz hizmeti. Burda Semah ekibi olmaz. Canlar sunulan Semah nefesiyle kendiliğinde kalkar semah döner. Canların Cemde yapmaları gereken bir başka vecd olma halidir Semah.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
6. HİZMETLERİN YAPILMASINA BAŞLANIR. 6.a.: POST Hizmeti ve TRECEMANI / GULBANGI İkrar Erkanında Post serilir. Yoksa Pirin sehpası/ yanına konulur.

Hizmeti sunan Canlar 3 adımla Meydana gelirler. Son adımda.
Destur erenler Hakk yolunageçeğin tahtına Pir Postu geliyor.
Hizmet Postu getirilir serilmeden üç sefer niyaz edilir. İkrar bağlanmadığı için Pirin Oturduğu yere serilmez.
Pire yakın bir sehpanın üstüne bırakılır. Hizmeti sunanlar dara durur. Ve
Tercemanı/Gulbangı okur
Murşidin Postuna Aşk ola. Ya Hakk. Cem birliğine. Sohbetin sırlığına. Yolumuzun aydınlığına. Bilmin ışığına. Postun kutsallığına. Geçeğin tahtına gerirdim Postu.
Aşk ile Nefes Pirdedir.
Pir.. : Pirin hayır himmetleri postun kutsallığı Meydanımızı aydınlatsın. O aydınlık üzerinizde hazır ve nazır olsun.
6 b) POST GULBANGI.:
Canını Pire teslim eden Talibin Aşkı ile, Pir Nefesinde Canlanan İkralıların Aşkı ile Meydana, Yola Işık olan Nefeslerin aşkı ile Murşidin/ Pirin Postu geldi, Hakk meydanına serildi. Canlar Pire yola ikrara verdi. İkraraınız daim ola. Hizmetiniz kaim ola. Meydanımızda darınız didar ola.
Posta sahibinde himmet ve hidayet ola. Dilden dilekleriniz, gönülde muratlarınız hasıl ola. Dil bizden, nefes Post Ansı Bamasor Pir‘den ola. Ya Xızır sen Gerçeksin. Gerçeğe HÜ.
6 B ) ÇERAĞ / DELİLLER UYANDIRILIR. Çerağ meydanı ve yolu aydınlatmak için uyandırırlır. Son zamanlarda 3 Çerğ uyandırılıyor, bu yolumuza pek uygun değil. Hakk Yolunda ikilik, üçlük olmaz. Yolumuz birlik yoludur onun için bir Çerağ uyandırırız. Bu Tek-Çerağ öğreti veye birlik Cemlerinde uyandırılır. Varlığın biriliğine, Gönüllerin birliğine, Canların biriliğine. Bir Çerağ Uyandırırız. İkrar Erkanlarından ise Delil Uyandırılır. Delil Şahid demektir. İkrar Bağlanırken şahidler birbirini görmelilerki şahidlik edebilsinler. İkrar ve Görgü Erkanlarında 1 Delil Uyandırılır 4 Kapı için, ikrar veren 4 can için, 4 Ana unsur ( çar-ana-sır Ateş Hava, Su ve Toprak) için uyandırılır. Hizmetlerde Varlığın birliği için bir Çerağ/ Delil uyandırmak yeterlidir.
Hizmeti sunan Canlar Üç adımla Meydana gelir ve adımıda.: Destur Erenler Hak Yoluna Delil olan, bilimin ışığı geliyor.
PİR.:
Meyadanımız pak ola. Yüzünüz ak ola, hizmetimiz kabul ola. Hizmet sahipleri Delili uyandırırken. Gerçeğin Delili Aşkı ile Ya Hak. Delilimizi açılan Hak Meydanı Aşkı ile uyandırıyorum. Delilimiz, Kainatın Aşkı ile Hakikata, Adalete, Eşitliğe ve Barışa uyandırıyorum. Delilimizi. Kini, kibiri, benliği, kötülüğü, çirkinlikleri silip atması, savaşların ve kadın cinayetlerinin bir daha hiç olmaması için uyandırıyorum. Delilimizi. Eril zihniyetin yok olamsı ve Dünyanın her yerinde kadın erkek eşitliği için uyandırıyorum. Dililimiz. Dilden dileklerin, Gönülden muradların yerine gelmesi için uyandırıyorum. Delilimizi. Hakikatın sevgisine ulaşan Aşk’ın ışığı, gönüllere ulaşması için uyandırıyorum. Delil uyandı, Meydanımız aydınlandı. Gönüller sevgiye bulandı. Haneler bolluk, bedenler sağlık ola. Tene Can Yola Işık Olan Delilin Aşkıyla. Ya Xızır sen gerçeksin. Gerçeğe HÜ der ve
Terceman sunulur

Tene can Yola Işık Olan Çerağın Aşkına Meydanımıza, yolumuza delil uyandırdık erenler, Pirler. Kainatın aşkına dedik, Dört Ana sırla, dört kapı aşkına dedik. Meydanımızda Bilimin delilini uyandırdık Ya Xızır sen gerçeksin. Gerçeğin Deliline HÜ. Nefes Pirdedir. Der DAR da beklerler. 6 / b 1 ) Cem Aşığı; Ateş ile Üflet olmaz. Melüli 

Ateş İle Ülfet Olmaz
El Atarsan Yakar Hemen
Cahil İle Sohbet Olmaz
Yaptığını Yıkar Hemen

Kâmil Odur Bile Halden
Karga Zevk Alır Mı Gülden
Beslenir Mi Akrep Elden
Vurur Seni Sokar Hemen

Yar Demeyin Siz Ağyara
Güvenmeyin Hilekâra
Bin Çıra Yaksan Bir Köre
Işık Görmez Bakar Hemen

Hak Durur Haklı Yanından
Kolay Mı Geçmek Canından
Doğruların Pazarından
Eğri Durmaz Kalkar Hemen

Melûlim Doğru Gerek Öz
Ayıbını Görmez Her Göz
Kime Desen Bir Doğru Söz
Top Tüfekle Sıkar Hemen
6 b 2) ÇERAĞ GULBANGI / DELİLE PİR GULBANGI.
Ana-Ocağı Aşkına ya Hakk.
Demler hayır ola, hayırlar çok ola.
Delilimiz Daim ola. Cemlerimiz bilgi ile ola.
Hizmetler Kabul ola, hak ve hakkikata ulaşa.
Meydanlar aydın ola.
Çerağımız yolumuza, gönlümüze delil ola. Gönüller şad ola.
Murşidin ışığı, Pirin himmeti, pençesi üzerinizde hazır ve nazır ola.
Gerçeğin aşkı ile. Canların birliği, dirliği, daim ve kaim ola.
Dilden dilekler , gönülde muratlar hasıl ola.
Dil bizden Nefes BaMaSor-Ana’dan ola. Ya Xızır sen Gerçeksin. Geçeğin Deliline HÜ.
Hizmeti Sunan Canlar, Darda Divanın karşısında, başlarını önüne eğerek, Sağ ellerini göğüslerine götürür ve baş parmaklarına nizay olurlarken divanada niyaz vermiş olurlar. Yerlerine dönerler. 6 C) SÜPÜRGRE / FARAŞ hizmeti
ÇLINACAK SÜPÜRGE İÇİN PİR SUNUMU.
Süpürge Meydana çalınırken. Toprağa Analık kutsiyeti sırı sunulur. Toprak 4 ana unsurun en önemlisidir. Diğer 3 ana unsuru; Suyu, Ateşi ve havayi sırlayan olarak. Analık görevini üstlenmiştir. Toprak sırlarımızla bizlerin bedenen devriyesini tamamlayan ve yeniden yaşam verendir. Toprağı kutsamış ziyaret demiş teberek yapmışız. Hayatımızı idame etirmemiz için Toprakta evrilerek çıkan gıdaları alır besleniriz. Lokmalarımızı ve kansız kurbanlarımızı topraktaki bir ziyarete sunarız. Dilden dileklerimizi, Gönülden muratlarımızı ziyarete anlatarak kabulunu dilerken. piskolojik olarak rahatlar, ferahlar hafifleriz. Bunların hepsi Süpürgenin vurulduğu meydanda mevcuttur. Bu anlamda Hak-Meydanıdır.
3. SÜPÜRGE HİZMETİ
Hizmeti sunan Canlar Üç adımla Meydana gelirken son adımında.:
Destur Pirim. Öz geldik, özden geldik. Meydana Süpürge çallamaya geldik. Toprağı kutsamaya, Pirin nefesi ile Meydanın mührünü açmaya geldik.
PİR.: Bilimle açılan bilgilerin ve incilerin Sırrıyla. Meydanın paklığına çaldığınız Süpürgeyle Toprağı kutsadınız. Hizmetleriniz kabul ola, Meydanımız gülle- gülüstana açıla. Gerçeğe HÜ. Böylece Meydanımızı Açtık Muhabetimize başladık.
Hizmetliler::
Süpürgesini 3 sefer yere çalarak, Ya Hak, Ya Xızır, Ya Pir. Der ve Ayaklarını MÜHÜRLER.
Darda TERCEMANI OKUR
Hak Erenler nurunda idik. O noktada sır idik. Hakkın varında var idik. Üç bacı idik. Nuru Naciyeden idik. Hak Meydanında süpürgeci idik.
Nur olsun Meydan. Aşk olsun ikrarında duran. Der
Eğilerek elini üç sefer Süpürgesine sürer.
Hakk, Evren, Kamil insan aşkına. Varlığın Hakkına, Evliyanın sırrına, gerçeklerin Yoluna.
Hak Meydanına, Çaldık süpürgeyi.
Ya Xızır Sen gerçeksin.
Gerçeğin demine HÜ.
Nefes Pirdedir. Der
Darda gulbangı dinler.
Pir::
6 c 2) Süpürge GULBANGI
Meydana vurulan süpürgenin Aşkı ile ya Hak. İkrar veren Sır-Derya-Demini hakktan içe, Candan geçe, yoldan geçmeye. Candır Süpürge Çalan. Hakk için söylendi kelam. Sır ile paklandı Meydan. Sırlandı İnciler o an. Aydın ola Cihan.
İmdada yetişsin Kamil İnsan. Hizmetler kabul, muratlar hasıl ola.
Dil bizden, Nefes Bamasor Ana’dan ola. Ya Xızır sen Gerçeksin. Geçeğe HÜ.
Hizmet Niyazı,; Hizmeti Sunan Canlar, Darda Divanın karşısında, başlarını önüne eğik, Sağ eller göğüslerde alınrak baş parmaklarına nizay olurlarken divanada niyaz vermiş olurlar. Ve yerlerine dönerler.

6 D ) GÖZCÜ HİZMETİ.
Hizmeti sunan Can Üç adımla Meydana gelir ve son adımında.:
Destur Erenler; Yolumuzu yol içnde, Halımızı hal içinde açtık. Kamil ile Muhabbete, Arif ile sohbete duran canları Can gözüyle gözlemeye geldik Destur isteriz. Der ve darda bekler.
Pir gelişe.: Yolumuz yol içnde, Halımızı hal içinde ola. Meydanımıza gelen Can gözünle, özün açık ola erenler. Gerçeğe HÜ. Aşk ile
a) Gözcü TERCEMANI SUNAR
Himmet eyle Pirim.
Erkanımzın huzuru ulu divanda.
Hakkın gözüyle meydanını gözlemeye.
Himmet eyle, eksiklik yapan canları söylemeye.
Xızır aşkı ile destur dilemeye. Geldim PİRİM.
Ya Xızır sen Gerçeksin.
Gerçeğin Can Gözüne HÜ Nefes Pirdendir.
b) Gözcü GULBANG
Can gözü Aşkına Ya Hakk,
Meydanımızı aydınlatan Kainatın ışığı aşkına.
Yolumuzda, özümüzde. Hakkın gözüyle göz var gönlümüzde. Yol ereni Can-gözüyle gözcü ola Cemimize. Delilimizin nuru hakkta.
Dört kapıda, kırık makamda. İkara verilir hakk meydanında. Eksiklerimizi görsün, Gözliyen burda. Uyarsın bizi anında.
Hizmetlerin Kabul, muratların hasıl ola.
Ya Xızır sen Gerçeksin, Gerçeğin Can Gözüne HÜ.
Hizmeti Sunan Can, Darda Divanın karşısında, başını önüne eğerek, Sağ elini göğüsüne götürür ve baş parmağına nizay olurken divanada niyaz vermiş olur. Ve Hizmet yerine döner.

7 E ) ZAKİR / CEM AŞIĞI.:
1 ) Cem Aşığı;
Gönül Çalamazsın Aşkın Sazını. Hüdai  Gönül çalamazsın aşkın sazını
Ne perdeye dokun ne teli incit
Eğer çekemezsen gülün nazını
Ne dikene dokun ne gülü incit

Bülbülü dinle ki gelesin coşa
Karganın namesi gider mi hoşa
Meyvasız ağacı sallama boşa
Ne yaprağını dök ne dalı incit

Bekle dost kapısın sadık dost isen
Gönüller tamir et ehli dil isen
Sevda Sahrasında Mecnun değilsen
Ne Leyla’yı çağır ne çölü incit

Gel haktan ayrılma hakkı seversen
Nefsini ıslah et er oğlu ersen
Hüdai incinir inciden versen
Ne kimseden incin ne eli incit Aşık Hüdai

Sazını niyaz eder ve sol eline alarak. Dara kalkar.
2. CEM Aşığı HİZMET TERCEMANI
Tercemenı okur.
Gönülünü Sazın-Teline bağlayan Aşıkların Aşkı ile
Himmet eyle Pirim, Gönül erleri ile, Pir huzurunda, ulu divanda nasip almaya geldik.
Masur Darına durduk, Nesimi ye gönül bağladık, Pir Sultanla ikrara vardık. Aşk ile özü öze bağladık. Sazımızn tellerini ağlattık, bülbül oldular, söz oldular, erenlerin nefesi oldular. Çoştu gönüller. Pirden destur isterler. Aşk ile. Ya Xızır sen Gerçeksin Gerçeğe HÜ.
Nefes Pirdendir. Der ve Darda
Pir Gulbangını bekler.
3 ) Cem Aşığı PİR GULBANGI Kainatın Tınısı Aşkı ile Ya Hakk. Sefa geldin ilahi Demin nefesi. Meydanımızda Hakkın dili. Açılsın Hakk Yolu. Merifettir sazının teli. Pir Ocağının ehli. Gülüstanımızın bülbülü. Kırk gözeden doludur gölü. Ezelden haberin ola. Durasın Mansurla dara. Pir Sultandan Nefes al. Nesimiden ola nefesin. Gönül deryasına bağla sazın telini. Samahla coştur Canların selini. Kainat secdeye vara. Gönülleri secdede ala. Cem aşığı hizmetini kabul ola. Nefesin bilimle ola. Muratların hasıl ola . Dil bizden nefes Bamasor-Ana’dan ola. Ya Xızır sen Gerçeksin. Gerçeğin nefesine HÜ.
Cem Aşığı Sazına niyaz olur. Elini göğsüne götürür ve baş parmağına niyaz eder. Bununla divanada aşkı niyazlarını sunmuş olur.
8 F ) İBRİKDAR / PEŞKİRCİ( Bu hizmet olmasada olur. Yalnız bu hizmet İkrar erkanında Marifet erenleri ceminde olur):
İki Can biri Bacı biri Er bu Hizmeti görür. Hizmeti Sunan canlar üç adım atarlar son adımda.:
Destur erenler. Hakkla Hakk, Pir yolunda Pak olmaya. Reyberin huyunda, ser çeşmenin suyunda yunmaya geliyoruz. Destur erenler Aşk ile. Der . Pir.: Reyberin huyunda, ser çeşmenin suyunda yunmaya sefa geldiniz. Aşk ola. Karşılıklı diz çökülür.
Eril Can, Bacı canın eline suyu döker ve kurutur, sonra tersi olur.
Divanda ise önce Anaların eline Sonra Eril Pirlerin ellerine su dökülür ve kurutulur, dar olunur; Sembolik El Yıkama tamamlanınca. a) Peşkirci TERCEMANI okunur:
Gerçeğin Pakılığna, Ya Hakk. Biz iki Can olduk. İbriğin suyunda yunduk. Peşkirimizle kuruttuk. Niyazı Hakka sunduk. Ezelden, evele tek noktada, Nura büründük.
Marifet aşkına, üryan ellere suyu döktük, Pir û Pak eyledik. Pirin desturu ile geldik.
Ya Xızır sen Pir u Paksın. Gerçeğin Paklığına HÜ.
Nefes Pirde dir.
Der ve Darda beklenir.:
Pir Gulbang verir. 2. Peşkire Hizmet GULBANGI
Marifetin Simgesi Suyun Aşkı ile Ya Hakk. Keremi evliya, Himmeti Eren, Hakkikatte gerçeği gören. Hakkın yolunda sırra varan. Cem cemali sırrı hakkikat olan. Cemale niyaz ola. Hakk gerçeğinde üryan ellerle suyu döküp pak kılan. Emek verip kanat geren. Gelip hizmete duran, hakk sahipleri pak ola. Hizmetlerden şefaat bula. Hizmetleri daim, gönülleri pak ola. Eksik olmaya , eksikler varsa tama yazıla. Dilden dilekler, gönülde muratlar hasıl ola. Xızır yardımcınız, kılavuzunuz ola. Dil bizden nefes Pir-Ana’dan ola. Ya Xızır sen Gerçeksin. Gerçeğin Paklığına HÜ.
Gulbngdan sonra.:
Canlar Birbirinin Omuzuna niyaz olup, Dar vaziyetinde Divana dönerek Sağ eller göğüste iner ve başparmağa niyaz olunurken, bununlada Divana aşkı niyazlar sunulmuş olurlar.
3)  Cem Aşığı; Minnet eylemem Nesimi

Hâr içinde biten gonca güle minnet eylemem
Arabi Farisi bilmem, dile minnet eylemem
Sırat-i müstakim üzre gözetirim rahimi
iblisin talim ettiği yola minnet eylemem

Bir acaip derde düştüm herkes gider kârına
Bugün buldum bugün yerim, Hak kerimdir yarına
Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına
Rızkımı veren Huda’dır kula minnet eylemem.

Oy nesimi, can Nesimi ol gani mihman iken
Yarın şefaatlarım ahmed-i muhtar iken
Cümlenin rızkını veren ol gani settar iken
Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eylemem

C:) CEM BAĞLANIR HAKLA HAK OLMA Kendi farkımıza varma ANI-ZAMANI BAŞLIYOR.
Sevgili Canlar; Bu bir dini ibadet değil.
Hakla hak olama, Nefeslerle, piskolojik rahatlama, arınma, vecd olma, dinginlik halinde olacağimiz anlarda olacağız; Düşünsel olarak iç dünyamıza bir gezinti yapacağız: Vicdanımza soracağız, esikliklerimizi göreceğiz ve Yüreğimizdeki sevgi ile buluşacağız. Hedefimiz, Udumuz Gulbanglarla Yolda nereye varacağımızı anlamış olmak olacak.
Yani burda Can/Nefes/Ruh düşünsel olarak Yolda yürümesini sağlamış olacağız.
Canı Gönülde yapar ve gerçekleşeceğine inanırsak olur.
Cemi bağlamamıza ihtiyaç yok diyoruz. Bizimle birlikte Cem yapmak istiyen kim varsa onunla Cem bağlarız. Artık kimseden korkumuz, saklımız yoktur, olmayacakda. Yalnız şu anda itibaren Sadece Ser Cemin Ana veya Pirin vereceği Gulbanglara, Cemin gidişatına, Cem Aşığının sunduğu nefeslere uygun durma ve uyumlu olmamız gerekiyor. An itbarı. Kapı mühürlendi. Ceme girip çıkamak yok.

7 . MUHABBET BAŞLAR CEM MÜHÜRLENİR. BU GULBANGLADA BAĞLANIR.
Edep Erkan Canlara Nişan, Marifete Hü, Hü Erenler.
Pir.: Aşk ile Canlar
Gönüle Sevgi, Yola Işık olan Pir u Pak’ların Aşkı ile.
Ya Hakk; Anaların, Bamasor Ocağının Himmeti ile Cemimizi birledik. Hak Erenin, Pirlerin, Murşidlerin diliyle, dile geledik.
Erenler, Xızırın Aşkı ve Himmeti ile başladık. Gerçeğin varlığına sığındık. Anaların, Pirlerin Yoluna ikrar verdik.
Nefeslerine İnandık ve sonsuza kadar ikraraımıza bağlandık. Hakk yolunda yürümeye söz verdik. Kainatın sevgisini gönlümüzde topladık. Hü Erenler
YetişYa Xızır canlar Darda kalmasın. Ya Xızır.
Cem olduk Pirin Erkanına. Söz verdik İkrarın yoluna. Mihman olduk Pir dergahına. Yetiş Ya Xızır. Aşk ola.
Ya Hak, Bizi Anaların, Pirlerin, Murşidlerin darında, didarında, erenlerin katarında ayırma.
Ya Xızır zorda, darda, kalanların, Hastaların yardımına yetiş. Yetiş ya Xızır
Hak Yolunda Canlara Yol göster Ya Xızır.
Ya Xızır sen Gerçeksin. Gerçeğe HÜ
7 a ) Cem Aşığı; Erenler cemine her can giremez Hatayi

Erenler cemine her can giremez
Edep ile erkan yol olmayinca
Her kamberim diyen kamber olamaz
Sahin kanberine kul olmayinca
Arama uzakta vardir yakini
Gerçek olan talip bulur hakkini
Yüklemezler sana yolun yükünü
Bükülü kametin dal olmayinca
Sah Hatâyî’m eder bu sirri beyan
Kamil midir cahil sözüne uyan
Bir bastan aglamak ömüre ziyan
Iki bastan muhip yar olmayinca
Şah Hatayi

7 b ) Edep Erkan Canlara Nişan, Marifete Hü,
Canlar Hak Secdesine varacağız. Secde Yere kapanmakla değil. Gözlerimizi kapatıp kendi yüreğimize bir yolculuk yapmak için, Sağ elimiz göğsümüze pençeliyerek Evreni, Havayı yani Yolda 1. Kapıda içeri gireriz. Sol elimiz Yerle Turab olmayı, Toprağa Negatif enerjileri yere topraklıyarak Yolda 4. Kapıya gelerek sabırı temsil edeceğiz. Böylece iç yolculuğumuzda dört kapıdan geçerek turab olmaya varacağız. Semahtada dönerken sol elimiz yere sağ elimiz göğe dönüktür. Semahtada 4 kapıda evrenle birlikte döneriz. İşte budur bizim secdemiz, özümüzle dar olmamız ancak böyle olur. Vicdanımızla Dar olup gönlümüzle didar olacağız. Bunu üç-dört sefer yapacağızki; birncide ulaşamadığımıza, ikincide göremediklerimizi üçüncüde görüp kandimize Arılık, Paklık güveni vereceğiz. ve saflığa ulaşacağız. Dördüncüde Yola, Pire, Ceme katılanlara hep birlikte ikrar vereceğiz. Ve Ruhta yani Canda Piskolojk bir rahatlamya ulaşacağız. Bu ikrar vermeyide yapa bilmemiz için sizlerden Rızalık isteriz. İkrar vermek istemeyen varsa bilerek gelsin, dile gelsin nedenini anlatsın. Sesizlik olursa. Sükünet ikrardandır. Der Pir ve Rızalık İster. Başlangıçta sevgi muhabbet kaynar yanan ocağımızda dedik. Bugün burda BAMASOR ( Ba= Nefes.Ma= Ana, Sor= Kızıl demek. Siz Canlar bugün BaMaSor Ocağına, Bize ve Cemerenleri olarak burda bulunan Canlar birbirimize ikrar vermiş olacağız.) İşte O sevginin kaynadığı Ocak Bamasor Ocağıdır. İkrar verenler ikrarından dönmesinler. Biz size artık gelme gelme demeyeceğiz. Mevlana gibi ne olursan ol gelde demiyeceğiz. Rızalığınızla geleceksiniz. Rızalığı olmayan. Saka Suyuna Kadar dışarda beklesin. Bu yola ikrar verip Alevi olmak gerekir. Küskün, dargın olmamak gerekir dedidiğimiz Ana geldik. İkrar vereceğiz. Aşk ile.
Sevgili Canlar Kendinize, Ceme katılan Canlara. Pirler Divanına ve Bamasor Ocağı adına ikrar alıp ikrar vermemize rızalık veriyormusunuz. Rızalık veriyormusunuz. İkrara Rızalık veriyormusunuz. Canlar Hakk Aşkına, Xızır Aşkına, İkarar Aşkına.
Aşk ile Erenler, İkrar veren gönüler şad, tasdikliyen dillerde çıkan kelamlar hakk kelamı ola. Gerçeğe HÜ.
Şimdi secde Zamanı
7 c ) ÖZLE buluşma GULBANG’I
Gerçeğe Hü Aşk ile
Zamalar hayır ola, Gönüller huzur bula. Güzelikler çok ola. Demler demli, Cemler daim ola. Canlar Gerçeğin yolunda kala. Meydanlar var ola.
Gerçekte Varlığa çağırdık Ya Hak.
Sığındık birliğe Ya Xızır.
Evliyanın sırına ulaştır Ya Pir.
Ocağın nurunda yoğrulalım. Pirin elinde kavrulalım. İkrara sevgiyle, itikatla bağlanalım. Hakk Meydanı, nefesleri ile Gönllere varalım. Yetiş Ya Xızır. .Sen yetiş. Yetiş ya Pir. Gitiğiniz yolda, Bulunduğunuz korda, durduğunuz darda, inandığınız pirden himmet ola. Yolumuz Hakk Yolu, Hizmetlerimiz erenin, pirlerin hizmeti ola.
Vardığınız, secdeniz, niyazınız Hakkın varına, Toprağın sırına ulaşa. Toprağa varan Secdeniz huzur ve ferahlık vere.
Ya Hak varlığa, varlığın birliğine, görünen görünmeyen Nura inadık. Yoluna ikrarla bağlandık.
Sana olan sevgiyi gönlümüzde topladık.
Bu itikat, ikrar ve sevgiyle hizmetlerimizi, Canların dilekleri, muratları kabul ola. Cemimiz ve Hakka olan nıyazlarımız, secdemiz Kabul ola. Yetiş Ya Xızır sen yetiş. Yetiş Ya Pir.
Ya Hak. Nuru Evliya, Keremi Bektaşı Veli. Gerçek erenleri. Nurla Dünyaya gözlerini açan Masumları. İkrarını Kemer yapan kemerbestleri, Gerçeklerin darında, didarında, katarında ayırma Bizleri. Pirimin Cedi cemali, Ocağı, Alevi bizimle ola. Varlığın Nuru, Gerçeğin varı, Evliyanın Sırrı, Musahiplerin ikrarı, Kemalete varan Pirlerinin himmeti, Erenlerinin hidayeti, Gayıb erenlerin sırrı kerameti üzerimizde hazır ve nazır ola. Yetiş Ya Xızır sen yetiş.
Hakk-Erenler Yolumuzu aydınlata, Xızır koruya, kollıya. Canlarımıza güç, kuvet, kudret, sağlık ve sabırlar vere. Dertler derman, hastalar şifa ola. Gönüller sevgi ile dola. Canlarımız İkrarlı Canlarla, Merd Canlarla yoldaş ola. Gulbangımız, Hakka olan secdemizi, nıyazımızı. Hakkikata yolladık kabul ola. Yetiş ya Xızır sen Yetişi yetiş ya Pir.
Dil bizden nefes BaMaSor-Ana’dan ola.
Ya Xızır sen Gerçeksin. Gerçeğe HÜ.
Toprağın Aşkı ile. CANLAR UYANSIN.

7 d ) Cem Aşığı ; Dinle sözümü al nasihat. Düçari
Dinle Sözüm Al Nasihat
Gözlerinde Yaş İncidir
Cahil İle Etme Sohbet
Her Sözü Bir Baş İncidir

Mürşit İle Haşrolmayan
Dünyasınıda Ne Bilir
Cahilde Kem Boş Söz Çok Olur
Kendisini Derya Bilir


Yükün De Lalü Gevherse
Yıkma Boncuğun Hanınan
Saraf Olmayan Ne Bilsin
Zanneder Her Taş İncidir

Düçari Der Yar Elinden
Çektiğimi Mevla Bilir
Boynum Keskindir Kılıca
Dağlarda Taş İncidir
Gözlerde Yaş İncidir

7 e ) 2. ÖZLE buluşma GULBANG’I
Canlar gene aynı secdeye gelir,
Secde Gulbangı.:
Gerçeğe HÜ Hak Aşkı ile.
Tene can Yola Işık olan gerçeğin Aşkına.
Ya Hak, Ya Xızır, Ya Pir.
Can ile yola girdik. Eller yerde, yüzler varda. Pirin huzurunda secdeye geldi canlar. Diilekleri, muratları ve hayırlı arzuları yerine gele. Meydanımız erenler meydanı, Cem‘imiz, Hak ile Hak olma Cemi ola. Aşk ile
Ya Xızır; Bizler Pirlerin, Murşidlerin, Erenin darında, didarında, katarındayız. Kabul ola.
Ya Hakk biz doğru Yoldayız, doğruluktan yanayız, ebediyen böyele kalacağımıza ikrar verdiğimiz Yola, Pire Aşk ola.
Canlarımız Derde düşüp derman aramaya. Dertlere derman, hastalara şifa, gönüllere sevgi, Nefislere sabırlar ihsan ola. Canlarımız ne Merde nede Namerde muhtaç olmaya. Kazançları, nasibleri emekleriyle, alın terleriyle ola. Şu an Gerçeğe secde eden ve Gerçeği duyan canların dilden dilekleri, gönülde muratları hasıl ola. Emeklerini boşa gitmeye. Yolları aydınlık ve açık ola.
Xızır Yardıma ulaşa, yaren ola.
Ya Xızır Himet eyle; Gerçeğimiz Marifette Nur, Hakikatta Sır ola. Özümüzle Haktan Hakka, Elerimiz değdi hakikata. Toprakla Nur ola. Kabul ola. Ecdadımız Bamasor Pirin nefesleri, gulbangları eveli ve axırı delilimz ola. Gerçeğin Sırrı yolumuza ışık ola.
Xızır Canları koruya, kollaya. Gulbanglar, Nefesler, Secdeler, Lokmalar Pir dergahında kabul ola.
YaHak, Ya Xızır, ya Pir. Gerçeklerin, Pirlerin, Murşidlerin yüzü suyu hürmetine canların gönülleri şad, haneleri huzurlu ve neşeli ola. Evlatları kendilerine, ailelerine ve Dünyamıza birer bilim insanlar ola, Dünyamıze ve İnsanlığa güzel eserler suna. Xızır her noktada Yardımınıza koşa ulaşa.
Dil bizden, nefes ceddimiz BaMaSor Ana’dan ola.
Ya Xızır sen Gerçeksin. Gerçeğe HÜ.
CANLAR UYANSIN
8 .KAİNATLA SEMAH DÖNMEKİSTEYANLER MEYDAN SİZİNDİR GERÇEĞE HÜ Hak için ola. Seyir için olmaya.
a ) Nefes Cem Aşığında. ( Zakir’de);
Kırklar Semahı gitme Turnam gitme Daimi
Gitme durnam gitme nerden gelirsin
Sen nazlı canana benzersin durnam
Her bakışta beni mecnun edersin
Gönülde mihmana benzersin durnam
Has nenni nenni
Dost nenni nenni

Kaşlarına mim duası yazılır
Cemaline türlü benler dizilir
Seni sevmeyenler haktan üzülür
Pir Balım Sultana benzersin durnam

Has nenni nenni. Dost nenni nenni

Pir Balım Sultana benzersin durnam
Yörüde dilber yörü canana yörü
Durnam gökyüzünde pervane döner
Dertli aşıklara badeler sunar
Aşıkların senden inayet umar
Tabibe lokmana benzersin durnam
Pir Balım Sultana benzersin durnam
İkinci Semah:
b ) Cem Aşığı; Xızır Ya Xızır Semahı  Pir Sultan
Benim sevdiğimin şirin sözleri
Büyüdü sinemde ne haller oldu
Karınca yükünü fil çekmez oldu
Azdı zaman azdı ne çağlar oldu X2
Ya hızır ya hızır ne çağlar oldu
Ya hızır ya hızır ya hızır ne çağlar oldu

Talip gelmez oldu pir nefesine
Elin alıp gitmez oldu yasına
Dağlar sindi tepeler gölgesine
Büyüdü tepeler ne dağlar oldu
Ya hızır ya hızır ne dağlar oldu
Ya hızır ya hızır ya hızır ne dağlar oldu

Nesimi yüzüldü Mansur asıldı
Ali düldüle bindi küffar basıldı
Nice ulu sular arktan kesildi
Aktı kör pınarlar ne çaylar oldu X2
Ya hızır ya hızır ne çaylar oldu
Ya hızır ya hızır ya hızır ne çaylar oldu

Gönül turnam uçtu gitti gölünden
Bülbül vazgeçer mi gonca gülünden
Abdal Pir Sultanım çarkın elinden
Dideler yaş döktü kan ağlar oldu
Ya hızır ya hızır kan ağlar oldu
Ya hızır ya hızır ya hızır kan ağlar oldu
Üçüncü Semah
c) Bütün evren semah döner. Hüdai
Bütün Evren Semah Döner
Aşkından Güneşler Yanar
Aslına Ermektir Hüner
Beş Vakitle Avunmayız
Canan Bizim Canımızdır
Teni Bizim Tenimizdir
Sevgi Bizim Dinimizdir
Başka Dine İnanmayız
Hüdayiyim Hüdamız Var
Dost Elinden Bademiz Var
Muhabbetten Kalamız Var
Ölüm Ölür Biz Ölmeyiz
Hüdai Baba

d )Semah GULBANGI’
Gerçeğe HÜ Aşk ile
Tene Can Yola Işık Olan Kainatın Aşkı ile
Ya Hak, Ya Xızır, Ya Pir.
Semahlar saf ola. Saflar nur ola. Çarkı Pervaznız evrenle ola. Muratlar hasıl ola. Güzelikler çok ola. Semahınız Evrenin semahı ola. Seyir için olmaya. Hakka yete, birliğinize, dirliğinize delil ola. Demi devranınız kutlu ola. Döndüğünüz çarkı pervazlar sizlere hayır himet vere. Eksikleri tama yazıla. Hakk bizi doğru Yolda, doğrulukta ayırmaya. Erenlerin darında,didarında, katarında ayırmaya. Bizleri sırrı hakikattan mahrum etmeye, semaha giren, gönüllerini katan canlar, hizmet görenler haktan şefaat göre. Dil bizden Nefes Bamasor Pir‘den Ola.
Ya Xızır sen Gerçeksin, Gerçeğin Semahına HÜ.
Daha sonra Semah dönenler birbirine Niyaz olurlar.

Sevgili Canlar Semahı, Evrenle Kainatla birlikte döndük. Eksiklerimizi gördük. Var olanlarla yüzleştik. Bu yüzleşmeyle Özümüzü dara çekip arındıracağız.
Tekrar Secdeye. Gözler kapalı Başlar öne Eğik, Canla Özümüze Yüreğimizdeki Sevgi noktasına ineceğiz.
Sağ elimiz Kalbimizde, Sol elimiz Toprakta.
Sevgi Noktasında gönül terazisi, Vıcdanımızla buluşup kendi kedimizin sorgusunu yapacağız ve gönülden Dar olup Didar olacağız. Aşk ola Canlar.
9 . ARINMA ÖZÜPAKLAMA Gönülde Secde
ÖZÜMÜZLE DARDA OLANA SECDE GULBANGI
Yola Işık Olan Gerçeğin Aşkı ile,
Ya Hakk sen evelsin, sen ahirsin, sen sırsın, sen zahirsin. Evrenin her zerresindesin. Her nesne her varlık, varlıkta var oldu. Gulbang sunanaların gulbangları, semah dönenlerin semahları, lokma getirenlerin lokmaları, hizmet görenlerin hizmetleri Kabul ola.
Erenlerin, Evliyaların, Ziyaretlerin, Hak Yolu, pirlerin, murşidlerin yüzü suyu hürmeti için varlığımız, birliğimizi, dirliğimizi daim ola.
Elerini göğsüne koyup gulbang dinliyenlerin, Xızırı dillerinde düşürmeyenlerin. İkrar verip ikraında duranların, Suyun üzerinde Serçeşmenin, Tepede esen Rüzgarın, Ocakta yanan ateşin, ve sabırla bekliyen topragın, Güneş ışıklarının ilk değdiği doruğun yüzü suyu hürmetine, hastalar şifa, borçlara eda, Yolcunun yolu açık ola. Darda, Zorda kalnlara Xızırın yardım eli ulaşa.
Dünyada savaşların bitmesine, Barışın tesisine, gulbanglarımız, hizmetlerimiz ve Cemimiz vesile ola. Canlarımızın evlatları hayırlı evlatlar ola. İnsanlığa ve dünyamıza güzel insanlar ola. Canlarımızın dilden çıkmayan dilekleri, gönülerinde sır kalan muratları hasıl ola. Güzelikler çok ola. Dil bizden. Nefes Ceddim BaMaSor dan ola.
Ya Xızır sen Gerçeksin. Gerçeğin Secdesine HÜ. CANLAR UYANSIN.

9 a ) Cem Aşığı; Ervahı ezelden Levhi kalemden Sumani 
Ervah-ı ezelde levh-i kalemde,
Bu benim bahtımı kara yazmışlar.
Bilirim güldürmez devr-i âlemde,
Bir günümü yüz bin zâra yazmışlar.
Gönül gülşeninde har oldu deyû,
Hasretlik cismimde var oldu deyû,
Sevdiğim, sevdiğin pîr oldu deyû,
Erbab-ı garezler yâre yazmışlar.
Dünyayı sevenler velî değildir,
Canı terk edenler deli değildir,
İnsanoğlu gamdan hâli değildir,
Her birini bir efkâra yazmışlar.
Nedir bu sevdanın nihayetinde,
Yâdlar gezer yârin vilayetinde,
Herkes diyârında muhabbetinde,
Bilmem bizi ne civara yazmışlar.
Arif bilir aşk ehlinin hâlini,
Kaldırır gönlünden kîyl-ü kâlini,
Herkes dosta yazmış arz-ı hâlini,
Benimkini ürüzgâra yazmışlar.
Olaydı dünyada ikbâlim yaver,
El etse sevdiğim acep el ne der?
Bilmem tecelli mi, yoksa ki kader,
Beni bir vefasız yâre yazmışlar.
Yazanlar Leyla vü Mecnûn kitabın,
Sümmâni’yi bir kenara yazmışlar.
Aşık Sümmani
9 b ) ÖZÜ Paklama ve İkrar GULBANGI
Canlar tekrar secdeye gelir
ARINMA GULBANGI KENDİNİ DİNLEME. BiZ NEREYE VARDIK ONUN FARKINA VARACAĞIMIZ Birbirine Bağlı son iki SECDE.

TENE CAN GÖNÜLE SEVDA OLAN XIZIRIN AŞKI İLE
Ya Hak. Yolunda yürürken bilerek veya bilmiyerek yaptığımız eksiklerimiz, kusurlarımız var dardayız didar ola.
Erkanımızla, Dilimizle, Elimizle, Belimizle yapmış olduğumuz esikliklerimiz, kusurlarımız olabilir dardayız darımız didar ola.
İnanıp ikrar verdiğimiz Ya Hak. Evren senin nurunda var oldu. Işığın Aşkına. Ya Xızır bizi Korktuğumuza uğratma, yanlış istek ve arzular, nefisimizde uzak kala. Gerçeğin yolunda Pir Mansurun darında, Darımız didar ola. Erenlerin, evliyanın yüzü suyu hürmeti aşkına. Ya Xızır bizi Muhanette muhtaç etme.
Ya Hak, Ya Xızır, Ya Pir .: Dertler derman, hastalar şifa, borçlar ede ola. Gönüller huzurlu, ağızlar tatlı, Yarınlar barış içinde ola. Halkaları özgürlüğüne kavuşa. Karanlıkları, savaş istiyenlere, silah satanlara, emeksiz kazanç sağlıyanlara, insanlar arasına nifak sokanlara, insan öldürenlerin fırsatları olmaya. Dünyamızda onlar yok ola.
Hakk, Doğa, Kamil İnsanın birliği, Üçlerin varlığı, Beşlerin sırrı, Yedilerin rengi ve Hakın valık noktası yüzü suyu hürmeti aşkına.
Tüm Canlı ve cansız varlıklar zalimlerin zulmunda, kanlı savaşlarda, görünür görünmez kazalarda, doğal afetlerde sen koru, kolla Ya Xızır.
Ya Hak, toprağa elerini değdirerek secdeye varan canların dilden dilekleri, gönülde muratları hasıl ola, Gönüllerine sevgi, hanelerine huzur dola. Xızır yar ve yardımcıları ola. Darlarına çarlarına kavuşa, kollaya.
Dil bizden, Nefes Ceddim Bamasor Pir’den ola.
Ya Xızır sen Gerçeksin. Gerçeğin Cemine HÜ
Canlar Devam edeceğiz.Olduğunuz gibi kalın. Secdeyi bozmadan Sevgi ile Kalın
9 c) ARINMA HALİ / VECD OLMA /DİNGİNLİK İKRAR VERME ZAMANI.

Gerçeğin aşkı ile Ya Xızır.
Hak ve Hakkikat aşkına özümüze vardık. Eksikliklerimizi anladık. Yolumuza ikrarımıza bağlı kalarak bir daha eksiklik yapmıyacağımıza ikrar veriyoruz. İkrarımız Xızır aşkına, Pir Aşkına, Hak meydanı Aşkına, Hustuna heyştanla yer gök şahid ola. Edebe uygun yolda ve yaşamda kalacağımıza tüm canların şahadeti ile ikrar veriyoruz. İkraımız hak ve hakkikatta kabul ola. Canlarımız gönülleri ferah ola. Yolumuz Hakk Yolu, Pirimiz Divan Piri Ola. Bu Cemle İkrar verdiğimiz Pirimizin hayır Himmetleri bizimle ola. Bamasor Ocağı, Delili yolumuzu aydınlata. Dil bizden Nefes Cedimiz Bamasor Anadan Ola. Ya Xızır sen gerçeksin. İkrar vernlerin Gerçeğine HÜ
Canlar Uyansın
Her Can sağındaki ve solundaki cana niyaz olsun buda verdiğimiz ikrarın nişanesi olsun. İkrar vererk cemimizin meydanını Mürhür liyeceğiz.
Birbirine ikrar veren İkrarlı Canlar Olarak kalan hizmetlerimizi sunacağız ve sonrada kapıları açıp Hakikata uçacağız. Aşk ile.
10 ) Cem Aşığı; Hakkı pek yakında gördük inandık. İbreti 

Hakk’ı Pek Yakından Gördük İnandık
İlk Basta Danıştık Vicdanımıza
Gerçekler Yoluna Gırdık Uyandık
Hakikat Denildi Erkanımıza
Naci Güruhuna Bendeyiz Bende
Hakk’ı İspat Edip Kamil İnsanda
Şeytanı Tanıyıp Düşmeyen Fende
Odur Layık Olan İhsanımıza
Gerçek İrfanıdır Bizim Gıdamız
Meleklerin Secdegahı Ademiz
Ancak Özün Bilen Duyar Sedamız
Cahil Ermez Sırrı İrfanımıza
İyi İnceledik Biz O Kuran’ı
Bir Canlı Kitapta Okuduk Onu
Arif Ol Da Evvel Kendini Tanı
Yoksa Aklın Ermez Lisanımıza
İbreti, Razıyım Lütufa Kahra
Asla Değer Vermem Cahile Kore
Elim Göğe Açıp Eğilmem Yere
Gönülden Bağlıyız Cananımıza
İbreti

10 ) Cem Aşığı; Şarabı ledündan içenden beri. Dertli. Bunu zamana göre okumıyabilir. 

Şarab-ı ledünden içelden beri
Ayılmadım gitti mestanesiyim
Bihuş olup candan geçelden beri
Serseri gezerim efsanesiyim

Meylim yok cihanın külli varında
Destimi gezdirmem kisb ü karında
Şem’-i ruhsarında aşkın narında
Gece gündüz yanan pervanesiyim

Rahmeyle halime eyleme azab
Kudret yok vermeğe suale cevap
Ey cebini hurşit hüsnü mahitab
Zencir-i zülfünün divanesiyim

Dertli dellalıdır bazar-ı aşkın
Kulu kurbanıdır kerrar-ı aşkın
Aşkı bünyad eden mimarı aşkın
Tamir kabul etmez viranesiyim
Şair Dertli

D:) KAPANIŞ HİZMETLERİ Dem hizmeti, Tercemanlar, Gulbanglar, Nefesler
11 . Saka suyu / Aşkın Demi HİZMETİ
Su insanlık yaşamının ana kaynağı olduğuna kanaat getirildiği için Cemlerde Erkanlarda Aşk demi, hayat suyu( Abu Hayat) olarak sunulur ve dağıtılır. Büyük Cemlerde Suyu Canların üstüne serpen yörelerde vardır.
Saka suyu Aşkın Dem HİZMETİ
Saka suyu getiren Canlar. 3 Adımla meydana gelirken, Son adımda..
Destur Erenler. Xızır aşkına, Evliya kerimine,
Aşkın kaynağında, Ser çeşmenin gözesinde Erenlere aşk-Demi getiriyoruz. Der ve Pirin kabul etmesini bekler.
Pir.: Sakiye.: Evliya kereminde, Serçeşmenin gözünde, Hak divanına sunulan Deme aşk ola.
a ) Dem TERCEMANI
Ya Hak, Pirin hikmetine, erenlerin sevgisine. Aşkın demini, Canlara sunmaya geldik. Erenler aşkına gözyaşlarımızı sebil eyledik.
Aşkla özümüzü bu demde demlendik. Ser çeşmeden destur aldıkda geldik. Ürayan gözesinde barkacımızla yük aldık.. Ol demi, Cemi cümle canlara sunmaya geldik. Ya Xızır.. Ya Xızır.
Nefes Pirdedir der Darda bekler.
b ) Dem GULBANGI
Ser çeşmenin Aşkı ile.
Murşidle geldi Cemal Cemale, nuru verdi saki divana.
Badeyi sunan, baki kalsın meydanımızda.
Pirim Kainatın sırrına vara. Ser çeşmenin badesi Mraifetten dem ala. Canlar Demle Hak ile Hak ola.
Hakk olan Pirin Demini suna. Cümle canlara Dem ola.
Hizmetler kabul ola, muratlar hasıl ola. Çağırdık üçlerin birliğine, sığındık beşlerin sırrına, yedilerin varına, oniki ocağın nuruna.
Ya Hakk Canlara sunulan Dem abu hayat ola.
Hanelerine nur dola. Sağlıkları daim ola.
Dil bizden nefes Ceddimiz BaMaSor dan ola.
Ya Xızır sen Gerçeksin. Gerçeğin Demine HÜ.
Hizmeti sunanlar, Eller göğüste Önce cemal cemale dönerler Sonra pir divanına dönerek. Baş parmaklarına niyaz olurlar. Böylece Divana Aşkı niyazlar sunulmuş olur yerlerine geçerler.

c ) Cem Aşığı; Badei Aşk ile Mestiz. İbreti 


Evvelden bade-i aşk ile mestiz
Yerimiz meyhane, mescit gerekmez
Saki-i kevserden kandık elestiz
Kuran-ı natık var sâmit gerekmez
Cennet irfan imiş remzini bildik
Bai bismillahtan dersimiz aldık
Cemâl-i dilberi aşikâr gördük
Cennetteki huri, gilman gerekmez
Gelmişiz cânânın asitanına
Sıtkıyla sarıldık dost dağmanına
Canla baş koymuşuz aşk meydanına
Hayvan kesmek gibi kurban gerekmez
Bize lâzım değil müftü fetvası
Ehl-i aşk olanın var âşinası
Ademi hor görüp olmayız asi
Secdeden ar eden şeytan gerekmez
Biliriz abdesti, savmı, salâtı
Kelime-i şahadet, haccı, zekatı
Taklit ile olmaz hak farziyatı
Riya ile olan iman gerekmez
Biliriz mevlayı vicdanımızda
Allah aşikârdır seyranımızda
Kuş dili okunur irfanımızda
Arabi, Farisi lisan gerekmez
Yürekte gizlidir bizim derdimiz
Taklide bağlanmaz hiçbir ferdimiz
Nefsimiz iledir daim harbimiz
Cahil-ü nadanla kavga gerekmez
İBRETİ, nâdanla etme ülfeti
Dost kapısın bekle, eyle hizmeti
Anlamak istersen ilm-i hikmeti
Aşktan başka din ve iman gerekmez


12 . LOKMA Hizmeti DARDA
Lokmayı getirenler; 3 Adım atarlar son adımda.
Himmet Erenler; Xızır Aşkına, Meydana Rızalıkla, Kaznılan Hakk Lokması ile Sofrası hizmetini görmeye geliyoruz. Gönülden, Dilden destur dileriz. Der. Pirin desturunu bekler.
PİR de.;
Himmet Hakktan ola. Lokmaları ve Hak sofrasını sunan eller dert görmeye, Hizmetleriniz kabul, muratlarınız hasıl ola.
Hizmet sunanlar.: Bu Tercemanı okur..
Aşk ola Analar Pirler. Rızalık lokmasını getirdi Canlar. Lokmalarına gulban isterler. Nefes Pirdendir.
Pirden,; Lokma Gulbangını verir.
a ) Lokma GULBANGI
Gerçek Lokmanın Aşkı ile.
Lokmalarınız kabul ola, muratlar hasıl ola, yüzleriniz ak, gönülleriniz pak ola. Lokmalarınız rızalıkla, emekle kazanmış ola. Nimeti Hakk, bereketi toprak, rızalık ver canlarımıza ey lokmayi mutlak. Yiyenlere şifa, yedirenlere delil ola. Bir lokmanız bin ola. Emekler boşa gitmeye, bed emelerden sizleri koruya. Kazanıp getirenlerin, Pişirip yetirenlerin elleri ayakları dert görmeye, dertlere derman, hastalar şifa ola.
Ya Hakk, ya Xızır, Ya Pir. Lokma sahipleri lokmalarında şefat ve şifa bula. Dört Kaynaktan kırk gözeye ulaşa. Hakk yoluna yol ola. Erenlerle aynı sofraya otura. Lokmalarında bereket bula. Sevgi ile yaşamlarını sürdüre. Evlatları hayırlı evlatlar ola.
Hakk hizmetei sunan eller dert görmeye. Hakk Yolu çereğin aydınlattığı sırlara ulaşa. Lokmalar nur ola. Dil bizden nefes Ceddim BaMaSor Ana’dan ola.
Ya Xızır sen Gerçeksin. Gerçeğin Sofrasına Hak Lokmasına HÜ
Gulbangdan sonra.:
Hizmeti yapan Canlar sağ elin Başparmağına niyaz olurlar. Lokma Pay etme Hizmetlerini yaparlar. Ve dağıtılan Lokmalarda bir Xızır Lokması Pire verilen lokmaların üstüne korlar.( Pir Rızalık alınan lokma olarak kabul edrer ve sonradan Xızır Lokması olarak Canlara Niyaz olarak sunar)
b ) Lokma Dağıtımı.:
Lokmalar paylaşılınca. Canlara sunduğu lokmalar için Rızalık istenir.
Elimizde yoktur tartı terazi, göz nizam, eller terazi. Herkes oldumu hakkına razı?. Canlar biz Razıyız, hak razı ola.
diyerek rızalıklarını sunarlar.
Rızalık alındıktan sonra tekrar meydana gelerek darda.
C ) Lokma TERCEMANI sunarlar.
Xızır Aşkına Lokmaları pay ettik. Tartısız terazisiz Canları Razı ettik. Canlar Xızır Lokması yemek için Destur isterler. Nefes pirdedir. Der ve Gulbanı beklerler.
d ) SOFRA GULBANGI 
Tende ve Canda var olan Gerçeğin Aşkıyla.
Ya Hak. Biz Varlığa, varlığın birliğine inadık. Sevgini gönlümüzde topladık. Hak yoluna ikrarla bağlandık.
Edeb Erkana ebdiyen uyacağımıza söz verdik.
Emeğe ve Sana Hakk dedik, Kadim Hakk dedik, kimsenin hakkını yemedik. Canlar getirmiş Hakk Lokması diyelim Hak aşkına birlilte yiyelim.
Soframız Hakk sofrası, Lokmamız Xızır Lokması ola. Lokmalarımız, Niyazlarımız Hakk divanında kabul ola. Canlaraımıza şifa ola.
Hakk Yolunda Pir Dıvanında İkrar ve görgüyle dört kapıya yol eyleyen nefeslerde dille gele. Erenler halımıza haldaş, yolumuza yoldaş ola. Lokmalarımıza Hikmet, Henelerimize bereket ola. Lokmaların gittiği yere Şifa gire. Hizmet görenlerin hizmetleri kabul ola. Muratları hasıl ola. Yüzleriniz neşeli, Gözleriniz sevinçli, Yürekleriniz sevgi ile dolu ola.
Bir Lokmanız bin ola. Evlatlarınız İnsanlık ve dünyamız için brer bilim insanları ola. Güzel eserler suna, sizlere hayırlı evletlar ola.
Dil bizden, Nefes Ceddim BaMaSor Ana’dan ola.
Ya Xızır sen Gerçeksin. Gerçeğin demine, Hak Sofrasına Pir Lokmasına HÜ
Hzimet edenler Elleri göğüste Divana bakarak baş parmaklarına niyaz olurlar.
Bu Arada gulbang sunulmadan lokma yiyenler, uyarı olarak
Dara kalkarlar Cem erenler ne karar verirlerse o uygulanır.
Sonra İsteyen Canlar Pirden Lokma isterler ve Pirde Canlara Xızır Lokmasını gulbangla Niyaz olarak sunar.

13 . SÜPÜRGE SIRLAMA
13 a ) Süpürge Sırlama Hizmeti ve TERCEMANI
Süpergeci meydanı Sırlar. : Süpürgeyi 3 sefer Medana çalarken; Ya Hak, Ya Xızır, Ya Pir. der ve Meydanı Sırlar.
Yine,;Ya Hak, Ya Xızır, Ya Pir der 3 sefer Sağelini süpürgeye sürer ve Sağelin başparmağını niyaz eder.
b ) Terceman okur.:
Bu Meydanı Süpüren üç Canidik. Pak eyleyip vardık Sırına. Meydanda kalan Sırrı İkrara. Aşk ola tüm canlara.
Meydanımızda Dar olan gelsin Aşka.
Aşkla baksın Hakka.
Canlara aşikar ola.
Bu gün süpürgeyle sırladık meydanı Hak ile hak ola. Sır oldu ve nur oldu Hakkta.
Hizmetle geldik Huzura.
Nefes Pirdedir.
c ) GULBANGI ve ŞAHADET İstemeyle;
Hakk meydanının Sırrı Aşkı ile Ya Hakk.
Pire Piran, Mülke Cihan, Yetiş Ya Xızıre Nuran. Nuru Kainat, imdadımız yatişsin Hak ile Hakikat. Sırlananlar sırda kala. Hizmetler Kabul ola. Dilden dilekler, gönülde muratlar hasıl ola. Darınızda, çarınızda Xızır yardımcınız ola. Dil bizden, nefes Ceddimiz BaMaSor dan Ola.
Ya Xızır sen Gerçeksin. Gerçeğin Sırrına HÜ

Hizmeti yapan Canlar Darda göğsündeki elin baş parmağına Niyaz olur bu aynı zamnda Sırrı divana aşkı niyazdır. Ve yerlerine dönerler.


13 c ) Cem aşığı; Ela gözlü Pirim geldi Ş. Hatayi (okunmasada olur)
Ela gözlü pirim geldi
Duyan gelsin işte meydan
Dört kapıyı kırk makamı
Bilen gelsin işte meydan
Hudey hudey hudey hudey

Ben pirimi hak bilirem
Yoluna kurban oluram
Dün doğdum bugün ölürem
Ölen gelsin işte meydan
Hudey hudey hudey hudey

Şah Hatayi’m der sırrını
Meydana koymuş serini
Nesimi gibi derisin
Yüzen gelsin işte meydan
Hudey hudey hudey hudey
Şah Hatayi
Azerbaycan
14 . DELİL SIRLAMA
a ) Sırlama TERCEMANI
Çerağcı Delili sırlar. SIRLAMA Tercemanı
Pir Ocağının Nuru Aşkı ile Ya Hakk. Ya Xızır. Ya Pir.
Delili sırlıyorum, sırrını hakk meydanında bırakıyorum. Delili sırlıyorum, sırrını Pirin nefesine bırakıyorum. Delili sırlıyorum, Sırrını Ana nuruna bırakıyorum.
Sırladığım delilleri yeniden uyandırana kadar Xızıra, Pire, Evliyaya, Ocağın Anasına teslim ediyorum. Canlar sizlerde buna şahid olun.
Aşk ile Nefes Pirdendir.
b ) DELİL Sırlama GULBANG’
Delil Sırrı Aşkı ile.
Kalanla Oturanla, Gidenle Sır ettik delili. Sır oldu çereğı nur. Hakk oldu sır kapısına vardı. Sır makamına mihman oldu. Canlarımız Sağlıkla evlerine ulaşa. Xızırın nurunda yolları aydın ola.
Birliğimiz dirliğimiz daim ola. Dil bizden Nefes, Çarağın sırrı BaMaSor Ana’dan ola.
Ya Xızır sen Gerçeksin.
Gerçeğe Sır olan dedile HÜ Aşk ile
Hizmet edenler
Delili sırladığı Parmaklara niyaz olurken. Divan Sırrına Aşkı niyazlarını sunmuş olur. Ve yerlerine geçerler.
15 . POST KALDIRMA Hizmeti. DARDA yapılır
Hizmet eden Canlar.
Postu yerinde katlıyarak kaldıran Canlar posta 3 sefer niyaz olurken Ya Hak, Ya Xızır, Ya Pir. Derler ve Darda beklerler.

a ) POST KALDIRMA GULBANG’
Murşid Ana Postunun Aşkı ile
Post Hak edenin ola, Kadim ola, daim ola. İnkarı yok ola.
Bu meydanda sorgu-sulalar, görgüler daim ola. Demler demli ola, gönüller şad ola. Kazançlar Rızalıkla ve bol ola. Gidenlere uğurlar ola. Kalanlara Muhabetler hoş ola. Dil bizden, Nefes Post sahibi Ceddim BaMaSor dan ola.
Ya Xızır sen Gerçeksin. Gerçeğin Postuna HÜ.

Hizmet eden Canlar Ellerinin baş parmağına Niyaz olurlar ve Bu Divandaki Post pirine yapılan son Aşkı niyaz olur.

16 . CEM KAPANIŞ la GİDENE DURANA GULBANGI 
GİDENE DURANA, KAPANIŞ GULBANGI
Canlarını Pire teslim edenlerin Aşkı ile.
Zamanlar hayırlı ola. Hayırlar açıla. Hakk Meydanı nur ola. Güzellikler çok ola. Hizmetler kabul, muratlar hâsıl ola. İkrarına bağlı kalanlara Aşk ola. İtikatında vaz geçmeyen canlar hak ile hak ola.
Ya Hakk, Ya Xızır, Ya Pir.
Havadan, Ateşten, Sudan, Topraktan var olduk. Doğduk yedi alem üç atadan. Hü dedik Geçekler Aşkına. Rahmet deryasından akıp geldik, Rahmanı Nur Deryasına. Anamız Toprak, Babamız yağmur kal û beli.
Havadan Havaya , Ateşten Ateşe, Sudan Suya, Topraktan Toprağa. Can cana doğru, Nuru Ana kapısında geldik, Sırrı Toprak Ana Kapısına gideriz. Durduk Divana, geldik Meydana. Can Cana. Can Dara, Can Didara. Ya Hakk, Ya Xızır, Ya Pir.
Hak, Hakikat, İnsan Kamil yardımcınız ola.
Demler sürüp gide. Cemler daima var ola. Gönüller sevinçle dola. Fakir fukara doya mutlu ola. Canlarımız doğru yolda yürüye. Gerçeğe ulaşa. Birliğiniz, dirliğiniz, kardeşliğiniz daim ve kaim ola.
Ya Hak, Ya Xızır, Ya Pir.
Dertler derman, gönüller itikat, hastalar şifa bula. Gökten rahmetler yağa. Topraktan bolluk, bereket Fışkıra. Canlarımızın Dertsiz, kedersiz yaşamları ola. Yolunuz İnsanlık yolu ola. Muhabetimiz, Niyazlarımız, dileklerimiz kabul ola. Hakk ve Hakkikata ulaşa. Ya Hak, Ya Xızır, Ya Pir.
Cemin bilgileri bize gıda ola. Xızırın nuru gönüllerimize doğa.
Esiklerimiz tama yazıla.
Canlarımıza Uğurlar ola.
Hanelerine sağlıkla ulaşa.
Akşam yıldızı, Xızırn ışığıyla evinize doğa.
Kalanların sohbetleri dolu dolu ola. Dil bizden, nefes Bamasor-ANA dan ola. Ya Xızır sen Gerçeksin. Gerçeğin Meydanına Hû. Aşk ile.

17. İstiyen Canlar varsa sohbet devam ede biliriz. ÜÇ SAAT SÜRER.
İkrar vermek isteyenler varsa önceden haber verillirse Pir hazırlıklı olur.
11 ile 28 Kasım 2021 Berlin Eliye Masor Ali Koçak

Hazırlayan Ali Koçak Berlin 20 Eylül / 15 Aralık 2017, 28 Kasım 2021 ve 13 Şubat 2023. Xızır Cemine Hazırlığımı inanarak itikatla yaptım. XIZIR CEM ERKANI OLARAK BAĞLIYACAĞIZ
Kaynaklar.:
Seyid Kekko Koçak ( Babam ) el yazmalarında.
Haşim Kutlu.: YOL ERKAN MEYDAN, Haşim kutlu.: BOZATLI XIZIR.
Özcan İnce .: HIZIR HAKYOL
Mehmet Kabadayı.: Hakk ve Hakkikat aşkına yol yürütenler 1. ve 2. cildi.
Derviş Tur .: ERKANNAME .
Ünsal Öztürk.: EZDAN DİNİ
Yusuf Zeri .: ZERİQİLER .
Başköylü Seyid Hasan Effendi. : HAKKIN EMİR RIZASI
Aşık Ali Metin.: Pençei El Aba.
Pir Ali Bali.: Alevi İnancı ve Hizmetleri
Esat Korkmaz.: Kırklar Cemi
Ayrıca herzaman Danıştığım Bilge İnsan Pir Mahmut Yıldıza katkıların dan dolayı Gönülden niyazlarımı sunarım.
AŞK İLE
Eliye Masor Ali Koçak