ALEVİLİK

ALEVİLİKTE KİRVELİK!

ALEVİLİKTE KİRVELİK! Alevi İnancında Kirvelik’in tarihi uzun yıllara dayanılır. Özel mülkiyetin ortaya çıkışıyla birlikte diğer doğal dinlerde olduğu gibi Alevilikte de kırılmalar yaşandı. Alevilerde kabileler, boylar, aşiretler arasında mal mülk bölüşümünde önemli sorunlar yaşanıyordu. Bazen […]