XIZIR HEFTMALLARA VE NEWROZA ulaştık

XIZIR HEFTMALLARA VE NEWROZA ulaştık
Ben bir Gulbangla başlıyacağım. Sizlerde içinizde ve Gönlünüzde geldiği gibi bir Gulbangla Nefis pehrizinize başlıyabilirsiniz.
Gerçeğin aşkı ile Ya Hakk.:
Ya Yelkenlilerin Gemilerin ve dara düşenlerin kurtarıcısı Xızır. Ya Dağların Göklerin cevheri, ya yerin ve göğün direği. Ya Kimsesizlerin sahibsizlerin sahibi. Ya Güneşin ışıkları kadar hızla yetişen kurtarıcı. Ya tepelerin üstündeki Ziyaret. Ya altın renginde ki Ay, Ya sabahın seheri Ya seherin melekleri.
Önce fakir fukaraya yetişin. Onların çaresizliklerine çare olun. Bizleride unutmayın. Ya tüm dertlere derman olan Xızır. Hiç kimseye Dermansız bir derde tutulmaya. Ya Xızır Herkesin muradını ver. Kimsenin muradını gözünde bırakma. Ya Alemlerin Varı Hakk, Ya Xızır, Ya Yaşlı Bilge. Pehrizlerimiz, Oruçlarımız, Niyetlerimiz, Gulbangımız,Hakk ve hakkikata ulaşa, kabul ola.
Alevilerin çağırdığı ve yakardığı; Zorda kaldığında medet umduğu özgün kutsallığı Xızır’dır. Sıtkı bütünle çağrıldığı anda ve yerde hazır olabilen, insanoğlunun imdadına yetişendir. Xızır büyük bir enerji kaynağıdır.
Koçgirili, Dersimli, Adıyaman ( ŞemSur’lu), Maraşlı, Malatyalı ve Anadolunun diğer bölgelerinde yaşayan Aleviler Kışın zor geçen şartlarına uygun olan ve Ekonomisi torağa bağlı, Feodal bir düzen içinde Haq Yolunda Erken ve İkrarlarını, görgü ve sorgularını, Kış aylarına yaymıştır. İnsanlar kışın sadece Ahırlarındaki Hayvanlarına bakarlarken Zaman bakımındanda bir zengiliğe sahiplerdir. Bu zamanlarını Cemlerinde, bilege pirlerin, reyberlerin ve ehil canların anlattıkları bilgierle hayat için gerekli bilgi gıdalarını alırlar.
Bu zamanı en iyi şekilde yola hizmet etmekle, Vucud ve Nefis arzuların önüne geçebilmek ve arınma günlerini 3 kere 40 güne yaymışlar. Bu 3 Aydan 1. Gağan Ayı 21 Aralık Gün dönümü ile başlarki burda gündüzlerin en kısa , gecelerin en uzun oldukları zamandır Ocak sonu ile Şubatın ilk haftasında sona erer yani 21 aralıkla 21 Martın tam ortasında ve Gece ile Gündüz müsavi olmanın zaman bakımında tam ortasındayken Xızır Ayı başlar ( Xızır buluşmaları insanın kendisi ile olan ve özünü dara çektiği bu ayda Bedenen ve ruhen Pehriz yapar Oruçtutar. Bu pehriz ve oruçlarla bedenen vucudunu dinlendirirken vucuttaki yağlar erir vucut hafifler ve sağlıklı olur. Ruhen yani Can dediğimiz Vucudumuzdaki Hakk enerjisi ise bu gibi pehrizlerde güçlenir kendini bulmaya çalışır ve kamil olmak, olabilme yolunda dardaki özü ile birlikte ‘’ Nefis ‘’ denen canavarla savaşı kazanır ve Kamilliğe bir nebze daha yaklaşmış olur ) Xızır Ayı 5 Şubatta başlar 20 Martta biter. 21 Marttaki Gündönümünde Gece ile Gündüzün birbirinde Razı oldukları bir Nızam Terazisi ve Tartısı doğanın bereketi ve Hakkın Işığı enerjisi le eşit olduğu bu günde Newroz ayı başlar Newroz ayı 3. çıledir ve 5 / 6 Mayısta sona erer. Bu Aylara aynı zamanda ÇILE ayları denilir. Pirlerimiz, Murşidlerimiz, Reyberlerimiz ve Kamil insanlarımız bu aylarda Vucud ve Nefislerini PAK etmek icin 40 ar günlük Pehrize başlıyarak Kendi kendileri ile muhasebe ve kendi özlerini Dara çekerek kendi özlerine hesap verirler. Bunu nasıl yaparlardı. Pehriz ( Oruçla) le başlayıp, Ziyaretleri ziyaret ederek, kimseye anlatamadıklarını ziyarete anlatarak özlerini paklamaya çalışırlar, yani kendileriyle, vicdanlarıyla hesaplaşırlar ve kendilerni arındırark Cem gününe hazırlar. Ayrıca Oturduğu yerde, Yürüryerek mümkün olduğu kadar toplumun içinde yalnız olmayı başararak, kendini, özünü, Vijdanını Dara çekerek Pak olmaya çalışırlar. Bu çilelerden Sonra Pirlerini, Ziyaretleri, Atalarının Yattıkları Toprağı ( Mezarları) ziyaret ederek Lokmalar dağıtır ve Gulbanglar okurlar evlerine dönerler.
Kısaca Gağan da Perşembeye gelmesine dikat edilir. Buda Aralık Ayında 21 Aralık ile 25 Aralık arasındaki Perşembe gününe denk düşecek şekilde Pehriz ( Oruç) olunur. 1 ile 3 gün arasında Pehrizi yapılır ve Cem bağlayacak Pir , Rayber veya Murşid varsa mutlaka Cem olunur. Bu Yol Erleri yok ise Aile kendi arasında yada komşular bir araya gelir Lokmalar yenilir Gulbanglar okunur. Cuma günü gençlerle yaşlı bir çift birlikte kapı kapı gezip Gağan için lokma toplarlar ( bunu günümüzde salonlarda bir gösteriş ve eğlenceye çevirdiler. buda yapılmalı fakat asıl amaç) en çok ihtiyacı olan / fakir bir ailenin evine götürülür orda komşuların yardımı ve gençlerin hizmetleri ile bir kısmı pişirilir ve tüketilir geri kalan erzaklar o evda bırakılır ki o fakir aile beslenmede zorluk çekmesin. Ayrıca eğer bir çok aile zorluk çekiyorsa toplananlar sahiden yetmiyorsa, hali vakti olan ailelere gidilir ve onlardan mümkün olduğu kadar alına bilinecek miktarda alınır ve o ailelere arasında pay edilir. Burda amaç paylaşımcı toplumu yeniden işler hale getirmektir.
Gağand’da Su dökülmez kapının önüne süpürge vurulmazdı ve Gağan ayında başlıyarak ,126 günlük çıle aylarında her Perşembe Pehriz olunur (Oruç tutulur) komşulara Nıyaz lokması dağıtılır. İlk 40 , 45 gün Gağan ayı sona ereince. XIZIR günleri başlar. Yukardda yazdığım gibi Xızır Ayı 46 gündür. Bu 46 Gün içerisinde 2023 yılında Şubatın 5. başlar, Heft-Malları/ Cem-Re’leride içine alarak 20 Mart Newroz gecesine kadar devam eder. 2023 yılı 5 Şubatla başlayan her Gece Xızır Cem bağlanılabilinir. 20 Mart akşamına kadar istiyaen Canlar belirli aralıklarla Nefis ve Vucut Pehrizi tutulur. Özelikle 11 ile 18 Şubat geceleri ( bu arada her gece) Xızıra Cem olunarak Vucut ve Nefis pehrizleri için Xızırla buluşma Erkanları yürütülür.. Xızır Oruçları, niyetleri Güneşe, Doğaya, Çar Ana Sırra teşekür orucudur. Karlı soğuk havalar geride kaldı Baharın gelmesine teşekürdür.
En güzelide Xızırda daha önceleri belirlediğiimiz ihtiyacı olan canlara yapacağımız yardımlardır.
Xızır cümlenize Mihman ola. Gönüllerinize taht kura. Darda, carda sizi yalnız bırakmaya. Aşk ile

Tabiki istiyen 46 günde niyet edebilir. Xızırda Vucut ve Nefis Pehrizleri Hefte Mallara göre yapılırdı Hefte Mal 7 Ev demek ve bir Hafta demek tir. Demekki Xızır Orucu Niyeti, Pehrizi 3 gün değil 7 gün olmalı. Bu birinci Heftemal yani birinci Cemre 7 Gün. Isının Havaya düşmesidir. 2. Heftemal ise gene Çifçi Takvimine göre hesaplanmalıdır. Buda 1 Mart ile 9 Mart arasında dır 5 gündür Pazar gününde başlanarak Pehriz olunur (Oruc Tutulur) Pehrizin son günü Perşembe gününü gelmesine mutlaka dikat edilir. Ve Perşembe akşamı Cem olunur . Pir, Dapir, Reyber Murşid yokas Komşular ( bu arada belirteyim Musahibler birbirlerine yakınlarsa mutlaka her akşam birlikte niyazlarını yapmalılar.) toplanıp Cem olurlar Lokmalar yenilip Gulbanglar okunulur. 3. Heftemal 3. Cemre ise Toprağa düşer.3. Hefete malda Pehrizler 12 Gündür. Daima ve mutlaka Pazar günü başlar ve 2. Hafta Çarşamba günü Kara Çarşamaba/Çarşema Reş ve Perşembe günü ile son bulur burdada Lokmalar yapılır komşulara dağıtılır eğer o gün Pir, Dapir, Murşid varsa veya El almış bir Ehil Can varsa Cem olunur. Çoğu kez bu Cem Newroz Ana Cemidir. Yada İki Cem birleştirilip Ser Sal Cemi yani yeni yıl Cemi Yapılırr. Ayrıca 26 Mart günü Mansurun Asıldığı gün olma hasebiyle bir günlük yas Niyeti tutulmalı ve mutlaka Niyetler açılmadan önce dar olunup gulbang okunmalı. ( Alevilerin bir Orucu vardır buda ikrar orucudur bu ebediyen bozulmaz.İkrarı bozmak yoldan düşmektir) 1. Cemre Havayı ısıttı, 2. Cemre Suyu ısıttı. 3. Cemre Toprağı ısıttı. Ve Cemreler tamamlandı 4 ana sır birleşti. Kış yerini bahara bıraktı. 3. Heftemalda son gün 20 Marttan önceki son Perşembeye gelecek şekilde 12 gün Niyet Pehrizi ( Oruç ) tutulur Vucuden ve ruhen PAK olunur ve her gün komşulara Lokmalar ve Aşure Lokmaları çıkartılırken ( burda Hak Yolunun Paylaşımcı olmasına önem verilir ) Perşembe Akşamına denk gelen son gün yukarda anlattıklarım gibi Cem olunur lokmalar yenilir Rızalık alınıp verilir , Gulbanglar okunur böylece eskiye yani Kıştan Rızalık alınır ki Malımız , Davarımız , İnsanımız kıştan havanın kötü şartlarında kurtulup bahara geldığine Teşekür edilir. Ayrıca 21 Martta Newroz içinde 1 gün Yeni yıl için Pehriz olunur ( Oruç tutulur) bu Pehrize ( Oruca) yeni yıl Pehrizi ( Orucu ) denir. İşte tamda. 3. Heftemalın içinde önemli bir inanç rütüeli vardır. Buda Çarşema Reş/ karaÇarşamba günü, yeni kesilmiş iki kuşburnu çubuğu birbirne bağlanarak içinde özelikle çocukların ve yetişkinlerin geçebileceği bir şekilde 3 sefer Başlarında aşağıya doğru indirilip yere değdirilip ayakların altında çekilip alınırken. Bozatlı Xızır tüm uğursuzlukları, hastalıkları, kötülükleri senden uzaklaştırsın diyerek gulbang verir. Dilbizden Nefes Pirden olsun der.
Ayrıca Pehrizlerinde Perşembe Günleri Gağan da, Xızır da köyün yakınındaki bir Ziyarete gidilir bu gidişin çoğu zaman yalınayak yapıldığını ve İtikatın en yükseği burda yapılır ikrarlılar burda birbirlrini kucaklayıp Lokmaların, Niyazların kabulu için Kirevelerin, Musahiblerin bir nevi ikrarı pekiştirme ziyaretleri olarak kabul görür. Lokmalar dağıtıılıp Rızalık alınıp verilirken varsa küskünlük, dargınlıklar bu ziyaretlerede rızalıkla bir birlerine bağlanıp kucalklaşırlar. Ziyeretten dönüldüğünde köylü konu komşu tekrar birbirlerine niyaz edilip herkes evlerine giderken ayrılık anında tekrar rızalık alınıp verilmesine dikkat çekilir.
Xızırda kış kıyamette bu nasıl bir Sevgi, nasıl bir İtikat ki yalın ayak ziyarete gidilip geliniyor. Bu AŞK ı yakalıyabilmek gerekir. Bence doğal Alevilik bu olmalı. İnaç ve İtikat’la İkrar vererekAlevi olmak gerkliliği ile Alevi olduğumuzdan rahatlıkla söyliyebilelim. Oysa çoğumuz desinler diye kendi Egomuz için mi Aleviyiz. Bunu fark etmeliyiz. Bu Egonun, içimizdeki Kinin, İstekelerin farkına varmalıyızki. Biz nelerden vaz geçmek zorunda olduğumuzunda farkını burda bulmamız gerekmektedir.
Alevilikte hep isteriz,Xızırdan yardım isteriz, Topraktan bereket isteriz, Yağmurdan yada Göken Rahmet isteriz. Hakktan Çocuklarımıza, yakınlarımıza saglık isteriz, Pirimizde şefaat isteriz, Dar isteriz, didar isteriz. İsteriz hep isteriz sonsuza dek. Tüm bu isteklerimiz yetmiyormuş gibi Xızırı yardıma çağırdığımızda yanımıza gelmesini isteriz, Varlığı, Hakkı hep çağırırız yanımıza gelsinler diye. Demekki biz kendimizi bilip onları çağırabilecek kadar PAK ve Saf olmalıyızki İstemlerimiz kabul olabilsin. Bunlardan önce biz çok şeyi vermeliyizk,istemeye yüzümğüz olsun. Hakk, Xızır, Pir, Ana Sen çağırırsın o üşenmez gelir senin için ne gerekli görüyorsada onu yapıyor.
Öyle ise Hakın, Pirin, Murşidin, Reyberin, Ziyaretlerin, Suyun, Toprağın, Ateşin, Havanın velhasıl Evrende var olan görünen görünmeyenlerinde sende mutlaka isteği yada istekleri olacaktır.
Hani birbirimizde Razı olup Rızalık alıp veriyoruz ya. Yani her zaman yapılan her şeyin bir karşılığı vardır olmalıda. Sen çalışıyorsun emek veriyorsun bu emeğin bir karşılğı var işte bu HAKK tır. Yani Hakk senin, sen Hakk sın. Peki sen bir işte harcadığın bu gücün karşılığını Rızalıkla aldın diyelim. Varlığı , Hakkı, Piri, Xızırı çağırıyorsun onlar senin yanına geliyorlar, isteğini yerine getiriyorlar bunu getirirken karşılık beklemiyorlar. Fakat doğanın bir dengesi var boşaltılan yerin dolması gerekir, Tohumun çürümesi gerekir ki yeniden hast verebilsin. Su buharlaşmalıki yağmur yağabilsin. Kısa bir iki örnek verdim. Yani hep Rızalık , Razılık var bunu dile getirmeden yapılması çok önemli, doğanın var olan bu dilini anlamamız gerekiyor. İşte o dilin içindeki SIR Aleviliktir.
Peki sen Talib İnsan olarak burda ne yapamıyorsun. Doğada Rızalık alıp verebiliyormusun. Pirine, Reyberine, Hakka, Varlığa , Xızıra ve diğer canlı cansız, görünen , görünmeyen senin bildiğin veya bilmediğin senin için yapılanlara nasıl karşılık verebildin nasıl vereceksin. Onlardan nasıl Razılık aldın veya verdin. Doğadan geldin, Doğayla beslendin büyüdün doğaya yani toprağa dönerek bedenini ona verevek ondan aldıklarını geri verek Rızalık verirsin. Bu doğal olan bedensel olan görünen, doğal olaylardır buna biz DEVRİYE diyoruz. Hic bir şey ölmez var olan madeler kaybolmaz don değiştirir anlamı yada SIRRI burda yatmaktadır.
Bunula yani toprağa teslim olan bedeninle sen henüz tam rızalığa eremedin. Zira daha bir CAN / RUH var onunda PAK olması gerekmektedir. Rizalık alıp vermesi lazım. Pirinde, Murşidinde, Hakkında, Evrenin her Zeresinde , komşunda , eşinde , çocuklarında velhasıl herkesten , herşeyden Rızlık almalısın, vermelisin ve onların CAN dan razı olması gerekırki Kamil olabilesin.
Peki bu nasıl olaur.: Bu Xızır günlerinde pehriz yapıyoruz ( Oruç tutuyoruz) eğer göründüğü gibi bedenimizi yemekden sudan vaz geçiyor ve uzak tutarak bedenimizi pehrize alıyorsak, CANIMIZI / RUHUMUZUDA pehrize alıyoruz CANIMIZ / RUHUMUZ için nelerden vaz geçebiliceğiz bu beden isteği değil vaz geçeceğimiz. Ruhen vaz geçeceğimiz istekler daha çok manevi nefis le ilgili. Bedenin her türlü istek ve arzularına gem vurduğumuz gibi bazi görünmüyen fakat bizim daima görünmesini istediğimiz isteklerimiz var Ör. İmajımız, Giyimimiz, Kariyerimiz, Toplum içinde ve mesleki Mevkimiz, gibi bizlerin sadece egosunu okşıyan şeylerden nasıl uzak dura bileceğimiz. Nefis konusunda bedensel isteklerimizden nekadarında vaz geçebileceğimize bağlı olarak bizim CANIMIZIN / RUHUMUZUN pehrizine hizmet eden etkenlerdir diyebiliriz. İşte bunlardan vazgeçebilmek yada nekadarında vaz geçebileceğimiz bizi kamil olma yolunda hedefe yaklaştıracaktır.
Bunlar vazgeçmekle yada bunlardan uzak kalmakla yapacağımız CAN / RUH pehrizidir.
Birde Toplumun Ahlak ve Terbiye kuralları var onlarıda yerine getirmek gerekmektedir. EDEB li olmak Eline Sahib olmak. Ellerin, sana ait olmayan hiç bir şeye sahiplenmemeli. Çünkü Eller birer üretim, birer Dostluk arcıdır. Ellerinle üretir Rızkını kazanıp HAKK edersin. Burda birdaha HAKK ile karşılaştık HAKK yine sende var oldu. Ellerinle düşeni yerde kaldırırsın ona yardım edersin o senden Razılık almak zorundadır. Sen kendi HAKK ında Rızalık veriyorsun. Burda yine HAKK sende. Hakk ellerinde doğuyor ve Ellerin seni Hakk lı kılıyor. Yani Ürettiğinle , Elinle verdiğin lokma ile, yardımla Eline sahib olurken HAKK ına sahib oluyorsun.
Diline sahib olman gerekiyor. Başkasının arkasında konuşmayacaksın, sana söylenmesini istemediğin hiç bir kelamı başkası için söylemiyeceksin. Kısacası dedikodu yapmıyacaksın. Kimseye iftira etmeyeceksin. Gördüğünü gerekmediği sürece ortalık yerde söylemiyeceksin. Bazı laflar var halk içinde söylenir , bazı laflar var Hulk için söylenir bunlara dikat edeceksin. Yani Dilinle kötülüklerin söylemesini önleme pehrizine alacaksın. Bu Pehrizi Bedenini toprağa teslim edene kadar ve CANINLA Hakka gidene kadar tutmak zorundasın.
Bu Pehrizleri yaparken dilinle Sevgini anlatacaksın, Güzellikleri anlatacaksın, Hakk kelamlarını dillendireceksin. Erenleri , Evliyaları, Pirleri Muşidleri Geçmişlerini ve Ziyaretleri Hakka yürüyen canların için Gulbanglar okuyacaksın. Kısacası HAKK kelamını dilinle söze dökeceksin. HAKK burda senin dilindedir. HAKK dilde kelamdır.
Beline Sahib olacaksın. Bedenin Nefse hüküm gelmesini engelleme pehrızidir. Burda Genelde halk arasında söylenen Helalin de dahil olma hali ile Pehriz zamanlarında içtima olmayacaksın. Bu Pehriz Helalin dışında Hakka yürüyene kadar tutulması gereken önemli bir Pehrizdir. Yani burda birlikte Musahiblerine ikrar verdiğin eşin Pehriz zamanları dışında ihmal etmeyeceksin. Bunada dikat etmen gerekli.
Belin HAKK için Üretim yapmak zorundadır. Çocukların doğması gerekir. Bir Ak Mürekebin Al kanla buluşması İnsan neslinin üremesi gerekmektedir 46 Kromuzonun 23 ü nadan 23 Babadan buluşması gerekir. Hakka yürümüş Canların Devriyesine yeni beden gerekmektedir. Yeni bedene direk Hakktan gelen bir CAN ile Nefes bulacaktır. İşte bu üretimle bir Beden bir CAN Olacak. Bu bir devriyenin başlangıcıdır. HAKK bu anlamda Kendisidir Bedenle birleşen. Sen burda HAKK ın kendisiyle direk bir temas durumundasın. Er ( Erkek ) CAN isen Ak mürekebi Hakka sen sundun, Bacı Can ise Alkanı Hakka sen sundun. Burda CAN eşitliği tamamlanmış oluyor. Yukarda 23 kromozonun Anadan 23 Kıromozonun Babadan Rahmandan gelip Rahimde buluşmaları Hakkın varlıktan gelişinin ispatıdır.
Bu Devriyede Xızır Gülerimiz kutlu ola, Xızırın Işığı hanelerinize, gönüllerinize dola. Pehrizleriniz, Niyazlarınız kabul ola. Xızır yardımcınız ola. İşleriniz hayırlı, kazançlarınız Rızalıkla ola. Sofranız bol Misafirleriniz çok ola. Yüreğiniz Aşkla dola. Gönlünüz hoş ola. Hanenize Xızır uğraya bolluk ola. Muratlarınız hasıl ola. Pehrizleriniz, Oruçlarınız ve Niyazlarınız kabul ola. Dil bizden nefes Pir den ola. Ya Xızır Sen Gerçeksin Gerçeğin Varlığına HÜ
2 Şubat 2023 Berlin Eli MaSor / Ali Koçak