ORAKLAR TOPLULUĞU / RIZA ŞEHRİNİN MANİFESTOSU (Ali Koçak)

ORAKLAR TOPLULUĞU / RIZA ŞEHRİNİN MANİFESTOSU

AŞK İLE Sevgili Canlar.

1. Bu üreten ortaklar topluluğunda herkes Candır ve amasız, fakatsız Eşittir.
Her oluşum, üretim varlık/ zenginlik, Yokluk/ Fakirlik ortaktır.

2. Özel mülkiyet yok. Arazi, Mera , Mal, Davar, kulanılacak hacetler / ekipmanlar herkesin ortak malıdır ve lazım oldukça adaletli bir şekilde kulanılır.

3. Üretimde sağlıklı olan her can çalışır ve üretir.

4. Eşlerin evleneçekleri Canı kendi arzusu ve sevgisine göre seçer ve birbirine sevgi ikrarı verilerek eşitlenirler.

5. Burada büyük küçük yoktur, Yöneten yoktur kurallar belli.
Bu kurallara herkes Rızalıkla uyar.

6. Her Can, diğer Canlara ve toplumuna Rızalık vererek yaşar.

7. Kavga yok, kin yok, husumet yok, dedikodu, yalan yok, Hırsızlık yok. Evlerin kapısında kilit yok. EDEB var.

8. Bilginlerin kurduğu bir meydanı var.: Bu meydanda Hakkın binası kurulur, Pazarlıksız, itirazsız Dar olunur ve Dar Bilge Analar/ Pirler Ortaklar topluluğu ile ortak karar verilerek adaletle barış içinde, fazla sorun zaten olmaz, fakat ufak tefek sorunlarda barış içinde hal edilerek Didar olunur..

9. Kayıt tutan bilgeler. Erzak dağıtımında Nüfusa göre ( Deyim yerinde ise Kelle başına) adaleti eşit bir şekilde hakça pay edilir ve sonunda her candan hakkına razı olup olmadığı sorulur ve rızalık alınır.

10. Eğitim.: Eğitim 2 kanalda yapılır.

  • a ) İnanç ve Ahlaki Eğitim.: Eğitim sistemi Ocak sistemi benzeri bir sistemle çocuklar basamak, basamak yetiştrilerek belirli bir sevyeden sonra her can bir bilgeye/ Reybere teslim edilir ve o bilge o canın eğitiminde sorumlu olur. Taki evlenip eşler= eşitlenene kadar. Bu noktada Musahib tutulur ve Musahibler İkrar Ceminde birbirine ikrarla bağlanırlar. Bu günden sonra 4 canın bir Bilge Piri olur ve eğitim bundan sonra Cemlerdeki Hizmetlerle devam eder.
  • b) Hayatını idame ettirmek için Yaşamsal Eğitim / Yani Meslek Eğitimi.: Bu eğitimde Usta çırak şeklinde çocuğun yeteneğine göre Marangoz, Duvar ustası / Ev yapımı gibi, çifçi, çoban mal davar gibi yaşamsal eğitimleri ya babasında, yada bir ustadan alırlar.
    Ortaklar topluluğu üreten bir topluluk ve bu toplulukta hiç bir iş tesadüfe bırakılmadan çocukluktan başlıyarak öğrenilir.
    Toplumun hekimliğini, eczacılığı, kimyagerliğini ( köklerde boya yapmasını, otlada ilaç yapmasını öğreniler) en çok kadınlar üstlenmesine rağmen erkeklerde bu konuda eğitim görürler.
    Eğitim olmadan toplum karanlıkta kalcağının farkındadırlar.

11. İdari işler bunu hep bilge insanlar (Analar Pirler) yapar. Gençlerin yeteneklerine göre hem inançsal bakımında hemde toplumun sevk ve idaresi için yetiştirilir ve toplumun geleceği önceden düşünülerek organizesi yapılır.

12. Komşu Topluluklarla ortaklaşa barış içinde yaşamak için kural ve kaideler de gene Yaşlı Bilge Canların barışı önplanda tutarak ilişkilerde yardımlaşmalarda ortaklığın önemi karşılıklı benimsenir. Bu ilişkiler daha sonraları Konfederesyonları oluşturmuştur.

ORTAKLAR TOPLULUĞU EDEP-ERKANLI BİR RIZALIK TOPLULUĞUDUR. RIZA-ŞEHRİDİR.
Rızalık nasıl alınır. Aslında Rıza-Şehrini HAKK-YOLU Yolcuları, Alev-i’ler kendi yaşamlarında ve CEM_ERKAN’larında anlatıyorlar fakat bunu bir ezbere dönüştürüp içini boşaltıkları için bir Tiyatroya dönüştürülmüş ve anlaşılmaz hal almıştır.
Yukarda 12 Madelik Rıza Şehrinin Anayasayı diyebileceğimiz kuralları normal hayatta pıratikte nasıl yapılırına baktığımızda her şey açıklanmış olur.
Çalışma ve Üretimin feodal toluluklarda olduğu gibi harman sonu Erzaklar adaletli bir şekilde hakça, Rızalık alınıp verilerek her cana yetecek şekilde pay edildikten sonra. Üretim fazlası varsa ambarlanır kıtlık zamanlarına saklanır yada komşu kılanlarda verimsizlikten eksik üretim olmuşsa fazlası onlarla paylaşılır.
Ortaklar Topluluğu RIZA-ŞEHRİ’inde Ahlak, ikrar, Edeb büyük önem arz etmekte. Özelikle EDEB ve RIZALIK olmadan yürüyemiyeceğini fark eden bilge Canlar. Bu konuda Eğitime büyük önem vermişlerdir. Hemen hemen her çocuğun inaçsal bakımından aile ile birlikte mutlaka bir bilgeye Reybere/ Rehbere ihtiyaç duyulmuştur.
Bu minval üzere eğitim müfredatı ve sistemini hayata geçirip uygulamış.
Aşk ile.

Not.: Bu İlkeler günümüzün şartlarına uygun bir hale getirilirek yeniden uygulanabilr hal verebiliriz.
Bunu Bilge Yazarlarla, Araştırmacılarla, Analar-Pirlerle, Alevi Akdemisiyenlerle ve kurumlarımızla çalışmalar yürüterek ortak bir akılla yazılabilinir.

9 Aralık 2023 Berlin Eli MaSor / Ali Koçak