BERLINDE ALEVI YASAMINDA ANLADIKLARIMIZ. CINSIYETE BAKMADAN IKRAR NASIL VERILIR.

HAKK YOLUNDA EDEB’LE YÜRÜMEK İSTİYEN HER CAN CİNSİYETİNE BAKILMAKSIZIN İKRAR VEREBİLİR VE İKRARLI OLUR İŞTE O ZAMAN BEN ALEVİYİM DİYEBİLİR.
İKRAR VERMEYEN ALEVİYİM DEMESİ YOLUMUZUN EDEB’İNE UYGUN OLMAZ.

Sevgili Canlar Devrim Deniz Taner Hocayla, Mehmet Duran Şeker Pirin, Akademisiyenlerle yaptıkları bir akademik çalışmada Berlinde Alevi Yaşamı / Alevitisches Leben in Berlin. Emeği geçen tüm canlara ve kurumlara Aşkı Niyazlarımı sunarım.
MEHMET PİRİM ŞEKER TADINDA.:
PİŞMEDEN-PİŞİRİLMEZ ALEVİ ANALAR-PİRLER GURUBUNA bir sunum yaptı.
Bu SUNUMDA Bazı noktalarda Alevilerin büyük sorunları olduğu görülmekte bunlara açıklık getirmek gerektiğinin elzem olduğu gerekmektedir.
Üçüncü Soruda Cinsiyeti sormuş tabiki bu soruya bilinçli olarak karşı çıkanlar olmuş bu doğru bir tavır. Hem diyeceğiz ” Erkek dişi sorulmaz Muhabbet/ Cem/Erkan dilinde, Hakkın yarattığı/ var ettiği her şey yerli yerinde” diyeceğiz sonra cinsiyeti soracağız ne kadar doğru ? Gençler cevap vermemişler doğru yapmışlar. Biz canız demişler.
Ankete göre 1368 Can katılmış ve % 50 si 682 kadın, % 49 u da 671 Can erkek. % 1 ise 15 Can diğeri bu diğerleri Homosexuel, Lesbiyen yani eşcinsel. Buda gayet doğaldır.

Sekizinci soruda Ailevi/ Medeni durum sorulmuş.: 1382 canın % 60 evli. % 27 si bekar, % 8 i Ayrılmış, % 3 ü arkadaşıyla % 2 si Dul olarak belirlenmiş.
Otuz üçüncü soruda.: MUSAHİB’İNİZ VARMI ?
1362 Can Cevap vermiş,; % 56 sı 766 Can yok demiş. % 16 sı henüz yok ( Toplamı % 72 sinin Musahibi yok, % 72 Si İkrar vermemiş demektir) % 28 i 384 Can evet demişler.

Alevi Toplumuna, Devletin dayatması ile zorla göç, ekonomik göçle,Toprağında, ziyaretlerinde, Ocaklarında, Pirlerinden uzaklaşmanın getirdiği eraziyon ortada.
Yani Alevilerin ortalama % 70 i İkrarlı değil yani Alevi değiller.

Aleviler, Kendilerine, Yola, Kainata, Pire, Cinsiyete bakmaksızın, Kadın, Erkek, Eşcinsel her Can İkrar verebilir.

Alevi olabilmek için 3 İkrar verme şekli var.
Birinici İkrar.: Bekar ve Yalnız kişinin Kemer Bağlama İkrarı vermesidir. Burda Önce Can kendisine , sonra Yola, Kainata ve Pire İkrar vererek Kemer bağlayıp İkrarli Kemerbest Alevi. Olabilir.
İkinci İkrar.: Evliler veya Parner olarak Yaşayanlar, varsa çocukları ile birlikte Kemer bağlama ikrarı ve Aile ikrarı ile,; bu İkrarda her Can önce kendine Özüne, sonra eşine/ eşitine, Çocuklarına. Alilenin her ferdi Ailenin diğer fertlerine ikrar verirken, Yola, Kainata ve Pire de ikrar verirler.

Üçüncü İkrar.: Musahiblik İkrarı, 4 Can birliklte olmak zorunluluğu var burda. Bu Erkanda, Kemerbest olunur, Eşitler / Aile İkrarı verilir sonrada Dört Can birbirine, Yola, Kainata, Pir ve Ceme katılan İkrarli canlara ikrar verirler.

Ayrıca Yoldaşlık İkrarı da yapılır.: Bir kadın Bir Erkek, Bir Erkek bir başka Erkekle yada bir Kadın, bir başka Kadınla Yoldaşlık ikrarı bağlıyabilir. Bu ikrarda Kemerbest olmak la başlar ve Yoldaşlıkla.: Kendilerine ve birbirlerine ikrar verirlerken, Yola, Kainata, Pire de ikrar vermiş olurlar.
Tabiiki bu İkrarların hepsinde geçmek için belirli eğitimler görmek gerekir. Rehbere, Ana-Pire, Murşide bağlanmak ve Ehil canların verdiği eğitimlerle pişmek gerekirki ikrar bağlanabilsin.

Sevgili CANLAR çok çalışmak gerek çok. Ehil Canlar, Analar, Pirler etrafınızdaki canları ikrar vermeye rızalıkla davet edin. Onlara yolu ve ikrarı anlatarak onların yola bir sevgi ile bağlınılacağını anlatın ve sadece kendi istekleri ile ve Rızalıkları ile Yola ikrar verildiğini daima söyleyin. Yani kendileri Pazara geleceklerki Pirlerimizde bu pazardaki gülleri onlara verebilsin. İşte tam burada yolumuz hep veren bir pazar olmuş. Alıp veren değil. Rızalıkla vermeye hazır ve razıyız. Dükkanımız, Meydanımız açıktır. Buyursun Canlar gelsin.
Aşk ile
30 Ocak 2023 Berli Eli MaSor Ali Koçak