NUH GEMİSİ YALANI ve GERÇEĞİ

NUH´un GEMİSİ  YALANI  ve GERÇEGİ .

”Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu!!!!!

Tevrat İncil ve Kuranda anlatıldığı şekilde dünya çapında bir tufan ve  tüm canlıları alacak bir NUH GEMİSİ varmıydı?.   Önce Nuh tufanı ve gemisiyle ilğili Kuran’da geçen ayetlere bir bakalım.

Nuhun gemisi yalani ve gercegi Alevi bektasi kizilbas Pir Sultan Devrimci Aleviler Birligi DAB Feramuz Acar

              1.  Allahın gönderdiği NUH peygambere Kavimi inanmamış,, NUH da onları ikna edememiş, Allah’ın kimse hadi azabını göstersin demiş ??

23/MÜ’MİNUN 23-25 ayetlerinde, Allah’ın NUH’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdiği fakat, kavminin onun Peygamberliğine inanmadığını yazar..

 71 NUH 2-9 ve 21-22 ayetlerinde,((( NUH’un her yolu denediği fakat kavminin ona inanmadıklarını,, kendine İSYAN etiklerini mal mülke çocuk, vs. önem verdiklerini, hileli düzenler kurduklarını,  Allah’a yakınır şikayet ediyor..))

11/HUD/27-34 ayetlerinde:  ((Nuh Kavmini uzun uzun ikna etmeye çalışıyor,, inanmıyorlar ve):  >>> ’’’’Dediler ki; “Ey Nuh!. Bizimle tartıştın ve tartışmayı uzatın. Eğer doğru söyleyenlerden isen, HAYDİ KENDİSİYLE BİZİ TEHDİT ETTİĞİN AZABI GETİR,,.”  Nuh dedi ki; “Onu size, dilerse ancak Allah getirir ve siz (Allah’ı) aciz bırakamazsınız: Ben size öğüt vermek istesem de, eğer Allah sizi azdırmak istemişse, öğüdüm size fayda vermez. O, sizin Rabbinizdir ve O’na döndürüleceksiniz.’ >>>>

         2. Allah artık bunlar sana inanmayacaklar, ben onları önceden de helak etmiştim diyor,,( bu 2 suçları oluyor demek), NUH’a bir Ailen ve sana inanları ve HER CİNS CANLIDAN (erkekli dişili) BİRER ÇİFT sığacak bir GEMİ  yap  demiş NUH’ta  nerdeyse tek başına,, SÜPER bir gemi  yapmış ??

 (11/HUD 36-39)  Nuh’a vahyolundu ki; “Kavminden daha önce iman etmiş olan/ardan başka, artık hiç kimse iman etmeyecek. O halde, onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır.”

(Nuh) gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar, onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: “Bizimle alay ediyorsanız, sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz.”

Artık, geldiği kimseyi rezil eden azabın kime geleceğini, kimin üzerine sürekli bir azabın ineceğini ileride anlayacaksınız.

 23/MÜ’MİNUN/27.  >> ‘’Bunun üzerine Nuh’a, “Bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap” diye vahyettik.  “Bizim emrimiz gelip de TANDIR KAYNAMAYA BAŞLAYINCA, (sular coşup taştığında Nuh’a) dedik ki; “Her cins canlıdan birer çift, bir ele kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma! Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır.” >>>

 ZARİYAT Suresi  46. ayet:  “BUNDAN ÖNCE de  NUH KAVMİNİ  HELAK ETMİŞTİK. Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir kavimdiler.”
_________________

  1. NUH Allah’ından yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakmamasını, bırakırsan, iman edenleri yoldan çıkarılar kafirler kafir çocuk doğururu demiş.. Allahtan  EMİR gelmiş Hayvanlar ve NUH’un Ailesi ve birkaç iman eden gemiye binmişler..

 71/NUH 26-27 ayetlerinde;  >>> ‘’”Nuh, Rabbim, YERYÜZÜNDE kafirlerden yurt edinen HİÇ KİMSEYİ BIRAKMA. dedi. Çünkü Sen onları bırakacak olursan, Senin kullarını şaşırtıp-saptırırlar ve onlar, kötülükten sınırı aşan (facirden) kafirden başkasını doğurmazlar.” >>>

11/HUD Sûresi, 40. ayeti >> ’’’ Nihayet EMRİMİZ gelip, TANDIR kaynamaya başlayınca (sular coşup taşınca / bazıları buna tandır gemi kazanıda diyor ?) Nûh’a dedik ki: “HER CİNS CANLIDAN (erkekli dişili) BİRER ÇİFT, bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki AİLEN ile İMAN EDENLERİ ona/GEMİYE YÜKLE.” Ama, onunla beraber sadece PES AZ KİMSE İMAN ETMİŞTİ.’’’


  1. Allah,,, 950 yıl yaşayan NUH’a inanmayanlara cezayı veriyor,, Gökyüzünün kapılarını açmış yağmur boşaltmış, yerden pınarlar sular fışkırtmış,,  Perçinli TAHTA dan yapılan GEMİ ye binenler KURTULMUŞ, inanmayanlar,  diğerleri azgın sularda BOGULMUŞ..

 11/HUD /41. ayeti : Biz ele GÖGÜN KAPILARINI dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık. YERYÜZÜNÜ PINAR PINAR FIŞKIRTIK. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. Biz Nuh’u ÇİVİLERLE PERÇİNLİ levhalardan oluşan gemiye bindirdik: Gemi, inkar edilen kimseye (Nuh’a) bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu. And olsun, biz onu (tufan olayını) bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan?

ANKEBUT 14-15 ayetlerinde: ALLAH ‘’’ >> “Ant olsun ki, biz Nuh’u kendi kavmine gönderdik de, O, 950 YIL ONLARIN ARASINDA KALDI. Sonunda ONLAR ZULÜMLERİNİ SÜRDÜURÜRKEN TUFAN kendilerini yakalayıverdi. Ama biz NUH’u ve GEMİDE OLANLARI KURTADIK ve BUNU ALEMLERE İBRET KILDIK.”>>>

54/KAMER/11-15 >>  (Nuh), “Binin ona. Onun yüzüp gitmesi ele durması ela Allah’In adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir” dedi.
26/ŞUARA/119-120  >>> Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde (taşıyıp) kurtardık. Sonra da geride kalanları suda boğduk.
37/SAFFAT,/75-82:  >> And olsun, Nuh bize dua edip seslenmişti. Biz ne güzel cevap vereniz! Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Onun neslini yeryüzünde kalanlar kıldık. Sonra  dan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık. Alemler içinde Nuh’a selam olsun! işte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz, diğerlerini suda boğduk. >>
Aman ha,,,, Kuran Ayetlerine  inanmazsanız Allah sizi de Suda boğar ???

 69/HAKKA/11,12: Şüphesiz, (Nuh zamanında) su bastığı vakit, sizi gemide biz taşıdık ki, bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin.
10 YUNUS, 10/71,73: Nuh’un haberini onlara oku: onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları ötekilerin yerine geçirdik. AYETLERİMİZİ YALANLAYANLARI SUDA BOGDUK. Bak, uyarılan fakat söz anlamayanların sonu nasıl oldu!
Nuh’un ailesine “Tufan”da ne oldu?

((21/Enbiya/76 ayetine göre, Nuh’un ailesi kurtulur.  37/Saffat/77, soyunun devam ettiğini söyler.

Halbuki,  11/Hud/42-43 ayeti ise Nuh’un oğlunun tufanda boğulduğunu söyler.

Hangisine inanacaksınız??.)))

 21/ENBİYA/76. Nuh da daha önceleri Bize yalvarmıştı, onun duasını kabul edip, kendisini ve AİLESİNİ büyük sıkıntıdan kurtardık.

37/SAFFAT/75. And olsun ki, Nuh Bize seslenmişti de DUASINA ne güzel İCABET ETMİTİK.

37/SAFFAT/76. Onu ve AİLESİNİ  büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.

37/SAFFAT/77. Ancak onun SOYUNU SÜREKLİ KILDIK.

11/HÛD/42. Gemi, dağlar gibi dalgalar içinde onları otururken, Nuh, bir kenarda ayrı kalmış olan OGLUNA “Ey oğulcuğum! Bizimle BERABER GEL, kâfirlerle birlik olma” diye seslendi.

11/HÛD/43. OGUL: “Dağa sığınırım, beni sudan KURTARIR” deyince, Nuh: “Bugün Allah’ın buyruğundan O’nun acıdıkları dışında kurtulacak yoktur” dedi. Aralarına dalga girdi, OGLU da BOĞULANLARA KARIŞTI .

”Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu”  dedi  GEMİ CUDİ ( veya AGRI) Dağına (Tevrat ve İncile göre AGRI Dağına) hooop oturuverdi.. ??

11 / HÛD – 44-46 >>  ”Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu” denildi. Su çekildi, iş bitirildi. GEMİ de CUDİ’ye OTURDU. ve “Zalimler topluluğu Allah’ın rahmetinden Uzak olsun!” denildi.

45) Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi: “Rabbim! Şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin.”

46) Allah, “Ey Nuh! O asla senin cinsinden değildir. Onun yaptığı, iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahiller den olmamanı öğütlerim” dedi.

 11 / HÛD /47-48: Nuh, “Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum” dedi.
Ona denildi ki: “Ey Nuh! Sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden esenlik ve bereketlerle (gemiden) in. Daha bir takım ümmetler de olacak ki, biz onları (dünyada) yararlandıracağız. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak


Ayetleri yorumlayalım.

  1. NUH’un kendini Allah elçisi Peygamber ilan etmesi,, insanların inanmayıp, varsa ‘’Allah’ın keramet göstersin’’ demesi doğal.. Allah’ta NUH’la birlikte TUFAN ve GEMİ kerametini gösteriyor,, hayvanları ve İnanan birkaç kişiyi kurtarıyor kalanı azgın sularda boğuyor güya ??
  2. Ayette  NUH’un 950 yıl yaşadığı yazılı,  bu akıl mantık dışı, bilimsel olarak imkansız.. Hiçbir insan bu kadar uzun yaşayamaz.
  3. Geminin bizzat NUH tarafından, (belki birkaç kişi yardım etmiş),, ağaçtan çivi/ perçinle yapıldığı yazılı,, küçük bir gemi yapmak mümkün fakat, Dünyadaki tüm canlılardan (hayvan bitki vs.) ikişer tane  alabilecek büyüklükte bir ağaçtan gemi yapmak bugünkü teknolojiyle bile imkansız…
  4. Dünyadaki tüm canlıları hayvanlardan 2 çift toplamak bunları bir arada bir gemide tutmak, imkansız,, (hadi diyelim ‘’Allahın emriyle gelip girdiler) birbirini kırmadan yemeden 40 gün 40 gece su yüzünde aç susuz nasıl kalacaklar,, onlara aynı büyüklükte bir gemide, yiyecek içecek gerekli.. 
  5. O günkü şartlarda ağaçtan büyük bir Gemi yapılsa bile,,  su onu kaldırmaz kaldırsa bile, koç kısa sürede Gemi ye su girer  o büyüklükte bir gemi kendi ağırlığından, dolayı bile parçalanır..   
  6. Gemiyi  CUDİ  veya AGRI Dağına kadar kaldıracak miktarda, dünya yüzeyinde su birikmesi imkansız..  Yer altında o kadar kaynak suyu yok.. Denizlerin suyunu yer altından çekip fışkırtsa deniz seviyesini yükseltip gemiyi ağrı dağına çıkaramaz.. Gökten yağdırdı diyelim,, o kadar suyun yağmur olarak yağıp birikmesi yıllar alır.. Yağdı birikti diyelim, yer tabakaları bu kadar suya dayanmaz bir çok yerden çatlar,, lava suyu buharlatırı, en kötü ihtimalde dünya parçalanır, yörüngeden çıkar..’’Doğanın yengesi bozulur’’’. Güneçten uzaklaşsa buz kesilir, yakınlaş sular buhar olur.. Hadi diyelim büyük bir göktaşı denize düştü,, dalgalar gemiyi Cudi/Ağrı dağına attı, bu büyüklükte bi gök taşı yer tabakasını kırar, çok büyük deprem ve volkanik patlamalara nede olurdu.. Dünyan ekseni kaydırır.. En azından bugün o gök taşının düştüğü  yeri kesin belli olurdu.. Kısaca      NUH’un gemisinin CUDİ  veya AGRI çıkması imkansız. Çıkmamıştır..  

(((Nuh’un gemisi yüzyıllardır aranıp durdu. Kimisi Ağrı’da kimisi ise Cudi dağında onun izini sürdü. Ama aranılan yerlerde hiçbir gemi kalıntısına rastlanamadı. Bulun bazı kalıntılarda gemi ile ilgisi olmadığı ortaya çıktı..)))

  1. Tufanın bitişi  ”Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu.. Hadi gök suyunu tuttu diyelim.. Dünya Yeryüzü o kadar suyu nereye yutacak… Dünyanın merkezine mi depolayacak..

Bu tür saçmalıkları ancak cahiller yutar…

Nuhun gemisi

 _______________

Dünyada bugüne kadar, depremler,  tropik yağış, , denize toprak kayması, volkanik patlamalar vs. nedenlerden,  bir çok büyük doğal afet TUFAN (tsunami) olduğu biliniyor. Büyük küçük (buzul/çağlar) ve kutup buzların erimesi dolayısı ile deniz seviyesinin yükselip alçaldığı biliniyor.  Meksika körfezinde, Karadeniz de,  Akdeniz de, Kısıl denizde, Hint okyanusunda, Pasifikte, yüzlerce metre suyun altında tarihi kalıntılar bulundu, çeşitli fırtına tufanlar olduğu biliniyor…

TUFAN, su baskını ve insanların bunlardan korunmak için çeşitli önlemler aldığı ‘’ tropik çok yağışlı bölgelerde bugün dahi evlerini  ‘’kayık ev’’  vs.  şeklinde yaptığı bir gerçek.

Fakat Tevrat İncil ve Kuranda anlatıldığı şekilde dünya çapında bir tufan ve  tüm canlıları alacak bir NUH GEMİSİ yalan  gerçeği yansıtmıyor..

 

NUH TUFANI /GEMİSİ GERÇEĞİ:

Tevrat İncil ve Kuran’da olan bir çok konu gibi, NUH’  TUFANIDA da eski SÜMER uygarlığından kalma..

1872 ve 1941 yıllarında,  Dicle ve Fırat nehirlerinin İran körfezine döküldüğü,  güney IRAK’ta eski tarihi Sümer ‘’UR ‘’ şehrinde yapılan kazılarda çıka, ve bugün Londra müzesinde buluna 5 bin yıllık Sümer taş tablet çivi yazlılarında NUH TUFANI ve NUH’un gemisi anlatılıyor..

Bundan 5-6 bin yıl önce Dicle ve Fırat arası ve  ‘’UR’’ bölgesi tropik bir cennet.. Üzüm bağları verimli ovalar bahçeler Doğu Anadolu dağları karlarla kaplı. Havaların ısınması ile buz karlar eriyor,, yağışlar artıyor,, UR bölgesi sık sık sular altında kalıyor..  Şarap, BİRA vs. ticaret yapan, bunları daha çok ırmak boylarında, deniz sahilinde kayıkla ta NUH ve ailesi, artan su baskınlarını da, düşünüp,, PARA verip, altına birçok küçük 4’gen ağaç tekneleri birleştirildiği, (bu şekilde biri delinse bile batmaz) üstüne 3 katlı bir ‘’’Yüzen Ev’’’ Yaptırıyor’’ içine ihtiyaçları olan her şeylerini, ev eşya hayvanlarını vs. alıyor Ayrıca ticaretini yaptığı bira, şarap vs. depoluyor..  İstediği zaman istediği kadar, Su boylarındaki şehir limanlarında kalıyor, ticaretini yapıyor  su baskınlarından etkilenmiyor..  Bir gün büyük bir su baskını oluyor..  Alel acele ‘Yüzen evine’’ biniyorlar  ( bir ihtimal oğlunun biri yetişemiyor dağa çıkarım diyor..)) Azgın sular bunları alıp açık denize İran Körfezine sürüklüyor,, günlerce (40 gün 40 gece ??) denizde kalıyorlar,, suları bitince kendileri ve ev hayvanları %80 su olan bira içiyorlar balık yakalayıp yiyorlar.. Gemide kiremitten yapılmış tandır/ocakları da var.. Ve günler sonra İran körfezinin güneyinde Bahreyn’de  karaya çıkıyorlar.. Ve yaşadıklarını anlatıyorlar.. Bu yaşanmış olay dilden dile dolaşıyor ve daha sonra hikaye olarak çivi yazısı ile Sümer tabelalarına geçiyor..

Anlatım abartılarak dilden dile, daha sonrada ALLAH Peygamber kerameti olarak,  Cahilleri uyutup aldatmak için dinden dine  geçiyor..

Konuyla ilgili bilimsel yorumu DİSCOVERY TV Canal’ında yayınlan belgesel filmde izleyebilirsiniz..

https://www.youtube.com/watch?v=6x3UWQQrUXs  

Noah’s Ark – The True Story 1-6 https://www.youtube.com/watch?v=7xzIAPNYnIA&list=PL340A00ACD68E44F1&index=3 

[DSC] Noah’s Ark – The True Story_clip2.divx 

Herşeyin Doğal bir nedeni, Bilimsel bir açıklaması vardır.

Feramuz Acar / 10.11.2011

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.